SSA.se och webbredaktören, återigen

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
CER skrev; "Hela den här soppan är ju bara tragisk. Kan inte SSA nu ha ett öppet möte där allt läggs på bordet åsså ställer man den magiska frågan; Hur kommer vi vidare? Vad är bra och vad är dåligt, Hur vill alla ha det?"


Men det har man ju precis haft, årsmötet den 5 april, där revisorerna redovisade deras särskilda granskning av styrelsens agerande gentemot PTS och arbetet i Samverkansgruppen m m.

Revisorerna berättade att man granskat styrelsens hantering av dessa ärenden och att det gått till så att man pratat med ordf. Efter att ha pratat med ordf gjordes en sammanställning som skickades till samtliga styrelsemedlemmar men som de inte svarade på vilket tolkades "så vi tyckte nog att alla var överens om hur det såg ut".

Sedan berättade revisorerna att ESR ville höja svårighetsgraden på frågorna och då tyckte man att det var lämpligt att titta på några av de frågorna hur de såg ut. Där kom revisorerna fram till att man måste vara elektronikingenjör för att klara provet och att det inte är meningen med SSA. Styrelsen intentioner är dom som vi alltid haft inom SSA, att om man läser läroboken (Bli Sändaramatör) och har normal skolunderbyggnad så skall det räcka.

Ang Styrelsens agerande gentemot PTS eller som revisorerna uttryckte sig "att det sedan varit andra kontraverser" det kan vi inte granska för då skall vi lägga oss i vad PTS gjort och vi kan inte granska PTS.

Per AIB begärde ordet för att förklara att de frågor som revisorerna granskat var exempel på andra länders frågor som ESR översatt till svenska. Dock kom Per inte så långt i sin förklaring utan blev avbruten efter bara några meningar.

Knack knack knack i bordet och sa sa mötesordf -"Nu gör vi så här att den fortsatta diskussionen tar vi efter årsmötet, nu ägnar vi oss åt revisionen."

Revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna och styrelsen fick ansvarsfrihet.

Den andra biten i soppan är motionerna som vi redan diskuterat. Årsmötet röstade med 62 ja för motionärens yrkande och 38 för styrelsens, Därmed antogs motion 1 som i klartext innebär att man vill driva en linje som går emot IARU, CEPT och PTS ståndpunkter och önskemål samt därmed också SSA:s egna stadgar.

Men eftersom årsmötet är föreningens högsta beslutande organ så finns det inget att erinra om den saken. Efter att ha lyssnat på en inspelning från mötet kan jag bara konstatera att allt gått rätt till rent föreningstekniskt. Medlemmarna har fått sin vilja igenom och revisorerna blev omvalda liksom styrelsen i övrigt. Det är ju så föreningsdemokrati fungerar.

Det pågår en parallell debatt om allt detta på SSA-forum där all kritik konsekvent tillbakavisas av ordf som brott mot forumreglerna, personpåhopp och mobbing etc. Så några tecken i motsatt riktning finns inte. Styrelsen är helt övertygad om att man gör rätt och det har ju också revisorerna och därefter årsmötet fastställt. Och antalet SSA-medlemmar som klagar öppet har ju också minskat då ganska många av dessa lämnat SSA det gångna året.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Revisorerna berättade att man granskat styrelsens hantering av dessa ärenden och att det gått till så att man pratat med ordf. Efter att ha pratat med ordf gjordes en sammanställning som skickades till samtliga styrelsemedlemmar men som de inte svarade på vilket tolkades "så vi tyckte nog att alla var överens om hur det såg ut".

Man kan fråga sig om SSA-styrelsen förstått sin roll i helheten.
Styrelsemedlemmarna är förtroendevalda på personliga mandat och har därför ingen som helst rätt att gömma sig bakom en ordförande som agerar enväldigt.

Det är deras skyldighet att kommunicera med och svara på frågor från sina väljare, dvs medlemmarna, för att inte tala om frågor från revisorerna.

Förstår man inte dessa elementära spelregler ska man nog ställa sina platser till förfogande.
De refererade uttalandena från revisorerna förstärker min bild av ett murket SSA som passerat sitt "bäst före datum" med råge.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

RM2D

Well-Known Member
Vi känner ju alla till begreppet "bananrepubliker"...

Vad kallas motsvarade fenomen inom amatörradion???

SSA under nuvarande "ledning" torde aspirera på Lifetime membership i en internationell "Banana Amateur Radio Union" :D

Större komedi än den vi ser under DZB:s ledning lär sällan eller aldrig upprepas. Man baxnar bokstavligen över det som skett och sker inför öppen ridå utan tillstymmelse till självkritik eller självrannsakan...

73 de LRR, Mats
 

SM3PXO

Member
Vi känner ju alla till begreppet "bananrepubliker"...

Vad kallas motsvarade fenomen inom amatörradion???

SSA under nuvarande "ledning" torde aspirera på Lifetime membership i en internationell "Banana Amateur Radio Union" :D

Större komedi än den vi ser under DZB:s ledning lär sällan eller aldrig upprepas. Man baxnar bokstavligen över det som skett och sker inför öppen ridå utan tillstymmelse till självkritik eller självrannsakan...

73 de LRR, MatsHmm detta är ju intressant

Sverige kan kanske få en ny DXCC status och prefix om vi driver den linjen vidare.

Inget ont som inte har nått gott med sig.

;)

73 i vårsolen de SM3PXO Petter
 

SM0KBW

Well-Known Member
Tack Bengt EQL.

Har inte skrattat så gott på länge som när jag läste din skildring av årsmötet!

Synd bara att det inte är lika roligt för oss svenska radioamatörer som grupp!
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
LRR skrev; "Större komedi än den vi ser under DZB:s ledning lär sällan eller aldrig upprepas. Man baxnar bokstavligen över det som skett och sker inför öppen ridå utan tillstymmelse till självkritik eller självrannsakan..."


Komedi... Jag tycker det är tragiskt. Allt mynnar ju i att SSA:s ledarskikt saknar intresse, engagemang och kunskaper för hela grunden som amatörradion vilar på när det gäller kopplingarna till ITU, CEPT och PTS samt kanske också vad IARU står för och vad man som svensk IARU-representant har för funktion att fylla.

På den gamla hemsidan SSA.SE står t ex under fliken "IARU och Myndighetskontakter" följande drapa:

"Funktionen IARU och Myndighetskontakter är SSA:s officiella kontaktpersoner gentemot IARU och ansvarar även för samordning av föreningens internationella kontakter, kontakter med PTS, övriga myndigheter samt omvärldsbevakning. Funktionärerna rapporterar direkt till SSA:s ordförande. På följande sidor kan Du på denna webbplats finna nyhetsarkiv, aktuell information från pågående projekt och initiativ, information till/från IARU, PTS och andra intressanta artiklar och länkar. Sidan är under uppbyggnad (start 2009-08-11) och kommer under de närmaste dagarna att fyllas med relevant information."

Under de fem åren ovanstående text varit publicerad där så har ingen ny information fyllts på och på nya SSA.SE har budskapet inte blivit tydligare precis, snarare mer kryptiskt. IARU – rubrik | Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Hur seriöst intryck ger detta och hur fungerar självkontrollen inom SSA?

Den texten har dock bara stått där sedan den 30 oktober 2013.
 

SM3ZBB

Grumpy ol´man
Ja SSA informerar om det internationella arbetet på de lärdes språk - latin. Men googles översättningsprogram dekrypterar informationen:

I dessa övningar har organiserat våld , eller de av någon ansträngning . Fall som vill säga upp detta , först jag har inget liv . När han åtalades för den större kraft , arbetade han och Epikuros . För närvarande möter oss och lust , men behandlingen bör vara , men jag har . Sea atomernas värld Demokritos göra, men att öppna upp sina liv . Vill du inte är oftast så att , eftersom den skall döma lämnas ogjort , i sin helhet , och grekerna Resten röstade för att ta sig ur .

Cu orsaker hör , ovanligt liten storlek du vill ha och borde ha övergivit den för . Han hade sett honom till Menander , den första i världen är dömd . Knappast något som bärare . I berättelser som möter oss som är fotboll , betyder det att dess min del av er . Händelsen är att kunna , i själva verket , i våra elräkningar .

Kropparna av lärande , med svårigheter , eftersom det inte är lämpligt att sadipscing , jag assueverit författare titta på . Och jag har en dans eller kasta ut zril utarbetat en honung med en mjuk farorna med honung . Det tar men utelämnat havet , har en av framställarna inte minskat . Välte utarbetat en självisk önskan att vara rädd om du vill partitionera .........


...och så vidare. :confused:
 

SA6BZH

Well-Known Member
SM7EQL – OBS vem är det nu som pratar om en sekt.

Detta skrev du som ett inlägg under Radioamatörens död

" Idag har jag läst en fantastiskt bra bok som heter "Den fullständiga radioboken" Albert Bonniers Förlag 1923. Jag kanske saxar ett längre stycke därifrån senare i debatten om någon är nyfiken. Men som smakprov står det att radioamatörerna är ett folk med sammanhållning och radio är en spänningsalstrande mani som starkt tilltalar varje människas normala uppfinnarinstinkt. Inledningsvis konstateras också att radio är en sjukdom av vilken tusentals människor är illa angripna. Radiomanien har idag (1923) cirka en halv miljon offer i Amerika och antalet ökas. Det finns ingen åldersgräns. Det är icke ovanligt att höra en liten grabb på 10 år prata om avstämningsspolar, detektorer och liknande, liksom det icke heller förvånar någon att se, huru gamla män hava fallit offer för radions förstörelsekonster.

Ja, där ser vi att radio kan vara farliga saker att syssla med och därför får vi kanske vara försiktiga med vem vi lurar in i vår lilla sekt."


Ok denna gång var det ju om alla vi radioamatörer som grupp du skrev och då gick det bra att du benämnde oss som sekt men korrekt skall vara att en sekt enligt nationalencyklopedi är - Termen används även för att beteckna (mindre) politiska eller andra ytterlighetsgrupper, religiös grupp som markant avviker från huvudlinjerna i ett samhälle – alltså ESR
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
BZH skrev; "SM7EQL – OBS vem är det nu som pratar om en sekt."


Det torde väl vara du själv som pratat (skriver) om sekt då jag läser din avslutande rad som här citeras för tydlighetens skull;

BZH skrev; "Termen används även för att beteckna (mindre) politiska eller andra ytterlighetsgrupper, religiös grupp som markant avviker från huvudlinjerna i ett samhälle – alltså ESR"

Som jag skrivit tidigare till dig Kenneth så tycker jag att du har rätt att forma dina egna åsikter och torgföra dem som du vill. Tycker du nu att ESR är en sekt så är det väl den verklighet som råder enligt ditt sätt att se på saken liksom du ju anser att ESR markant avviker från huvudlinjerna i ett samhälle. Jag vill inte ta ifrån dig de uppfattningarna så de får du gärna behålla. Kanske det behövs någon "avvikare" som ser klart ibland så samhället inte bara blir en flummig dimma av okunskap och förvirring.

För övrigt föreslår jag att du läser om amatörradio från förr och hur allt började en gång i tiden. Detta för att skapa bättre förståelse för det du vill debattera och ha något att hänga upp dina tankar på. Boken från 1923 som jag refererade till är en pärla om än maläten och i lösbladssystem men både rolig och lärorik även om författaren tar ut svängarna rejält när han skriver "radio är en sjukdom av vilken tusentals människor är illa angripna." Hoppas det finns bot. :)
 
Last edited:

SA6BZH

Well-Known Member
EQL - absolut tror jag boken är en pärla och får jag möjlighet skall jag läsa den - tro inte att amatörradio för mig är ett nytt påfund. Jag byggde min första sändare i mitten på femtiotalet - ok olaglig men vad då attan vad kul vi hade som sände ut musik i halmstad på den tiden.

Men åter - Efter att jag har följt dina och andras angrepp på SSA under lång tid inlägg här så anser jag att ordet sekt dig och dina gelika passa ypperligt Nationalencyklopedi förklaring av ordet sekt är på er från ESR "Termen används även för att beteckna (mindre) politiska eller andra ytterlighetsgrupper, religiös grupp som markant avviker från huvudlinjerna i ett samhälle" - Vet ej men jag har för mig att denna kritik om SSA var uppe i samband med att man införde endast en klassning på oss amatörradio användare - slopandet av kravet på CV och att denna kritik var ytterst start just i SM/ området. Om jag har läst på var just du en av de mest kritiska även den gången.

73 Kenneth
 

SM0KBW

Well-Known Member
Enligt den definition som du förespråkar BZH - så är inte bara ESR utan
hela amatörradiokåren en sekt - för vi är en försvinnande liten del av
befolkningen med väldigt udda intressen!

VIlket jag till vissa delar kan instämma i, fast jag skulle snarare välja
"en grupp insnöade nördar" som beteckning på oss.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
BZH skrev; "Men åter - Efter att jag har följt dina och andras angrepp på SSA under lång tid inlägg här så anser jag att ordet sekt dig och dina gelika passa ypperligt "

Som sagt, det har du rätt att tycka om du vill. Det är en rätt du har här i Sverige. Ta väl vara på den.
 

SA6BZH

Well-Known Member
Samma till dig EQL - men även ett råd till dig är att använd den med förnuft.

Som jag skrev är jag mycket intresserad av radio, teknik mm vilket innebar att jag undersökte vad ESR stod för och skall jag vara ärlig var det många bra tankar om radio teknik som lockade mig men OBS - jag önskar absolut inte vara med i en organisation som har en företrädare som inte kan föra en saklig och artig diskussion med andra organisationer. Denna typ av politiska diskussioner som du och dina gelika för ser vi allt för ofta i det politiska sfären. - Och om jag har rätt för mig så finns det politiska avhoppare från ytterligheterna som tillhör din skara i kritiken mot SSA vilket möjligen förklara hur ni för en diskussion.

Nog om detta ha en bra dag 73 Kenneth
 

SM7SEK

Administrator
Staff member
Samma till dig EQL - men även ett råd till dig är att använd den med förnuft.

Som jag skrev är jag mycket intresserad av radio, teknik mm vilket innebar att jag undersökte vad ESR stod för och skall jag vara ärlig var det många bra tankar om radio teknik som lockade mig men OBS - jag önskar absolut inte vara med i en organisation som har en företrädare som inte kan föra en saklig och artig diskussion med andra organisationer. Denna typ av politiska diskussioner som du och dina gelika för ser vi allt för ofta i det politiska sfären. - Och om jag har rätt för mig så finns det politiska avhoppare från ytterligheterna som tillhör din skara i kritiken mot SSA vilket möjligen förklara hur ni för en diskussion.

Nog om detta ha en bra dag 73 Kenneth

Men du Kenneth,

ESR gjorde precis vad PTS bad om. SSA gjorde precis tvärt emot vad PTS bad om. Men du påstår att ESR inte kan föra en saklig diskussion? Jag förstår inte riktigt hur du tänker.

Menar du verkligen att även ESR skulle gå emot PTS önskemål och göra sig ovän med PTS och att du då skulle tycka ESR var en bra förening och gå med i ESR?

Jag får inte ihop det. Men en sak är säker. Hade ESR uppträtt på på samma sätt mot PTS som SSA gjorde, då hade jag lämnat ESR omgående. Men nu blev det så att jag lämnade SSA istället. Gissa varför?
 

SA6BZH

Well-Known Member
SM7SEK
Det är helt ok att ESR för en egen åsikt mot PTS – när man nu har lyckats att få vara med i denna diskussion (här anser jag att PTS gör ett riktigt klavertramp då ESR är en alldeles för liten organisation med stor risk för säråsikter som inte är förankrat i amatörradio i Sverige) men för att man har turen eller möjligen skickligheten att få vara en remissorgan till PTS behöver man inte hänga ut SSA och deras ordföranden och i förlängningen SSA medlemmar på Ham som en del av ESR medlemmar inklusive ordföranden gör. SSA har 5000 medlemmar och ESR har 350 – vilken organisation för med rätta oss radioamatörers talan i Sverige?
Det är här min kritik mot ESR är – förstår du inte detta så få det stå för dig men jag känner mig trygg i denna kritik!
73 Kenneth
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
BZH DE EQL

För min del är det helt OK att diskutera vidare med dig och kanske gå djupare ner i detaljerna Kenneth. Men innan dess vore det bra för mig och andra att känna till hur pass väl insatt du är i sakfrågorna t ex hur ESR:s samarbete tillsammans med PTS i den av PTS ledda Samverkansgruppen gått till och vilka insatser de tre organisationerna SSA, FRO och ESR gjort där. Har du t ex tagit del av PTS mötesanteckningar och den konsekvensutredning PTS gjorde som lade fast ramarna för det arbete som skulle göras och som sedan SSA tyvärr havererade. Du skrev tidigare att du inte var insatt och då finns risken att du bygger din argumentation på missuppfattningar och saker som ryckts loss ur ett större sammanhang.

Vi måste nog vara överens om någon sorts gemensam utgångspunkt om vi skall diskutera detta på ett sakligt sätt som du nu efterlyser Kenneth.

Så har du läst och satt dig in i de dokument jag hänvisar till här som en absolut nödvändighet att känna till?
 

SM7SEK

Administrator
Staff member
SM7SEK
Det är helt ok att ESR för en egen åsikt mot PTS – när man nu har lyckats att få vara med i denna diskussion (här anser jag att PTS gör ett riktigt klavertramp då ESR är en alldeles för liten organisation med stor risk för säråsikter som inte är förankrat i amatörradio i Sverige) men för att man har turen eller möjligen skickligheten att få vara en remissorgan till PTS behöver man inte hänga ut SSA och deras ordföranden och i förlängningen SSA medlemmar på Ham som en del av ESR medlemmar inklusive ordföranden gör. SSA har 5000 medlemmar och ESR har 350 – vilken organisation för med rätta oss radioamatörers talan i Sverige?
Det är här min kritik mot ESR är – förstår du inte detta så få det stå för dig men jag känner mig trygg i denna kritik!
73 Kenneth

Av ditt svar förstår jag att du inte är speciellt påläst i sakfrågan. Du dömer därmed helt ut en organisation (ESR) på felaktiga grunder. Som du beskriver det kan man tro att det handlade om en förhandling gentemot PTS.

Detta är helt fel. PTS gav en uppgift till SSA, FRO och ESR att lösa. Det har aldrig handlat om en förhandling. Resultatet av uppgiften var klart definierad och inte förhandlingsbar som du och flera med dig helt felaktigt tror.

Fråga: Hur vet du vad som är förankrat i amatörradiosverige?
 
Top