1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

SSA.se och webbredaktören, återigen

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by sa0bga, Apr 10, 2014.

 1. SM3PXO

  SM3PXO Member


  Hej

  Jag klipper här in två inlägg som jag skrivit på SSA forum angående årsmöten och hur illa det är ställ som var svar på SM4BDQ påstående om att årsmötena var det viktigaste. De kan nog passa här också i denna diskusion med hänvisning till det fetstilsmarkerade i BZH:s inlägg.


  -- klipp 1 --

  Thord

  Det du pratar om fungerar inte.

  Det är ingen som helst mening att vara med på ett årsmöte och debattera, eftersom det inte kommer att leda någonstans.

  Detta är inskrivet i SSA:s stadgar.

  - Vad jag menar är att för att påverka hur styrelsen arbetar måste man se till att styrelsen består av personer som kommer att föra fram den inriktning man själv anser vara viktig.
  - För att se till att dessa personer kommer in i styrelsen måste valberedningen påverkas att välja rätt personer.
  - För att eventuellt komma med egna förslag (kanske till och med ställa upp själv) måste man nominera personer.

  Om det är fler som är nominerade så blir det poströstning.

  För att påverka poströstningen MÅSTE man debattera överallt, på forum, i QTC, i alla kanaler där man kan nå medlemmarna i SSA.
  En av de sämre kanalerna för detta är årsmötet där enbart ett fåtal kommer, eftersom det är ett spel för gallerierna och allt redan är avklarat och fastställt i förhand.

  Så all debatt om SSA:s inriktning är viktig och den är viktig hela tiden, även på årsmötet (men troligen är det redan kört då). Debatten på årsmötet kan möjligen spela roll för den nya valberedningen i deras arbete inför nästa års val. Frågan är då om valberedningen kommer att komma ihåg saken till det är dags för dem att börja arbeta.

  Nä en tydlig faktabaserad saklig debatt är det stort behov av hela tiden under året. Inte den pajkastning som pågår från vissa håll nu där man hela tiden försöker se till sitt eget bästa och skylla ifrån sig.

  Det alla SSA:s medlemmar måste göra är att sätta sig in i de frågor som debatteras och bilda sig en uppfattning baserat på fakta och prata om saken, övertyga sina kompisar, och se till att vi får en fungerande öppen modern förening som för SSA framåt.  Som det är nu så känner jag att föreningen inte är öppen eller modern och inriktningen stämmer inte överens med mina värderingar.

  73 de SM3PXO Petter

  -- klipp 2 --

  Thord

  Vad jag menar är att om jag anser att min åsikt är den rätta så måste jag sakligt debattera detta för att få fler att anamma samma synsätt.
  Dvs, att hövdligt förklara hur man ser på saker och ting och eventuellt visa på ett sämre resultat av ett annat agerande.

  Om man lyckas med detta i en civil hövlig diskussion kommer fler att ha samma åsikt.
  Om fler har samma åsikt kommer valet av personer som styr föreningen i 'rätt' riktning vara lättare.
  Det valet kommer då också ha en stor förankring ibland medlemmarna och vara det korrekta.

  En 'pissing contest' är ingen framkomlig väg i en civiliserad förening.

  Just nu finns många olika 'saker' att diskutera om hur föreningen sköts.
  Det finns som Tore CBS skrev om i en annan tråd föreningsexperter (konsulter) som skulle kunna hjälpa till att förbättra hanteringen av många saker i föreningen.

  73 de Petter
   
  4 people like this.
 2. SA6BZH

  SA6BZH Well-Known Member

  Hej Peter
  Vet ej vilken föreningsvana du har och jag blir lite bestört över ditt nedlåtande av ett årsmöte i en förening. Vist förekommer det årsmöten där mötet eller frågor helt går mot sittande styrelse. Själv var jag på ett årsmöte med STF Svenska Turistföreningen för många år sedan med på den tiden tror jag ca 50 000 medlemmar där ordföranden vid detta tillfälle var General Stig Synnegren. Gamla ÖB i Sverige. På programmet stod en motion där jag och några till önskade att hindra STF:s styrelse att sälja ut alla fjällstationer ( överlåta) till Naturvårdsverket. Orsaken till denna önskan från styrelsen och ordföranden var som vanligt pengar – STF hade en ytterst skral kassa vid detta tillfälle.

  Vi var endast sex personer som argumenterade för vår motion på mötet mot övriga på årsmötet (de vanliga nicke dockor som någon här på Ham kalla dem) – med en skicklig argumentation och genomarbetad debatt tekning lyckades vi hindra årsmötet att gå till beslut med följd att mötet fick avbrytas för att fortsätta nästa dag. Under denna tid blev det nattmangling mellan styrelsen och oss motionärer och där jag och en från styrelsen var de som förhandlade – så här i efterhand en kul plats – toaletten på stadshotellet i Uppsala. Resultatet blev som vi motionärer önskade Fjällstugorna ägs fortfarande av STF – samt att jag i fyra år var pest i Stigs ögon men det fem året fick en medalj av Stig Synnegren

  Men med din inställning Peter (det är ett spel för gallerierna och allt redan är avklarat och fastställt i förhand) är det ju inte lönt att föra en diskussion över huvud taget i en förening om an inte har samma uppfattning som styrelsen. Naturligtvis förekommer det i alla organisationer frågor som jag har en avvikande mening om så även i SSA men i mitt fall är det den samlade bilden som avgör om jag skall vara med i föreningen eller ej.

  Jag kan om jag önska skita i alla frågor – köra radio och ha kul utan att vara med i någon förening. Jag kan engagera mig och vara aktiv i min lokala förening, i ESR, FRO, SSA eller föreningen JULTOMTARNAS radioklubb – det är upp till var och en.

  I mitt fall har jag valt att vara med i SSA, köra radio utan att engagera mig och köper att andra har valt ESR vad jag däremot både önskar och kräver är respekt för mitt val utan att bli smutskastad för detta på Ham eller andra platser.

  73 Kenneth
   
 3. SA6BZH

  SA6BZH Well-Known Member

  EQL Först - Gratulera till era 400 medlemmar och då menar jag verkligen det – det är som förenings människa alltid kul att höra om föreningar som mår bra och går framåt – och så verkar det ju även med ESR. Vilket jag hoppas att ni gör även i framtiden.

  Som jag tidigare har nämnt för dig har inte min önskan varit att diskutera sakfrågan utan mer hur Du och andra inom ESR för fram era argument och acceptera att ni är en liten organisation med ett särintresse – som jag nämnde har jag alldeles för lite kunskap i dessa frågor - även om jag har läst på en del - för att bege mig ut och argumentera för det eller det.

  Du skrev ”Allt detta som en del i garantin för att vi även i framtiden skall få behålla våra privilegier där det unika undantaget i R&TTE-direktivet är helt centralt för alla oss som sysslar med amatörradion på ett djupare plan t ex med egenkonstruerade sändare och modifierad utrustning vilket vi fått rätt till i utbyte av uppvisad kompetens. Visserligen handlar detta om en ganska liten del av amatörradiokollektivet men det är samtidigt helt avgörande för ESR:s medlemmar som ju med få undantag är direkt avhängiga av att dessa fantastiska möjligheter finns kvar. ”

  Jag tror nog ingen önskar något annat i detta utan att för den delen behöva konstra till det och ingen önskar att förenklade prov och därmed sudda ut gränsen mellan privatradio och amatörradio ytterligare.

  Däremot bör ni som SSA, PTS nog fundera på den grupp människor i vårt land som har svårt med att läsa, skriva och matte – alltså ett handikapp som de inte rår över och här ingår även många invandrare – skall dessa personer stängas ute från amatörradions värld som i mycket annat här i vårt samhälle. Att vara en person med rörelsehinder eller ett annat handikapp är en hård prövning för dessa personer och här kunde amatörradio världen vara en möjlighet till ett meningsfullt liv. Här tror jag absolut inte på instegs certifikat vilket för dessa personer säkert kommer att tolkas nedvärderande som gamla C certifikatet var för många.
  73 Kenneth
   
 4. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Bra, helt perfekt! :)

  För ett ögonblick fick jag för mig att du redan gläntat på pärleporten, men det var naturligtvis helt fel! ;)

  /Lasse
   
  1 person likes this.
 5. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Funktionshindrade - som det heter, måste man naturligtvis hantera på sådant sätt
  att de kan genomföra ett prov på lika vilkor som alla andra. Det finns personer med
  funktionshinder som läser kurser på hög nivå t.o.m matte.

  Men klarar man inte ens av att ta certifikat med assistans/hjälpmedel så kanske
  amatörradio inte är den hobby som de ska ägna sig åt. Amatörradio är inte och
  har aldrig varit en masshobby, vill man bara prata - vilket ju måste vara roten till
  att man vill ha cert utan att ha kunskaper nog, finns PR, mobiler och en uppsjö
  VOIP-system på Internet.

  Invandrare kanske kan ta cert i forna hemlandet, annars kanske någon vänlig
  själ kan översätta provet. Många invandrare/flyktingar ligger dessutom över
  snittet vad gäller kunskaper inom matematik.
   
  1 person likes this.
 6. SM5JAB

  SM5JAB Well-Known Member

  När jag tog mitt C-cert var jag stolt! Jag kände mig inte nedvärderad det minsta. Det fanns ju dessutom både B- och A-klassen att sträva efter.
   
  3 people like this.
 7. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  BZH skrev; "Däremot bör ni som SSA, PTS nog fundera på den grupp människor i vårt land som har svårt med att läsa, skriva och matte – alltså ett handikapp som de inte rår över och här ingår även många invandrare – skall dessa personer stängas ute från amatörradions värld som i mycket annat här i vårt samhälle. Att vara en person med rörelsehinder eller ett annat handikapp är en hård prövning för dessa personer och här kunde amatörradio världen vara en möjlighet till ett meningsfullt liv."

  Om du inte varit så avigt inställd til ESR så hade du laddat ner senaste numret av ESR Resonans och läst om vad som är på gång inom CEPT-samarbetet och vad PTS i sitt deltagande i RAFG just nu funderar på om och hur det skulle kunna implementeras i Sverige.

  Läs mer här: Startsida - ESR

  Återkom sen med kommentarer.

  BZH skrev; "Här tror jag absolut inte på instegs certifikat vilket för dessa personer säkert kommer att tolkas nedvärderande som gamla C certifikatet var för många."

  Alternativet är att göra som SSA, att motverka att ett system med flera certifikatsklasser införs. Det beslutade Årsmötet. Konsekvensen blir då att man utestänger ungdomar och givetvis även funktionshandikappade som inte har tillräckliga kunskaper eller andra möjligheter att klara ett HAREC.

  PS
  Som nybliven C-amatör 1969 med rätt att sända med 10 w kristallstyrt var jag glad och har aldrig upplevt att någon såg ned på mig. Alla har ju varit nybörjare någon gång...
   
  1 person likes this.
 8. SA6BZH

  SA6BZH Well-Known Member

  KBW - vet inte men jag fick en nedvärderande känsla när jag läste vad du skrev – ”Funktionshindrade - som det heter, måste man naturligtvis hantera på sådant sätt att de kan genomföra ett prov på lika villkor som alla andra. Det finns personer med funktionshinder som läser kurser på hög nivå t.o.m matte. Men klarar man inte ens av att ta certifikat med assistans/hjälpmedel så kanske amatörradio inte är den hobby som de ska ägna sig åt.”

  Jag vet inte om du och jag har rätt att avgöra vem som skall få ha amatörradio som hobby – känns lite skrämmande att du så enkelt avfärda denna grupp av människor med . ” Amatörradio är inte och har aldrig varit en masshobby, vill man bara prata - vilket ju måste vara roten till att man vill ha cert utan att ha kunskaper nog, finns PR, mobiler och en uppsjö VOIP-system på Internet”
  73 kenneth
   
 9. SM5AKU

  SM5AKU Janne i Vingåker

  BZH

  Slutklämmen i ett av dina senaste inlägg här är:

  Men ... att du deltar här innebär ju att du engagerar dig, till och med mer än de flesta andra amatörer, eller hur?

  I ett annat inlägg, lite senare får du till detta:

  Vad är det du menar människa ?!? Skulle C-certet vara något att se ned på? Det tar jag som en personlig förolämpning. Fick mitt i 16-åldern, hade kämpat för att komma därhän och var stolt över det.

  Har läst det mesta du skrivit här och hade fått uppfattningen att du läst på och med det börjat komma till insikt om sakers tillstånd, men nu rasar du ner i aktning.

  När du dessutom får till detta:

  så blir jag rent orolig. Vad är detta för människosyn? Jag hoppas att det endast är snubbling och dålig kontrolläsning före postandet, eller så är det, förhoppningsvis, jag som tolkar det du skriver fel. Kanske skulle du förklara hur du menar.

  /Janne
   
  2 people like this.
 10. SA6BZH

  SA6BZH Well-Known Member

  EQL vet inte men jag börja att tröttna på "Om du inte varit så avigt inställd til ESR"

  Jag har under alla inläggen aldrig skrivit att jag är negativ ESR - utan jag är negativ till hur ni i ESR för fram era argument och hur ni kasta skit på SSA, SSA ordföranden och i förlängningen medlemmarna. Ni använder argument och uttryck - kalla er för Riksorganisation men i verkligheten är ni en liten förening på 400 medlemmar - prata om målbild som årsmöte har fastställt men inget årsmöte fastställer en målbild i en förening det gör styrelsen - ni blanda morötter och päron i diskussionen - i bland har jag uppfattningen att ni gör det för att visa er bror duktig för de redan frälsta om inte så är det synd om er förening.

  Kan vi inte diskutera detta utan inblandning i en massa negativa påhopp så är det bättre att vi låter bli. För mig är ESR en liten organisation - absolut inte en riksorganisation och om du så önskar "sekt" med ett särintresse och i denna iver att framföra särintresset så glömmer man att omvärlden inte är svart eller vitt.

  73 kenneth
   
 11. SA6BZH

  SA6BZH Well-Known Member

  Janne ber om ursäkt - det var klantigt av mig att blanda i hop olika grupper
   
 12. SM3CIQ

  SM3CIQ Well-Known Member

  När jag blev (efter dåtida normalt prov) sändareamatör med C-cert på fickan, var jag både stolt och glad! Grejerna fick man bygga själv. Hör och häpna: det fanns inga att köpa.
  Med 5W X-talstyrt och om jag minns rätt 50 Khz brett område på 7 Mc. Vilken lycka, som jag skulle unna alla att känna.

  73 /Uffe
   
  5 people like this.
 13. SA6BZH

  SA6BZH Well-Known Member

  Janne vad jag önskar var att belysa att olika personer - handikappade personer möjligen även önskar vara med i våran krets. Naturligtvis var det inget nedvärderande av varken handikappade personer, personer med läs och skrivsvårigheter eller våra invandrare utan tvärt om PTS, SSA och ESR bör i framtida diskussioner ha även dessa personer i åtanke
  73 kenneth
   
 14. SM5MX

  SM5MX Well-Known Member

  Uffe,

  När jag började 1961, bestod kortvågen av 7035-7050 kHz för oss C-amatörer. Och det blev ju folk av oss också. :)

  73,
  Rolf
  SM5MX
   
  5 people like this.
 15. Anders SM7VRZ

  Anders SM7VRZ Well-Known Member

  Hej,

  Hur "nedvärderande " är då inte mitt N certifikat jag tog som tonåring? Jag hade inte ens Cw krav eller ens avancerad matte. Ärligt talat var jag riktigt stolt över mig själv för att ja tagit ett certifikat, om än begränsat, men jag var radioamatör och hade ett mål att kämpa emot, då T eller cept 2.

  Nej, att det skulle på något sätt vara nedvärderande med en lägre certifikatsklass är nog något som är ens egen uppfattning. Visst fanns det dem som tyckte att jag var någon sorts andra klassens amatör, men det var deras uppfattning och deras problem. :)

  Mvh

  //Anders
   
  7 people like this.
 16. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Jag vet inte om dina erfarenheter - men jag har introducerat
  amatörradio för ett flertal rörelsehindrade ungdomar.

  Det jag skrev, är att det ska provet avgöra - det enda vi kan
  göra är att låta den funktionshindrade med hjälpmedel och
  assistans nå samma nivå som en icke rörelsehindrad.
  Sedan är det naturligtvis resultatet på provet, som för alla
  andra, som ska avgöra om de får cert eller inte!

  Något "förenklat" prov bara för att de ska få cert skulle nog
  enligt min mening av de flesta uppfattas som förnedrande!
  Jag har 20 års erfarenhet av arbete just med rörelsehindrade
  ungdomar,
   
  7 people like this.
 17. SM7MCD

  SM7MCD Well-Known Member

  Här har du helt fel Kenneth, under de få diskussioner som fördes i samverkansgruppen hos PTS var det SSA som genom Tore -DZB envist motsatte sig alla former av förändringar med enda argumentet "... det är bra som det är..." som upprepades som en knarrig gungstol. Vidare hävdade Tore -DZB att " ... all utbildning som görs är bra, för det vet han då han varit och besökt alla ...". Det senare kan vara en generalisering eller ett tillfälle där sanningen kanske har en annan variant av den gråa färg som Tore tänkte sig... för det kan väl aldrig vara så att det inte var sant...? :confused:

  ESR förde flera gånger fram argument som strävade framåt, exempelvis förde vi fram att vi borde arbeta för att hjälpa de föreningar som vill utbilda nya aktiva radioamatörer med att skapa en eller flera kursplaner för den harmoniserade provfrågebanken. FRO kom här med deras enda inlaga i samverkansgruppen och man hade ett mycket bra förslag om hur utbildningen skulle kunna byggas upp. Tyvärr noterade ingen av SSAs överrepresenterade skara något av detta guldkorn från FRO, inte ens FRO själva följde upp förslaget, tyvärr.

  Det förs ständigt fram som om ESR skulle krävt att gamla licenser skulle bli ogiltiga och att SSA "räddat" detta från att hända. Helt fel, ESR har aldrig krävt detta, så SSA har gjort ett stort nummer av en "ickefråga", men det är lite "kul" att SSA som organisation trumpetar om något som inte varit på förhandling.

  FRO kom med ett bra förslag enligt ovan, men det har som sagt SSA varken noterat eller ens funderat på att föra fram.

  Notera att det har hela tiden varit ESR som agerat i samförstånd med "alla" organisationer som PTS, IARU med flera, men då SSA valt att berätta en helt egen sanning om vad som händer för sina medlemmar, en sanning som dels inte går att verifiera, Dessutom det helt märkliga beslutet vid senaste årsmötet vilket nu även ger styrelsen i uppdrag att arbeta mot PTS, IARU med flera.

  Nää.. det är verkligen inte rätt tid att "sitta still i båten", SSAs skuta läcker som ett såll då kaptenen dragit ur alla pluggar ur bordläggningen och vägrar tala om var pluggarna ligger. Övriga styrelsemedlemmar vågar inte fråga kaptenen för då riskerar de att hamna på väntelista för uteslutning enligt förnyade motioner från demokratins förvägrare. Huvuddelen av medlemskåren har ingen aning om att det fanns pluggar som saknades utan är övertygade om att bordläggningen består av påklistrade QTC och QSL, och då borde det vara bra... Kaptenen sitter högt upp i masten och ser hundratals ESR-medlemmar vid horisonten, men klarar inte av att sänka blicken till den egna medlemskåren och missar då att relingen närmar sig vattenytan snabbt. Övriga styrelsemedlemmar vågar inte ens fråga om det skall vara så här mycket vatten på insidan av skrovet...

  Hujedamej, som KrösaMaja sa...

  Nää du Kenneth, din beskrivning är väldigt naiv...
   
  6 people like this.
 18. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  BZH DE EQL

  Jag respekterar dina åsikter Kenneth även om alla kanske inte delas av mig m fl. Ang dokumentnamnet så kanske det borde heta något annat liksom rubrikerna skulle ha andra lydelser och syftet vara något tredje liksom innehållet annorlunda. Men nu blev det som det blev. Titeln bestämdes till "ESR målbild och fokusområden" och årsmötet beslutade enhälligt att anta nämnda dokument som "inriktning för den fortsatta verksamheten inom föreningen."

  Denna målbild borde vara bättre än ingen bild alls ty nu kan ju alla som undrar vad ESR står för själv läsa dokumentet och ev bli klokare. För styrelsens del får vi ett rättesnöre att navigera efter och inte heller det kan väl vara fel. Eller?

  BZH skrev; "....kalla er för Riksorganisation men i verkligheten är ni en liten förening på 400 medlemmar"

  Det borde kunna få lov att finnas små Riksorganisationer också och då våra medlemmar är jämt fördelade över riket och ESR enligt organisationsnumret skatteverket utdelat är en organisation så kan det väl inte vara fel benämning. En Riksorganisation för experimenterande radioamatörer precis som det finns riksorganisationer för alla möjliga intressen.
   
  5 people like this.
 19. SM5AKU

  SM5AKU Janne i Vingåker

  BZH

  Ber att få kvittera dina ursäkter med en egen, nämligen den att jag vart tvärilsk och inte höll inne med min affekt.

  /Janne
   
  1 person likes this.
 20. SA6BZH

  SA6BZH Well-Known Member

  AKU - mottagen med en bugning och lyft hatt - 73 kenneth
   

Share This Page