1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

SSA en förening närmare förfall???

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by RM2D, Jul 6, 2013.

 1. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Det som är riktigt allvarligt i den uppkomna situationen är att SSA lyckats stöta sig ordentligt med PTS,
  genom att inte ta till sig sin nya plats i näringskedjan.

  Aldrig i modern tid har en nationell amatörradioförening kommit på en sådan kollisionskurs med en telemyndighet.

  I dag kanske skadeverkningarna fortfarande kan begränsas, genom att handläggarna fortfarande är pålästa om amatörradio och därmed kan agera utifrån egna insamlade fakta och bedömningar.

  Vi kan dock inte räkna med att detta varar för evigt och slå oss till ro med detta, utan relationerna med PTS och andra myndigheter behöver underhållas hela tiden så att amatörradions mäktiga fiender kan hållas på ett visst avstånd.
  Om relationerna med "makthavarna" tillåts försämras står vi i förlängningen helt försvarslösa inför organiserade angrepp på våra privilegier.

  Det är dock ingalunda säkert att detta relationsskapande behöver ske inom SSA, utan det finns andra aktörer vilka låter kompetens och professionalitet gå före småpåvevälde eller prestige.
  Själv gör jag bedömningen att det är högst osäkert ifall SSA finns kvar om 10 år.


  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  6 people like this.
 2. SM5MX

  SM5MX Well-Known Member

  BGA de MX. Du skrev bl a

  Niclas,

  Jag tror att de flesta av oss är överens om att det vore positivt om dagens frågor runt SSA kunde redas ut.

  Förmodligen är jag därför inte ensam, när jag tycker det vore värdefullt, om du kunde utvveckla ditt påstående ovan lite närmare. Förstår jag dig rätt, att du alltså menar att det blott finns två möjliga förklaringar till den påstådda tystnaden?

  73,
  Rolf
  SM5MX
   
  1 person likes this.
 3. SM7NKK

  SM7NKK Well-Known Member

  En inblick I SSA:s styrelserum... :)
   

  Attached Files:

 4. SM0O

  SM0O Well-Known Member

  Det är nästan så pass illa att någon borde be PTS om ursäkt och samtidigt
  försäkra myndigheten att merparten av landets amatörer är vid sunda vätskor.
  Detta för att PTS inte alldeles skall ge upp och anse amatörkollegiet som en
  samling otacksamma drumlar helt utan både vett och hyffs.
   
 5. SA0BUX

  SA0BUX Old Member

  Be PTS om ursäkt borde SSA ha gjort för längesen, något hyfs har dom inte öht.
   

Share This Page