SSA och ETSI...

SM6GXV

QRV: HF, VHF, UHF
Sitter och läser protokollet från SSA's styrelsemöte i november. En av punkterna behandlade förslaget från ETSI ( www.etsi.org ) att SSA skulle gå med till en kostnad av 20.000 kronor per år. Här skulle man ha fått möjlighet att "känna av" trycket på våra frekvensband. Man skulle kunna se hur arbetet med ETSI's krav på radioutrustning utarbetas. Och man skulle - förmodar jag - kunna lämna synpunkter på verksamhet som skulle kunna utgöra eventuella hot dels mot amatörradiotjänsten. Dels skulle man också kunna varna beslutsfattare om val av frekvensband som skulle kunna störa deras tjänster.

Mötet beslutade att inte deltaga...

Man får hoppas att det inom IARU finns någon som förstår vikten av att visa sig och deltaga i ETSI's verksamhet....
 
Varför skulle SSA gå med där???
Det skulle ju inte ge fler medlemmar.
Dessutom till en kostnad som förmodligen motsvarar ett helt styrelsemöte, vilket naturligtvis är betydligt viktigare.
Amatörradions framtid verkar ju inte vara så viktig nu när SSA tydligen blivit en förening vars huvudsakliga syfte är att försörja verksamheten i "den inre kretsen".
 
Det borde i praktiken vara så att det finns någon som är radioamatör som idag arbetar proffessionellt på någon organisation som redan är medlem i ETSI. SSA tackar aldrig nej om någon sådan skulle ta kontakt med styrelsen och erbjuda sig att följa utvecklingen i ETSI och meddela styrelsen och medlemmarna vad som pågår, en sådan skulle rentav behövas enligt min åsikt.

Att SSA skulle bli medlem skulle bli oerhört dyrbart, inte bara medlemsavgiften årligen utan även att skicka någon på konferenser och dyl, skulle ytterligare driva upp kostanden markant!

73 de Teemu SM0WKA - SM0W
 
Back
Top