Testregler VHF&up 2004

sm6nzb

Well-Known Member
Hej, jag får kritik för de reglar vi tillämpat i SM de senaste åren.
Referens Preliminära Testregler 2004

Hej

"Poängavdrag/diskvalifikation: Felaktigheter i loggarna bedöms ej enligt REG1-standard utan enligt följande: 1 fel ger 25% avdrag, 2 fel ger 50% avdrag, 3 eller fler fel ger 100% avdrag. Felaktig LOCATOR (4 första tecknen) ger 100% avdrag. Oläslig anropssignal, rapport eller locator ger 100% avdrag."


Jeg ved ikke om det er bevidst men dette følger ikke IARU Region 1 VHF Committee anbefalingen. Det er "Alt Eller Intet."
Jeg kan ikke finde det in håndbogen. PDF formatet gør det umiligt at finde. Men som jeg husker det er
det en beslutning fra Lillehammer.

Hilsen
Bo OZ2M
 
NY ADRESS för testloggar from 1 dec 2003

Pappersloggar from 1 December till:

Tommy Björnström
Dr Sydowsgata 32, 2tr.
413 24 GÖTEBORG

/ 73 Tommy
 
Mina noteringar från VHF-managermötet i Gavlestad:

Enligt tidigare beslut så skall det skrivas in i testreglerna
att MGM ( MachineGeneratedModes ) är tillåtna.

Det beslöts att vi 2004 skall ha samma bonus på alla band, dvs 500.

Det behövs en "Howto get started on Microwave bands".

OZ1FF's föredrag om Rainscatter borde in i QTC.

SSA tar JULTESTEN då Davus upphört att existera.
Info om förändringarna skall till testkalendrarna.

Fyren OH6UHF har fel frekvens i nya listan, skall ha 432.432 MHz.
OH5SHF ny på 432.435 MHz.
OZ1UHF har redan flyttat ill 432.449 MHz.

Gör reklam för "Locator Awards"

Nästa möte troligen på Åland

/nzb / Flyttad 031119
 
From vushf@fro.se>
Hi
Last week I got a mail from a SM6 station. The reason I use this term is that I unfortunately deleted the mail before I answered it, all in the process of installing a new PC. From 200 MHz to 2600 MHz and ten times as much memory rocks!
The topic of the mail was if I could make a new release of TACLog in the light of the change of rules in NAC?

No.

Why?

TACLog is parameter controlled, unlike most other contest programs. Thus you
are able to make the necessary minor adjustments yourself.

Good luck and see you in NAC 2004
Bo, OZ2M, www.qsl.net/oz2m
 
Back
Top