SSA en förening närmare förfall???

SM7SEK

Administrator
Staff member
Det har gjorts många försök att få medlemmar och funktionärer inom SSA att få upp ögonen för det inträffade. Men när varken revisorer eller valberedning tycker att det som inträffat påverkar förtroendet för sittande styrelse ser jag ingen annan utväg än att lämna SSA.
 

SM6BZE

Well-Known Member
Hej Mats,

om valberedningen efter nästa år föreslår DZB för omval är väl inget vi vet ännu? För nästa år är han redan vald av en majoritet av SSAs medlemmar.
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
FLM DE EQL

God morgon,

Nja, nu skrev jag ju inte att de tekniska artiklarna som finns i QTC var dåliga på något sätt utan det jag ville få fram var att eftersom SSA och därmed QTC vänder sig till "alla radioamatörer" och därför speglar "alla intresseområden" så blir det ofta allmänt hållna artiklar eller som jag uttryckte det - lite skrap på ytan.

Men jag tror ändå att den mixen som vi ser exempel på i QTC är ganska optimal och faktiskt passar den absoluta majoriteten av medlemmarna. Vi måste komma ihåg att innehållet produceras av medlemmarna och på så sätt får man förmoda att det speglar medlemskårens intressen och inriktningar. Medlemmarna håller på med allt möjligt inom hobbyn och det är också vad innehållet i QTC visar. Lite om mycket.

Om QTC hade fyllts till bredden med djupare tekniska artiklar så hade nog klagomålen strömmat in till redaktionen på samma sätt som många hade klagat i högan sky om innehållet enbart hade bestått av långa resultatlistor för contesting.

Det är väl här som de smala nischföreningarna såsom ESR, AMSAT-SM m fl kommer in i bilden och har sitt lilla berättigande. Det ena behöver inte heller utesluta det andra och SSA (och en del extremt SSA-trogna medlemmar) borde lära sig att se potentialen i samarbeten och komplement snarare än konkurrens och att deras sedan länge inbillade monopol på bestämmande över PTS och svensk amatörradio hotas.

WSJ föreslog ett närmare samarbete mellan ESR och SSA genom representation i styrelsen. Intressant tanke men frågan om SSA:s regim är mogen för det? En bra start för SSA hade ju varit att hålla sig till den planering som PTS stakade ut i Samverkansgruppen och aktivt verka för att överenskommelser nås och dra projektet i hamn. Nu vet vi resultatet och sett ur mitt perspektiv med mina ögon så finns det nog bara en sak att göra - vänta på bättre tider och en ny ordförande som klarar av att lyssna på sina "fiender" och som inte är så prestigebunden att det inte går att kompromissa i någon enda fråga hur obetydlig den än är.

Som jag tidigare nämnt så har SSA:s vice ordf Anders CNN vid flera tillfällen lagt ut krokar för att på sikt få till någon form av samarbete med ESR men det är snarare ett personligt mål från Anders än SSA:s styrelses uttalade och under rådande omständigheter och efter SSA:s kollaps i Samverkansgruppen så är tiden inte inne för sådana diskussioner. Vi får se när SSA fått en mer medgörlig ordförande någon gång i framtiden om förutsättningarna till dialog blir bättre.
 

sm5utt

Active Member
Här har vi en klockren sammanfattning av problematiken. Hur en valberedning ens i sin vildaste fantasi kan föreslå DZB för omval är den största gåta jag sett inom föreningen på många år. ZBB sammanfattar det hela kort och koncist och jag ställer upp på varenda stavelse i denna sammanfattning, Det borde de flesta andra läskunniga medlemmar också göra. Men folk är uppenbarligen livrädda för den magiska makten...

73 de LRR, Mats

Inte för att jag på något vis försvarar DZB eller valberedningens arbete, men ordförandeposten är inte uppe till val på SSA:s årsmöte 2014. DZB valdes förra årsmötet på två år, vilket innebär att hans mandatperiod inte går ut förrän till årsmötet 2015, något som också framgår både i QTC och på SSA hemsida. Valberedningen har följdaktligen ingen möjlighet att påverka ordförandeposten, den finns med i listan för information. Det enda (?) sättet att få bort DZB från ordförandeposten vid årsmötet 2014 är nog en misstroendeomröstning eller möjligtvis om styrelsen inte får ansvarsfrihet (med påföljande misstroendeomröstning). Jag har för mig att detta har diskuterats i någon tråd här tidigare...

Mina 5 korvören från annat valberedningsarbete i andra föreningar.
 

SM0O

Well-Known Member
EQL de SM0O

En mycket bra beskrivning !
I en normalt fungerande situation borde nischföreningarna komplettera eventuellt medlemsskap i SSA
och verka som en fördjupning i respektive intresseområde, inte vara eller ses som en konkurrent.
Personligen ser jag inget motsatsförhållande och är medlem i både ESR och SSA.

Diskussionen där det skall definieras kriterier för en "riktig" radioamatör är rena dumheter och dessutom
är det, vad gäller de som nu redan innehar sitt certifikat, ett överspelat kapitel. Vi är radioamatörer allihop.
Det enda en sådan diskussion kan tillföra är elitism, segregation och osämja. Punkt !

Blicka framåt, debattera och påverka genom aktivt deltagande. Vem vet, kanske vi får en fungerande
förening om vi försöker ? Det kräver förvisso ett personligt engagemang och att man faktiskt röstar när
det finns en valmöjlighet. Om man däremot inte röstar och tar sig möjligheten att göra sin stämma hörd
när den efterfrågas, då anser jag att man bör hålla tyst och acceptera det resultat som gavs.
Det är samma princip som vid ett riksdagsval.

Enkelt uttryckt; släpp spaden, kliv upp ur skyttevärnet, dra upp kepsen och gå framåt :)
 

SM3ZBB

Grumpy ol´man
SA0AYF, din inställning om att man ska vara aktiv för att påverka samt att rösta när det ges möjlighet är grundläggande demokrati. Tyvärr spricker det av tre anledningar:

Den som är aktiv, visar framåtanda och kommer med idéer kommer snart att köra huvudet i en betongvägg. Man ska hålla sig på mattan.

De som ställer förslag om verksamheten får finna sig att bli ignorerad eller motsagd. SSA:s forum kryllar av exempel här.

Jo man kan rösta, problemet är att majoriteten av SSA inte är kritiskt tänkande. Möjligen beroende på att deras enda informationskällor är QTC och SSA:s web och där ser man till att ingen obehaglig kritik släpps fram. Dessa tycks vara nöjda med sin QTC och tror att allt är bra. Här känner jag personligen många som helt enkelt vägrar att tro på sanningen. Jag känner ännu fler som inte bryr sig. Därför röstar inte majoriteten i styrelsevalen. Din jämförelse med riksdagsval i Sverige skulle stämma om man tänker sig att det bara är medborgarna i Jönköping som röstar.

När demokratin haltar så här får man förlita sig på systemets skyddskretsar. Huvudsäkringen kallas Revisorer, men den har inte löst ut, har nån satt en spik här?
Sen finns en Reset-knapp som heter Valberedning. Men den har fastnat.
 
Last edited:

RM2D

Well-Known Member
Hej Mats,

om valberedningen efter nästa år föreslår DZB för omval är väl inget vi vet ännu? För nästa år är han redan vald av en majoritet av SSAs medlemmar.

Ett misstroendevotum mot ordförande eller sittande styrelse kan snabbt förändra den saken. Om DZB själv (likt en stor ledare) hade insett vad han åsamkat föreningen i fråga om badwill så hade ordförandeposten dessutom kunnat vara vakant redan nu (och kunnat tillsättas av annan lämplig kandidat från sittande styrelse eller utifrån),

Men då insikt om situationens tillstånd saknas hos herr DZB blir det i stället fortsatt splittring inom föreningen.

LRR
 

SM0O

Well-Known Member
ZBB de SM0O

Tyvärr stämmer dina punkter, men jag hyser dock fortfarande en förhoppning om
att det skall gå att få till stånd en förbättring och ändring med gemensamma krafter.
Det kan väl knappast bli sämre, eller hur ?

Och att då sitta still och tyst är väl definitivt fel metod, även om det är tungt och tidsödande ?
Att helt stå utanför och inte ens ha inflytande, hur litet det än må vara, är väl ännu värre ?

Jag hoppas och tror fortfarande på en förändring av sakernas tillstånd, det här är ju inget
nytt under solen direkt. Det har blåst storm här förut, och det med jämna mellanrum.
Det har jag förstått då jag läst farsgubbens gamla QTC från -70 och framåt ;)

Den tysta massan du nämner är naturligtvis ett problem, men dessa är väldigt lika soffliggarna
i ett riksdagsval, de åker heller inte till ett årsmöte tvärs över landet och röstar aktivt på stämman.

Alla har rätt att ha en åsikt, även om dom har fel ! ;)

Ha en bra dag !

73 de Christian SM0O/SA0AYF
 

SM4UKE

Well-Known Member
I Karlskoga radioklubbs tidning "QSP" finns ett utdrag från senaste distrikt4-mötet. En punkt var kanske intressant
i det här sammanhanget:

"DL tog upp turbulensen på SSA:s medlemsforum där god ton och gängse ham spirit inte alltid är rättesnöret.
Personangrepp förekommer och den fråga som främst tycks frammana dåliga sidor hos skribenterna berör
provfrågor. Att ta i med hårdhandskarna i form av ex vis uteslutning från SSA har diskuterats."

Jag har inte läst vad som står på SSA:s forum men det verkar riskabelt att uttala sig kritiskt där - man kan bli
utesluten...

Protokollet kan läsas här: http://sk4kr.se/wp-content/uploads/QSP-2013-nr-9.pdf
 

SM3BDZ

Well-Known Member
Så det var vad en DL tyckte var det viktigaste att delge de medlemmar som avses företrädas!?? Milda Matilda!
 

SM0AOM

Well-Known Member
En annan punkt av intresse i DL4-mötets protokoll är denna:

"§11 Övriga frågor
• SM4LLP vill ge offentlighet åt skrivelse från ESR:s
provfrågegrupp. Se bilaga."


Någon bilaga kan dessvärre inte ses, varför vi får sväva i okunnighet över vad som SM4LLP ville ge offentlighet åt.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM5AKU

Janne i Vingåker
Själva bilagan till protokollet från distrikt4-mötet har jag ej fått fatt på, ännu.

I kontakt med Lennart/LLP per telefon igår nämnde han bl.a. att han på mötet framfört, att det finns information om hur arbetet i provfrågegruppen fungerat i ESR's "Resonans", nummer två och tre i år.

Alltså sannolikt inget nytt för dem som hängt med här och läser Resonans. Dock var det kanske nyheter för många som var med på distrikt4-mötet.

/Janne
 

sa0bga

Well-Known Member
Dagens sanning

Jag kan bara tacka för en offentlig uthängning av mailet som enbart talade sanning om nuvarande ordförande och den osmaklige webbredaktören som använder föreningens hemsida helt till sina egna syften och tankar. Det har vi sett exempel på tidigare då samme webbredaktör lyfter ut och hänger ut andra medlemmar direkt från föreningens egna forum. Vi har en webbredaktör som låter sina egna känslor svalla upp och i vemod slänga in medlemmar i sitt spamfilter då de kommer med mail som webbredaktören anser vara obekväma och som kommer med kritik mot dennes agerande på hemsidan och oförmåga att hålla isär sina egna privata intressen från föreningens göromål.
Trots detta ser vi en styrelse som likt nickedockor sitter bakom ordföranden tysta som muren, antingen är de skrämda till tystnad eller så har ordförande sådana hållhakar på dessa herrar att de inte vågar gå emot ordförandens ord. Normala människor ifrån yrkesvärlden och uppvuxna i de generationerna som de kommer ifrån borde rimligtvis ha så mycket egen pondus att de säger ifrån att nu har webbredaktören och ordföranden återigen gått för långt.

Inte ens i frågan om samverkansgruppen och PTS-affären har de övriga styrelsemedlemmarna vågat uttalat sig förutom vice-ordförande som kom med några mycket intressant stapplande steg och till synes hade viljan att reda ut och informera om situationen men som väldigt snabbt blev tystad när faktiskt vice-ordförande fick beröm på forumet för dennes tilltag att börja informera sina medlemmar, något som inte ordförande klarade av på ett korrekt och öppet sätt utan enbart fortsätter att dölja väl valda delar av sanningen i den affären för sina medlemmar genom QTC.

Ytterligare tecken på styrelsens avståndstagande gentemot medlemmarna är de frågor inför poströstningen som ännu inte har besvarats av de enskilda styrelsemedlemmarna inklusive ordförande. Var det verkligen så svåra frågor att styrelsemedlemmarna inte kan svara på dessa eller är det återigen order från ordförande att styrelsen sitter så pass högt över medlemmarna att styrelsen inte behöver redovisa sin syn på dessa frågor och således igen gör precis som de tidigare gjort och helt enkelt ignorerar medlemmarnas önskan om deras svar på dessa frågor.

Att uthängningen fortfarande ligger kvar på hemsidan är inget annat än bevis för just ovanstående sanning.

Styrelsen! Ska vi ha ytterligare ett år utan att ni tar erat ansvar och börjar att engagera er i de som de facto har satt er på dessa poster? Är det inte dags att påbörja förnyelsen och få in föreningen på ett modernare sätt att arbeta på tillsammans med medlemmarna och inte efter ordförandes pipa ytterligare ett år? Visa framfötterna detta år!
 

SM7RIN

Well-Known Member
Jag läste SSA:s hemsida igår på förekommen anledning, och höll nästan på att tappa hakan när jag läste. Man må ha uppfattningar om saker och ting, men när det gäller officiella sidor som representerar något/andra finns faktiskt gränser för vad man lägger ut.

Förutom personligt agg och pajkastning ser jag ett betydligt större problem - trovärdigheten. Alla sådana skrivelser och inlägg på föreningens styrelsekontrollerade och officiella kanaler - oavsett vem som nu skulle ha rätt eller fel - sänker SSA:s trovärdighet. Inte bara gentemot myndigheter utan också medlemmarnas förtroende för föreningen. Man skriver helt enkelt inte sådant på en seriös riksorganisations hemsida ! Oavsett vad man själv eller t.o.m. styrelsen tycker och har för åsikt

Se bara på röstdeltagandet. Vem bryr sig om SSA ? Inte medlemmarna i alla fall. Bara QSL-servicen fungerar så räcker det för de flesta. Vem besöker SSA:s hemsida ? Inte många medlemmar, tror jag. Jag är själv inne ganska sällan. Och om man när man väl är där möts av saker som inte hör hemma på en seriös riksorganisations hemsida såsom påhopp, dokument och tolkningar som är så illa skrivna att mina (minderåriga) barn skulle formulera dem bättre, ja då dröjer det ännu längre innan man kommer tillbaka.

För mig är det ofattbart hur man som en vuxen människa med rimlig mogenhet kan kapsla in sig så till den milda grad i en bubbla att man inte ser detta. Tyck gärna för och emot andra och debattera, men om det nu är en demokratisk förening så skall även förtroendevalda göra det på en arena där alla - i synnerhet dem man vill debattera mot eller har åsikter om - kan deltaga.
Det är när man gått över gränsen och utnyttjar sin ställning och de direktkanaler till föreningens medier man styr över som medel för mer personliga åsikter (inte nödvändigtvis föreningens) som det blir ett problem. Ett ganska stort problem dessutom.

Tyvärr tror jag varken styrelsen eller redaktörerna tycker eller ens kan förstå att de har gått över denna gräns. Ungefär som att du försöker förklara hur en förbränningsmotor fungerar för ett litet barn. Eller när man försökte förklara olika händelser med slumpen istället för att de berodde på folks handlingar och Guds vrede. Sådana tänkare brände man på bål. Detsamma gällde dem som först upptäckte att jorden inte var världens medelpunkt. Man levde i sin bubbla och var inte förmögen att ta in annan fakta. På medeltiden var det ok, men en seriös förening idag behåller lugnet och en seriös hållning på de officiella kanalerna men låter givetvis debatten frodas via andra kanaler. Varför klarar inte SSA det ?

Webbredaktören tycker därför säkert inte alls det är hans personliga åsikt utan gör föreningen en tjänst, liksom vi nu till årsmötet ser motioner som t.o.m. kräver uteslutning, munkavle och avhysning av de "radikala" som förstör för föreningen och är de stora syndabockarna. "De där" som ju nästan bedriver personförföljelser mot förtroendevalda.

Men i sitt tunnelseende missar man att man faktiskt gör precis samma sak själv som dem man tycker är "dumma". Och om man mot förmodan ändå har en viss insikt om det, legitimerar man det ändå genom att det ju är de andra som har fel åsikt. Visst, ok och helt mänskligt - om man uttrycker det på en öppen arena som olika forum. Men inte när man utnyttjar sitt övertag p.g.a. tillgång till riksorganisationens officiella mediakanaler !

Jag tycker det är bedrövligt, tråkigt och jag vet inte vad. Jag ser sidor hos olika förtroendevalda som jag inte trodde fanns och som rimmar mycket illa med den bild jag haft av dem :confused:.
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Jag tror att prestigen styr här och att insikten i Styrelsen om att det är hög tid (har varit länge) att inleda operation krishantering inte infunnit sig än.

Det kan också vara så enkelt att Styrelsen kallt räknar med att det är värt priset att genom sitt agerande "trötta ut" ett förhållandevis litet antal "gnällspikar" och låta dem lämna SSA i utbyte mot att man slipper att erkänna att det begåtts misstag i samarbetet med PTS.

Dessutom skall vi komma ihåg att revisorernas granskning av Styrelsens agerande visade på att Styrelsen inte gjort något fel, vilket inte ger anledning att påbörja en krishantering. Varför krishantera när Revisorena sagt att allt är bra. Sett i från Styrelsens sida finns kanske inga problem alls att hantera utan problemen är snarare medlemmarna som ev då borde bytas ut mot mindre krävande och mer formbara. Sådana som blint litar på och följer den store ledaren utan att själva reflektera över var de är på väg.
 

SM0AOM

Well-Known Member
SSA står inför stora nutida och framtida prövningar;
en utomstående betraktare kan identifiera dessa interna
och externa krisområden utan direkt inbördes
rangordning:

1) Legitimitetskrisen

2) Ledarskapskrisen

3) Förtroendekrisen

4) Informationskrisen

5) Uppträdandekrisen

Ämnena kan utvecklas ytterligare, men för nu får
det räcka med rubrikerna.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM7RIN

Well-Known Member
SSA står inför stora nutida och framtida prövningar;
en utomstående betraktare kan identifiera dessa interna
och externa krisområden utan direkt inbördes
rangordning:

1) Legitimitetskrisen

2) Ledarskapskrisen

3) Förtroendekrisen

4) Informationskrisen

5) Uppträdandekrisen

Ämnena kan utvecklas ytterligare, men för nu får
det räcka med rubrikerna.

73/
Karl-Arne
SM0AOM

Instämmer.
Jag beundrar dessutom dem som kan uttrycka rätt saker kortfattat. Jag besitter inte den egenskapen....
 

RM2D

Well-Known Member
Jag hade inte varit inne i denna tråd på länge då jag igår av en slump noterade att den fick nytt liv under inledningen av mars. Niclas BGA inledde och därefter följde ytterligare ett antal mycket tänkvärda, innehållsrika och framför allt klarsynta inlägg från RIN, EQL och AOM.

Även om det numera endast är ett tiotal personer som aktivt deltar i debatten om tillståndet i Amatörradiosverige (inom och utanför SSA) så bör nog de flesta med åtminstone marginellt intresse för vår hobby läsa igenom denna tråds utveckling sedan mars - samt lägga till det som hänt på årsmötet och det som redovisats på hemsidan under nuvarande webbredaktörs "ledning".

AOM:s kärnfulla och korta sammanfattning av tillståndet gäller mer än någonsin... Aldrig under SSA:s historia tror jag att styrelsens strutsmentalitet varit mer utpräglad än nu...

120 ynka medlemmar deltog i årsmötet och gav styrelsen ansvarsfrihet och röstade igenom en närmast komisk motion som står i bjärt kontrast till internationella konventioner och samarbetsavtal, IARU:s medlemsstadgar och sunt förnuft i allmänhet.

Jag som befinner mig litet på distans och kanske har fördelen att diskutera med amatörer utanför SSA:s ankdam, känner en stor oro över vad som hänt och vad som pågår i Amatörradiosverige.

SSA:s självgoda styrelse har tappat kontakten med verkligheten och det bådar inte gott för framtiden med en förening som till och med på sin årsstämma befäst sin motsträviga attityd mot den myndighet man beror på...

73 de RM2D, Mats
 

SM0KBW

Well-Known Member
Det är en allmän trend i Sverige att föreningar dör ut. Det gäller
scouter, frikyrkor och politiska partier med flera.

SSA är nog bara en i raden av föreningar som tynar bort, med den
tynande medlemstillströmmningen och passiviteten hos de gamla
medlemmarna är det bäddar just för den situation som vi ser i idag.

Att som ESR lägga mer krut på webben är ett klokt drag - för det är
väl där den tid läggs, den som förr ägnades åt föreningliv?
 
Last edited:
Top