TS-790 Effektspikar

sm6vtz

Stickproppsamatör!
Hej!

Nu var jag här igen med ytterliggare en fråga...
Jag har en TS-790 som tanken är att ha som IF till 2,3GHz & 10GHz transverters.
Nån som har haft denna rigg som IF? Vet ni om lägsta effekt är ca 2W & inga effektspikar?

Tacksam för hjälp & tips!

73 Christian SM6VTZ
 
Hej Christian,
Jag kör en ts790, mest på 144 och 1296.
Har inte noterat några som helst problem med "effektspikar".
Drar man ner effekten så håller den sig där man ställt in den. Tycker ändå att det är lite smålurigt att köra
transverter på det viset, förr eller senare när man hör ett dx och snabbt vill igång så glömmer man bort att dra ner effekten och då är det klippt!
Säkrare är att ha en dämpsats inkopplad innan transvertern eller att plocka ut sändarsignalen innan pa:t.
73:s /Hans SM0MXO
 
Nedanstående gäller generellt för många fabrikat KV-tranceivrar som används tillsammans med en transverter för högre frekvenser

Om man kör med transverter och eftersträvar bästa möjliga kvalitet på den utsända signalen så bör man i första hand använda lågnivåsignalen (allt från milliwatt till kanske någon Watt effekt beroende på fabrikat) som finns i uttaget för transvertern.

I vissa apparater med speciellt uttag för transverter kan man behöva blockera slutsteget så att man inte får ut signal även på vanliga antennuttaget för KV, t ex då på 28 MHz. I så fall får man koppla in en konstbelastning som tål sändarens maximala effekt. (100 W).

Att enbart dra ner driveffekten på en ordinär 100 W station till någon W eller så är inte att rekommendera även om det ser ut att fungera bra.

Det finns flera anledningar:

1. Många stationer har bristfälligt konstruerade ALC-kretsar som gör att sändaren lämnar/kan lämna höga effektspikar i början av varje sändningspass. Jag har mätt på flera 100 W stationer av olika fabrikat och som lämnat mycket korta spikar upp till 150...200 W även när de varit nerskruvade till 5...10W. En sådan spik kan lätt slå sönder transverterns ingångssteg. Om inte så kan spiken orsaka onödiga störningar på bandet. Speciellt om man kör CW med QSK eller har kort hängtid på VOX:en så att den slår om efter varje ord.
De som kör med moderna slutsteg för kortvåg och som är försedda med snabba skyddskretsar har råkat ut för att PA-steget "trippar, d v s slår ifrån. De som har byggt egna PA-steg med ibland dyra transistorer och kanske inte har brytt sig om att skydda ingången (mycket svårt om det skall vara säkert) har fått köpa nya transistorer för att till slut helt ge upp...

2. Om man ställt in lägsta effekt på KV-tranceivern för att köra med transverter är det nog bara en tidsfråga innan man av misstag kör full effekt och transvertern "brinner upp"

3. De flesta KV-stationer har sin allra BÄSTA mätdata vid 50...75% av sin specificerade max uteffekt och lika säkert är det att de flesta stationer har sin allra SÄMSTA data vid sin allra lägsta uteffekt. Problemen yttrar sig vanligtvis som att förhållandet mellan sändarens bredbandiga brus (finns mer eller mindre i ALLA sändare) och SSB-signalen blir alldeles för dåligt och det BREDBANDIGA grundbruset som finns i alla sändare förstärks onödigt mycket. Med andra ord kommer man att riskera orsaka väldiga problem för andra amatörer som bor i närheten (5...10 mil) och som kanske har stora antenner. Det är ett lätt sätt att bli ovän med alla om inget annat.

Bäst resultat med en station som saknar speciellt uttag för transverter får man genom att ställa in en 100 W KV-stationen till 75 W och använda en dämpsats som tål effekten för att sänka nivån till precis vad transvertern behöver för att låta rent och snyggt. Om man av misstag råkar köra 100 W så händer sannolikt inget allvarligare än att transvertern blir överstyrd och kanske orsakar lite splatter.

73
Bengt SM7EQL
 
Last edited:
Hej Hans & Bengt!

Tack för svaren....
Jag ska forska vidare med effektspikar & dämpsatser.
DB6NT,s transvertrar har inbyggd dämpsats som klarar ca 3-4W in.
Om man nu använder en dämpsats, blir inte RX dämpad lika mycket?
TS-790 lämnar i full uteffekt ca 40W enligt data, har själv inte mätt.

Tacksam för fler tips..!

73 de SM6VTZ/Christian
 
En kommentar om att driva från transverter-utgången.

På tex IC-735 så passerar signalen INTE bandpassfiltren när man gör så.

Extra bandpass bör då användas för att få "ren" signal tex med en liten
modul som hänger bakpå riggen med bandpass och lite steg för att nå "rätt" nivå.

IC-735 hade så låg nivå ut så man annars fick bygga om Microwave transverterns ingång
för att komma i närheten av nominell uteffekt.
/ 73 Tommy SM6NZB
 
Svar till VTZ:

Jo, RX-signalen dämpas lika mycket. Lösningen kan vara att ta ut RX-signalen i transvertern och koppla den till mottagarens externa antenningån om sådan finnes.

Några transvertrar har ganska bra utsignal och kanske tål de c:a 10..15 dB dämpsats som det ju blir frågan om.

Även på mottagning finns skäl att optimera insignalen till KV-radion. För lite insignal ger ökad brusfaktor, d v s lägre känslighet men ökade prestanda när det gäller storsignalegenskaperna. Om man har för hög innivå, d v s S-metern ökar kanske 3...4 S-enheter när transvertern slås på, då får man hög känslighet men också extremt dåliga storsignalegenskaper.

Vi som bor i områden med stor aktivitet har ofta en ställbar dämpsats mellan RX på transvertern och KV-mottagaren. På så sätt slipper man ifrån kompromisserna. Vid svaga signaler på ett i övrigt lugnt band så kan man dra på. Vid contest och alla stationerna drar på med flera kW ERP så kan man dämpa och ändå höra de flesta svaga signaler.

Riktvärdet för normal brushöjning i en KV-radio är runt 6...10 dB. Inte mer i alla fall. Då degraderas inte brusfaktorn mer än några delar av en dB och det har vi råd med vid normal trafik. Dock inte vid EME och mer krävande applikationer. Där räknas tiondelarna också.

73
Bengt EQL
 
Till Christian
Givetvis blir även RX dämpad när man har gemensan RX/TX ingång men för mig har det aldrig varit något problem då det finns mycket gain i transvertern. Man vill ju inte ha en brusnivå på S-7 !

Angående Bengt EQL:s kommentar om att inte köra på "låg" effekt så mätte Leif SM5BSZ min
IC-706 MKIIG under VHF-mötet på Åland i somras, Just den bilden hittar jag inte idag på hans sida men min ALC var "sämst" i effektläge 4.
http://antennspecialisten.se/~sm5bsz/dynrange/alc.htm
/ 73 Tommy
 
Hej alla!

Ok, tack för infon...
Nått tips vart man kan "ramla" över en lagom dämpsats på ca 13dB?
Eftersom DB6NT,s trv är kända för att vara känsliga så borde det räcka?
Nån som har tips om att bygga dämpsats själv?

73 Christian
 
Last edited:
Intressant

Leif fokuserar mest på SSB-splatter och nycklingsknäppar i de artiklarna du refererar till. Dock kan jag inte annat än bekräfta hans uppfattning att ALC-kretsarna i de flesta apparater är felkonstruerad och den största boven till att våra stationer låter illa.

Särskilt intressant är hans artikel om key clicks from IC706 MKIIG. Jag ser dock inte att han särskilt nämner de mycket kraftiga klickar/spikar som i vissa sändare alstras varje gång sändaren slår till, alltså den allra första teckendelen i en CW-sändning.

Detta är intressant och jag har just nu kopplat upp min 706:a till en spektrumanalyzer och konstarerar med viss skräck följande.

Inställningar och förutsättningar: 28.5 MHz, Läge CW och normal BRK-in (ej snabb QSK). Sändaren nycklades med en kort puls 500 gånger. Mellan varje puls lät jag stationen gå tillbaks till läge RX.

IC706 kopplades via en reglerbar effektdämpsats så att mätsignalen in till spektrumanalysatorn vid varje märtning var 0 dBm (1 milliwatt) Effektlägena L, 2, 5 och H undersöktes. L är några W ut och H motsv 100 W.

Klickarnas amplitud relativt sändarens utmatade effekt mättes och uttryck nedan i dBc. Alltså antal dB under carriern/bärvågen. Mätningen gjordes vid -2, -4 och -5 kHz från nominell centerfrekvens. Det totala spektrat som orsakades av de 500 pulserna i varje mätserie fångades av spektrumanalysatorn som var ställd i läge Peak Hold.

Resultat
Effektläge L: 2 kHz -40 dBc, 4 kHz -50 dBc, 5 kHz -60 dBc
Effektläge 2: 2 kHz -33 dBc, 4 kHz -42 dBc, 5 kHz -38 dBc
Effektläge 5: 2 kHz -42 dBc, 4 kHz, -42 dBc, 5 kHZ -40 dBc
Effektläge H: 2 kHz -60 dBc, 4 kHz - 72 dBc, 5 kHz -78 dBc

Ur dessa siffror kan läsas ut att just mitt exemplar av IC706 MKIIG är totalt oanvändbart i effektläge 2 där sändaren producerar fruktansvärda nycklingsknäppar som +/- 4...5 kHz från min sändningsfrekvens bara är 33...42 dB svagare än huvudsignalen. Låt oss säga i medeltal 40 dB.

Detta betyder att om jag använder min IC706:a tillsammans med en transverter för t ex 2 m och dessutom har ett slutsteg på 1 kW (+60 dBm) ut så motsvarar knäpparna en sändare med uteffekten 100 milliwatt (+20) dBm!

Om vi sedan antar att jag har några högst ordinära stackade Yagi-antenner med säg 16 dB gain totalt så blir den effektivt utstrålade effekten av enbart nycklingsknäpparna hela 4 Watts. Fyra Watt på 144 MHz når vid normala konditioner och från ett bra QTH c:a 40..50 mil eller mer.

Om jag istället använder läge H, d v s full effekt 100 W från IC706:an och dämpar signalen så att den passar optimalt till transvertern och i övrigt använder samma 1 kW PA-steg och Yagi-antenner så är situationen en annan. Knäpparna är här c:a 76 dB svagare än huvudsignalen. Det är bra värden. Detta motsvarar -16 dBm vilket är lika med 25 mikrowatt ut från PA-steget som i sin tur motsvarar 40 mW ERP från antennen, vilket i och för sig också når långt, kanske 10 mil eller så.

Detta exempel visar att det är mycket lätt att orsaka oavsiktliga störningar men svårt att på ett enkelt sätt reda ut hur man bäst skall ställa in sin radio och i övrigt bygga upp sin station. Andra individer av samma typ av ICOM-apparat uppvisar helt andra siffror liksom fallet är med andra fabrikat av tranceivrar.

Hoppas jag räknat rätt med alla dB hit och dit.. Rätta mig annars :)

73
Bengt SM7EQL
 
Last edited:
Chistian, jag kör med PI-koppling, 50-ohm/30W motstånd till jord, seriemotstånd beroende på önskad dämpning 100-200 ohm/5W och 50-ohm till jord igen. Inte speciellt uträknat och inte exakt 50ohm
heller utan jag kom över små Ericsson motsånd med kylfläns och utgick från dom.
Tyvärr har jag slut på dom, de sista gick till SK6AB.

/ 73 tommy SM6NZB
 
Hej Tommy!

Ok, det var ju synd...
Ska titta vidare på detta & kanske hittar en lösning ändå.

73 Christian
 
Hej! Det bästa är att du skaffar dig ett interface(stavas det så) från Parabolic. Jag kör själv med ett sånt. Det innehåller även en konstlast som tar vara på överbliven effekt. Den släpper bara ut det man ställt in. Inställningen gör man med en pot på framsidan. Man bör ligga på ca 10 watt ut ur riggen.
Sverker pwm
 
Last edited:
Back
Top