SSA.se och webbredaktören, återigen

SM7SEK

Administrator
Staff member
Skulle verkligen vara intressant att läsa hans svar på det välmotiverade påstående från Dig Ulf ;)

73 de LRR, Mats

Ja du är inte ensam om det Mats. Jag väntar på nått litet livstecken från DZB. Men jag misstänker att fler har hört av sig angående webbredaktörens fula ovana att använda SSA hemsida i personlig vinning så att säga. Så svar kan dröja.
 

SM5KYH

Well-Known Member
Nej, nu är du långt ifrån verkligheten igen, Bengt! ;-)
SSA:s styrelse inkl ordförande hade läst av sin omgivning och sina medlemmar och har drivit den uppfattning om kunskapsnivåer, certifikatsklasser mm som medlemmarna tycker är rätt. Det visade sig vi årsmötets omröstningar om motionerna. Ordförande Tore borde ges ett erkännande för sin goda förankring bland medlemmarna.
Cynismen haglar ser jag.:D
Angående legitimiteten har -BYC skrivit allt jag ville skriva som kommentar.

...Ordförande Tore borde ges ett erkännande för sin goda förankring bland medlemmarna. (Kanske har han till och med bett Christer på PTS om ursäkt, det vet väl ingen av oss?)
Det som behövs nu är att vända denna energi som uttrycks i diverse forum, från det destruktiva kritiserandet, till det motsatta! Hur kan vi framöver stödja olika initiativ och främja utveckling för amatörradiohobbyn?
Ett fantastiskt första steg för SSA att nå ut till kritikerna är att göra just precis det.
Be om ursäkt.
För det sätt ordföranden vid vart tillfälle han haft till förklaring av sitt konstiga beteende mot myndighet och mot sina klagande medlemmar och varje gång istället konsekvent och respektlöst gjort ner alla kritiker i medlemskåren och tillsett att apan sitter på deras axel.

DET beteendet leder knappast mot ökat stöd eller främjer en god utveckling för amatörradiokollektivet!

Att den största, bästa? och vackraste? toppstyrda föreningens styrande skikt beter sig så utbota verklighetsfrånvänt är en praktskandal.
Nåväl. Kanske nån gång i framtiden nya utåtriktade engagerande funktionärer bemannar styrelsen. Då kan man överväga att dubbelansluta sig till ssa. Kanske.

SSA följer efter årsmötets antagande av SA0AND-motionen ej längre IARU:s policies (läs här). Det finns andra som gör det. Det räcker för mej.
 

SM0IKR

Well-Known Member
Hej alla.
Det finns fortfarande ett "snytax errol" kvar i artikeln om mässan.
Vem vågar berätta?
73 Göran
 

sa0bga

Well-Known Member
Hej alla.
Det finns fortfarande ett "snytax errol" kvar i artikeln om mässan.
Vem vågar berätta?
73 Göran
Ja, med tanke på de goda erfarenheterna jag har med webbredax så är det väl lämpligast om jag fortsätter att sköta de kontakterna? ;)
OBS, stor glimt i ögat nu...
 

SA6BZH

Well-Known Member
Hu vilka knasiga debattinlägg från personer som nu under en ytterst lång tid har haft en massa åsikter om förening SSA och deras 5000 medlemmar – men även om föreningens styrelse, föreningens årsmöte, förenigens hemsida, hur senaste årsmötet gick till - listan kan göras lång- men betänkt samtidigt att dessa gnällspika inte var på nämnda årsmöte då de själva valt att inte vara med i nämnda förening och därmed har valt att inte kunna påverka föreningen.
Ibland tror jag att man gnäller enbart för att man är en så liten skara som tycker synd om varandra – att det helt enkelt eka i det tomma rummet där man befinner sig.
Alla har rätt att ha en åsikt så även dessa tossiga individer men denna rätt ger ingen som valt att stå utanför rätten att kritisera en styrelse eller ett årsmöte i en förening där man inte är medlem och således inte har rösträtt att påverka.
I mitt tycke har gnället nu kommit dit att jag anser att denna grupp av gnällspika omgående skall krypa in i det svarta hållet där sekten ESR Experimenterande Svenska Radioamatörer - med deras 350 medlemmar håller till.
Jag kan inte med femtio års föreningsvana förstå hur en liten sekt som ESR med 350 medlemmar överhuvudtaget kan få delta i diskussioner med PTS och vad attan är ESR för en förening som nedlåter sig att angripa en syster organisation som SSA. Normal hyfs gör att tvister mellan föreningar löser man i det slutna rummet.
Normalt i detta land innebär att små viljeyttringar och sekter enbart kan komma till tals genom lobbyister och debattinlägg – möjligen även genom hemliga kontakter i föreningslivets slutna rum.
Tänk om samma skulle gälla som det gör när sekten ESR som får delta på möten med myndigheten PTS - tänk om övriga småföreningar, villa föreningar, fiskeföreningar skulle vara med och besluta i alla dagliga frågor och fick vara med i olika myndigheter s beslutsordning – hur attan skulle detta land kommun och olika myndigheter kunna fungera.
Skaffa er ett eget gnäll forum på ex. sekten ESR hemsida där ni kan spy galla på alla som inte har samma åsikt som ni men gör det i ert tysta rum så vi andra slipper ert gnäll..
 

SM0KBW

Well-Known Member
Min käre SA6BZH, det står dig naturligtvis absolut fritt att ta del av detta
forum - men här är flertalet av de tongivande, medlemmar eller åtminstone
sympatiserar med ESR.

Så länge SSA talar i mitt namn trots att jag inte är medlem i föreningen så
tar jag mig rätten att kritisera föreningen och de dumheter den och dess
styrelse gör. Hur skulle demokratin se ut om man inte fick kritisera partier
som söker regeringsmakten men med en agenda som går tvärt mot mina
intressen?

SSA har de senaste åren av olika anledningar drabbats av "braindrain", många
av de som hoppat av återfinns nu i ESR - dessa är tongivande i debatten och
drivande när det gäller hur amatörradion ska utvecklas. Det är bara naturligt att
PTS söker samarbete med ESR och dessa individer - även SSA var med till en
början - men som det bevisats, totalt havererat i kontakten med PTS.

Detta är något som du ska ta upp med din förening och dess styrelse, det har
inget med ESR att göra överhuvud taget!


Stolt medlem i ESR och RSGB!
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
BZH skrev; "Jag kan inte med femtio års föreningsvana förstå hur en liten sekt som ESR med 350 medlemmar överhuvudtaget kan få delta i diskussioner med PTS"

Med femtio års föreningsvana borde du skaffat dig så pass mycket föreningsvana och insikt i det demokratiska skicket här i Sverige att du förstått att även förhållandevis små organisationer har rätt att delta och påverka i samtalen. Det är fritt för alla och envar att t ex besvara PTS remisser om amatörradio vilket ESR gjort sedan 2003. I dessa remissyttranden så har ESR representerat sina egna medlemmars intressen som i många fall inte varit de samma som SSA:s intressen. PTS utvärderar inte svaren baserat på medlemsantal i respektive föreningar utan behandlar alla lika oavsett storlek. Sett i backspegeln så har huvuddelen av ESR:s ståndpunkter fallit i god jord hos såväl Näringsdepartementet som hos PTS och håller nu på att implementeras i föreskrifterna.

Som grund för att ESR deltar i samtalen ligger en konsekvensutredning som PTS utfärdade den 14/10 2011 där hela bakgrunden beskrivs i detalj och där PTS konstaterade att;

Kandidater
Följande kandidater har bedömts uppfylla den kravspecifikation som PTS ställt upp och de har efter förfrågan uttryckt intresse för handha uppgiften:

* Sveriges Sändareamatörer SSA
* Frivilliga radioorganisationen FRO
* Experimenterande Svenska Radioamatörer ESR


Efter denna förfrågan från PTS om att delta så lämnade ESR in en formell ansökan om delegation som beviljades och har nu exakt samma möjligheter som SSA och FRO att examinera, utfärda amatörradiocertifikat och tilldela anropssignaler. Dock har vi i samråd med PTS låtit SSA få behålla de resurskrävande bitarna som är kopplade till registerföring av anropssignaler. Det var också vad SSA krävde.

Som skäl för att erbjuda ESR få vara med anförde PTS bl a följande;

"För att kunna utöva en fortlöpande och inte alltför resurskrävande, men ändå effektiv tillsyn, bedömer PTS att det är viktigt att inte delegera uppgifterna till alltför många personer/organisationer. Det har dock ett värde att ha mer än en part för att täcka upp hela landet, skapa en viss konkurrens och ge de sökande alternativa vägar till sitt certifikat.

För att uppnå en effektiv delegation med god tillgänglighet för de sökande och samtidigt minska insatserna vid tillsyn bedömer PTS att de som utses bör ha följande egenskaper:

* Riksorganisation med bred förankring, en demokratiskt vald styrelse med regelbundna protokollförda möten och fastställda stadgar
* Huvudsaklig verksamhet ska vara amatörradio
* Verksamheten och möjligheten till medlemskap öppen för alla
Detta utesluter alltså enskilda personer, lokala radioklubbar, och radioklubbar inom t.ex. företag, vilket är avsiktligt."


Det finns mer att läsa i PTS konsekvensutredning som ev kan förklara för dig hur PTS sett på saken och varför det tillåtits fler än en part att delta.
 

RM2D

Well-Known Member
BZH med den inskränkta demokratisyn som han redovisar, samt uppvisandes den skygglappsförsedda förutsättningslösa lojalitet mot nuvarande SSA-styrelsen, borde kunna bli en bra påläggskalv och nickedocka inom SSA. Tur att Tore DZB läser detta forum och därigenom blir varse om "nytt blod" inom föreningen för framtida funktionärsposter.

Jag levde med villfarelsen om att demokratin hade rotat sig ordentligt i Sverige, men efter att studerat vad SSA släpper fram i form av motioner och annat... blir jag mer tveksam. Inte ens i forna diktaturers nationella amatörradioföreningar är det så lågt i tak vad gäller demokrati som i SSA.

73 de RM2D (SM6LRR), Mats

Stolt medlem i SRR och med avtryckarfingret redo för att förnya mitt medlemsskap i ESR genom att ha sparat 440 kronor från mitt föreningskonto...
 
Last edited:

SA5A

Well-Known Member
Demokratin är djupt rotad i Sverige. Det behöver du nog inte tveka över. Att det finns individer och mindre grupper som tillåts ha sin odemokratiska uppfattning är en del av konceptet. Att sådana grupper ibland kränker, hotar och använder våld är oacceptabelt. Det förekommer inom politiken, inom idrotten och som det verkar inom föreningslivet. Hur huligansvansar ska hanteras diskuteras var och varannan dag. Jag tror det har effekt att markera mot de som åsiktsmässigt står på den egna sidan, men som går över gränsen och låter ändamålen helga medlen. Det finns personer som jobbar ideellt för SSA, som känner att de blivit påhoppade och kränkta, kanske till och med hotade. Man kan vara kritisk mot SSA och ändå tydligt ta avstånd från sådana överdrifter. Vissa gör det, men det finns också en del som acceptererar metoderna och tror att det bara handlar om att vara för eller emot - om svart eller vitt. När det gäller webbredaktörens användning av webbplatsen för att besvara kritik ogillar jag det. Däremot skulle ordförandes lilla markering i notis kunna vara befogad. Svårt att veta, utan att veta vad som har hänt och sagts och hur allvarligt det är.

Över huvud taget förundras jag över att hobbyn amatörradio kan uppbringa sådana starka negativa känslor så att folk beter sig som de gör. Jag tänker att det finns mycket viktigare saker att bli ovänner kring?

Sture
 

RM2D

Well-Known Member
Sture,

Om SSA och dess styrelse hade agerat professionellt, öppet, konstruktivt och smart, hade denna situation inte behövt uppkomma alls.

SSA (eller ska vi säga dess allsmäktige ordförande) havererade en unik möjlighet till samarbete med myndigheten PTS och två andra föreningar. Trots konstaterat faktum (bortom alla tvivel) att ordföranden personligen trampat i klaveret, har han inte ledarmognad att öppet erkänna sitt misstag. De 120 besökarna på SSA:s årsmöte, revisorerna och supporterklubben hade inte det minsta att använda, utan gav styrelsen och dess ordförande ansvarsfrihet trots det REMARKABLA som inträffat.

Detta faktum är för mig och många andra ett bevis på att styrelsen och de medlemmar som röstat fram och stött den samma, är ett avslutat kapitel för mig.

Mitt intresse för amatörradio står inte och faller med om SSA finns eller ej i sin nuvarande form. Amatörradio har internationellt större utmaningar än så. Jag vill inte använda mer krut på att försöka förändra en förening som lindat in sig i en kokong och inte accepterar extern kritik - samt inte minst struntar i att ta åt sig av sådan kritik.

Det är inte 7-8 stycken personer som är missnöjda med vad ordförande DZB med styrelsens goda minne gjort.

Jag är FAST ÖVERTYGAD om att SSA kommer få ett reducerat medlemsantal ganska snart. Det är inte positivt, men ett nödvändigt ont för att få herrarna på täppan att inse att de valt fel väg.

Du säger att funktionärer "kanske till och med blivit hotade". Kan du utveckla det???

Jag har inte sett det minsta hot i den debatt som varit. Ej heller någon kränkning. I alla fall inte värre från vår sida än det vi fått utstå publikt eller då personer VÄLDIGT nära styrelsen i smutsiga former spridit MYCKET GRAVA ANKLAGELSER OCH LÖGNER om undertecknads politiska hemvist. Det som sagts av ett par personer och i texter som som jag dessutom har kopior på (inte enbart forumtexter) är enligt mitt juridiska ombud UTAN MINSTA TVIVEL straffbart och dessutom inte med marginell påföljd.

Jag väljer att inte gå vidare juridiskt mot dessa personer, men du kan vara 100% säker på att de skulle sitta MYCKET PYRT till om jag så skulle göra det. Dessa personer är intimt kopplade med styrelsen och är i vissa fall medlemmar som erhållit hedersomnämnanden inom föreningen.

Syftet med denna smutsiga ryktesspridning har givetvis varit att misskreditera mig som person och försöka få folk som inte bestämt sig vilken sida de ska välja, ska skrämmas till "rättning i ledet". "Inte fasiken stöder du en xxxxxxx , eller hur... ???"

Så Sture... ta du och sluta med att tårdrypande beskydda "kränkta" funktionärer inom SSA. Det finns andra som blivit betydligt mer kränkta av folk med NÄRA koppling till styrelsen.

Om Du vill ha full klartext är du välkommen att kontakta mig privat. Det gäller alla andra som vill veta bakgrunden till det jag nu formulerar.

Så... kontentan är att jag inte kommer acceptera tårdrypande historier om styrelsemedlemmar eller funktionärer som "blivit kränkta". De är själva skyldiga genom sitt oprofessionella agerande att bli ifrågasatta. De är trots allt svensk amatörrradios och SSA:s valda företrädare. I detta uppdrag ingår mer än att småleende och marigt flinande spatsera omkring i glansen på årsmöten och andra evenemang...

Sedan är jag den förste som håller med om att kritik ska ske juste, men det är inte en person som avgör vad som är "juste" eller "kränkande". Det är allmänt bondförnuft som håller sådant under kontroll - inte en webbredaktörs eller ordförandes subjektiva bedömning-

73 de LRR, Mats
 
Last edited:

SM3ZBB

Grumpy ol´man
SA6BZH må vara förlåten.
Det första intrycket av all kritik här måste helt enkelt bli som han uppfattat det.

Alltsammans är ju följden av en långsiktig process. Flera av oss kverulanter har faktiskt brunnit för föreningen SSA men intresset har slocknat efterhand på grund av ett antal episoder som rimmat illa med det vi uppfattar som sunt förnuft och rent spel.

Du SA6BZH har liksom jag decennier av föreningserfarenheter. Då kanske du också har erfarenheten av att ibland är det som syns på ytan inte vad som sker på djupet. Det som sker inom SSA påminner mig om H.C. Andersens saga "Kejsarens nya kläder". Kejsaren uppträder i all sin glans tills ett litet barn som är helt opåverkat av vad man borde se avslöjar att grannlåten faktiskt inte finns. När barnet säger vad som inte får sägas faller grannlåten av och kejsaren står där naken. Men sagor är nu en gång sagor. I verkligheten så är det inget barn som säger sanningen, det är i stället många vuxna varav en del med gedigna kunskaper i sakfrågorna. Men resten vägrar att tro på presenterad fakta, vägrar att ens titta efter faktiskt. Hade H.C. Andersen skrivit utifrån det faktiska scenariot så skulle sagan slutat med att barnet fått smisk och gå i säng utan mat för att ha sagt något så oerhört oförskämt som att kejsaren är naken.

Den gode Hans Christians sensmoral är helt enkelt att allt är inte vad det synes vara på ytan.

Beträffande den påstådda motsättningen ESR-SSA så är det något som uppkommit från SSA:s ledning. Jag skulle tro att de flesta medlemmar i ESR också var medlemmar i SSA. Väldigt många är det fortfarande. Tyvärr har ledande företrädare för SSA haft ytterligt svårt att acceptera att någon medlem i SSA kan ha, och framförallt offentligt förespråka, en åsikt som skiljer sig från vad ledningen anser. Personligen skulle jag kvartså som SSA-medlem om jag inte frånkänts min rättighet att ha en egen uppfattning och dessutom kunna framföra den i diskussion med andra medlemmar.

Ett exempel är t.ex. där ett par medlemmar i SSA som också är ledande inom ESR ansågs vara utmärkta resurser för SSA därför att de besatt stort kunnande och decennier av erfarenhet av radiotekniska frågor på professionell nivå. Det vill säga tills de hade en avvikande uppfattning mot amatörern, tillika SSA:s ordförande i ett par sakfrågor.

Likt upptakten inför krig konstruerades en motsättning för att polarisera istället för att samarbeta. Därför kom åsikter som avviker från SSA:s officiella hållning att anses som förrädiska utgående från ett gäng gaphalsar som organiserat sig i föreningen ESR. Det här är min tolkning och jag anser att detta är en medveten strategi som lades fast när insikten om att diskussionen kring sakfrågorna var förlorad.

Ovanstående påstående kan du hitta fog för om du har ork att läsa igenom vad som skrivits på SSA:s medlemsforum under några år av bl.a. SSA:s ordförande SM0DZB. Det där med gaphalsar, och mycket mer som jag inte kan förmå mig skriva här, har samme ordförande haft mage att berätta för mig personligen, förmodligen i tron att jag skulle välja sida, och då förstås "rätt" sida.

Så slutligen, allt är inte vad det synes vara. Läs på, ta reda på fakta och bilda er sedan en åsikt. Gör det inte utifrån det senaste månadernas pajkastning här. Detta är inte orsaken, bara symptomen.
 

SA5A

Well-Known Member
Ett svar till Mats, i första hand.

Det där med "hot" är jag inte mer insatt i än alla andra som läser på forumen. Men det finns väl ingen anledning att inte tro det stämmer om någon uppger det? Så tänker jag.

När det gäller att bli "kränkt" ligger det ju hos den som känner sig så. Du tycker kanske inte någon i SSA:s styrelse borde känna sig kränkt, eftersom de förtjänar det. De får skylla sig själva, eftersom de agerat så oproffsigt och felaktigt? Samtidigt jämför du med hur du själv blivit kränkt. På samma sätt finns det nog några som tänker att du får skylla dig själv, antingen med anledning av dina inlägg på forumen (eller på grund av din tidigare politiska hemvist?). Jag tycker det är illa i båda fallen. (Jag vet inte vad du råkat ut för.)

Jag har länge varit intresserad av samhällsfrågor och politik, även om jag inte är politiker själv. Jag har hyfsad koll på vilka som varit engagerade i olika partier. Jag kände också till din karriär. När du skrev ganska många och (som jag tyckte) rätt hätska inlägg för en tid sedan, som jag skrev svar på, så kom det från allehanda personer mejl som informerade om din politiska bakgrund. Jag ogillade dessa mejl, och har inte använt det argumentet mot dig.

Med vänlig hälsning
Sture
 

RM2D

Well-Known Member
Hej Sture,

Jag instämmer med det mesta i det du säger i ditt senaste inlägg och ger Dig en eloge för att du kan skilja på vad som har bäring för vår hobby och vad som är annat engagemang.

Som du förstår ämnar jag inte utveckla det jag råkat ut för själv mer i detalj, då jag tror att de som är skyldiga inser hur förbaskat snett de hamnade i sin vilja att smutskasta. Jag vet numera vilka jag inte litar ett uns på i amatörradiosammanhang, men lyckligtvis är det en synnerligen liten smutsig gruppering som jag skyr som pesten numera. De stora flertalet radioamatörer är människor med ryggrad och heder. Det räcker väl för mig.

Att blanda ihop amatörradio med politik eller om folk tillbeder en viss gud eller en telgelsten... är för mig helt främmande. För andra har jag förstått att detta är helt ok om det gagnar egna eller andras syften. Hoppas de fick mycket beröm för sina "intelligenta email" av de som de försökte hjälpa :D

73 de LRR, Mats

PS Glömde att kommentera det om kränkningar via forumskrivande. Nej, jag har inga som helst problem att bli påhoppad för det jag skriver. Har inte upplevt mig det minsta kränkt av någon som pucklat på mig av egen övertygelse därför att personen inte delar mina åsikter. Jag blir däremot inte speciellt upplyft om någon kommer med falska insinuationer om saker som inte stämmer.
 
Last edited:

SM5AKU

Janne i Vingåker
Sture skrev bl.a.
"... mejl som informerade om din politiska bakgrund. Jag ogillade dessa mejl, och har inte använt det argumentet mot dig. "

Ojsan! Såna filurer som tycker att du behöver varnas för en debattörs tidigare politiska hemvist är ute på vinglig cyklarfärd. Kanske pyspunka på förnuftsavdelningen?

Tror väl inte att det var deras omtanke om din persons välbefinnande som var anledning till den typen av "information". Finner det mer troligt att det var typ smutskasta de ville.

Dessutom, självklart, hade det varit ytterligt olämpligt att, som du säger, använda politisk tillhörighet, nuvarande eller tidigare, i argumentation här.

Skulle sånt dyka upp så förutsätter jag att det snabbt som ögat modereras bort. Får någon för sig att säga nåt om att jag skulle vara för diktatorisk censur pga av denna inställning, så har vi där ytterligare en vinglare.

/Janne
 

SA6BZH

Well-Known Member
Hej Lars SM3 ZBB och tack för ett trevligt genmäl. Först måste jag tacka dig för ett trevligt bemötande från dig – mot en del andra som kalla mig suput och inte nykter - trots att vi har olika uppfattning om en del. Vist har jag följt diskussionen under lång tid här på HAM och även bidraget med ett inlägg en gång med följd att jag fick svar från RM2D – att här skall inga andra gudar förekomma jämte mig – hål käften och försvinn. Tack för pannkakan blev det kvar något till dig.

Som gammal förenings människa och då menar jag både gammal och gammal förenings människa har jag lärt mig att det skall vara högt i tak i en förening och naturligtvis kan inte alla ha samma åsikter om allt men det är just föreningens spelregler. Jag har även lärt mig att medlemmar har ett kraftigt forum att visa sitt missnöje med en sittande styrelse och det är på föreningens årsmöte. Du Lars har helt rätt att ibland är det som syns på ytan inte vad som sker på djupet. Möjligen sker det saker inom SSA som jag inte känner till och att det till och med kan förekomma en dold agenda vilket om så är fallet är tråkigt och mer skada personerna själva i styrelsen – men innan jag har kännedom om sådana dolda tråkigheter kan varken jag eller någon annan ha synpunkter på detta och framförallt inte göra offentligt detta.

Men åter men - SSA styrelse fick på årsmötet i Eskilstuna ansvarsfrihet för det gångna årets arbete av ett enhälligt årsmöte vilket jag måste köpa då jag inte var närvarande i Eskilstuna av ren bekvämlighets skäl från mig. Vidare glädjer det mig att ex motion nr 2 avslogs på årsmötet enligt styrelsens förslag. Att 120 medlemmar var på årsmötet och beslutade känns tryggt för mig då jag inte tror att alla dessa var nicke dockor till styrelsen – framförallt när en av de närvarande föredrog sin motion nr2 vilken fick som sagt avslag.

När det gäller motsättningar mellan ESR-SSA så har jag full förståelse för detta efter att under lång tid följt inläggen här på HAM om SSA styrelse, förening som föreningens ordföranden. Dessa inlägg har i mina ögon mer liknat vid stalking än just sakfrågor. Om det är som du skriver att ledande företrädare för SSA haft ytterligt svårt att acceptera att någon medlem i SSA kan ha, och framförallt offentligt förespråka, en åsikt som skiljer sig från vad ledningen anser så är det djupt beklagligt och oproffsigt .

Det som är intressant är utöver detta är att ingen har svarat på mitt påstående att ESR är en liten sekt med förenigens 350 medlemmar och att denna sekt överhuvudtaget kan få delta i diskussioner med PTS och vad attan är ESR för en liten förening som nedlåter sig att angripa en syster organisation som SSA och där ESR ordföranden är en av dem som argumentera högst. Normal hyfs gör att tvister mellan föreningar löser man i det slutna rummet och inte på ett forum som HAM.

Själv är jag mycket intresserad av teknikfrågor och amatörradio och trots att ESR:s kommande årsmöte endast går några mil från min bostad i Grimeton skulle jag aldrig kunna ansluta mig till denna typ av förening som har en ordföranden som inte vet hur man umgås i föreningsvärlden.

Jag själv är ordföranden i en förening sedan många år – inte amatörradio – och i vårt närområde förekommer ett antal andra föreningar med samma verksamhet vilken jag naturligtvis har en del åsikter om men så länge jag sitter i en förenings styrelse gäller god sämjan mellan alla. Detta med god sämja gäller även i affärsvärlden - man pratar inte skit om andra affärsvänner.

Normalt i detta land innebär att små viljeyttringar och sekter enbart kan komma till tals genom lobbyister och debattinlägg – möjligen även genom hemliga kontacket i föreningslivets slutna rum.

Tänk om samma skulle gälla som mellan ESR och PST att riksorganisationen Læstadianerna skulle få sitta i Ecklesiastikministerns knä och utgöra sig för att vara allena rådandet i kyrkofrågor i Sverige likt sekten ESR gör. - Tala om skandal.

Jag skrev - Skaffa er ett eget gnällforum på ex. sekten ESR hemsida där ni kan spy galla på alla som inte har samma åsikt som ni men gör det i ert tysta rum så vi andra slipper ert gnäll. Jag har ursäkta möjligen fel - för mig att HAM är till för alla radioamatörer inklusive dem från SSA .

Vänliga hälsningar Lars och än en gång tack för ett trevligt genmäle. Kenneth
 

SM0AOM

Well-Known Member
Det som är intressant är utöver detta är att ingen har svarat på mitt påstående att ESR är en liten sekt med förenigens 350 medlemmar och att denna sekt överhuvudtaget kan få delta i diskussioner med PTS och vad attan är ESR för en liten förening som nedlåter sig att angripa en syster organisation som SSA och där ESR ordföranden är en av dem som argumentera högst.

Jag tolkar det ovanstående att du anser att PTS inte ska följa Regeringsformens §9 krav på opartiskhet och likabehandling när det gäller synpunkter och förslag från olika aktörer.

Är det några fler grundlagar som du anser att myndigheter inte behöver bry sig om?

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:

SM3BDZ

Well-Known Member
Normalt i detta land innebär att små viljeyttringar och sekter enbart kan komma till tals genom lobbyister och debattinlägg – möjligen även genom hemliga kontacket i föreningslivets slutna rum.

Tänk om samma skulle gälla som mellan ESR och PST att riksorganisationen Læstadianerna skulle få sitta i Ecklesiastikministerns knä och utgöra sig för att vara allena rådandet i kyrkofrågor i Sverige likt sekten ESR gör. - Tala om skandal.

Jag skrev - Skaffa er ett eget gnällforum på ex. sekten ESR hemsida där ni kan spy galla på alla som inte har samma åsikt som ni men gör det i ert tysta rum så vi andra slipper ert gnäll. Jag har ursäkta möjligen fel - för mig att HAM är till för alla radioamatörer inklusive dem från SSA .

Vänliga hälsningar Lars och än en gång tack för ett trevligt genmäle. Kenneth

Hur var det nu egentligen med vänligheten och det trevliga bemötandet från din egen sida? Det står dig naturligtvis fritt att odla de åsikter du har, men att benämna en grupp av människor med ett gemensamt intresse "en sekt" är ändå rätt allvarligt!

"Ord är viktiga - ty de har vingar"

/en annan Lasse
 
Last edited:
Top