1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

SSA remissvar till PTS

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by SM3BDZ, May 25, 2014.

 1. SM7SEK

  SM7SEK Administrator Staff Member

  Det kravlösa samhället breder ut sig. "Jag vill ha, men behöver inte göra en motprestation". "Så länge jag TROR att ingen störs eller skadas är det ok för mig". Och så vidare... Nä fy bubblan säger jag bara.

  Vår yngste tog nyligen körkort och jag kan bara konstatera att man i alla fall inte sänkt, snarare höjt, kraven för körkort sedan jag tog mitt. Det känns faktiskt riktigt bra att de flesta ute på vägarna har en gedigen utbildning för att kunna samexistera på vägarna.

  Samma sak inom vår hobby, som jag för övrigt inte tycker är en lekhobby, utan just bara en hobby. En hobby med otrolig frihet. Frihet att använda våra naturresurser, etern alltså, för experiment och tidsfördriv. Den friheten skall vi vara rädda om. Och genom att visa på att vi kan och förstår hur vi skall samexistera med andra utan att störa eller förstöra visar vi för myndigheter och makthavare att vi tar vår hobby på fullt allvar och är seriösa.
   
  4 people like this.
 2. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Tjena Ulf. Jag tycker att kunskapskraven skall vara i enlighet med Harec. Något annat har jag aldrig sagt. De nya provfrågorna har jag inte heller ifrågasatt. Det jag ifrågasatt i den vevan var på vilket sätt man "inte samarbetade" från ESR gentemot SSA utan man ville köra sitt eget race.

  Att vi skall ha samma krav på kunskaperna hos svenska radioamatör som internationellt är ju en förutsättning för att vi skall kunna åka utomlands och köra amatörradio t ex. Detta har inget med att göra med vilka tekniska krav PTS ställer på stationerna här i Sverige.

  Mvh
  Per
   
  Last edited: May 30, 2014
 3. SM7FBJ

  SM7FBJ Bjarne

  Läs tråden SSA • Medlemsforum • Logga in (du måste vara inloggad på ssa.se) och länkarna i första inlägget, det kan tänkas att du inte orkat läsa allt.
   
 4. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Det har framgått med all önskvärd tydlighet att det inte ESR som
  stoppat samarbetet med PTS. SSA är en självständig organisation
  med betydligt större muskler än ESR, både finansiellt som antal
  medlemmar e.t.c. Vad jag sett har det inte funnits några försök
  från SSA:s sida till samabete då de anser sig själva vara den
  enda organisationen som får föra vår talan!

  Vad som däremot skett är att mer eller mindre officiella representanter
  för SSA varit in på detta forum och fört fram krav att vi inte får ska få
  samtala om vad vi anser kring vissa frågor, som den om effektrgränsen
  och hur den ska formuleras av PTS.

  Du YES är en sådan person, du kommer med det ena krystade påståendet
  efter det andra uppblandat med nylibral goja!
   
  Last edited: May 30, 2014
  4 people like this.
 5. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Tjena Bengt EQL. Svaret till dig är detsamma som jag skrev till Ulf #82 kl 16.25. Det finns alltså inga motsättningar om krav på kunskaper gentemot de privilegier vi åtnjuter. Snarare kan man nog anse att vi kunde höja kunskapskraven för att åtnjuta mer privilegier. Något annat har jag aldrig påstått. Men varför börja med att begränsa friheten för oss och kalla på polis och bättre lagar?

  Att vi nu fått en bättre frågebank är ju jättebra.

  Jag har, som du nog kommer ihåg, förespråkat en instegslicens som t ex bara kan använda fabriksbyggda sändare med kanske 100W gentemot fullicens (med EMC-utbildning) som ger oss möjligheten att själva ta ansvaret för hemmabyggd modifierad ej CE-märkt utrustning med höga fälststyrkor/effekter.

  Samtidigt kan vi nog konstatera att ingen "dött" under alla år och lokala störningar brukar lösa sig på något sätt så småningom. En del här får det att låta som ett samhällsproblem.
   
 6. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  OK. Det låter som vi trots allt är överens i det stora hela Per men att en tydlig definition av max tillåten uteffekt är ett känsligt ämne för dig.

  I svaret till Ulf skrev du; "Det jag ifrågasatt i den vevan var på vilket sätt man "inte samarbetade" från ESR gentemot SSA utan man ville köra sitt eget race."

  Nääää, det har du fått helt om bakfoten Per. Hi hi.

  Eftersom ESR:s ståndpunkter sammanföll nära nog perfekt med PTS intentioner i samverkansgruppen så samarbetade ESR med PTS och om något race kördes så var det nog PTS race vi hakade på i så fall. Vems race SSA körde vet jag inte men det var i alla fall inte PTS race. Ej heller ESR:s race. Kanske körde SSA ett helt eget race Per?
   
 7. SM3CIQ

  SM3CIQ Well-Known Member

  Jag har nu gjort "Cert-provet" på PTS hemsida (e-tjänster) - - Och jag är inte bättre än en femteklassare ! Men poängen räckte hårfint prescis. Med två försök. Lovar jag skall läsa på...Senast jag testade mig själv var 55 år sedan, jag borde inte ha klarat det här, med tanke på all utveckling sedan dess. Men stolt att säga att det gick vägen. Märkligt det här med "kryssvar" förr var det hårda tag. -:)
  73 / Uffe -CIQ
   
  Last edited: May 30, 2014
 8. SA5BYS

  SA5BYS Well-Known Member

  Känns nästan som provet är lättare än det prov jag gjorde för 2 år sedan?
   
 9. SM3CIQ

  SM3CIQ Well-Known Member

  BYS
  Jag förstår dig. Trodde själv att det skulle vara `hårdare`, men OK det är det här som gäller.
  73 / Uffe -CIQ
   
 10. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Ifall jag tillåts välja föredrar jag denna utveckling framför den att amatörbanden förvandlas till utökade privatradioband.
  Om jag dessutom får leva i 20 år till så blir jag nog en av de "gubbar" som befolkar banden.
  På telegrafi givetvis.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  6 people like this.
 11. SM3GSK

  SM3GSK Member

  Jag har nu gjort mitt "förnyade" certprov och kan stolt säga att jag klarade båda delproven med god marginal godkänt.
  Det är ju trots allt 40 år sedan jag gjorde det förra gången. Nu återstår bara att verifiera att min stations uteffekt inte överskrider de ev nya bestämmelsernas max P.E.P effekt. Mina sofistikerade mätinstrument kommer äntligen till nytta.
  Noggrannheten i mätningen kommer med all sannolikhet att godkännas av PTS om de av någon anledning begär in mätprotokollet.

  73
  Classe

  PEP_1.jpg
   
  1 person likes this.
 12. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Wow! Vilken framtidsutsikt! Dessa gubbar kommer i så fall att vara både vitalare och ha roligare... ! :)

  För folkhälsans befrämjande,

  Tecknar Eder BDZ
   
  Last edited: May 31, 2014
  3 people like this.
 13. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Bra jobbat, OM Classe!
  Ser att du tejpat fast rattarna så att PEP-gränsen inte ska överskridas!
  Men fick du verkligen godkänt på elsäkerhetsdelen ... med tanke på den nätsladden? ;-)
  Sture
   
 14. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Godmorgon,

  Jag har läst igenom den senare delen av "PEP-debatten" nu på morgonen och det finns mängder med lösa trådar att diskutera vidare. En del spot on topic och andra mer eller mindre off topic.

  YES skrev; "SSA som har 10ggr fler medlemmar än ESR borde väl rimligtvis bättre kunna representera amatörradiosverige än ESR."

  Representera amatörradiosverige skriver Per. Men vem eller vad är amatörradiosverige?

  Som jag ser på saken så kan SSA rimligen inte representera några andra än sina medlemmar. Samma förhållande måste gälla för ESR. Som enskild radioamatör har man då möjlighet att själv välja den eller de föreningar som man anser bäst tar tillvara ens eget intresse eller som erbjuder andra värden och medlemsförmåner. Trivs man inte med vare sig SSA eller ESR så går det bra att ställa sig utanför. Vad jag känner till så har vi inom "amatörradiosverige" inget system som påminner om det politiska där största parti genom allmänna val utses som vinnare och därmed får makten att styra och ställa.

  I Sverige finns c:a 12000 amatörer varav c:a 5000 är med i SSA och 415 i ESR. Ungefär så ser det ut.

  Tråden handlar specifikt om SSA:s remissvar där föreningen bl a hävdar;

  "Skall man kunna mäta uteffekten i p.e.p för alla typer av modulationssätt som radioamatörer använder idag krävs kostsamma ombyggnader av sändarens inbyggda instrument eller inköp av dyrbar mätutrustning."

  och konkluderar med;

  "Mot denna bakgrund anser SSA att det inte är rimligt att kräva att svenska radioamatörer skall belastas med betydande ombyggnadskostnader av radiosändarna eller kostnader för dyr ny mätutrustning vilket blir resultatet om begreppet p.e.p. införs."

  (Hela remissvaret finns att läsa på SSA.SE)

  En viktig fråga i sammanhanget är alltså om radiosändarna verkligen måste byggas om och dyrbar mätutrustning anskaffas för att bestämma en sändares uteffekt som PEP. Ligger den kunskapen som krävs för att förstå vad PEP är och hur PEP mäts upp utanför vad en radioamatör bör känna till, t ex med avseende på risken för störningar och EMC m m. De frågorna tycker jag gott vi kan diskutera vidare ur ett rent tekniskt perspektiv. Det är frågor som borde intressera alla - rent tekniskt.

  ESR har också avgivit ett yttrande på PTS remiss och skriver bl a;

  "ESR är positivt inställt till alla de föreslagna förändringarna vilka berör amatörradio- och amatör-radiosatellitjänsterna.

  Det enda egentliga invändning som ESR har är en detalj i den definition som används för effektmåttet Peak Envelope Power, PEP;

  ”p.e.p.: peak envelope power (topp-till-topp effekt)”

  ESR önskar göra PTS uppmärksamt på att begreppet ”topp-till-topp effekt” inte förekommer i den svenskspråkiga tekniska litteraturen. I stället används ”toppenveloppeffekt” sedan åtminstone 1950-talet.

  Begreppet har även fått en entydig definition i det internationella Radioreglementet ITU-RR Artikel 1.157.

  För att undvika eventuella framtida tolkningstvister så föreslår ESR att definitionen i undantags-föreskrifterna får följande lydelse:

  PEP: peak envelope power, toppenveloppeffekt, pX (med definition enligt Artikel 1.157 i ITU-RR)"


  under kommentarer i remissvaret skrivs vidare;

  "ESR välkomnar den harmonisering som förslaget innebär, och det är mycket positivt att effektgränserna även i Sverige nu kommer att följa internationell praxis.

  Dock anser ESR att förmågan att förstå, mäta och kontrollera sina sändares uteffekt uttryckt som PEP är viktigt för alla utövare av amatörradio, alltså inte bara för dem som själva bygger eller modifierar sin utrustning.

  Alla radioamatörer som använder radiosändare, och i synnerhet de som använder separata effekt-förstärkare, för vågformer eller emissioner vilka har ett topp-till-medelvärdesförhållande överskridande ett (1), behöver kunna ställa in dessa så att riskerna för oönskade emissioner som kan orsaka skadliga störningar minimeras."


  (Hela remissvaret kan läsas på ESR.SE)

  Huruvida PTS nu kommer att ta hänsyn till föreningarnas kommentarer återstår att se.
   
  2 people like this.
 15. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Bra sammanfattat Bengt. ESR ledningen har ju kompisar på PTS så ni ska nog inte ha några problem få igenom mer begränsningar för oss alla.
   
 16. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Ja men det bekräftar ju bara hur inskränkta ni är och tycker att hobbyn endast skall få utövas på det sätt som ni gillar.
   
 17. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Hahaha... Det var väl en av de suraste kommentarerna - så här långt! Inte hade du väl spillt ättika i morgonjuicen? ;)

  Gläds då alla ni som ängsligt bävat för PTS nya provfrågor, efter ESR:s förmodade intensiva lobbying, att de nya provfrågorna ligger på en så pass enkel elementär nivå! Om det skulle krävas högskolekompetens för dessa, är jag nog glad att jag i stället valde 3-årig yrkesskola...

  /Lasse
   
  6 people like this.
 18. SM6FPG

  SM6FPG Fritidskonsulent

  Snacka om surkart........
   
 19. SM7CZR

  SM7CZR Old Member

  Jag som trodde det skulle bli lika tufft som 1960.
  Alltså inga flervalsfrågor :D
   
 20. RM2D

  RM2D Well-Known Member

  Ja, resultatet av flera års krigande i sandlådan är sannerligen ingen kunskapskrävande revolution.. Kejsarens nya kläder skulle jag villa kalla dessa nya provfrågor, men nu har i alla fall myndigheten tagit greppet om diskussionen och tagit ansvaret för att frågorna ligger inom ramarna för HAREC... Men jag måste säga att jag är förvånad över blygsamma nivån :confused:

  Det verkar sannerligen som om inte bara ESR har skickliga lobbyister inom PTS. :D

  73 de LRR, Mats
   
  Last edited: May 31, 2014

Share This Page