SSA.se och webbredaktören, återigen

Anders SM7VRZ

Well-Known Member
Hej,

Eller så kan man säga såhär, oavsett hur många medlemmar de båda organisationerna har så når PTS med inkluderandet av ESR ut till FLER av Sveriges radioamatörer än utan dem. Eller har jag fel?

//Anders
 

SM0AOM

Well-Known Member
Hej,

Eller så kan man säga såhär, oavsett hur många medlemmar de båda organisationerna har så når PTS med inkluderandet av ESR ut till FLER av Sveriges radioamatörer än utan dem. Eller har jag fel?

//Anders

Man skulle också kunna uttrycka saken så att PTS, helt i linje med "lagarnas anda", numera föredrar mångfald före enfald.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Eller ännu mer rätt;

PTS erbjöd SSA, FRO och ESR att tillsammans med PTS vara med att ta fram en ny provfrågebank att förvaltas och underhållas gemensamt. Syftet med detta förfarande finns att läsa bl a i den konsekvensutredning som PTS var tvingade att göra i samband med att Lagen om ElektroniskKommunikation LEK ändrades den 1 juli 2011 då PTS fick utpekat ansvar för amatörradio samt rätt att delegera handläggningen. Delegering gjordes sedermera till SSA, FRO och ESR.

Det har alltså aldrig varit tal om några förhandlingar i egentlig mening. Dock har vi alla haft rätt att föreslå hur vi vill ha det och argumentera för vår sak vilket ESR gjort ganska framgångsrikt men utan att komma på kollisionskurs med PTS på det sätt som faktiskt SSA lyckades med. Allt detta finns dokumenterat av PTS och är således bara redovisning av fakta.

PS
Det VRZ skriver står faktiskt också omnämnt i PTS konsekvensutredning och är en del i mångfalden som myndigheten har att ta hänsyn till.
 
Last edited:

SM5KYH

Well-Known Member
E
Det VRZ skriver står faktiskt också omnämnt i PTS konsekvensutredning och är en del i mångfalden som myndigheten har att ta hänsyn till.

.. till skillnad från enfalden som SM0AOM skrev om.
Eller enväldet som tycks vara enfaldigt...
 

SM7HPD

Well-Known Member
Hej alla!:)

RM2D skrev: (#183)
" Vi känner ju alla till begreppet "bananrepubliker"...
Vad kallas motsvarade fenomen inom amatörradion??? "

Jag tänkte närmast på bananasplitt.
Att splittra, en av härskarteknikerna, tycks ligga SSA`s styrelse varmt om hjärtat.


SM0AOM skrev: (#483 i tråden Granskning av SSA:s arbete i samverkansgruppen)
" Dagens SSA representerar en minoritet av de svenska radioamatörerna, uppskattningsvis knappt 40%, men utger sig för att tala för samtliga.
Genom att köra relationen med PTS i botten, och dessutom skaffa ett årsmötesbeslut på att man ska motarbeta IARU-policy har SSA ytterligare medverkat till amatörradions marginalisering. "

Intressant att c:a 1100 besökte Eskilstunamässan, men endast 120 stannade kvar på eftermiddagen för att deltaga på SSA`s årsmöte.
En sekt kan ju även vara en delmängd av en större organisation. T.ex. en styrelse.

/Hans
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Ja det är många saker som tål att diskuteras och funderas över BDZ. Jag läste igenom de senaste inläggen som BZH skrivit och blir inte imponerad då det är svårt att finns något som är rätt och sunt tänkt.

BZH skrev t ex; "SSA har 5000 medlemmar och ESR har 350 – vilken organisation för med rätta oss radioamatörers talan i Sverige?"

Ja det är en väldigt intressant fråga som vi väl kan ägna en stund åt att grunna på. Som jag ser på saken så har ingen av föreningarna rätten att företräda radioamatörerna (hela gruppen på 12000 st) i Sverige. Ingen av parterna har fått någon särställning gentemot PTS utan behandlas exakt lika av myndigheten. Medlemstalet har ingen betydelse sett med PTS ögon då det ju inte är frågan om att det största "partiet" (SSA) genom val skall kvala in i någon sorts makt- eller regeringsställning som i Riksdagen. SSA har faktiskt ingen makt alls och inte heller ESR och FRO har någon makt. Vi är på sätt och vis lika maktlösa alla tre. Känner alla till att vi är maktlösa? Kanske den ene t o m är mer maktlös än den andre.

Vad vi tre däremot har, är rätten att yttra oss vilket vi förslagsvis bör göra t ex i samband med PTS remisser eller skicka in skrivelser om ditt och datt till PTS när det passar oss. SSA, ESR, FRO eller Karl Svenssons mormor - för att peka på möjligheten - kan lämna in yttrande/skrivelse till PTS som myndigheten har att behandla. I normalfallet går PTS igenom de inkomna remissvaren och värderar huruvida de olika synpunkterna kan anses vara relevanta och möjliga att implementera baserat på vägda fördelar och nackdelar samt om de har stöd i övrigt regelverk. PTS skickar ju ut sina förslag just av den anledningen, att få tillbaka välgrundade synpunkter som kan användas av PTS för att få ett så bra och heltäckande beslutsunderlag som möjligt.

ESR har lyckats väl med sina remissyttranden som allt sedan 2003 baserats på exakt samma underlag som PTS själva bygger sina regelverk på, nämligen långa tunga dokument från ITU-RR och protokoll om vad som kommits överens om inom CEPT-samarbetet där PTS deltar. På några punkter har ESR lämnat andra förslag men som då haft sitt ursprung i vad man kommit överens om inom IARU där SSA är medlem. Frågan är om ESR egentligen har lämnat några helt "egenuppfunna" förslag till PTS som avvikit från ITU, CEPT, PTS och IARU:s ståndpunkter. Jag kommer inte på något konkret exempel just nu men det kanske finns något enstaka papper som kan grävas fram.

Enligt min åsikt så kan SSA inte representera eller föra talan för några andra än sina egna medlemmar. Sak samma gäller för ESR som f n har lite drygt 390 st. ESR kan endast representera sina egna medlemmar och FRO likaså.

Den enskilde radioamatören t ex BZH kan fritt välja den eller de organisationer som bedriver en verksamhet som speglar det egna intresset och i övrigt upplevs trovärdig och seriös av BZH. Samma grunder och urvalsprinciper som BZH förmodligen använder i alla andra sammanhang. Detta är de fria valmöjligheterna vi har och som måste ligga helt på den enskilde att ta ställning till. Faktum är att de allra flesta av oss är med i fler än en förening där vi på så sätt kan nyttja olika förmåner eller bara stödja en god sak vilken den nu än må vara. Själv ser jag mig ibland mest som prenumerant på QTC då jag som bekant inte alls stödjer SSA:s nya linje att så öppet motarbeta PTS och IARU m fl - vilket ju årsmötet häromveckan tyvärr beslutade att man bör göra.

Den som av någon orsak valt att stå helt utanför föreningarna i de fall ingen förening upplevs som tillräckligt intressant eller seriös har endast att följa PTS undantagsföreskrifter. Thats it. Om det behövs mer information om något för att utöva amatörradio så är ju vissa små organisationers klubbtidningar fria att ladda ner även för icke medlemmar liksom allt man behöver veta - contestresultat eller ett schema på en träsändare - finns på Internet en Googlesökning bort.

Sekt eller inte. Jag tycker att BZH:s argument är svaga.

Är jag ute på femton famnars djup i mitt resonemang eller hur ligger det egentligen till med vem som har den absoluta enväldiga rätten att bestämma över alla radioamatörer i Sverige. Är det SSA bara för man har flest medlemmar?
 
Last edited:

SM7TJC

Well-Known Member
En liten fundering i sammanhanget:
SSA har ungefär 5000 medlemmar. ESR har 350-400 medlemmar. En enkel slutsats är då naturligtvis att SSA är lämpligast att föra svenska radioamatörers talan.
Men hur ser det ut i praktiken?
Hur många ur respektive förening har varit involverade i samarbetet med PTS?
Hur många medlemmar i respektive förening har fått ta del av resultatet av föreningens insats?
Spontant känns det faktiskt som att ESR har haft en större kontaktyta mot amatörradiokollektivet än SSA.
 

SM3ZBB

Grumpy ol´man
SA6BZH har ännu inte presenterat något sakligt resonemang utan häver som tidigare ur sig det han uppfattar som ett nedsättande epitet på alla de, enligt hans mening, avvikande som kommer med underbyggda argument: "Sekt"

Gör du samma sak mot andra människor som inte ryms inom dina referensramar? Det är inte ovanligt att somliga häver ur sig diverse samlingsnamn för det de inte förstår eller inte kan spåra inom sin privata föreställningsvärld. Men ok. sekt var det så låt oss undersöka vad det innebär. Du hänvisar till Nationalencyklopedin, där står att läsa i internetversionen:

sekt (lat. se´cta 'följe', 'anhang', 'sekt', av se´quor 'följa'), religiös grupp som markant avviker från den eller de religiösa huvudlinjerna i ett samhälle. Termen används även för att beteckna (mindre) politiska ytterlighetsgrupper o.d ..

Wikipedia presenterar en större ordmassa och jag tillåter mig att saxa lite därifrån för att du och andra ska fundera över vad du egentligen påstår. Man tar upp två olika betydelser av ordet sekt. Den ena betydelsen sammanfattas som "inskränkt."

Den andra är den ursprungliga betydelsen. Enligt den betyder sekt princip; parti; filosofisk skola; ideologi; partiprogram.

De flesta sällskap, partier, föreningar och andra grupperingar har någon sorts ledarskap eller härskarteknik (i vissa fall t.o.m. förtryck) som medlemmar och ledare och andra utövar mot varandra.

Somliga sekter har stor inverkan även på icke-medlemmar. Enligt den vida betydelsen är härskartekniker och sekterism vanligt och utövas dagligen av många människor på gott och ont.

Enligt den vida betydelsen bör man alltså ej tro att man kan undvika sekterism helt bara för att man tror eller hör: “Jag är ej med i någon sekt eftersom min förening/grupp/parti/religion/ideologi är ej sekt-stämplad“. “Det finns ingen sekterism här eftersom min kolleger/chef har sagt det. Men den/de där är sekter och sekterister.”

Sektens lagar står i motsättning till landets, samhällets eller kulturens.

Hjärntvätt är vanligt förekommande i de mest extrema sekterna, varför avhoppare ofta behöver hjälp av psykolog och avprogrammering.

Nå, SA6BZH känner du igen dig i det du påstår?
Själv kommer jag mest att tänka på en psykologiska termen "spegling". Läs på om den och återkom.
 

SM7MCD

Well-Known Member
Det börjar bli väldigt tydligt att flera nya debattörer som kastar sig ut i debatthavet inte verkar ansett det mödan värt att läsa in sig på vad som egentligen hänt. I detta fall är det väldigt enkelt att få veta vad som hänt, det är bara att ägna en vecka att läsa ifatt då händelseförloppet är ganska väl dokumenterat.

Läs på och återkom gärna...
 

SM0KBW

Well-Known Member
Jag har inte bästa kollen Leif men egentligen är det väl de dokument som
det har länkats till tidigare som är bas för dessa diskussioner?

Det jag kommer tänka på är mejl mellan SSA/PTS och kanske även SSA/ESR.
Det finns vissa andra dokument - som styrdokumentet för samarbetet mellan
ESR/FRO/SSA - PTS. Förmodligen annat som jag glömt.

Länkar till dessa kanske kan utgöra en "kanon" eller F.A.Q läsning för den
som vill diskutera.
 

SA2CER

Well-Known Member
HPD skrev:
"Intressant att c:a 1100 besökte Eskilstunamässan, men endast 120 stannade kvar på eftermiddagen för att deltaga på SSA`s årsmöte."

Det här visar ju på att vi är många som älskar det här med amatörradio -Vad härligt!
Kom att tänka på det som kan betecknas som en "sakfråga" -För de allra flesta av dessa 1100st är så att säga "sakfrågan" kort och gott det trevliga med amatörradio: Prylarna, Tekniken, Trevlig samvaro. Kanske inte så mycket tunga möten modell styrelsemöten, särskilt inte nu om det varit en del tjafs.
Tror det är viktigt att alla tänker på det klassiska inom psykologi, nämligen det här med att försöka undvika att bemöta motparten med en anklagelse -Då har man direkt en låsning. Bästa är om man talar om saken det gäller och inget annat, Och lösningsinriktat. För jag tror nämligen att alla egentligen vill ha det trevligt och mysigt och köra radio och dona. Att det är dit båda sidors fokus måste riktas nu i samtalet, För då blir det plötsligt möjligt att borsta av sig och så att säga (Som kungen sade) Vända blad.
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
CER skrev; "Bästa är om man talar om saken det gäller och inget annat, Och lösningsinriktat. För jag tror nämligen att alla egentligen vill ha det trevligt och mysigt och köra radio och dona."


Det håller jag verkligen med om. Det som hittills hindrat sådana samtal är att man inte är överens om vad saken gäller än. Dessutom handlar det om flera näraliggande saker och det är det som gör hela denna soppa så svår att förstå för den måttligt intresserade som bara surfar förbi och sedan ger sig in i debatten.

Om vi begränsar oss till de senaste två åren så finns det en diger dokumentation av händelserna tillgänglig på nätet. Vi kan räkna bort alla färgade debatter och diskussioner som i många fall är just tjafs och enbart försöka koncentrera oss på fakta, sådan hårda fakta som finns i verkligheten och som tål att granskas.

Från PTS sidan finns konsekvensutredningen från 2011 som kan betraktas som det allra första dokumentet som på ett tydligt sätt beskriver vad förändringarna av LEK den 1 juli 2011 innebar och det samarbetsprojekt som PTS avsåg dra igång. Under det följande arbetet i Samverkansgruppen upprättade PTS löpande mötesanteckningar som efterhand publicerades på ESR.SE som enda publika källa. Detta som information till medlemmar och andra intresserade.

För c:a ett år sedan blev en lång mycket komplicerad e-mailväxling mellan SSA-ordf och PTS som en enskild amatör begärt ut som allmän handling känd. Att SSA haft denna långa parallellkontakt med PTS där ESR av SSA vid flera tillfällen omtalades i negativa ordalag var inte känd för ESR. Delar av denna e-mailväxling finns på nätet och har varit uppe till många långa diskussioner och gav också upphov till anmälan till SSA:s revisorer om granskning av styrelsens arbete i Samverkansgruppen.

Från ESR finns som sagt ovan nämnda konsekvensutredning och samtliga PTS mötesanteckningar från Samverkansgruppen publicerade på hemsidan. Även ESR:s egna mötesanteckningar finns där liksom en del annan information. ESR har även löpande i ESR Resonans rapporterat från mötena samt redovisat en del diskussionsunderlag ang provfrågor och en undersökning av hur den bef provfrågebanken står sig i förhållande till andra länders.

Från SSA och QTC finns inte mycket information att ta del av. SSA har hittills och för sina medlemmar inte redovisat det upplägg och syfte som PTS tänkte sig med en Samverkansgrupp och vad som hänt inom denna. Att Samverkansgruppen existerat har nämnts men i övrigt är informationen ytterst sparsam. Var och en kan leta i QTC och försöka bilda sig en egen uppfattning om huruvida den information SSA lämnat är i överensstämmelse med de dokument PTS skrivit och som kan laddas ner från ESR.SE eller begäras ut från myndigheten.

SSA har publicerat två uttalanden från styrelsen, det första på SSA.SE förra sommaren som medförde att PTS tillskrev SSA i skarpa ordalag då uttalandet innehöll en lång rad sakfel och upplevdes som påhopp på myndigheten. En andra utgåva av uttalandet där de värsta sakfelen redigerats bort publicerades i QTC. Även här går det att jämföra den tolkning som SSA lämnade ut till sina medlemmar med vad PTS skriver i sina officiella dokument. De båda redovisningar skiljer sig åt markant och om nu inte SSA varit ovarsamma med sanningen så måste det vara PTS som gett en falsk kraftig vinklad bild. Två helt skilda historier kan läsas här. Vilken är sann?

Det är här jag ser själva grundproblemet. Informationen har inte varit samstämmig trots att vi alla deltagit på samma möten och arbetat efter samma inriktning, den som PTS slagit fast.

Alltså...

Fyra parter (SSA, FRO, ESR och PTS) har deltagit i ett samarbete som varade lite drygt två år om vi räknar in förberedelserna och efterspelet fram till idag.

Från exakt samma arbetsmöten som avhållits i PTS lokaler i Stockholm rapporterade PTS och ESR en samstämmig bild. PTS i sina mötesanteckningar som publicerades på ESR.SE och ESR själva i form av egna anteckningar och artiklar i Resonans. ESR har i allt väsentligt utgått ifrån PTS mötesdokument och byggt rapporteringen på källmaterial med hänvisningar till dokument som existerar i verkligheten. (Allt finns samlat på ESR.SE för den som vill läsa)

Efter den omtalade e-mailväxlingen mellan SSA och PTS så blev meningsskiljaktigheterna mellan SSA och PTS till slut så stora att PTS bestämde sig för att avveckla Samverkansgruppen, koppla bort SSA och ta över arbetet i egen regi där det nu slutförs inom myndigheten.

SSA försökte försvara sig genom att lägga över skulden för sitt eget misslyckande på ESR och det omtalade uttalandet som styrelsen gjorde på SSA.SE och där ESR förvägrades ett genmäle, sommaren 2013 gav PTS anledning att i mycket kraftiga ordalag tillrättavisa SSA. (Även detta kan den som vill själv läsa sig till)

Alla fortsatta diskussioner i dessa olika sakfrågor måste baseras på fakta och då finns det kanske också möjligheter att bli överens?
 

SM5KYH

Well-Known Member
"För då blir det plötsligt möjligt att borsta av sig och så att säga (Som kungen sade) Vända blad."
Varför vända blad? Först ska man väl vara överens om vad det står på bladet? Eftersom läsförmågan och tolkningen så tydligt skiljer sig åt behövs nog en gemensam tolkning om vad det står på bladet.
Och sen får man ta ansvar för det man skrivit där. DET gör bläddrandet möjligt.
 

SA6BZH

Well-Known Member
Hej EQL – ursäkta att jag inte har haft tid att svara tidigare – orsak en resa till Tyskland och inköp av himmelska droppar.

Vet ej - EQL och andra om du medvetet missförstår mig – Jag har aldrig diskuterat sakfrågan om framtagandet av ny frågebank, PTS och SSA eller liknande vad jag har diskuterat är hur ESR som organisation hantera SSA, deras ordförande och förlängningen SSA medlemma – alltså mig.

I denna diskussion finns som jag ser det två olika frågor att diskutera

– först framtagandet av frågebanken och ESR, SSA, FRO och PTS – jag har läst på lite men är absolut inte tillräkligt kunnig i frågeställningen för att ha en egen uppfattning. Vad jag kan utläsa kortfattat ser det ut som en blandning av missförstånd och möjligen lite gnabb om att ESR, FRO samt SSA nu tillsammans får ansvaret angående utfärdande av kunskapsbevis samt provförrättning av dessa. Detta hade SSA ensamrätten tidigare. Alltså lite revirpissande från alla håll i mina ögon.
Här kan jag även säga att –

- Möjligen har jag en viss förståelse för detta från alla parter – ESR som i mitt tycke är en organisation som har framförallt teknik som sitt stora intresse men även att bevara det gamla som i deras tycke var bra – olika klasser som en gång i tiden A, B och C. Och att amatörradio enbart skall vara till för de som har kunskapen att bygga sin egna sändare och som kör CW.

Här tror jag att man är ute på hal is då tider förändrats och att just denna fråga om olika klasser är avgjord sedan länge. I dagens IT värld ställer nya möjligheter att köra radio – ex HamSpher och liknande program men möjligen är inte detta RIKTIGT amatörradio för en del men nog attan förekommer det här många gamla radioamatörer som inte har möjligheten på sitt äldreboende att sätta upp en antenn och som kör så det ryker med gamla kompisar världen över.

Mitt intryck av ESR blir således ”En fråga” organisation som jobba efter sin snäva värld att allt var bättre för.


- När det gäller SSA så har jag även här en viss förståelse för deras agerande. Denna organisation måste se till helheten i mycket större grad än den lilla organisationen ESR, Man måste även agera för det breda kollektivets bästa, framtida ungdomars möjlighet att bli radioamatörer utan att för den skull vara ingenjörer. Man måste även arbeta för dagens radioamatörer så att dessa kan behålla deras licens utan omprövning eller andra kostnader. Man måste vidare arbeta med framtidsfrågor i mycket större grad än ESR.

- Vidare har jag förståelse för att SSA har ägandet till dagens provfrågebank och att detta har ett ekonomisk värde för SSA. Efter att jag har läst mail mellan Christer PTS och Thore SSA så kan jag utläsa att – som någon skrev ”varför skall Thore ta av sig mössan för Christer på PTS” Christer är en tjänsteman som skall arbeta för den breda massan och jag kan inte förstå varför han inte ex. kan redovisa vilka experter han har för avsikt att använda när det gäller framtagandet av kommande provfrågor.

- Vi kan här ex se att SSA har haft en viss framgång i sitt agerande då PTS har sagt att man inte har för avsikt att ändra gamla licenser eller att kräva omprövning av proven som är avgivna.
Med andra ord det är stor skillnad att leda en organisation med 5000 medlemmars olika behov och krav inklusive den stora ekonomiska delen som denna organisation för med sig än en ytterst liten organisation som ESR.

FRO har jag ingen uppfattning om

För det andra
Vad jag har försökt att föra fram i mina inlägg här på HAM som antingen medvetet eller ej misstolkats av en del inom ESR är hur en förening och dess ordföranden och medlemmar bör agera mot andra som har en annan synpunkt. Som GAMMAL förenings människa är det mig främmande att kasta skit på andra organisationer och deras ordförande och medlemmar. Normalt bruka allt skit man kasta komma åter men då i en kraftigare dos. – prova att pissa i motvind så lär du dig detta snabbt.

Vore det inte bättre för alla oss radioamatörer och den lilla organisationen ESR att sitta still i båten och agera i samförstånd med övriga organisationer och vid sidan om PTS föra en grundlig diskussion med SSA och FRO om dessa sakfrågor som det nu kivas om. Någon sa att det inte är ens fel att två kivar och att man måste vara två för att kunna dansa en tango. Möjligen är jag naiv här men jag är övertygad om för alla oss som har amatörradio som hobby och även framtidens så vore detta det absoluta bästa.

Ett råd till ESR om jag får ge är att agera som den lilla organisation man är, var ödmjuk mot andra, ta åt sig kritiken ty inte ens Albert Einstein kunde fått ett Nobelpris utan att lyssna på sina kritiker.

73 Kenneth
 

SM3ZBB

Grumpy ol´man
Bra Kenneth, du har närmat dig ett kritiskt tänkande men ännu har du inte alla bitar på hand så du förstår.

Jag nöjer mig med en av delarna som är oerhört väsentlig och som saknas i ditt underlag.
Redan kort efter att inbjudan till en samverkansgrupp kom havererade den inom SSA. Orsaken var, och är fortfarande, att det inte tilläts någon diskussion om vilken inriktning man skulle ha. Ja diskussion blev det ju, och är fortfarande både internt inom SSA och externt, men SSA:s styrelse formerade sin uppfattning utan att först fråga medlemmarna och fortsättningsvis har styrelsen varit orubbliga i sin inslagna väg.

Det tog ungefär två månader efter PTS inbjudan till en samverkansgrupp innan SM0DZB började sin kampanj mot de vars åsikter avvek från hans egna. Det var i flera fall 180 graders kappvändning då de som tidigare lovprisats över att vara oerhört kompetenta och stora resurser för SSA plötsligt blev gaphalsar. Efter ytterligare några månader var taktiken lagd, de som inte håller med mig är fiender och fienden är ESR. Detta var en så konsekvent hållning att alla SSA-medlemmar som inte var nöjda med hans resonemang var ESR-gubbar. Så SM0DZB har faktiskt startat den här polarisationen och mer eller mindre drivit många medlemmar att lämna SSA.

Jag kommer omedelbart att tänka på USA:s förre president Georg W Bush som efter terroristattacken mot World Trade Center startade en kampanj för att rensa ut terrorister. "De som inte är med oss är emot oss". Genom att polarisera och skrämmas tvingade han hela stater att blunda för vidriga handlingar. ESR har aldrig haft några problem med att dess medlemmar är med i SSA, tvärtom. ESR länkar t.o.m till SSA på förstasidan på sin webplats. SSA:s ordförande har konsekvent underkänt åsikter från sina medlemmar som också är med i ESR. Å andra sidan har han konsekvent nog också underkänt åsikter från de egna medlemmarna som inte är med i ESR.

Då en av SSA:s medlemmar, genom att begära ut kommunikationen mellan SSA:s representant SM0DZB och PTS, avslöjades att allt inte var så rosenrött som SM0DZB utmålade utan att SSA tvärtom gjort sitt bästa för att sabotera den unika möjligheten att påverka myndigheten direkt, ja då var det inget annat än ren skandal.

Här hade det fortfarande möjligen gått att styra upp och skyla över men SM0DZB har istället envist fortsatt sin konfrontationslinje, blånekat och skyllt sina tillkortakommanden på ESR. Till SSA:s medlemmar fortsätter han att lämna information som inte är med verkligheten överensstämmande. SM0DZB har till och med gått så långt att han på distriktsmöten kommit med rent förtal. Jag vill på ren svenska säga att alltsammans luktar skit. Och att den som gjort på sig blånekar och pekar på andra är rent ut sagt löjligt. Det här är inte ok Kenneth och det är inte alls i linje med god föreningssed.

Vi är många som försökt hålla emot och argumentera, och många av oss ser gärna att det blir en försoning. Men likt 12-stegsprogrammet för alkoholister måste början nödvändigtvis bli att man först erkänner sitt problem och gör avbön. Först därefter är det möjligt att gå vidare.

Det är snart ett år sedan jag som SSA-medlem krävde SM0DZB:s avgång för att få en möjlighet att gå vidare. Han sitter kvar, jag har lämnat SSA eftersom jag vägrar stödja en sjuk verksamhet. Det krävs ett kirugiskt ingrepp innan patienten SSA tillfrisknar. Då kanske jag och många med mig återvänder.
 
Last edited:

SA6BZH

Well-Known Member
Vist förekommer det tjuriga personer och de som alltid tror sig vara bäst och möjligen kan DZB höra till en av dem – men betänk ändå att han har ett enhälligt årsmöte bakom sig i sitt agerande.

OK nu kommer argumentet att det endast var 120 på årsmötet och att de är en försvinnande skara. Men sådan är vår demokrati här i landet – att det är de som är på årsmötet som besluta oavsett om det endast vore en enda medlem förutom styrelsen på mötet. Jag som inte deltog har därmed automatiskt delegerat min röst till dem och det är jag fullt medveten om och kan således inte framledes klaga på årsmötesbesluten.

Möjligen borde vi i dessa frågor agera som när det gäller påvedömets val av ny påve låsa in DZB och EQL och några till i ett slutet rum utan mat och vatten. När de är överens så kan de släppa ut lite rök i skorstenen.
När man hör om skolbarn som kivar har jag en viss förståelse ty det ingår i lärandet – galna katter får rivet skin. Men när vuxna personer agera som det ser ut i dessa frågor blir jag skrämd. Det är inte underligt att vi har krig och andra fanstyg i världen. Men för tusan sluta att pissa i motvind det kommer garanterat surt åter.

Jag måste understryka – BETÄNK att DZB och styrelsen fick ansvarsfrihet på senaste årsmötet i Eskilstuna av ett enhälligt årsmöte.
Men och åter men – ta vara på min kritik om ESR och hur denna lilla organisation bör agera, var ödmjuk mot andra, ta åt sig kritiken och som jag skrev inte ens Albert Einstein kunde fått ett Nobelpris utan att lyssna på sina kritiker.

73 Kenneth
 

SM3BDZ

Well-Known Member
Smakade de himmelska dropparna bra? ;)

/LasseHej EQL – ursäkta att jag inte har haft tid att svara tidigare – orsak en resa till Tyskland och inköp av himmelska droppar.

Vet ej - EQL och andra om du medvetet missförstår mig – Jag har aldrig diskuterat sakfrågan om framtagandet av ny frågebank, PTS och SSA eller liknande vad jag har diskuterat är hur ESR som organisation hantera SSA, deras ordförande och förlängningen SSA medlemma – alltså mig.

I denna diskussion finns som jag ser det två olika frågor att diskutera

– först framtagandet av frågebanken och ESR, SSA, FRO och PTS – jag har läst på lite men är absolut inte tillräkligt kunnig i frågeställningen för att ha en egen uppfattning. Vad jag kan utläsa kortfattat ser det ut som en blandning av missförstånd och möjligen lite gnabb om att ESR, FRO samt SSA nu tillsammans får ansvaret angående utfärdande av kunskapsbevis samt provförrättning av dessa. Detta hade SSA ensamrätten tidigare. Alltså lite revirpissande från alla håll i mina ögon.
Här kan jag även säga att –

- Möjligen har jag en viss förståelse för detta från alla parter – ESR som i mitt tycke är en organisation som har framförallt teknik som sitt stora intresse men även att bevara det gamla som i deras tycke var bra – olika klasser som en gång i tiden A, B och C. Och att amatörradio enbart skall vara till för de som har kunskapen att bygga sin egna sändare och som kör CW.

Här tror jag att man är ute på hal is då tider förändrats och att just denna fråga om olika klasser är avgjord sedan länge. I dagens IT värld ställer nya möjligheter att köra radio – ex HamSpher och liknande program men möjligen är inte detta RIKTIGT amatörradio för en del men nog attan förekommer det här många gamla radioamatörer som inte har möjligheten på sitt äldreboende att sätta upp en antenn och som kör så det ryker med gamla kompisar världen över.

Mitt intryck av ESR blir således ”En fråga” organisation som jobba efter sin snäva värld att allt var bättre för.


- När det gäller SSA så har jag även här en viss förståelse för deras agerande. Denna organisation måste se till helheten i mycket större grad än den lilla organisationen ESR, Man måste även agera för det breda kollektivets bästa, framtida ungdomars möjlighet att bli radioamatörer utan att för den skull vara ingenjörer. Man måste även arbeta för dagens radioamatörer så att dessa kan behålla deras licens utan omprövning eller andra kostnader. Man måste vidare arbeta med framtidsfrågor i mycket större grad än ESR.

- Vidare har jag förståelse för att SSA har ägandet till dagens provfrågebank och att detta har ett ekonomisk värde för SSA. Efter att jag har läst mail mellan Christer PTS och Thore SSA så kan jag utläsa att – som någon skrev ”varför skall Thore ta av sig mössan för Christer på PTS” Christer är en tjänsteman som skall arbeta för den breda massan och jag kan inte förstå varför han inte ex. kan redovisa vilka experter han har för avsikt att använda när det gäller framtagandet av kommande provfrågor.

- Vi kan här ex se att SSA har haft en viss framgång i sitt agerande då PTS har sagt att man inte har för avsikt att ändra gamla licenser eller att kräva omprövning av proven som är avgivna.
Med andra ord det är stor skillnad att leda en organisation med 5000 medlemmars olika behov och krav inklusive den stora ekonomiska delen som denna organisation för med sig än en ytterst liten organisation som ESR.

FRO har jag ingen uppfattning om

För det andra
Vad jag har försökt att föra fram i mina inlägg här på HAM som antingen medvetet eller ej misstolkats av en del inom ESR är hur en förening och dess ordföranden och medlemmar bör agera mot andra som har en annan synpunkt. Som GAMMAL förenings människa är det mig främmande att kasta skit på andra organisationer och deras ordförande och medlemmar. Normalt bruka allt skit man kasta komma åter men då i en kraftigare dos. – prova att pissa i motvind så lär du dig detta snabbt.

Vore det inte bättre för alla oss radioamatörer och den lilla organisationen ESR att sitta still i båten och agera i samförstånd med övriga organisationer och vid sidan om PTS föra en grundlig diskussion med SSA och FRO om dessa sakfrågor som det nu kivas om. Någon sa att det inte är ens fel att två kivar och att man måste vara två för att kunna dansa en tango. Möjligen är jag naiv här men jag är övertygad om för alla oss som har amatörradio som hobby och även framtidens så vore detta det absoluta bästa.

Ett råd till ESR om jag får ge är att agera som den lilla organisation man är, var ödmjuk mot andra, ta åt sig kritiken ty inte ens Albert Einstein kunde fått ett Nobelpris utan att lyssna på sina kritiker.

73 Kenneth
 

SA6BZH

Well-Known Member
Vet ej Lasse - de skall användas den 24 maj då jag har hyrt en fiskeanläggning utan för Knäred. Denna dag skall jag fira 70 år med ett sextiotal goda vänner. På menyn står fiske, grillad vildsvin och naturligtvis himmelska droppar

73 kenneth
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
BZH skrev; "Vet ej - EQL och andra om du medvetet missförstår mig – ..... "


Som jag skrev i en annan tråd häromdagen om vad ESR vill och verkar för, så kan denna korta sammanfattning passa att återupprepas; "ESR som förening värnar om och verkar för att bevara amatörradio som en teknisk hobby för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt radiotekniskt intresse och utan vinningssyfte. I den definitionen ryms naturligtvis också utveckling när det gäller nya teknikområden och användning av modern teknik m m."


Ovanstående var som svar till SA7ASX som liksom du menade på att ESR måste hänga med samhällsutvecklingen etc. Den som läst PTS undantagsbestämmelser känner igen första delen av texten därifrån. Kanske är det PTS som inte hänger med?

Något uttalat syfte och önskan att återgå till förr enbart för att det ev var bättre då finns inte inom ESR. Snarare finns syftet att ESR genom att se till att det regelverk som amatörradio lyder under blir så stabilt som möjligt och står i samklang med vad som gäller i andra CEPT-länder som PTS samarbetar med i HAREC-samarbetet.

Allt detta som en del i garantin för att vi även i framtiden skall få behålla våra privilegier där det unika undantaget i R&TTE-direktivet är helt centralt för alla oss som sysslar med amatörradion på ett djupare plan t ex med egenkonstruerade sändare och modifierad utrustning vilket vi fått rätt till i utbyte av uppvisad kompetens. Visserligen handlar detta om en ganska liten del av amatörradiokollektivet men det är samtidigt helt avgörande för ESR:s medlemmar som ju med få undantag är direkt avhängiga av att dessa fantastiska möjligheter finns kvar.

Motsatsen skulle kunna vara att verka för förenklade prov och därmed sudda ut gränsen mellan privatradio och amatörradio ytterligare. Detta vill ESR inte medverka till då det helt enkelt inte gagnar vårt intresse.

Så du får väl försöka se det som att ESR med sina idag exakt 400 prick medlemmar trots sin litenhet är en viktig förening för det fåtal som fortfarande experimenterar med radio enligt PTS och ITU:s definitioner av amatörradio och därmed har föreningen sitt berättigande. Eller hur?

Om du läst igen målbilden med ESR:s ståndpunkter noga så har du säkert kunnat notera att ESR verkar för införandet av ett instegscertifikat i syfte att underlätta för unga utan tillräckliga förkunskaper i matematik och fysik att komma in i hobbyn. Ett instegscertifikat kan motiveras av att den översyn PTS nu gör av kompetenskraven och som kommer att resultera i en betydligt bredare provfrågebank med fler varianter av frågor också kommer att kräva mer utbildning i form av fler lektionstillfällen och fler sidor att läsa.

ESR inser att det därmed kommer att upplevas "svårare" att ta amatörradiocertifikat i framtiden. I likhet med alla andra CEPT-länder som infört Novis-licens av just denna anledning blir det därför relevant att även Sverige gör det samma. ESR kommer att fortsätta lobba hos PTS för detta genom remissyttranden och skrivelser m m. Vi kommer att referera till hur andra länder gjort och att PTS ingår i CEPT-gruppen som hanterar dessa frågor. Även IARU har dessa ståndpunkter. Vi är i gott sällskap. Alltså precis de demokratiska möjligheter som står till allas förfoganden oavsett liten eller stor förening. ESR ser till sina egna medlemmars bästa i första hand. Det är ju dem vi representerar liksom SSA representerar sina och de som inte är med i någon förening alls saknar representation.

SSA har valt en annan väg som står i motsats till ESR, PTS, IARU, CEPT ståndpunkter och inriktningar och kanske även SSA:s egna stadgar. Hur detta skall sluta får vi väl se. Men lilla ESR och stora PTS är i alla fall överens om sakernas tillstånd och det känns betryggande för ESR.

Där har du nog hela diskussionen i ett nötskal Kenneth och om alla käkar pepparkakor och fokuserar på sakfrågorna i större grad än tidigare så må alla bli nöjda på sikt?
 
Top