1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

SSA remissvar till PTS

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by SM3BDZ, May 25, 2014.

 1. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Här gäller det att inte luras med i den våg av hypokondrik-ellallergi och obefogad rädsla, när man inte kan skilja mellan radiofrekvent strålning och den farliga radioaktiva joniserande strålningen. Inga dokumenterade fall finns om skadade 3e person med sändareffekter. Faktiskt inte heller ett enda elallergifall i hela världen har kunnat bevisas, men fortsätter vi jama med och måla Fan på väggen så blir det så förstås, och våra sändare blir betraktade som livsfarliga radioaktiva isotoper.

  Det är helt otroligt fantastiskt att företrädare för vår hobby (inom gratisklubben ESR) målar fan på väggen i dessa frågor och förespråkar 100W. Är vi verkligen intresserade av detta?

  Enda gångerna man hört om skador är vid radarns ungdom. Givetvis skall man inte överdriva fältstyrkor och strunta i säkerhetsaspekter och därav borde man arbeta för bättre utbildning i detta avseende.

  Men som sagt: Vilka faktiska problem jagar vi? Nej, allt bottnar i avundsjuka från de som inte kan köra 1 kW, och sen försöker man finna svepskäl att stoppa andra.
   
  Last edited: Jul 9, 2014
 2. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  YES skrev; "Men som sagt: Vilka faktiska problem jagar vi? Nej, allt bottnar i avundsjuka från de som inte kan köra 1 kW, och sen försöker man finna svepskäl att stoppa andra."

  Det är ganska mycket spekulerande i dina inlägg Per. Du hade nog tjänat på att hålla dig närmare sakfrågorna och fakta. Lämna personerna utanför diskussionen.

  Ett annat sätt att se på det du kallar "skärpning" är att den nuvarande odefinierade effekten skulle kunna öppna för PTS att i någon framtida översyn av undantagsföreskrifterna med ett penndrag införa begreppet ERP även för amatörradiotjänsten. Genom att nu Sverige ansluter sig till internationella normer och praxis enligt ITU-RR och som de flesta andra länder tillämpar så kanske risken för riktigt stora inskränkningar kan hindras eller fördröjas. Spekulationer detta också men man får försöka bilda sig en realistisk uppfattning om vilka kompromisser som är möjliga och bäst för oss på längre sikt. Här anser ESR att stabila regler hårt knutna till ITU-RR borde vara en fördel framför luddiga formuleringar som Sverige är/har varit ensamma om och som saknar stöd i internationell reglering.

  En annan diskussion som är högaktuell är hur vi skall resonera ang de högre frekvensbanden över 1 GHz där trycket från de kommersiella krafterna blir allt större. Här har vi att välja på att envist hävda att vi i all framtid skall ha full tillgång till hundratals MHz i mikrovågsområdet eller nöja oss med smala frekvenssegment om några hundra kHz i de olika banden. Vad anser du är den bästa linjen att driva?

  Beträffande farlig radiostrålning så lär det komma krav på någon form av självdeklaration som t ex i Tyskland vare sig vi vill eller ej. Det är frågor som diskuteras på EU-nivå och hux flux är de här. Jag har svårt att tänka mig att amatörradiotjänsten skulle få ett generellt frikort för höga effekter och fältstyrkor i det sammanhanget. Nog borde det väl vara tillåtet att tänka i dessa termer för att vara förberedd och arbeta fram alternativa förslag som kan utmynna i en bästa kompromiss som vi kan leva med.
   
  1 person likes this.
 3. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  SM7YES argumentation har tidigare avfärdats som "nyliberal goja".
  Jag kan inte annat än att hålla med.

  Vad avser "björntjänster" torde SSA:s styrelses prestation att åstadkomma bottenfrusna relationer med PTS genom att i samband med skandalen som ledde till totalhaveriet av Samverkansgruppen bl.a. utöva påtryckningar på PTS handläggare stå i särklass.

  Detta torde vara något alldeles enastående i modern tid när det kommit till att skada svensk amatörradio.

  Slutligen tillmäts tydligen min enkla person ett stort inflytande.
  Det känns därför befogat att kavla upp ärmarna efter semestrarna och börja propagera, nota bene som privatperson, för att bl.a. telegrafikravet, svårare teoriprov samt personundersökningen för de som vill ha amatörradiocertifikat återinförs.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  4 people like this.
 4. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Det finns ingen anledning att föregå myndigheterna i dessa frågor. Tvärtemot gör man oss en björntjänst genom att lägga oss platt fall och inte ta debatten när den väl kommer istället. Denna "förhandlingsteknik" som ESR förespråkar genom att "begära sämre för sig själv först" är totalt främmande för de flesta och låter bara som en efterkonstruktion.

  Edit: Jag menar att det är först då om PTS vill ge oss sämre villkor än omvärlden, som vi tar fram och begär att vi inte vill ha sämre än internationella normer och praxis enligt ITU-RR. Något annat förfarande som nu ESR är inne på är bara konstigt.
   
  Last edited: Jul 9, 2014
 5. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Japp. Där satt sista spiken i kistan för gratisklubben ESR!

  Lycka till värva fler medlemmar!
   
 6. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  Gnäll. Skaffa dig ett liv brukar det heta när såna där i-landsproblem som du lider så oerhört av gör sig påminda.

  Vem tror du att du representerar? Alla de oerhörda massorna av radioamarörer som nyttjar multikilowatt slutsteg? Tror du det?
  En minoritet.
   
  1 person likes this.
 7. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member


  Ja men så resonerar en diktatur. Man förbjuder gärna mångfald och för ESR och dess svans finns det bara "majoritetens" sätt att köra amatörradio på tydligen (majoriteten inom ESR). Man har missat att amatörradio-Sverige är väldigt divergerat vad gäller sättet man utövar denna hobby på. Det är verkligen en minoritet som kör telegrafi och låg effekt. Enligt ditt sätt att se på det skulle vi bara tillåta SSB och 100W kanske, eftersom vi kanske kan hitta en något större grupp som kör just detta? Men jag är inte säker på vilken grupp i denna hobby som är störst och i majoritet faktiskt.

  Jag menar att man nog kan hitta 4-5-6 olika grupper som kanske är lika stora grenar inom vår hobby. Olika grupper som gillar QRO, QRP, CW, foni, PSK31, RTTY, Test, Socialisera med varandra (ragchew) Fyrar, EME, nostalgi-radio, mikrovåg, HF, VHF osv.

  Därför är man ute på väldigt hal is när man vill begränsa det ena eller det andra.
   
  Last edited: Jul 9, 2014
 8. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  ESR "värvar" inte medlemmar, utan de som är radiotekniskt intresserade samt
  förstår att uppskatta kvalitet framför kvantitet söker sig självmant till föreningen.

  Det kan t.o.m. vara så att ett ytterligare accentuerat kvalitetstänkande kan attrahera ännu flera nya medlemmar.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 9. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  Jamen vad fint!
  Nu kunde du hata ESR inkl svans igen. Grattis!

  Nog klarar du dig med en hel kW...

  Ilandsproblem.
   
 10. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Ja det var synd att man inte kunde hålla sig inom radioteknik hos ESR utan skulle blanda sig i "politik" också. Det är jag inte säker på att medlemmarna var medvetna om och har godkänt. Så var det för mig och därför jag gick ur och det blir säkert fler som lämnar nu när allt blivit tydligare.
   
  Last edited: Jul 9, 2014
 11. SM3CIQ

  SM3CIQ Well-Known Member

  Söt QRP-vovve i alla fall..

  Uffe -CIQ ;-)
   
  1 person likes this.
 12. SM5AKU

  SM5AKU Janne i Vingåker

  Oj, många inlägg kom det emellan. Har hunnit köra några nya SMFF-områden med en trådstump och c:a tio watt under tiden, men törs inte nämna på vilken mode ...

  Per/YES igen:
  Ja, jag är medlem i den trevliga föreningen ESR, den som du så enträget angriper på de mest befängda sätt. Men nej, jag inskränker mig inte till att "leka" med träelektronik men det är facinerande att se att gamla idéer funkar och det är lärorikt. Minimalistiskt tänk är i grunden utvecklande och det är lättare att fatta helheter om man pysslat med grundstenarna. Om min planka är av trä med rör på, eller om den är av kopparbelagd glasfiber med halvledare, spelar mindre roll.

  För att i någon mån bemöta det du säger om ESR, och obs då att jag inte talar för föreningen på annat sätt än som nöjd medlem där: Om du tittar igenom dess websidor så ser du att i det gänget finns alla dialekter av vår hobby representerade. Exempel här onödiga, kolla själv. Läser du med öppet sinne så ser du snart att du borde omvärdera din negativa inställning.

  Huh? Försöker du skriva om historien? Man får göra skillnad på att bemöta och motarbeta. Fast till viss del ger jag dig rätt, när du menar att SSA fått mothugg. Antar att du bl.a. avser hur det (inte) fungerade i provfrågegruppen. Självklart skall man reagera och arbeta för att försöka rätta till det om det dyker upp tossigheter. Om det är någon som på senare tid förorsakat hobbyn skada så är det SSA, med sitt halsdarriga hybrisartade agerande.

  Jättebra tanke. Framför den till dem som arbetar med och intresserar sig för vilka kunskaper som bör avkrävas en aspirerande sändaramatör.

  Inte heller! Det är bättre att vi hänger med och redan är förberedda på vad vi kan förvänta oss av krav på kunskaper och andra regler. Har vi dessutom underhandskontakter som visar att vi är seriösa och kunniga så vet vi vartåt vindarna blåser och kan vara med att påverka i tid.

  /Jante .. nej förlåt, Janne
   
  SA0AZS, SM5KYH, SM3CIQ and 3 others like this.
 13. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Jag finner ingen annan logisk förklaring.
   
 14. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Då min strävan är att angripa sak i stället för person, ska jag inte påstå att SM7YES är rabiat. Däremot de åsikter som framförs liksom argumenten för dessa är tveklöst rabiata!

  Vad är nu detta för trams? Vilka tror du dig representera? Vad vill du egentligen uppnå med ditt amatörradioutövande? Vad är frihet för dig, i detta sammanhang? Exakt vad har ESR förstört för just dig?

  Du beter dig faktiskt som en "eterns gröna-vågare"!

  /Lasse
   
  1 person likes this.
 15. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  YES skrev; "Det finns ingen anledning att föregå myndigheterna i dessa frågor. Tvärtemot gör man oss en björntjänst genom att lägga oss platt fall och inte ta debatten när den väl kommer istället. Denna "förhandlingsteknik" som ESR förespråkar genom att "begära sämre för sig själv först" är totalt främmande för de flesta och låter bara som en efterkonstruktion."

  Om du hade varit bättre påläst och mer insatt i hur PTS arbetar med spektrumfrågor så hade du förmodligen formulerat dig annorlunda. Det är mycket på gång nu inom spektrumområdet, både här i Sverige och inom EU. Förändringar som riskerar att påverka amatörradio negativt. Det gäller att hänga med i svängarna och vara väl förberedd. Så värst mycket att förhandla om har vi som vill värna om amatörradiotjänsten inte. Vad skulle det vara. Skall vi gå ut i strejk och vägra att köra radio om vi inte får som vi vill? Det vi kan göra är att vara aktiva, bevaka våra unika privilegier och visa myndigheterna att vi är minst lika väl insatta i spektrumfrågorna som de själva är. Det kan vi göra genom att t ex i samband med remissyttranden m m hänvisa till samma styrdokument som de själva använder och argumentera utifrån fakta. I slutänden är det PTS som utvärderar de inkomna synpunkterna och beslutar, inte ESR som du försöker göra sken av. Som jag skrev innan så står det dig fritt liksom alla andra att lämna egna synpunkter. Gör det. Det är ju en del i mångfalden och demokratin att vi alla inom vitt skilda intresseområden har en egen röst och i viss mån kan påverka.
   
 16. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Vill bara påskina vad ESR står för och försöker driva igenom och till vissa delar går man PTS ärenden vilket är märkligt. Det är väl meningen att motparten (i frågor om radioamatörers förmåner) är PTS och inte medparten som nog vi flesta inser. Det är ju lättare för PTS att dra åt snaran för oss när vi själva ger dem snaran.

  Och frekvensspektrumets tilldelning har inget med effektgränserna att göra. Behöver PTS frekvenserna tar man de ändå oavsett om man får köra 100 W eller 1 kW. Mer än så behöver man inte vara insatt. Det är fel förhandlingstaktik å det grövsta.
   
 17. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Ursäkta att jag försöker se frågorna i allas synvinkel oavsett om man är intresserad av QRP, QRO, CW, Foni eller Data. I detta sammanhang gillar jag olika ;)
   
 18. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Grattis Per! Ett slipat "politikersvar", undanglidande alla direkta frågor.
   
  1 person likes this.
 19. SM7HPD

  SM7HPD Well-Known Member


  SUCK!
  Har man släppt ut "hunnen" nu igen.

  Uttalanden som citeras ovan: "så resonerar en diktatur", visar med önskvärd tydlighet diskussionsnivån
  på icke existerande problem.
  Finns det inte ben i närheten, så gnag på ESR verkar det som.

  Spontant, känns det som att tassarna rotar mer i blindo och oklokskap än i vänskap och insikt.
   
 20. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  YES skrev; "Vill bara påskina vad ESR står för och försöker driva igenom och till vissa delar går man PTS ärenden vilket är märkligt. Det är väl meningen att motparten (i frågor om radioamatörers förmåner) är PTS och inte medparten som nog vi flesta inser. Det är ju lättare för PTS att dra åt snaran för oss när vi själva ger dem snaran. Och frekvensspektrumets tilldelning har inget med effektgränserna att göra. Behöver PTS frekvenserna tar man de ändå oavsett om man får köra 100 W eller 1 kW. Mer än så behöver man inte vara insatt. Det är fel förhandlingstaktik å det grövsta."

  Bra att du sansat dig c:a 10 dB och nu klarar av att koncentrera dig på sakfrågorna Per. Då blir det mer meningsfullt att debattera med dig på ett seriösare plan. Vad ESR står för kan du enklast läsa ut ur det nya måldokumentet som antogs enhälligt på det senaste årsmötet. Det är det dokumentet som är rättesnöret som nu gäller och som i stora drag gällt allt sedan ESR bildades för över 10 år sedan. Jag tror nog att de flesta medlemmarna har ganska klart för sig vilka mål och visioner det arbetas efter och informationen om vad som gjorts, görs och planeras göras finns ju att löpande ta del av genom ESR Resonans och webbplatsen ESR.SE.

  Huruvida PTS är en motpart eller medpart kan diskuteras. Det vi sett de senare åren, inte minst i arbetet med provfrågebanken, så har ESR:s ståndpunkter sammanfallit närmast perfekt med PTS egna ståndpunkter vilket resulterat i ett gott samarbete. Även de remissyttranden som ESR gjort de senare åren har tydligen fallit i god jord hos PTS då det mesta som föreslagits implementerats på ett eller annat sätt. Mer optimalt vore så klart att PTS på eget initiativ tog fram en moderniserad variant av B:90 liksom ett formellt amatörradiotillstånd som kan återkallas återinfördes. Dock är detta ingen fråga som drivs inom ESR utan mer en personlig fundering för att ge PTS ett effektivt verktyg att städa upp där det t ex förekommer medveten störsändning på KV och repeatrarna. Inte fel med lite mer ordning eller hur?

  Ang effektnivåerna så finns det en koppling till frekvensspektrumets tilldelning. Om du hade studerat PTS nya spektrumpolicy så hade du upptäckt att man där strävar efter ett framtida system med delade frekvenser där olika radioanvändare kan samsas. Så visst ökar väl chanserna att få behålla tilldelningar i de högre frekvensbanden om vi kan acceptera en något lägre effektnivå på smalare delband. Alternativet är kanske att vi helt blir av med vissa amatörband. Men ingen vet och det gäller att försöka tänka logiskt och vara beredd att kompromissa.
   

Share This Page