1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

SSA - Förening i behov av Perestrojka

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by RM2D, Jan 12, 2013.

 1. SM6XQY

  SM6XQY Well-Known Member

  @SM4IVE: Du kanske skulle prova att söka i SM callbok på Föreningen Sveriges Sändareamatörer först.
  Där popar iallafall SM6XYY upp dock ej som medlem.
   
  1 person likes this.
 2. sa6aqp

  sa6aqp Well-Known Member

  Man kan ju fundera på varför en icke medlem ska ha tillgång till ett medlemsforum???
   
 3. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Man kan fundera om du läst vad som skrivits i tråden?
   
 4. SM4WWO

  SM4WWO Well-Known Member

  På tal om SM Callbook. Som icke medlem i SSA kan jag ju inte längre adressändra eftersom det måste gå genom deras medlemsforum.

  Räcker det att mejla till kansliet/medlemsservice, någon som vet?
  Sökte lite snabbt på ssa.se men hittade ingen direkt info..

  När jag inte kan/får adressändra ser jag hellre att min signal, eller min nu inaktuella adress, istället raderas.

  För SSA´s del vore ju förresten en uppdaterad databas det bästa för ev. medlemsvärvarkampanj?
   
  1 person likes this.
 5. SM5XUN

  SM5XUN ░░░░░░░


  Om jag fattat det rätt så är SSA tilldelade uppgiften av PTS att hålla med ett register över alla sändareamatörer.

  maila in din adressändring till hq@ssa.se

  Idag verkar det som man tyvärr inte kan avsäga sig sin signal och tas bort ur registren, hur mycket man än vill.


  Ähum....

  "I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. Företag, myndigheter, föreningar och andra kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten."
   
 6. sa6aqp

  sa6aqp Well-Known Member

  Jo jag har följt tråden.
  Men för det behöver jag väl inte tycka som du.
  Ett medlemsforum är till för medlemar.

  Sen kan jag tycka att det vore bra om det fanns en del av forumet som borde vara öppet för alla då det säkert kunde leda till att fler blev intresserade.
  Det är faktiskt inte så svårt att sätta behörighet i olika nivåer.
   
 7. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Då har du också läst ett flertal argument för detta och det vore bättre om du svarade på dessa argument och inte bara kastar ut en (retorisk)fråga som redan har besvarats. Bra om du inte tycker så, Argumentera för din åsikt!

  Det är precis det som ett flertal, bl.a undertecknad argumenterat för!
   
 8. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  "Vit man talar med kluven tunga..."

  Å ena sidan har man tilldelat SSA uppgiften att hålla ett register, oklart dock med vilka kvalitetskrav, men å den andra sidan anser man även att detta register både finns och saknas samt inte behövs...

  Ur dokumentet "Sammanställning och analys av inkomna remissvar avseende förslag på Post- och telestyrelsens undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare", sidan 15:

  http://www.pts.se/upload/Remisser/2012/Radio/11-10858-remissammanstallning-o-analys.pdf

  "Experimenterande Svenska Radioamatörer
  ESR anser
  [sic!] att det saknas ett register över radioamatörer i Sverige. Avsaknaden av ett sådant register torde påtagligt försvåra den tillsyn över amatörradion som myndigheten har som en av sina uppgifter.

  PTS svar avseende synpunkterna

  Syftet med undantag från tillståndsplikt är bl.a. att minska de administrativa bördorna och kostnaderna för radioanvändare och PTS. Införandet av ett register över radioamatörer skulle motverka detta syfte.
  [sic!!] Dessutom bedömer PTS att tillsynen när det gäller undantagsföreskrifterna i sin helhet fungerar väl.

  "Förvirrad? Allt klarnar i nästa avsnitt..."

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  5 people like this.
 9. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  Är detta vad ni vill ha så kan glömma det eftersom ytterst få av funktionärerna är aktiva på forumet.
  Av styrelsen är det endast ordförande som på liknande sätt som här på ham.se gör sin stämma hörd. Det ska DZB ha credd för även om han är ensam. Eller får ingen annan uttala sig i intressanta frågor?
  Alltså kan du/ni inte få svar på ovan citerade frågor ens om hela ssa-forumet öppnades. Det enda öppna inlägg som finns, som dåvarande ordförande IMJ skrev när forumet startades, tycker jag beskriver något som är en drömvärld.

  För övrigt så är SSA den av IARU ursedd svenska företrädaren för er alla. Att ni åker snålskjuts kan man tycka om man vill, det bryr sig nog inte ickemedlemmen om ändå.

  men regel nr 1 är nog att vill man kunna påverka en förening får man nog finna sig i att bli medlem.
   
 10. SM0TSC

  SM0TSC Well-Known Member

  SSA må ligga bakom mycket bra, men gällande 5 MHz har du fel. Som jag skrivit på SSA (se nedan) så är det till större delen andra krafter som ligger bakom 5 MHz

  "Det är jättekul och intressant med 5 MHz, men vad jag vet är det flera krafter än SSA som ligger bakom det hela. Jag är redan igång både med digimode och SSB/CW. Det som Tore skriver om att vi måste vara ytterst noggranna med hur vi beter oss och inte sötra primära användare är EXTREMT viktigt

  Jag kan oxå tipsa om att NRRL har sambandsövning ikväll 18-21 varvid flera stationer kommer vara QRV både analogt och digimode (Min Winlink RMS station deltar i övningen)

  73 de SM0TSC - Johan"
   
  1 person likes this.
 11. SM4RNA

  SM4RNA Well-Known Member

  Jag hade en långsam e-postväxling med kansliet under ett halvår om en ändring och fick lite svävande svar om att de inte visste och senare att de skulle fixa det. Inte förrän jag tappade tålamodet och sa några väl valda ord gick det plötsligt att ordna på en eftermiddag...
   
 12. SM4RNA

  SM4RNA Well-Known Member

  Ok det var synd och tråkigt att höra. Men det borde ändå vara möjligt att bilda sig en bättre uppfattning om hur det står till genom att läsa medlemmarnas inlägg.

  Dock är frågan om SSAs forum nån fråga som allt hänger på. Det var ett exempel på vad som skulle kunna få mig intresserad, kanske t.o.m. attraherad. Dock har det som sagt vart så mycket genom åren och tydligen finns det fortfarande frågetecken, att det troligen skulle krävas mer för min del. För andra kanske det skulle räcka. För vissa skulle även SM4IVE:s förslag om ett provmedlemskap kunna vara en god idé. Alla är vi olika.
   
 13. SM6ZCU

  SM6ZCU Well-Known Member

  När jag blev amatör för några år sedan såg jag det som självklart att bli medlem i SSA. Jag skrev några inlägg i forumet och läste desto mer med god behållning. Sen kom finanskriser 2008/2009 och jag blev arbetstlös. Istället började jag som 35:åring att studera till läkare och därmed byta bana totalt. Eftersom min fru också är student, och vi har två barn så valde jag bort SSA som utgift i min årliga budget.

  Jag kunde dock till min stora glädje fortfarande läsa i SSA:s forum och se hur saker och ting utveckalde sig. Men i och med det senaste tjafset där så har jag blivit avstängd och kan nu inte längre läsa, och heller inte komma åt mina egna inlägg, trots att jag är klassificerad som "registrerad medlem".

  Jag tycker faktiskt att de som en gång varit medlemmar och har skrivit inlägg åtminstone borde ha tillträde tilll de trådar de själv varit deltagande i. Om inte skrivrättigheter, så åtminstone läsrättigheter. Jag har ju idag inte en susning om nåt jag skrivit har genererat en reaktion på något sätt (förmodligen inte, men ändå...)

  Sen är jag också en stor förespråkare av öppenhet, så jag skulle föreslå följande:

  1. Öppna SSA:s forum så att alla kan läsa. Man kan kräva krav på registering för detta utan problem.

  2. Skapa ett gästforum för där man kan skriva och läsa utan att behöva registrera sig.

  Jag är själv administratör för ett forum med samma forum-motor som SSA använder, och jag vet att detta går att göra med 5 minuters jobb utan problem.
   
 14. SM0DZB

  SM0DZB Well-Known Member

  till ODUR

  Hej !jJag såga att du inte kommer in på SSA.se. Är du medlem kommer du in med
  ditt ocrnr på QTC. Därefter kör du med ditt eget användarnamn och ditt eget lösenord. Välkommen!
  Det finns ingen medlem som inte har tillgång till medlemsforumet.

  SM0DZB Tore SSA ordförande
   
 15. SM4WWO

  SM4WWO Well-Known Member

  Ahh, okej. Tack XUN.
  Drar iväg ett mail med adressändringen så får vi se vad som händer...
   
 16. SM4IHY

  SM4IHY Well-Known Member

  Vad PTS tilldelade SSA var att föra ett register över utdelade anropssignaler så att det inte uppstod dubletter. Register över sändareamatörer var man inte intresserade av från PTS sida.

  Då SSA inte är någon myndighet så kan man ej heller samköra sina register mot befolkningsregistret och saknar därmed möjlighet att hålla callbooken aktuell. Hur många avlidna finns det i callbooken? Genom att ett aktuellt register över sändareamatörer saknas så är det också omöjligt att veta hur många amatörer som finns i landet.
   
  Last edited: Jan 26, 2013
 17. SM5FLM

  SM5FLM Well-Known Member

  Det ligger nog i tiden att det är så.
  Allt ska vara gratis och utan begränsningar för alla. :)
   
 18. SM5FLM

  SM5FLM Well-Known Member

  Angående SSA:s hemsida, tycker jag RSGB:s sida är ett bra föredöme. Allmän information tillgänglig för alla, men med en medlemssida bara öppen för medlemmar. Bra kompromiss tycker jag.
   
 19. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Dock finns det inget forum på "members only" sidorna!
   
 20. SM0DZB

  SM0DZB Well-Known Member

  svar till SM3SWO

  hej jag har nu kollat med kansliet varför du inte kom med som medlem. Felet berodde på en felaktig adress. Så handlingarna kom i retur. Alltså ett
  mänskligt misstag. Vi bleklagar felet! Du är välkommen som medlem!
  73 de Tore SM0DZB
   

Share This Page