Störningar från solcellsanläggningar

Det är därför man har en diod i varje solpanel, som jag nännt tidigare
Att behöva ha förlustbringande eleketronik som gör detta är svårbegripligt....
SM4FPD
Hej SM4FPD

Jag är inte övertygad om att en bypassdiod har samma syfte och ger samma resultat som en optimerare.

Nu är jag inte någon expert på solceller/optimerare. Jag har varit med i projekt där vi mätt prestanda hos solcellsanläggningar som innehöll optimerare.

Där motiverades valet av optimerare med att det gav möjligheten att ”plocka ut” maximalt ur varje solpanel oberoende av vad som inträffade, som t.ex. partiell skugga, blandade paneler, åldring av solpaneler osv. Men det är dyrare att sätta in optimerare än bypassdioder.

Så här skriver solcellskollen.se om valet bypassdioder/optimerare; ”Det huvudsakliga syftet med bypassdioder är egentligen inte att maximera solelproduktionen i en anläggning; det är att skydda paneler från att gå sönder till följd av värmeutveckling (även kallat “hot spots”) som kan uppstå vid delar av en panel som skuggas. Detta undviks med hjälp av bypassdioder genom att strömmen “hoppar över” skuggade delar av panelen. Trots att bypassdioder bidrar till att minska en anläggnings skuggkänslighet är de inte helt pålitliga, framförallt inte i de fall där en eller flera paneler i en sträng är utsatta för lite skugga. Bypassdioder fungerar som bäst när kontrasten i solljus är tydlig mellan en skuggad panel och en oskuggad panel. Vid exempelvis svag skugga på en panel, eller delvis skugga på ett flertal paneler, är det inte säkert att bypassdioderna aktiveras.”

https://www.solcellskollen.se/blogg...ingen-vi-reder-ut-vad-som-ar-bra-att-tanka-pa
 
Last edited:

SA0BUX

Old Member
Ser ut som att man ibland har växelriktare i varje solpanel, då får man störningar redan uppe på taket.
Osäker vad en strängväxelriktare är, låter som man har en växelriktare i varje sträng, dvs på taket.

Hur som helst så är solceller ett misskött område som har undermåliga produkter och som installeras av
firmor som har ointresse av EMC problemet.


 
Last edited:
Tidningen "Electronic Environment", #1, 2021 damp ner i brevlådan idag. På sidan 22 skrivs det om ytterligare problem (Eller på nysvenska) "Utmaningar" för Solceller. Läs och förtvivla...

Det finns en grundläggande problematik gällande störningsgenerering och störningsutbredning i satsningen på att minska storleken, vikten, kostnaden i elektronikbaserad energieffektiv utrustning.

Genom att utesluta 50 Hz transformatorn så försvinner den galvaniska isolationen som begränsar eventuella likströmskomponenter att utbreda sig.

Samtidigt så utgjorde 50 Hz transformatorn (som nu är bortplockad) en möjlighet till en filtrering av de ”supraharmonics” (2–150 kHz) som är frekvenskomponenter från den switchning som finns i spänningsomvandlaren och i kretsen för power factor correction (PFC).

Båda dessa "bekymmer" blir tydliga i solcelsanläggningar.

Som EMC föreskrifterna är utformade idag (CE-märkning) så tar tillverkarna på sig ett ansvar att uppfylla de standarder som gäller samtidigt som vi som köper utrustning förväntas att anmäla utrustning som stör.

Det finns dock en problematik i att testa enskilda apparater, var för sig enligt apparatstandard, och sedan koppla ihop dessa i mängd hos elanvändare. De som konstruerar elektronik är ofta duktiga på EMC och normefterlevnad, sett från den enskilda elapparaten och fram till stickkontakten (elapparatens elanslutning). De som kan elkraft är ofta duktiga på elkvalité från elkraftgenereringen och fram till vägguttaget.

Men det innebär inte att dessa två grupper kan varandras kunskapsområden och/eller att deras olika insatser samordnas på ett bra sätt.

Det är en svår nöt att knäcka, hur vi skall lösa detta så att störproblematiken i ledningar och i luften inte blir för stor.

När vi sedan försöker att energieffektivisera, med bl.a. switchteknik, så ökar den problematiken.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Låer ju som försäljaren av optimerare har skrivit artikeln om hur bypasdioder fungerar, "hoppar över skuggade......" ha ha....
Låter lite fantastiskt, att en grej som alstar värme och radiostörningar så de behöver en kylfläns skulle kunna få en skuggad panel att genera mer ström.
Lika fantastiskt att likström skulle kunna komma ut på elnätet.
Men en rejäl trafo på 3 x 400 V och 10 - 50 kVA vore säkert en bra störningsdämpare. Den blir stor som ett kylskåp och något varje solcellsägare gänrna skulle vilja ha i källaren.
Att det skulle bli likström, eller en likspänning på elnätet lär närmaste linjetranformator kortsluta, den är lindad med en extremt låg resistans...
Men transformatorn mot lär inte hjälpa mot störningar om man har optimera eller småinvertrar på taket, med allt vad de extra kabalrna på taket innebär som antenner.
Säkert 20 - 100 m extra sladdar och mängder av extra kontakter och anslutningar på taket.

För några dagar sen kunde iv läsa att vid strömavbrott fungerr inte solcellsanläggningen.
Dvs man får ingen ström i huset vi strömavbrott trots at solen lyser på egna solceller.
Man försökte få det att visa en brist hos solceller i almännhet.
Sanningen är att det är förbjudet att mata ut ström på ett elnät som pga av strömavbrott är avstängt.
Det skulle ju kunna "överraska" (vara livsfarligt) reparatörer på linjen.
Så solcellsinvetrar måste stänga v produktionen vid strömavbrott.

En "off grid" anläggning med eget batteri som skiljer ifrån elnätet vid strömavbrott kan ha andra egenskaper.SM4FPD
 
Låer ju som försäljaren av optimerare har skrivit artikeln om hur bypasdioder fungerar, "hoppar över skuggade......" ha ha....
Låter lite fantastiskt, att en grej som alstar värme och radiostörningar så de behöver en kylfläns skulle kunna få en skuggad panel att genera mer ström.
Lika fantastiskt att likström skulle kunna komma ut på elnätet.
Men en rejäl trafo på 3 x 400 V och 10 - 50 kVA vore säkert en bra störningsdämpare. Den blir stor som ett kylskåp och något varje solcellsägare gänrna skulle vilja ha i källaren.
Att det skulle bli likström, eller en likspänning på elnätet lär närmaste linjetranformator kortsluta, den är lindad med en extremt låg resistans...
Men transformatorn mot lär inte hjälpa mot störningar om man har optimera eller småinvertrar på taket, med allt vad de extra kabalrna på taket innebär som antenner.
Säkert 20 - 100 m extra sladdar och mängder av extra kontakter och anslutningar på taket.

För några dagar sen kunde iv läsa att vid strömavbrott fungerr inte solcellsanläggningen.
Dvs man får ingen ström i huset vi strömavbrott trots at solen lyser på egna solceller.
Man försökte få det att visa en brist hos solceller i almännhet.
Sanningen är att det är förbjudet att mata ut ström på ett elnät som pga av strömavbrott är avstängt.
Det skulle ju kunna "överraska" (vara livsfarligt) reparatörer på linjen.
Så solcellsinvetrar måste stänga v produktionen vid strömavbrott.

En "off grid" anläggning med eget batteri som skiljer ifrån elnätet vid strömavbrott kan ha andra egenskaper.SM4FPD
Hej, SM4FPD

Du skriver; ”Lika fantastiskt att likström skulle kunna komma ut på elnätet.”

Det är välkänt att solcellsanläggningar, genom avsaknad av 50 Hz transformator, kan injicera DC-komponenter i elnätet. Se exempelvis texten i ingressen här; ”DC current injection into the network from PV inverters”
https://www.researchgate.net/public...jection_into_the_network_from_PV_inverters_of

Du skriver; ”Att det skulle bli likström, eller en likspänning på elnätet lär närmaste linjetranformator kortsluta, den är lindad med en extremt låg resistans...”

Likströmmen liksom övertoner och supratoner söker sig dit i elnätet, där impedansen (resistansen för likström) är lägst.

I många fall är det på distributionstransformatorn sekundärsida (400 V) som impedansen för övertoner och resistansen för likströmmar är lägst. Men har man en större 50 Hz transformator (exempelvis 0,3 kVA och uppåt) i sitt slutsteg till stereon eller annan utrustning i sitt hem, då kan den lindningen ”lokalt” erbjuda en lägre resistans för likströmmar Detta brukar höras som ett ”hårt” brummande i transformatorn.


Du skriver; ”Men transformatorn mot lär inte hjälpa mot störningar om man har optimera eller småinvertrar på taket, med allt vad de extra kabalrna på taket innebär som antenner.”

Jag tror inte jag skrev så. Transformatorn begränsar de ledningsbundna störningarna (t.ex. supraharmonics) och likströmskomponenter att komma ut i elnätet. Störströmmar som t.ex. kan påverka grannarnas elapparater.
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Det finns flera olika störkällor/problem och spridningsvägar för problem och störningar.

En tänkbar och mycket möjlig störning är switchad elektronik på solenergianläggningens DC sida.

De switchade komponenterna är tråkigt nog kopplade till långa ledningar ofta placerade på ett hustak vilket ger en bra take off för en störning att kunna stråla ut över grannskapet.

Om vi nu tänker oss hur bypassdioder egentligen fungerar när de är inkopplade i en solpanel så kan man inse att några beskrivningar av funktionen kanske inte är helt vetenskapligt underbyggda.

Bilden visar ett antal strömkällor i form av batterier. Varje batteri har fått en bypassdiod monterad tvärs över sig. Jag har i bilden hoppat över den yttre slutna kretsen så ni får tänka er att den finns.

Bypassdioder_strömkälla.jpg

Om vi nu skulle få avbrott i ett batteri så kommer en ström att passera avbrottet via bypassdioden vidare till den tillkopplade utrustningen i den yttre kretsen som kommer att få en lite lägre ström/spänning än innan avbrottet.

Skulle bypassdioden inte finnas så skulle den tillkopplade utrustningen bli ”strömlös”.

En optimerare är en sådan där ”black box” som alltid gör det bästa av situationen.

Vi kan kanske tänka oss att en optimerare har solcellen i sin primärkrets och switchtekniken kompenserar bortfall så att sekundärkretsen som kopplar ihop slingorna håller strömmen uppe i så stor utsträckning det går.

Ganska ofta rekommenderas/monteras optimerare helt i onödan även på anläggningar med obefintlig risk för skuggning vilket ökar risken för utstrålade störningar.

Då har vi nästa burk i kedjan, växelriktaren.

Här kan vi tänka oss ledningsbundna störningar kopplade mot både likspänningssidan och elnätssidan.

Bra filtrering och en genomtänkt konstruktion håller ner nivåerna på störningar orsakade av växelriktaren.

Den där jobbiga likströmskomponenten kan ställa till det. Att den finns är de flesta överens om. Här på ham.se finns en bild som visar detta i tråden ”Förstörd sinus” https://ham.se/threads/foerstoerd-sinus.22660/#post-56594 (Motsvarande bild finns även på forumet ssa.se).

Elnäten har i stadsbebyggelse ofta en ganska låg impedans fram till elcentralen i en bostad. I bostaden ökar impedansen snabbt då ledningarna inte har så stor area.

En förimpedans på runt 200mohm fram till elmätaren/elcentralen kan jämföras med 9m (18m ledningslängd)1,5mm² och så korta ledningsvägar till vägguttag finns men är inte vanliga i bostäder.

Lägger vi sedan till runt 30mohm när vi passerar säkringen ser vi snabbt att den lägsta impedansen med stor sannolikhet finns utanför bostaden.

Det finns nu tecken på att en likströmskomponent kan ställa till trassel med funktionen hos den egna eller en grannes jordfelsbrytare.

Det pågår försök och forskning om likströmskomponentens påverkan på elnätet. Vi får väl se om det leder fram till något nytt.

73 de SM7NTJ Lorentz
 
Top