Tävlingar och amatörradio

sm7dlz

Avliden Medlem
Efter att ha lyssnat mig igenom IARU testen som pågått denna helg undrar jag om det fortfarande finns någon som anser att den så omhuldade "ham-spirit" andan fortfarande existerar och om det finns någon kvar som fortfarande anser att "vänskapen" och "hjälpsamheten" radioamatörer emellan är något som man sätter i högsätet?

Sällan avslöjas människans egoistiska behov bättre än under en "alla-mot-alla" tävling på kortvåg.

Till att börja med ställer jag frågan hur IARU, av alla, kan tillåta en tävling som ockuperar hela kortvågsband och dessutom gör det på cw och ssb samtidigt. Det är ganska fantastiskt med tanke på att fler och fler medlemsländer kräver ett segmenterat tävlande vilket betyder att man lämnar en bra bit av varje band till de som INTE vill köra test.

Betraktar man sedan på vilket sätt de olika participanterna uppträder så kan man klart konstatera att här handlar det inte om en tävling på en jämbördig, vänskaplig nivå. Det handlar istället om rå styrka, armbågande, stulna frekvenser, medvetet störande, olagliga effekter, medvetet splatter för att kunna hålla en frekvens osv. Finns det ett sätt att öka på poängsumman, lagligt eller olagligt så använder man det. Bland de mest irriterande helt förkastliga metoderna är att skrika test på de segment av 160, 80 och 40 som normalt ses som "dx-fönster". Exempelvis på 80 så räknas de 10 översta på ssb och de 10 lägsta på cw frekvenserna som delar av bandet där man enbart skall köra dx. Bryr sig dessa tävlingsnissar om detta? Där låg stationer långt innan testen började och körde lokaltrafik för att "hålla frekvensen".

Vår hobby är till bredden fylld av dubbelmoral och hyckleri.

En amatör skall vara vänlig och hjälpsam. Han skall ta hänsyn till andra. Han skall inte uppträda så att han förstör nöjet för andra. Är det inte så att man kan skratta sig halvt fördärvad?

Nät tävlingen är avslutad och resultatlistan kommer ut skall det bli ett stort nöje att jämföra den med den lista över verkligt otrevligt uppträdande jag gjort under den tid tävlingen varit igång.

Avslutningsvis undrar jag var man skall ta vägen om man inte vill hålla på att skrika 59 i ett helt dygn. Varför har SSA inte på ett ordentligt skarpt sätt sagt ifrån att vi vill inte ha tävlingar som belamrar hela det kortvågsspektra vi radioamatörer har tillgång till. De protester som hittills gjort verkar inte ha haft någon effekt.

Jag vill inte bli hänvisad till WARC-banden bara för att en del av hobbyn skall kunna uppträda som om de inte kan stava andra behov än detta evinnerliga skrikande 59.

Hasse DLZ :cool: :rolleyes:
 
Intressant ämne!

Ett av "problemen" är att det finns allt för många tester. Utvecklingen går mot att alla länder och även enskilda klubbar och intressegrupper skall ha sin EGEN tävling. Detta har medfört att alla helger och nu även dagar mitt i veckan mer eller mindre ockuperas av contesters. De som inte är intresserade av contest blir sura - med all rätt.

Ett annat "problem" är att utvecklingen snabbt går mot allt högre effekter och större antenner. Många kör 5...10 kW eller mer. Detta i kombination med allmänt sänkta kunskapskrav I HELA VÄRLDEN gör att många amatörer inte riktigt har klart för sig hur lätt det är att orsaka allvarliga störningar - typ splatter och nycklingsknäppar. Det finns få stationer som INTE är kraftigt överstyrda p g a allt för högt mic-gain och för hög kompression, allt för hög driveffekt till ett allt för underdimensionerat slutsteg. Jag vill påstå att få amatörer har full koll på sin station. Så långt det tekniska dilemmat.

Själv gillar jag contest för att det är kul - det är en utmaning att köra så många QSO som möjligt och klå så många medtävlande som möjligt. Sak samma gäller inom de flesta hobbies och sporter där tävlingar anordnas.

De stora skurkarna (förutom de amatörer som nu medvetet splattrar och stör) är tävlingsarrangörerna. De har skapat tydliga detaljerade regler men ser inte till att dessa efterlevs. Man måste fråga sig hur mycket kända storstationer som XXXXXX kan ligga en hel SSB-contest med sina runner-stationer på CW-delarna trots att det uttryckligen står i reglerna att bandplanerna skall respekteras. Genom att tävlingsledningarna accepterar detta ofog medverkar dom också till den oreda och djungelns lag som vi upplever på banden.

Säkerligen är det så att många av de stationer som har sämst uppträdande på bandet också är de som placerar sig högt upp i listorna. Vem skulle föresten komma på idén att försiktigt och försynt fråga om frekvensen är upptagen, lyssna 5 minuter för att sedan med klen röst - långa pauser - och QRP med inomhusantee försöka prestera ett bra resultat? Den tiden har varit :)

Rent teoretiskt så kan SSA:s medlemmar påverka genom sin contestmanager och styrelsen att föra fram förslag och synpunkter till t ex IARU. Om alla länder tycker likadant så finns visst hopp om förbättring. I teorin alltså.

>Jag vill inte bli hänvisad till WARC-banden bara för att en del av hobbyn skall kunna uppträda som om de inte kan stava andra behov än detta evinnerliga skrikande 59.

Jo, tyvärr är det nog så att WARC-banden är de sista andningshålen för icke-contesters.

Det skulle föresten vara intressant att få höra en förespråkare för djungels lag och som kan argumentera för att det är OK att tumma på reglerna, t ex att köra SSA på CW delen för att skaffa sig fritt utrymme och andra fördelar.

73
Bengt EQL
 
SM7EQL said:
Intressant ämne!

Ett av "problemen" är att det finns allt för många tester. Utvecklingen går mot att alla länder och även enskilda klubbar och intressegrupper skall ha sin EGEN tävling. Detta har medfört att alla helger och nu även dagar mitt i veckan mer eller mindre ockuperas av contesters. De som inte är intresserade av contest blir sura - med all rätt.

Ett annat "problem" är att utvecklingen snabbt går mot allt högre effekter och större antenner. Många kör 5...10 kW eller mer. Detta i kombination med allmänt sänkta kunskapskrav I HELA VÄRLDEN gör att många amatörer inte riktigt har klart för sig hur lätt det är att orsaka allvarliga störningar - typ splatter och nycklingsknäppar. Det finns få stationer som INTE är kraftigt överstyrda p g a allt för högt mic-gain och för hög kompression, allt för hög driveffekt till ett allt för underdimensionerat slutsteg. Jag vill påstå att få amatörer har full koll på sin station. Så långt det tekniska dilemmat.

Själv gillar jag contest för att det är kul - det är en utmaning att köra så många QSO som möjligt och klå så många medtävlande som möjligt. Sak samma gäller inom de flesta hobbies och sporter där tävlingar anordnas.

De stora skurkarna (förutom de amatörer som nu medvetet splattrar och stör) är tävlingsarrangörerna. De har skapat tydliga detaljerade regler men ser inte till att dessa efterlevs. Man måste fråga sig hur mycket kända storstationer som XXXXXX kan ligga en hel SSB-contest med sina runner-stationer på CW-delarna trots att det uttryckligen står i reglerna att bandplanerna skall respekteras. Genom att tävlingsledningarna accepterar detta ofog medverkar dom också till den oreda och djungelns lag som vi upplever på banden.

Säkerligen är det så att många av de stationer som har sämst uppträdande på bandet också är de som placerar sig högt upp i listorna. Vem skulle föresten komma på idén att försiktigt och försynt fråga om frekvensen är upptagen, lyssna 5 minuter för att sedan med klen röst - långa pauser - och QRP med inomhusantee försöka prestera ett bra resultat? Den tiden har varit :)

Rent teoretiskt så kan SSA:s medlemmar påverka genom sin contestmanager och styrelsen att föra fram förslag och synpunkter till t ex IARU. Om alla länder tycker likadant så finns visst hopp om förbättring. I teorin alltså.

>Jag vill inte bli hänvisad till WARC-banden bara för att en del av hobbyn skall kunna uppträda som om de inte kan stava andra behov än detta evinnerliga skrikande 59.

Jo, tyvärr är det nog så att WARC-banden är de sista andningshålen för icke-contesters.

Det skulle föresten vara intressant att få höra en förespråkare för djungels lag och som kan argumentera för att det är OK att tumma på reglerna, t ex att köra SSA på CW delen för att skaffa sig fritt utrymme och andra fördelar.

73
Bengt EQL

Jag är ej ihäller en contestfan men därimot tillhör jag kategorien qrp.Jag var till viss del aktiv under Lördagen med ett hyffsat resultat,nu menar jag inte tävlingsmässigt på så vis utan antalet stationer som jag lyckades köra.Jag var mest ute efter att få nya länder i loggen.Det som därimot gäller är att man framför allt lyssnar efter lite svagare signaler.alla är inte 59 vi som är qrp är kanske bara 55 o då är det inte lika intresangt att köra oss för då får man kanske anstränga sig lite mer.Jag vet inte om det är att man är rädd att förta sig eller ? ;) jag var aldrig sämre än 59 hos någon.Ok att det var bra öppet (10meter) men så bra var det inte.Så där faller ju testandet för den skullen då man ju inte uppger rätt värden.Utan allt o alla är 59,det kvitta hur mycket jag än drog ner effekten o man sa sm7 questionmark eller sm7 again again..så var det 59 när man långt om länge hade lyckats att tyda min signal.
 
Det viktiga är egentligen inte 59(9) hit och dit utan att man kan uppsnappa det testmeddelande (löpnumret) som följer och få in den i contestloggen, ex 5NN 1465 och liknande. Själv körde jag några mindre tester och SAC på CW under 2002 och det var riktigt kul! Och visst fanns det en del som inte följde reglerna och låg utanför de aktuella segmenten. Men....

Jag gjorde helt enkelt så att jag från början bestämde mig för att ALDRIG köra de stationer som inte höll sig inom segmenten eller till reglerna. Helt enkelt strunta i dessa även om möjligheten till poäng och multipliers var lockande... Om nu 10% av deltagarna i ett contest gjorde samma sak så skulle resultatet nog vara annat för de ham´s som inte respekterar bandplanerna. Eller vad tror ni?
 
Jo idag är signalrapporten totalt tillintet sägande då man kan vara rätt övertygad om att det inte är den verkliga som avges.Och då faller ju konceptet en hel del,tycker jag iallafall.För signalrapporten var väl det väsentliga en gång i tiden.Nummerserien är väl något som kanske har tillkommig senare?
 
Snälla! Citera inte ett helt inlägg. Det är så helt meningslöst!

-6KRI nämner testnumret. Hur är det med de stora tävlingarna där man bara ger zone nummer. CQ WW och IARU för att bara nämna två. Har man en zone karta så går det alldeles utmärkt att bara behöva höra motstationens anropssignal (eller hämta den på dx-clustret). Sen har man fått sina poäng.

WCZ har alldeles rätt. Idag gäller bara 59. Ge något annat till en contestare och han bryter nästan ihop. Loggen är byggd på 59 eller 599. Är du så elak att du ger 559 så måste han manuellt ändra och sådant tar tid. Förutom att du snabbt blir impopulär så gör du dessutom motstationen f-rb-nn-d.

Signalrapporten idag är helt meningslös. Den kunde lika gärna avskaffas. Ta grabbarna uppe i bandkanten på 80. De ger varandra 59 utan tvekan. Måndag som Söndag. Varför? Hehe, det har med potensen att göra. Tillhör du de stora grabbarna då SKA du höra motstationen 59. Eftersom motstationen inte vill vara sämre så ger han artigt 59 tillbaka.

Jag roar mig ibland med att fråga efter den verkliga signalstyrkan och det händer att jag är 59 men ganska ofta får jag helt andra värden, värden som är mer rättvisa!

Jag tror inte på KRI´s idé om bannlysningar. Det fungerar inte. Vad som däremot fungerar är om tillräckligt många länders HF-funktionärer genom sina landsföreningar kräver ett stopp på contest hysterin. Skala alla småtester och låt de STORA vara kvar. Det har varit dags länge och det är mer än förvånansvärt att man inte satt igång detta arbete tidigare. Det kan knappast vara okänt för SSA att det finns ett stort missnöje med allt detta testande.

Vad vi däremot bör arbeta för är att det gärna blir fler tester på VHF/UHF/SHF. Det verkar vara enda sättet för att få mer aktivitet på SSB och CW. När det inte är test är det nästan lygens att få ner någon på CW.

Hasse DLZ :cool: :rolleyes:
 
VAr själv småaktiv på testen i helgen, mest för att få chansen till några nya länder (fick 4 - Kina, Singapore, Costa Rica & Dominikanska Rep.) och för att fylla upp banden lite.
Man blir förvånad när man ser att man tex inte kört lithauen på 20m, Finland på 10m och Tjeckien på 15. Då jag ännu inte har någon bra antenn för 40 & 80 utan stämmer av min 3bands 3el för 10-15-20 så är contest ett bra tillfälle att få några nya där med.

Jag förstår vad contesthatarna är ute efter. Och jag kan hålla med om att om bara folk låg inom ramarna som är satta och contestmanagerna var hårdare på reglerna så skulle det finnas utrymme för ickecontesters med men jag hittade få stationer i helgen som var utanför ramarna. OK, på 40m var några och 2 stationer över 14.300 på 20m. Det var de enda. De som var värst när det gällde splatter var inte BIGGUNsen i USA med roterande master och 4 stackade 6elementare på 20 utan olika HQ stationer nere i Europa (Frankrike, Italien och Spanien), TM0HQ splattrade ibland 6Kc åt bägge hållen. 12 Kc är lite väl brett tycker jag. Tycker att just HQ stationerna borde veta bättre.

Att armbåga sig in någonstans för att ropa CQ var stört omöjligt på 20m men gick bra både på 10 och 15. Någon skrev att det aldrig är någon som frågar om frekvensen är ledig men det frågar jag alltid minst 3 ggr innan jag börjar ropa. Hörde flertal stationer fråga detta innan de började sitt CQande.

Vad gäller signalrapporterna så håller jag med om att det är kul att få rätt signal.
Men vad menas med rätt signal?
En del menar att R5 är full hörbarhet och sen ska man gå på S metern för att ge signalvärdet vilket jag tycker är helt förkastligt. Olika riggar, olika modeller, olika tillverkare och olika serienummer har olika inställda S-meters. Det händer att man kör stationer som låter jättestarkt utan att min S-meter ger synligt utslag.
Andra menar på att 59 betyder full och tydlig hörbarhet.
I morsesammanhang använder man den 3e rapportsiffran. Det är mycket sällan jag hör någon ge något annat än 9 där om det inte är så att siffran byts till A (Aurora). Lyssnade en gång för några helger sen på en Rysk station som sände CW, nått fel måste han haft för han lät som en visslande fågel ändå fick han 599, 579, 559 utav de flesta.
Tillbaka till Contestaspekten. I contestsammanhang och DX-Expeditionssammanhang tycker jag det är helt ointressant med en korrekt signalrapport, det är som tidigare sagt att en del contestprogram bygger på 59 & 599.
VAd gäller signalrapporter utanför contest så tror jag att en del människor tror att de skulle förolämpa genom att inte ge 59 och jag har stött på personer som blivit förolämpade när de inte fick 59.
Signalrapporten ska ge en bild men jag tycker ändå att det viktigaste för att en kontakt skall vara genomförd oavsett contest eller inte är att båda stationerna anser den genomförd.

I det contestprogram jag använder (Writelog) behöver man faktiskt inte gå in och ändra ifall man skulle få något annat än 59/599, Rapporten man får skrivs in men är förberedd på 59/599 beoende på vilket trafiksätt man är på om man använder CAT.
Dessutom loggar programmet exakt vilken frekvens man har kört på så det är lätt för en contestmanager att se om man varit utanför contestsegmentet och kört.
Många använder sig just av de lite modernare contestprogrammen och CAT och de vill inte köra stationer utanför segmenten för det står i loggen och är inte ett av de ändringsbara uppgifterna.
VAd man kan göra är att be en utanför segmentstation att flytta till ditt o datt frekvens för att köra. Lyckas ibland.

VAd gäller just IARUs test så tycker jag inte alls att den tog upp hela kortvågen. Det stod klart och tydligt i reglerna var man fick vara och få var utanför gränserna. Men man kan hoppas IARU kollar över loggarna för att se vilka som var utanför segmentet. Man får väl ändå vara glad att testen varade i 24 timmar istället för 48 som en del tester gör.

73 Magnus
 
sm6wxy said:
Vad hände med mitt inlägg som jag postade i går? Censur????

Vilket inlägg?
Vad hade du skrivit?

Enligt loggen har du skrivit 4 inlägg. Tre i tråden "Kan inte stämma av" och ett i denna tråden nämligen det av mig citerade.

Censuren griper bara in när man bryter mot reglerna! Och det gör ni väl inte ;)

I övrigt kan vi ta fortsättningen via PM.
Det är dumt att kludda sönder tråden med ovidkommande snack.

73 de Uffe
sm7sek
 
Back
Top