Terminated loop

K9AY-loopantennen

Har själv inte provat K9AY, men antennkonstruktionen bygger på mycket sunda principer.

Sådana här antenner har man mest glädje av på de lägre HF-banden, där
deras undertryckning av E-fältskomponenten i den lokala brusmattan kan vara dramatisk.

SM6LKM http://home.swipnet.se/~w-41522/ har hållit på åtskilligt med K9AY-loopar med
goda resultat.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Terminerade loopar som K9AY och liknande konstruktioner kan fungera förhållandevis bra på 1.8, 3.5 och 7 MHz, dock inte för DX-trafik.

Jag har labbat med dessa antenntyper flera omgångar under 10-års tid. Loopens exakta mått är inte särskilt kritiska men som alla antenner så minskar effektiviteten om loopen görs för liten.

I våras byggde jag ytterligare en loop för 80 m med en totalhöjd av 10.0 m i toppen. Spännvidden vill jag minnas var 12 eller 14 m. Loopen anslöts via en impedanstrafo till 50 ohm koax försedd med strömdrossel som jordades via 1 m jordspett rakt under matningspunkten. Anpassningen är inte särskilt kritisk. Däremot är jordningen av matarkabelns skärm viktig. Likaså är temineringen viktig, om man vill ha max fram/back-förhållande.

De flesta beskrivningar av mottagarloopar är otydliga på den punkten och många författare har helt utelämnat denna information. Problemen som då uppstår är att direktiviteten minskar (kan minska) p g a att matarkabeln fungerar som antenn och ledningsbundna störningar från t ex switchade PS i shacket kan nå antennen via skärmens utsida.

Vid lyssning på 80 m konstaterades att loopen som var fast riktad nord/nordost - syd/sydväst (omkopplingsbar) alltid hörde stationer på >40-50 mils avstånd upp till 100..150 mil bättre än min inverterad dipolantenn med mittpunkten 29 m över marken. Signalnivån var ofta lägre, ibland extremt mycket lägre, men signal/brus-förhållandet var oftast bättre än på dipolen. Det skall noteras att mitt QTH är i stort sett helt störningsfritt och S-metern visar på dipolen "S-0" på ledig frekvens och därför har jag inte kunnat verifiera det som AOM skriver om lokala störningar. Högst sannolikt är det så.

Beträffande fram/back-förhållandet så noterades att sydeuropeiska stationen söder om HB9 i nio av tio fall dämpades kraftigt, mellan 10-20 dB när omkopplaren norr/syd slogs om. DL, OK, F dämpades c:a 5-10 dB eller så. BRA!

När omkopplaren slogs om mellan riktning syd och norr var det ofta man kunde höra svenskar i norr och någon sydeurope i söder båda stationerna Q5 och helt störningsfritt. Bara att välja. BRA!

Som jämförelse kan nämnas att en kort terminerad Beveragantenn med längden 30 m och som sitter 50 cm över marken och riktad i nord/nordost fungerade likvärdigt eller bättre än loopen för svenska stationer från avståndet 40-50 mil och norrut. Nackdelen med korta och låga Beverageantenner är att de ger mycket låg utsignal som i mitt fall kompenserats genom att använda en pre-amp försedd med bandpassfilter. Förstärkaren ger 10 dB och ger om inget annat lite mer "stöt" i lyssningen.

Hur fungerade loopen då för DX?

Mitt QTH ligger på landet och jag har åkermark i riktning Japan. Med loopen åt det hållet lyssnade jag en veckas tid på JA och UA0 or. Den korta Beverageantennan var nästan alltid bäst, därefter kom dipolen på 29 m höjd och sist kom loopen som var i det närmaste värdelös.

Det vore därför intressant att höra om det finns någon här på forumet som har goda DX-erfarenheter av loopen.

Sammanfattningen får bli att den duger fint för "långväga sverigetrafik" om man som i mitt fall bor långt i söder eller för de som bor vid polcirkeln och vill köra SM7...

73
Bengt EQL
 
Last edited:
Back
Top