1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Stänsgseltråd av Al.

Discussion in 'Antenner och master' started by SM0KBW, Jul 11, 2013.

 1. SM7IWG

  SM7IWG Well-Known Member

  Kan tillägga till diskussionerna att jag själv använder Biltemas block Enkelblock - Biltema som upphängningspunkt till mina deltaloop.

  Spannlängder på mellan 60-80 meter.

  Carl SM7IWG
   
 2. SM2DNR

  SM2DNR Well-Known Member

  Tyvärr Lars, du tittar på fel saker, det är inte dragpåkänningen i tråden mellan två träd som är problemet, det är att tråden i ditt fall löper över isolatorerna och böjen på tråden flyttar sig då fram och tillbaka längs tråden och orsakar utmattning.

  I mitt fall har varje träd en kort lina på någon meter eller så ut till fixeringspunkten där den extra böjliga kabelstumpen ansluter mellan de raka sträckorna av al-tråd. Träden kan då tillåtas röra sig i olika riktningar utan att orsaka farliga draglaster i antenntråden och utan att själva al-tråden böjs.

  Jag förstår ditt resonemang men du skulle kanske rita upp en antenn i form av en kvadrat och sedan tänka dig att tråden glider genom isolatorerna i varje hörn när träden rör sig och att då trådens böjning förflyttar sig längs tråden. Och snabbt orsakar materialutmattning.
   
 3. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Nu är det väl så att fästpunkterna tenderar till att bli rätt fasta även om man inte
  låst tråden i isolatorerna. En viss vandring av matningspunkten skedde över de
  år då min FK-loop var uppe, men den var inte stor - någon decimeter per år
  eller så.

  Tycker att din lösning, DNR, om än väl så genomtänkt är rätt komplicerad och
  kommer nog när al.tråden ger upp återgå till fritt löpande FK-kabel, ett loop
  brott vart 7:e år kan jag leva med. Min lina gick dessutom av mitt på en
  delsträcka mellan två isolatorer.
   
  Last edited: Jul 15, 2013
 4. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Ja alla blir väl saliga på sin fason. Min loop av FK hängde i 7 år på detta vis utan brott eller behov av någon åtgärd. Fick ta ned den då ett par av träden skulle fällas. Därför tror jag på att metoden är rätt.
   
 5. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Igår blåste det åtminstone kuling, och i de värsta byarna var nog t.o.m styv dito.

  Än så länge hänger al.loopen uppe :)
   
  1 person likes this.
 6. SM2DNR

  SM2DNR Well-Known Member

  Jo, saligheten är viktig Lars! Och jag sade ju att det var en lösning som innebär lite merarbete... :)
   
  1 person likes this.
 7. SM3IXY

  SM3IXY Well-Known Member

  Al tråd er billig, lätt, stark (om de inte finns "knorrer") Min GLD-windom 42m har genomlevt många stormar. Man måste vare väldigt försiktig när man håller på me al-tråd. Minsta knorr så ere kört. Om den er "oknorrad" så tål tex 1.6mm tråden 60kg.

  /Ha det folk
   
 8. SM2DNR

  SM2DNR Well-Known Member

  Är 60 kg brottlasten så är sträckgränsen lägre, kanske 35-40 kg. Överskriden sträckgräns fördärvar tråden permanent.
   
 9. SM3BDZ

  SM3BDZ Well-Known Member

  Min kompis som ska byta ut sin mindre böjtåligare tråd i sin Quad, har nu lokaliserat var den böjtåligare typen finns. Han har även på en direkt förfrågan fått veta att tråden tålde 35-40 böjningar innan den brast. Alltså lite bättre t om än den jag använder!

  Bole - Prisvärda tillbehör för lantbruk och hästsport | Bole-Produkter

  73/Lasse
   
  3 people like this.
 10. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Den är t.o.m billigare än granngården, de ska ha 362,50 Sek + mums för 2.0mm x 400m.
   
 11. sm6mhe

  sm6mhe Member

  Era böjningsprov är noll värda om man inte vet böjningsradien, det är ju den som verkligen är viktig i sammanhanget. Tänk själv en böjradie på 5 mm och jämför med en böjradie på 50 mm, det är en VÄLDIG skillnad. Men ok, man kan ju som med statistik, -få de resultat man vill få fram! Lite mer jämförbara prov måste det vara om det ska vara något jämförbart resultat.
   
  1 person likes this.
 12. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  För min del har böjningarna varit kring 5mm, kortast möjliga avstånd mellan händerna.

  Du verkar kunnig om böjningsprov, har du en bra, enkel och reproducerbar metod på lut?
   
  1 person likes this.
 13. SM5XUN

  SM5XUN ░░░░░░░

  Jag minns att jag läst någonstans att man testat tunna bandstål genom att lägga det mellan två 1" dubbar med samma inbördes avstånd som bandstålets tjocklek,
  spänt fast provbitens ändar och sedan oscillerande fört dubbparet fram och tillbaka tills bristningsgränsen uppnåtts.
  (Med hänsyn tagen till omgivningstemperatur och testning utan möjlighet till nedkylning för provbiten)

  Kanske inte fullt så enkelt realiserbar metod i gemene mans hobbyrum men alla har väl ändå ett 10mm borr i verktygslådan,
  låt det bli referensdiametern helt sonika :)
   
 14. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Min loop med endast "7-vickningars" stängseltråd sitter fortfarande uppe!

  Det är i runda slängar ett år sedan den sattes upp.
   
  2 people like this.
 15. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  Hur var det nu du hade fäst tråden.
  Löpande genom isolatorerna eller låst?

  /Micke
   
 16. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Löpande, och jag ser på matningspunkten att den flyttat på sig någon meter under vintern.

  O.T såg i en butik för gräsklippare att det finns en flerkardelig AL-tråd för robotklippares
  gränsstyrning - men den var rätt dyr.
   
 17. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  I ottan vaknade jag av att huset rörde sig.
  - Jordbävning, sa min ogifta hustru.
  - Jolbänning *, sa jag och somnade genast om eftersom huset ånyo stod still. Drömde om Yngve Gamlin.

  Några sekunder (drömtid) senare vaknade jag av att någon ringde frenetiskt på dörrklockan.
  - Gå bort, sa jag och försökte förtränga signalerna.
  Men de var envetna och slutade inte så jag fick masa mig upp. Där stod en kvinna och yrade om ledningar och träd. Till slut fattade jag vad hon menade. Hon var en sån där trädgårdsarkitekt på ett privat företag med avtal med kommunen. I avtalet stod att de skulle fälla 45 träd årligen och nu hade de givit sig på att fälla träd över min utmärkta 100 m loop.

  Dagen har inte varit kul. Tagit reda på resterna och när trädvandalerna gjort kväll fick jag upp en decimerad slinga i luften igen. I morgon ska jag mäta och subtrahera de meter kabel jag tvingats klippa bort på grund av detta oerhörda miljöbrott.

  *Fotnot: För den kulturellt obevandrade är jolbänningar mytiska varelser som finns i Jämtland enligt forskning av nämde Gamlin i programmet Mosebacke Monarki.
   
 18. SM0GLD

  SM0GLD Vänsterhänt

  45 träd årligen....?
  Tog dom ut hela kvoten i din "trädgård"?

  En sensation! Mosevisionen har nu fångat hjolbänningarna på film.
  Hjolbänningarna - YouTube

  /Micke:D
   
  1 person likes this.
 19. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Ah... :):):) tack Micke. Kärt återseende och en märklig påminnelse om hjärnas förunderlighet, att oväntat plocka fram något från man sett på TV för en mansålder sedan.

  Det där med trädkvoten om att 45 träd årligen ska fällas i kommunen är en märklig byråkratprodukt. Faktiskt ännu märkligare eftersom den privata trädgårdsarkitekten påpekade att de också har uppdraget att återplantera samma mängd träd.
  - Jaha, sa jag, ni kommer att plantera nya träd här i parken då?
  - Nej det är inte säkert, vi kanske planterar dem någon annanstans.

  .........Jolbänningar!
   
 20. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Arme man - inte underligt att du blir trumpen. Hemsökt av oknytt och trädgårdsarkitekter!

  Jag hade gått på propagandan att Jämtland bara beboddes vettigt folk och att jolbänningar
  bara var något som på 60-talet hemsökte vår underliga trälåda med rörliga bilder.

  För övrigt är du säker på att det inte var de närbesläktade Joulebränningarna? De tillhör
  ordningen radioamatörer, undergrupp QRO. Har sett dem härja i forumet den senaste tiden.

  Bara för att ha någon relevans till tråden - var det 7 eller flerböjnings stängseltråd?
   

Share This Page