Tradera: CEMEK SIGNAL GENERATOR PX754 AM/FM NR 1

Efter att ha funderat på var den första kraftstationen kunde ligga, kom jag fram
till att det måste vara Bruksforsen i Rickleån som är byggt ungefär samtidigt som Sågforsen och med samma teknik
efter lite detektivarbete. Den järnväg som avses är smalspåret Robertsfors - Sikeå.

1694501207887.png

1694503321940.png
Ett av de tidigaste loken som trafikerat sträckan kom från AEG med dryga 30 kW märkeffekt vid 750 V DC systemspänning finns bevarat

1694503754168.png
 
Last edited:
Helt rätt.
Åkte järnvägen med ungarna för några år sedan. I somras besökte vi gamla bruket, men några lok kördes inte då. Brukets station har all likspänningsutrustning bevarad från järnvägsepoken. Ordentliga potentiometrar bakom tavlorna.
En kollega som varit med länge berättade om handfasning, hur man rullade upp med mekanisk turbinregulator, spänningssatte, och klippte i generatorbrytaren mot "mörk fasning".
Rätt fränt.
Idag räcker knappast strömmen till intilliggande industri
 
En kollega som varit med länge berättade om handfasning, hur man rullade upp med mekanisk turbinregulator, spänningssatte, och klippte i generatorbrytaren mot "mörk fasning".
Rätt fränt.
Det här med "fasning" och synkrondrift är värt en "egen mässa".
När jag gick i mellanstadiet fick jag följa med min far till ett nybyggt sjukhus i Värmland där
man hade installerat ett stort Deutz reservelverk och det föll sig att vi fick se det provköras.
Det var tryckluftstartat och hade en mycket kort uppstartstid.

Det klarade även av att fasas in automatiskt på nätet,
det gick på ett par-tre sekunder samt kändes i hela golvet.

En sak jag minns från undervisningen i reglerteknik är att stabilisering av stora kraftnät
ansågs vara ett av de svåraste reglertekniska problemen som existerade. De hade en tendens att
"urarta" till tensorkalkyl ganska snabbt.
 
Vid ett studiebesök på oljekraftverket i Stenungsund på 90-talet fick vi teknologer prova på att fasa in generatorn/erna mot elnätet. Tack och lov i simulatorn, för det blev några ordentliga ”klonk” om jag minns rätt.
Det viktigaste vid dessa besök var dock för föreläsaren att de ägde rum på torsdagar, för då serverades ärtsoppa och pannkakor.
 
Man hade ganska mycket roligt åt "den elastiska fekansen", och fatilarkalkylen
användes som ett analytiskt verktyg för att kunna exploatera de hittills outnyttjade negativa frekvenserna.
Detta framfördes i ett aprilskämt som jag var medskyldig till för ett 20-tal år sedan.
 
Back
Top