SWR-mätning & olinjäritet i dioder

SM7FBJ

Radiotelegrafist och halvdansk
Har dryftat detta för, men kommer inte ihåg.......är det vid minsta eller högsta effekt som de flesta vanliga SWR-instrument visar mest korrekt värde på SWR? Diodens olinjäritet gör ju att det inte blir samma värde vid olika effekter.
 
Last edited:
Om skalan aer kalibrerad efter dioden saa spelar det ingen roll.

En vanlig typo BAT62-02W ( i alla fall vanlig hos mig... ), aer hyggligt linjaer till strax under 1Volt, oever denna spaenning saa aer den aningen olinjaer.

Saa svaret paa din fraaga aer att SWR maetningen aer mest noggrann i instrumentets "undre halva" av arbetsomraade.

//Dan, M0DFI
 
Diodernas olinjäritet får störst inflytande på totalresultatet vid låga strömmar eller litet skalutslag.
Om man har en SWR-meter med justerbar referensnivå så väljer man att justera till fullt utslag i framriktningen, och byter sedan till backriktningen. Då får diodolinjäriteten minst inflytande på framräknat SWR-värde.

Är effektmetern inte av detta slag, som t.ex. Bird 43, får man välja ett mätområde i framriktningen som ger ett så stort utslag som möjligt med tillgänglig effektnivå, och sedan vänder man elementet eller byter till visning i backriktningen.
Ifall utslaget är litet (= litet SWR) får man byta elementet till ett med lägre fullt utslag, så att visningen blir så långt upp på skalan så möjligt.

De Bird-instrument med 2 "pluggar" som är direktkalibrerade i SWR har elementen valda med ett effektförhållande av 10:1 (fram/back) av denna anledning.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Ok, jag ställer frågan såhär istället: Det finns SWR-mätare som har en sk SET-point, där man med en given fast effekt, ställer instrumentet på max utslag för att sedan slå om och kolla den reflekterade effekten...(avläsa SWR)...ska man ställa känsligheten på max och öka effekten tills instrumentet visar max utslag och sedan slå om till REF och läsa av SWR, eller ska man hysta ut så mycket effekt man har tillgång till (100W i de flesta kortvågsriggar) och ställa känsligheten tills man får ett max utslag, och sedan läsa av SWR?

Jag kanske uttrycker mig dumt K-A......du är ju som vanligt helt korrekt i ditt svar, men vi praktiker kanske inte kan ta till oss allt utan ett förydligande. Jag hoppas att du förstår min fråga.

:eek:

73 de Bjarne
 
Last edited:
Eftersom det blir samma ström genom instrumentet i båda fallen så borde det kvitta lika...,

Men när man har en större resistans i serie med instrumentet och dioden när man använder en lägre känslighet än max, så kommer den olinjära resistansen hos dioden att seriekopplas med en högre konstant resistans, och därmed få ett mindre inflytande på helheten.

Dock tror jag att den eventuella skillnaden i visning hos alla SWR-instrument som amatörer har råd med kan försummas jämfört med felvisningen p.g.a. direktivitetsfelet hos riktkopplaren vid SWR under 1,5:1 eller så.73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Jag tackar för svaret K-A. *läser och funderar....:rolleyes:...naturligtvis*
 
Ska du nu ge dig på slutsteget igen Bjarne!? Jag trodde du skravat färdigt på dina smälta kablar. En inbiten QRP:are behöver ju inte bekymrade sig så mycket om exakta SWR-värden eller hur?

;-) ;-)
 
FBJ skrev: >>>Har dryftat detta för, men kommer inte ihåg.......är det vid minsta eller högsta effekt som de flesta vanliga SWR-instrument visar mest korrekt värde på SWR? Diodens olinjäritet gör ju att det inte blir samma värde vid olika effekter.
----

Enklare instrument visar ofta helt olika SVF vid låg repektive hög effekt. Detta är ett känt faktum och diskuterades flitigt på 70-talet.

Om du har en 80 m antenn med låt oss säga verkligt SVF 2:1 så kan instrumentet visa ungefär det värdet vid effekter kring 100...200 Watt. "SET kontrollen" får vridas ner ordentligt så att visarinstrumentet inte slår i botten i läge "FWD".

Om du sedan sänker effekten till 5...10 watt och efterjusterar "SET kontrollen" för max utslag i läge FWD så visar instrumentet sannolikt ett SVF om si så där 1.2:1 i läge "REF".

Man kan alltså konstatera att SVF blir bättre vid lägre effekter! Fantastiskt....

Nej, så är det naturligtvis inte. SVF är inte effektberoende utan det som i själva verket händer är att den reflekterade signalspänningen blir så låg att den hamnat nära eller under detektordiodens brytpunkt och linjära område. SVF-instrumentet visar alltså ett skenbart bättre värde. Detta märks tydligast på låga frekvenser där mätbryggans fysiska längd är kort och känsligheten låg. På högre frekvenser visar denna typ av instrument alltid mycket högre utslag trots att sändareffekten är den samma.

Din fråga kan inte enkelt besvarar med ett tydligt JA eller NEJ. Snarare ett kanske och det beror på.... Men det är nog ovanstående "mystiska" uppförande av billiga SVF-instrument du tänker på eller hur?
 
Huvudet på spiken Bengt!....:) Jag använder själv Daiwa CN-101L/CN-103L. Hade en gång i tiden Heathkits modell för HF resp VHF.

oby1.....nej Rikard, jag samlar info för antennkvällen, du vet :D

73 de Bjarne
 
Last edited:
Back
Top