Stacka antenner?

SM0IKR

Well-Known Member
Hej alla,
Jag håller på att få till min nya mast. Då funderar man en hel del på olika scenarion att befolka den med antenner.
Vilka är fördelarana och nackdelarna mellan att stacka 2 beamar vertikalt eller horisontellt?
 

SM7WSJ

Well-Known Member
Oj! där finns det utrymme för att bygga om många många gånger...

Jag tycker generellt sett att man skall börja med en bra yagi för vardera 2&70. vill man sedan ha mera gain (olyckligtvis drabbas man alltid av det..) så bör man stacka horisontell polarisation ovanpå varandra. Man får ned loben mot horisonten och hör ändå rätt brett var aktivitet finns. Jag hade en tid 4X18 och hörde ingenting vid sidan om. (men där jag riktade brann det...)

Jag körde ett experiment med groundgain mot månen och då stackade jag två stora yagi sida/sida och fick en väldigt bra skjuts vid månens upp och nedgång.

EME 2.jpg

2x16@650cm.jpg

Nu efter många år har jag landat i att jag vill ha en stor stack med horisontell polarisation samt kortare antenner med cirkulärpolarisation att switscha in. På dom korta yagiantennerna hör jag bra runt om, samt får både den vertikala och horisontella trafiken. Satelliterna är en njutning med cirkulär polarisation.

mvh Håkan SM7WSJ
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Förmodar att det gäller 2 m?

Det beror ju på vad antennerna skall användas till och hur omgivande radiomiljö ser ut. För contest kan det vara en fördel med bred lob i horisontalplanet och då kan man trycka ihop vertikalloben genom att stacka 2 eller fler antenner i höjdled. Om man har störningar från någon väldefinierad källa långt bort kan loben i horisontalplanet göras smalare genom att stacka i sidled i stället.

Vill man primärt optimera för tropo DX och har en tyst miljö utan rassel från närbelägna grannar så kan man välja längre antenner med mer antennvinst och med fördel stacka i höjdled. Om man som jag har störningar från grannarna som befinner sig på ca 75-150 m avstånd blir det mer besvärligt. Jag laborerade med många alternativ i EZNEC och valde till slut att bygga en 14 ele yagi typ DG7YBN GTV 2-14W på 8 m bom och som har en ren huvudlob med mycket små sidolober både i vertikal- och horisontalplanen. Simulering med två stackade 14 ele ger +2,5 dB mer gain i huvudloben när kabelförlusterna i stackningskablaget är borträknade men tyvärr också kraftigt ökade sidolober i vertikalplanet vilka då plockar upp störningar från grannarnas elektronik.

I mitt fall har jag monterat antennen på 23 m höjd och genom att elevera antennen uppåt ca 10 grader med hjälp av en linjärmotor minskar störnivån från grannarna med ca 6-10 dB medan nyttosignalen mot horisonten endast sjunker ca 1 dB baserat på uppmätta medelvärden mot närbelägna fyrar. Genom att elevera ytterligare 5 grader förbättras signal/störförhållandet 5-6 dB men då tappar man ca 3-4 dB i sändning.

YU7EF har en serie motsvarande antenner med rena lober och små sidolober.
 

SM0IKR

Well-Known Member
Både 144 & 432.
Hade i tidigare mast (Evert tog ner den) 2x10 144 & 2x23 432 på var sin sida om elevationsrotorn.
Jämnvikt någorlunda bra. Nu i nya masten ville jag ju öka lite. Då föll blicken på denna.
2/70 antenn
För att hålla jämnvikten så tänkte jag på "side by side". Något i stil med Håkans 2x16. Men i NAC så blir det också troligen som Håkan skriver. Man kör "BARA" dit man pekar.
Jag siktar på så lite och svaga sidolober som möjligt för att dämpa alla "störsändare" det är gott om dem här speciellt under NAC. :)
Jaja nu kommer nog den gamla setuppen upp så får man planera fortsättningen senare. Få se hur mycket jag får ihop av skrotet som Evert lämnade efter sig.
Tack för synpunkterna o vi hörs...
 

SM0IKR

Well-Known Member
PS. Man får kanske göra som du Håkan. En liten cirkulär installation för "man made" satellites. Sedan kör man den mot stora stalliten med de långa antennerna. ds.
 
Top