Sveriges bästa klubb

sm6nzb

Well-Known Member
Såg en kommentar
" Jag är trafikansvarig på Sveriges bästa klubb: SKxxx"

Om vi bortser från vem som skrev och klubbens namn, vad har man för kriteria på vilken klubb som är bäst ?
Kanske typ:
Utbildar nya amatörer
har många undomar sommedlemmar.
bra lokalnät (GSA nätet i söndags hade 43 ! )
ordnar studiebesök,
ordnar gruppresor med radio som tema.
är aktiva på kortvågstester
är aktiva på vhf&up tester
osv

man skulle kunna sätta up typ 10 punkter och sen bedömma varje
klubb och få fram vilken som är BÄSTA klubb.
/ Tommy
 
Det är väll bättre att ta fram 10 mål som klubbarna skulle kunna försöka uppnå. T.ex. värva x antal nya medlemmar per år. Informera om hobbyn x antal gånger per år etc. Dkulle ju kunna fungera som en morot...
 
Skrevs ursprungligen av sm6wxa
Tänk om alla kunde tänka så sunt som du gör Carina, men nu vet vi att alla inte har humor.
Vår kära klubb Sjuhärads Radioamatörer SK6SJ kommer att fortsätta med att ha humor/dra på smilbanden/ha det kul.
Något andra kanske skulle ta efter???

Läs och begrunda 3:e stycket första meningen!

Citerat från HF-ansvarig SSA -KUX

"Det finns ett tidigare ställningstagande från SSA styrelse när det gäller tolkningen av begreppet "second operator" som debatterades för några år sedan. I stort innebar det att den som hade ansvaret skulle finnas i omedelbar närhet, bland annat för att kunna ingripa och visa till rätta om det blev problem.

Att använda klubbsignal när man redan har en egen signal är enligt min egen uppfattning bara motiverat när man finns i klubblokalen eller deltar i ett klubbarrangemang och då använder man utrustningen med de begränsningar som den egna licensen innebär, om man använder utrustningen på egen hand. Annars blir det som i fallet med second operator, att man tillfälligt kan använda stationen enligt det som accepteras av den stationsansvarige som finns i närheten.

Att låna ut en klubbsignal i syfte att kunna köra radio på andra band än vad den egna licensen tillåter är något som jag betraktar som ett knep för att kringgå bestämmelserna. Det finns ett specialfall, SSA har sedan några år ett särskilt tillstånd från PTS att på vissa villkor låta personer under utbildning kunna köra radio med en SH-signal. Detta har skett genom en särskilt reglerad överenskommelse där det funnits definierade krav på grundkunskaper och tillgång till radioansvarig. PTS har dock själva börjat ifrågasätta det lagliga stödet för detta och det har bidragit till att SSA beslutat att upphöra med denna verksamhet."

MVH
SM6WXA/Janne Kramar till dig Carina!!!

Mmvh Jan (sm7vvg)
 
Hal som Raskenstam försöker du förtvivlat slingra dig ifrån HF-ansvariges (på SSA) synpunkt om otillåten åtgärd.

-KUX citat

"Att låna ut en klubbsignal i syfte att kunna köra radio på andra band än vad den egna licensen tillåter är något som jag betraktar som ett knep för att kringgå bestämmelserna"

Bättre så? Går det att läsa? Reaktion?

Kringår du bestämmelserna, SM6SJ?

Är eran klubb, SM6SJ, fortfarande bäst?

Jan
 
Alltså ännu en gång! så att alla fattar! stationsansvarig BEHÖVER INTE vara i närheten.Han kan vara 10 mil ifrån..MEN har precis samma ansvar..men somsagt behöver inte sitta i knäet på "second op"
 
ja detta är ju igenteligen inte rätt tema men ändå:det är ju som så att SSA och PTS har inte samma syn på saken när det gäller "second op" ifrån klubb.SSA håller ju på den gammla stilen med att trafikansvarig skall finnas i direkt närhet,går att utläsa i det där brevet som fanns/finns på någon klubbsida i sm6.Men därimot PTS har luckrat upp det..

och då är det ju inte så konstigt att SSA svarar som man gör
 
Att en regel ev avskaffas efter nyår innebär inte att det är fritt fram att bryta mot denna innan avskaffandet. Observera att vi inte vet hur framtida regler kommer att bli när det nya kommer då.

Observera också att PTS representant hela tiden pratar om klubbstation och inte klubbsignal.

Observera också att en så pass van amatör-räv som -KUX anser att detta med att låna ut klubbsignalen är förkastligt.

Jämfört med hans kompetens står vi alla nog rätt så slätt emot.

Juridisk person är inte lika med fysisk person.

Jan
 
Jag har för min förenings räkning begärt skriftligt från PtS vad som gäller i samband med a Klass2 amatörer ELLER icke licensierade amatörer använder föreningens kortvågsanläggning. I ett brev från PtS talade dom om att "stationsföreståndaren bör finnas i stationens närhet" Detta kan väl godtyckligt tolkas som antingen: I rummet, i ett annat rum, på andra sidan gatan. Luddigt som vanligt, min personliga åsikt som stationsföreståndare i min förening är att OM trafiken sker korrekt har det ingen betydelse om det är si eller så. Detta är en hobby som vi ska ha kul med inte hindras av luddiga paragrafer.

Have fun!

73 de Teemu SM0WKA
 
Hej Teemu!

Problemet är att SK6SJ ger Nisse Hult i Korpolombio tillstånd att köra med egen rig på kortvågsbanden. Nästa dag är det Olle Svensson i Stockholms tur, nästa Erik Andersson i Malmös tur. Alltså så studsar SK6SJ's signal runt om i Sverige och inte en gång med klubbens station eller större aktivitet, typ fieldday etc.
Om -KUX anser att detta är felaktligt så anser jag att han i sin position inom SSA har rätt och inte ett gäng glada noviser som uppenbarligen inte förstår skillnaden på juridisk och fysisk person eller ännu värre, skiter i det.

Jan
 
Åhå, på så sett, ja det är ju åt skogen till, naturligtvis gäller dessa regler från PtS när någon fysiskt kör från den fysiska föreningslokalen. Sedan om stationsföreståndaren inte är på plats är en annan femma, så länge trafiken sköts bra så är det bara köra enligt min mening.

Jag håller med dig Jan, man kan naturligtvis inte låta klubbsignalen flyta runt mellan amatörer som inte är licensierade för kortvåg. Här borde SSA vara ett föredömme och agera, men som vi sett angående den senaste tidens debatter sitter man i sitt styrelserum och tiger som muren

/Teemu - WKA
 
Du har helt rätt Teemu! sen är det bara att beklaga att en del inte kan acceptera hobbyn fullt ut utan att vara paragrafryttare..när man sen lyssnar på dem så flagnar fasaden betydligt.

Sen kan vi alle zusammen fullständigt skita i vad SSA gnäggar om för fortfarande så är det ingen myndighet o allara minst så bestämmer de inte ett skit över vad du eller jag skall göra..på sin höjd kan man rekomendera
 
Skrevs ursprungligen av Roger
Jag kan inte bregripa att någon kan referera till någon som tydligen inte är så duktig på att tyda PTS regler. Men bara för att förenkla ditt liv så tycker jag att du ska änmäla mej till PTS. Bifoga gärna detta brev. Jag Roger Elfving erkänner att jag i egenskap av trafikansvarig på SK6SJ låtit många klass2 amatörer köra kortvåg utan att jag varit fysiskt närvarande. Jag har även för avsikt att fortsätta med detta.

Jag roade mig att gå till SK6DW? hemsida där den korrespondens som ni anger finns och citerar lite ur den för att underlätta lite.

"Altså att t.ex. en amatör i amatörradioförening med Cept 2 (klass 2) sänder på kortvågsbanden med klubbsignal från klubbstation under förutsättning att den behörige signalansvarige godkännt detta.
Den signalansvarige behöver INTE vara närvarande. Signalansvarig är givetvis ansvarig för sändningen trots att han inte är närvarande."

OBS din text "sänder på kortvågsbanden med klubbsignal från klubbstation"

vilken j..a klubbstation? Är alla som lånar signalen utrustade med eran klubbstation?

Att du övervakar trafiken är ju bra men i erat "tillstånd" refereras till klubbstationen och någon sådan har ju inte använts utan andras egna grejor.

Om jag vill köra med SK7CA's signal får jag allt vacker traska upp till SK7CA och sätta mig där vid riggen och köra.

Jan
 
En fråga! det skrivs om klubbstation..skulle då det vara detsamma om om jag inte skulle få använda mina egena grejer på t.ex klubben? jag vet inte hur ni gör men hos oss så använder vi klubbstation i benämningen över själva radion..
 
I våran klubb har vi ingen "lyxig" station av flera praktisk skäl, vi har istället satsat på en häftig antennpark. Vi motiverar att medlemmar som kanske inte har de bästa antenner hemma men en bra trx att ta med den på mötet. En bra sändare är ju inget utan en bra antenn. Oavsett om sändaren är klubbens eller en enskild medlems är det ju fortfarande "klubbens antenner" som används och det är egentligen "där" som signalen går ut.
Vi har en policy att använda Klubbsignalen så mycket som möjligt men med stationsföreståndarens godkännande kan även privat signal användas från klubben för att kanske köra detdär rara DXet som fattas för 5BDXCC. Återigen är huvudsaken att trafiken sker korrekt, sedan är det upp till ar enskild förening att sätta gränser och policys.

Välkommna till "Sveriges Bästa Klubb"
Botkyrka Radio Amatörer, SKØHB
www.sk0hb.se

73 de Teemu SMØWKA
Ordförande
 
Vill bara inflika att du kan tillomed kalla dig för SM9 eller 8 ingen absolut ingen kan hänga dig för det..inte någon inom PTS iallafall.Men därimot så finns det en rekomendation att gängse distriktsidelnings siffror används..

Detta har tillomed diskuterats på ett DL möte....

alltså bara en kommentar ang PTS avreglering
 
Hur kommer det sig att ni snöar in på samma sak hela tiden .. var inte denna tråd om något helt annat?

*undra*

Bestäm en som kollar upp vilka regler som gäller med respektive myndighet och älta inte samma sak hela tiden. Återkomm när ni vet fakta !

Nåja. Blev bara så trött.

//Christer
 
För någon vecka sedan så skickade danskarna ut sin remiss ang deras nyomdaning av deras reglemente däribland slopandet av telegrafikrav + mycket annat..den 19December skall alla ha svarat! per den 1Januari börjar det nya o gälla SÅ kort tid jobbar man i vårt grannland..
 
Skrevs ursprungligen av SM6VKC
Det verkar som luften gick ur diskussionen om användning av klubbsignal sedan det ännu en gång blivit konfirmerat av PTS hur det ligger till.
Varför ska vissa spela storebror i detta forum (och andra) för att sedan tystna när det visas att dom (den) har fel?
Måste man vara så duktig och leta efter något att hänga upp sig på och gnälla om?
Vi har en myndighet som ska ägna sig åt att jaga bovar och banditer på banden.
Ägna tiden åt att jobba FÖR dina amatörradio kamrater, inte mot dom!

73,s de Peter sm6vkc

Jag vet inte vem eller vilka du benämner vissa. Det vore mer upplysande om du försökte exemplifiera istället för att slå rundpallar i luften.

Själv avser jag inte att skriva mer i denna sorglustiga händelse. Att djupt inblandade licensöverträdare ringer till PTS och sedan återger vad de "hört" imponerar inte på mig. Vad har jag för bevis för att samtalet ägt rum? Enbart uppgifter från telefonören räcker inte.

Dina åsikter iövrigt visar bara på den allmänna nonchalans som du har när det gäller de förordningar som finns.

Debatten har spårat ur. Skriverierna verkar bara komma till för att hålla liv i en sak som readan är utagerad. Är det inte tröttsamt att såga i sågspån. Är det inte ännu mer tröttsamt att .... nä jag orkar inte. Detta är orsaken till att jag inte vill skriva mer.

SK6SJ har på banden, och i diverse diskussionsfora visat att man gärna hoppar på andra och själva framställer sig som "kära vänner" och "kära klubb". Dessa "kära klubbvänner" är alltså vita som snö. Alla andra, dvs de som har kritik att framföra, är busar och huliganer som förföljer den "kära klubben" och de "kära vännerna"

Ja, herregud, det är så man kan skratta ihjäl sig. Jag vet hur allt började. Kommer du inte ihåg Janne, WXL, hur du försökte svärta ner mig som person på den tiden du var en så "kär vän" med Hugo? På den tiden då Hugo hjälpte dig med din licens. På den tiden du och Hugo talades vid på 3755 varje dag. På den tiden då allt var frid och fröjd. WXL varför har du tagit kort av mitt hus? Är det för att visa dina "kära vänner" hur en riktigt dålig amatör har det ?


Hans DLZ
 
Skrevs ursprungligen av Roger
Kan inte sluta att skratta, till dej vvj, du måste sova dåligt för så förtvivlat dum kan du väl inte vara, men om ditt kött satt på en gris, som det kanske gör så skulle jag vägra att fira jul. Det är vad jag tycker om en så fantastigt konstig snubbe som dej.

Vänliga hälsningar
Roger
Ps. det går inte riktigt till som du säger om klubbsignalens utbredning men det tror jag inte att du tror själv.......köttbiten.
Jag har varit med om många snurriga komentarer men dina tar altid priset.

Så har då den "kära vännen" Roger visat hur det går till i det "kära kamratskapet" när man inte får som man vill. Det vill säga att om inte alla tycker som de "kära kamraterna" då anfaller man med nedlåtande sarkastiska ironiska svinerier av lägsta tänkbara slag.

Det är overkligt att läsa de uppkast Roger presenterar men samtidigt mycket inytressant ur en psykosocial vinkel.

Hasse DLZ
 
Roger, vem är VVJ ? Tror inte han har skrivit i mötet tidigare. Om det är VVG du menar så skriv det. Annars kan det ju hända att VVJ blir ledsen eller hur ? Han har väl inte gjort dig så on att du behöver likna honon vid en köttbit ur en julgris ?

Hans DLZ
 
Back
Top