1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

trafo fundering

Discussion in 'Hemmabyggen' started by sm7nbo, Jan 8, 2020.

 1. sm7nbo

  sm7nbo claus lauridsen

  hej jag har en trafo märkt Ri-454500/17
  funderingen går på varför där ar 8 primär anslutningar?
  8 anslutningar på sekundär
   
 2. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  8 primäranlutningar, ja det blir klurigt.
  Man kan tänka sig 0, 110, 127 220 Volt ggr två . Dvs två uppsättningar lindningar vilka skall serie eller parallellkopplas efter vald primärspänning.
  Men det är ändå inte riktigt så troligt.
  Du får börja med att mäta upp lindingarnas resistans.
  Och om alla verkligen är anslutna.

  Sek, ja den app trafon är tänkt för kanske behövde flera spänningar, det får du reda på när du väl fått in 230 V primärt.

  SM4FPD
   
 3. SM0HXO - Sven

  SM0HXO - Sven Well-Known Member

  Vad är det för tråd-diameter på primär resp sekundär? Om där är multipla lindningar på sekundär för olika spänningar och ström så brukar det vara skillnad på tråd-diameter. Primär kan ju vara anpassad till olika nätstandarder vad gäller spänning(U) i V, samma tråd-diameter beroende hur många VA den är specad för, 110,117.. eller 2x 110, 2x117 eller annat. Trafon blir mer flexibel vad gäller anslutning till primärsidan. - Du måste forska vidare.

  /Sven.
   
 4. SM7JKW

  SM7JKW Well-Known Member

  Nu framgår det inte om primäranslutningarna är till uttag på en sammanhängande lindning, eller om det helt enkelt är 4 separata lindningar som är utdragna.
  Man kan ju tänka sig nånting typ 110V + 100V + 20V + 10V som seriekopplas efter behov, och kan då användas för bl.a 100V, 110V, 120V, 220V, 230V eller 240V.
  Så första steget borde vara att se om paren är hopkopplade eller isolerade från övriga par.

  Greger / SM7JKW
   
 5. SM0APK

  SM0APK Gamling

  Jag har en gammal Philips-trafo med åtta primäruttag, och dessa kan kopplas på flera olika sätt, just som JKW antyder. Kanske bifogade skiss kan vara till någon ledning.
   

  Attached Files:

  sm7nbo and SM0GLD like this.
 6. sm7nbo

  sm7nbo claus lauridsen

  stort tack för tips
  nu ar den kopplad på primärsidan
  pin nr 2 och pin 6
  jag räknar inte med 0
  vad får den då ut på sekundären
  590v 570v 560v 290v 26v 16v 8volt
   
 7. SM0HXO - Sven

  SM0HXO - Sven Well-Known Member

  Har du måtten på trafon, bredd - höjd-tjocklek och ev uppskattad vikt (kg), kanske en bild på den? Det kan bli svårt att gissa. Just det där med flexibel primärsida beroende på nätspänningen är bra. Ibland vill man transformera upp spänningen till sekundärsidan och då få en högre spänning, t.ex 240V till 400V. Eller transformera ned spänningen till en lägre, t.ex 24V. Eller flera uttag och då kanske få uttag med 12V,18V, 24V, 48V . Hoppas du ser principen och funktionen hur en transformator agerar - fungerar.

  /Sven.
   
  sm7nbo likes this.
 8. SM7TLH

  SM7TLH Well-Known Member

  I QTC nr 1 2003 beskriver Karl-Henry Andersson SM5IAL följande metod för att ta reda på karaktäristiken för okända krafttransformatorer.

  1. Identifiera trolig primärlindning.
  2. Öka spänningen över lindningen tills strömmen stiger brant. Om detta t.ex. sker över 230 V är det sannolikt att primären är för 230 V.
  3. Anslut trafon till rätt primärspänning och mät tomgångsström och sekundärspänning/ar.
  4. Transformatorer kan som regel belastas till 5% spänningsfall på sekundärsidan. Vrid ner primärmatningen till 0V. Kortslut sekundären och öka primärspänningen till 5% av primärspänningen. Strömmen genom primären är nu den maximalt tillåtna.
  5. Maximal sekundärström bestäms ur spänningsförhållandet och magnetiseringsströmmen för primären. Den senare kan uppskattas till 10% av maximal primärström. Maximal sekundärström blir då (I_pri - I_mag) x (U_pri / U_sek).
  6. Kopparförlusterna bestäms av lindningarnas resistans och strömmen genom dem. Järnförlusterna kan normalt uppskattas till mellan 50% och 100% av kopparförlusterna.
  7. De flesta trafos bör inte belastas mer än ca 40 graders temperaturstegring vid full last. Man skall alltså inte bränna sig om man lägger handen mot lindning eller kärna.
  8. Om man kan mäta lindningarnas diameter kan man använda tumregeln att endast i undantagsfall belasta lindningarna med mer än 3A/mm^2 koppararea.
   
  SM7NZB, sm7nbo, SM0KBW and 1 other person like this.
 9. SM6GXV

  SM6GXV Korsdominant

  Om man inte har en vridtrafo och har brådis och vill prova snabbt kan man ta en ~100W "glödtrådslampa" och koppla i serie med den antagna primären.
  Lyser inte lampan starkt/glöder svagt kan man "hysa förhoppningar" att man träffat rätt...
   
  SM0HXO - Sven likes this.

Share This Page