Synpunkter på audio, sändareffekt och bandbredd!?

SA7ASX

Well-Known Member
När kompressionspunkten är i närheten av 125 watt PEP kan man inte förvänta sig något annat
mätresultat vid 150 watt än det som presenteras. Märkligt är då att man gör sig lustig, inte bara
över mätningen, utan också över den som opererar över drivsändaren. Mätresultatet vid 115 watt
är fullt acceptabelt eftersom steget nu arbetar mer i sitt linjära område. Säkerligen skulle mätresultatet
se ännu bättre ut om man ger transistorerna en högre biassröm.
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Det jag kan uppleva som knepigt är när station som hörs med svag signal ändå är väldigt bred. Det visar att signalen behöver inte vara vrålstark för att orsaka lidande till omgivningen. Trist tycker jag iallafall, då de med goda förutsättningar vad gäller bra QTH, mast och fina antenner, ändå lyckas sabba så mycke! - Vi får hjälpas åt och bidra till ett harmoniskt liv på banden.

/ Sven.
 

SM3GUJ

Well-Known Member
Jag undrar lite smått varför myndigheterna ställer några krav över huvud taget på användarna oavsett om de är professionella eller amatörer när de samtidigt verkar tillåta att vad som helst får släppas ut på marknaden.
Jag har fått intrycket att radio kommunikations området är otroligt reglerat från myndigheternas sida men det kanske är så att området är så överreglerat att man tappat greppet om helheten.
Eller menar Du att det endast är inom amatörradio området som man släppt på kraven gällande tillverkare och användare?

/Roger Sjölin SA0AND
Om användningen av radiosändare som kallas för radiosändare är reglerat, eller t.o.m. överreglerat, så är råder en slapp inställning till de problem som orsakas av radiosändare som inte kallas för radiosändare. Det är en brist i mentaliteten hos de som har hand om normer och lagstiftning när det gäller EMC-problematiken. Detta problem är i praktiken mycket större än signalkvaliteten på amatörradiostationer på marknaden.
 

SM4UKE

Well-Known Member
Det brukar bli mer och mer att "aktörer på marknaden" ska lösa problem själva i samförstånd där ute i samhället. Kan det möjligen vara så att telemyndigheten har ansett att nyckelknäppar och splatter främst är något som främst drabbar radioamatörerna själva och det blir (eller i alla fall bör bli) självreglerande när en splattergubbe får klagomål av andra amatörer och eftersom denne är just radioamatör så har denne person så pass goda kunskaper att problemet blir löst. Läser man T/R 61-02 framgår att radioamatören ska kunna det här med nyckelknäppar och splatter (stycke 5.4).

Eftersom radioamatören har så stora friheter att kombinera ihop sändare/slutsteg/antenner så går det aldrig att få till en apparat som ur kartongen är garanterad att inte ställa till problem. Jämför med en mobiltelefon där allt är specat ihop och det därmed inte finns några möjligheter för användaren att påverka utsändningen, mycket just för att det alltid ska funka med en totalt tekniskt okunnig som använder den.
 
Top