1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

TV och mobiltäckning stängs ned i Mora p.g.a. allergi?

Discussion in 'Övrigt' started by SM4RNA, Nov 25, 2011.

 1. SM4RNA

  SM4RNA Well-Known Member

 2. SM5KRI

  SM5KRI Oldtimer

  Det blir inte lätt att vrida en mobilmast...
  Och det är inte masterna som strålar, det är antennerna som sitter i masten.
   
 3. SM0BRF

  SM0BRF Well-Known Member

  Ja, o polis, brandkår, ambulans, taxi mm mm.
  Det kanske också måste bli en flygförbudszon och förbud att ha mobilen påslagen när man befinner sig inom någon kilometer från stugan.
   
  Last edited: Nov 25, 2011
 4. SM7CZR

  SM7CZR Old Member

  Kanske enklare att erbjuda farbrorn ett annat boende.
   
 5. SM4HFI

  SM4HFI Well-Known Member

  Hjälper det? Effekten från en konstlast beror på temperaturen och vilken bandbredd man mäter med. Vid rumstemperatur är det -174 dBm/Hz om jag minns rätt. Vid lite över 10 THz, dvs från likström till värmestrålning, passerar man 50 nW.
  Just 50 nW/m² var angivet som gräns, men hur räknar man effekten per ytenhet om hela omgivningen strålar?
  Hälsningar /Jan
   
 6. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Det framgår inte alls inom vilka frekvensområden och med vilken mätbandbredd
  som dessa 50 nW/m2 hänför sig. Tar vi med extremfallen IR och synligt ljus har vi effekttätheten 1 kW/m2 ("solarkonstanten") på marken en sommardag.

  Som "plana vågor" motsvarar 50 nW/m2 en fältstyrka av 4 mV/m.

  Vid radiohorisonten för en typisk FM/TV-sändare (c:a 75 km) finns en fältstyrka av runt
  30 mV/m, nästan 20 dB högre än gränsvärdet.

  Hela frågeställningen andas att folk helt utan fysikkunskaper varit inblandade.

  Det riktigt allvarliga är ifall detta sprids, och "publikum" får reda på vilka fältstyrkor radioamatörer kan generera för nöjes skull i bostadsområden, ligger vi illa till.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 7. SM4IVE

  SM4IVE Well-Known Member

  el känslighet

  En bekant till mig som är läkare gjorde en test på en patient som är känslig mot allt vad mobiltelefoni med mer innebär.
  Han placerade sin telefon i fickan med vibratorn på, och bad en person att ringa honom. Patienten visade ingen reaktion när telefonen ringde.
  Det man inte vet om lider man inte av :)
   
 8. SA6APZ

  SA6APZ Well-Known Member

 9. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Det här skulle egentligen inte vara något problem, om man bara inte behövde ta hänsyn till vågutbredningen.

  Ifall man gör tankeexperimentet att täckningsareorna för t.ex. mobiltelefoni kunde göras sådana att de belystes uppifrån från antenner som sitter på mycket stora avstånd (km) över markytan så vore det bara att anpassa sändareffekten och antenndiagrammen så att fluxdensiteten S inte överskrider det värde som behövdes för att mobiltelefonen skulle fungera.

  Tröskeln för insignal för 3G ligger någonstans på - 90 dBm, och om man antar en antenn i mobiltelefonen som är 10 dB sämre än en dipol på 2100 MHz så behöver den en fluxdensitet

  S = 10E-12/(0,1 * 0,13 *(300/2100)^2) = 3,8 nW/m2 för att fungera.

  Man har alltså c:a 10 dB tillgodo ("fadingmarginal") mot 50 nW/m2

  Om vi för enkelhetens skull antar en masthöjd av 1 km och en cellradie av lika mycket så blir den erforderliga utstrålade effekten från sändarantennerna c:a 200 mW förutsatt fri sikt till mobilerna.

  Problemet är främst att det skulle krävas extremt och opraktiskt höga master för att åstadkomma sådant, geometrin för antennsystemen skulle bli svårhanterlig och att den "småcellteknik" som är nyckeln till digitala mobiltelefonisystem med användbar kapacitet i tätorter inte kan realiseras.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 10. SM7SEK

  SM7SEK Administrator Staff Member

  Igår kväll satt jag och tittade på Discovery Channel. De kanalerna tillsammans med National Geographics kanaler är en guldgruva för oss tekniknördar med massor av dokumentärer om allt från tillverkning av kylskåp till Jumbo Jet plan.

  Hur som helst så slog det mig att jag inte sett en enda dokumentär om elallergi under alla de år jag följt dessa kanalers utbud. Hur kan det komma sig?

  Om man är beredd att stänga av radioutsändningar som kommer att påverka många människors vardag över ett stor område. Borde man inte då samtidigt forska kring elallergi så man kan få ett vetenskapligt stöd för att dessa utsatta människor blir hjälpta av åtgärderna?
   
 11. SM0RVV

  SM0RVV Well-Known Member

  Vaddå?
  Räcker det inte som DN skriver att kommunen läst på forum och Googlat lite?
  (Ironisk)

  Jag förstår inte varför Mora vill förstärka denne mans strålingsfobi, d v s göra honom sjukare. Istället för att behandla honom för grundproblemet. KBT kanske är en bra väg.

  Vad blir nästa steg? Ta bort torgen i städerna efftersom det finns människor med torgskräck.

  73 de SM0RVV
   
 12. sm0ngl

  sm0ngl Well-Known Member

  Jag tycker att kommunen skall överväga att kapsla in det nämnda området runt allergikerns stuga med någon form av skärmande nätkupol. Var det en radie på 1000 m från hans bostad som skulle vara fredad? Höjden skulle rimligen då kunna vara max 300 m för att inte hindra flygtrafiken.

  Bara en fundering :)
   
 13. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  Man kan ju bara gissa vilka forum kommunen läst på.
  Kan det funka med en Faradays bur runt fastigheten?
   
 14. SMØW

  SMØW Well-Known Member

  Det mest häpnadsväckande var ju ändå att kommunen håller linjen att strålningen skall begränsas till en nivå på 50nW/m2, när sedan en journalist undrar vilka vetenskapliga fakta som ligger bakom denna gräns säger kommunen "det är det som mannen känner sig tillfreds med". Man kanske skulle börja använda detta när man söker bygglov hos kommunen, tjaa jag skulle känna mig tillfreds med att bygga 1m från strandkanten ;-)

  Förlaget är helt orealistiskt och det finns inte i den vildaste fantasi att det kommer att gå igenom. :p
   
 15. SM6APQ

  SM6APQ Well-Known Member

  de APQ.

  Folk som "mår illa" av elektricitet och strålning ÄR SJUKA, men det är inte orsakat av varken el eller strålning...

  Om dessa människor vill "el-sanera" sina bostäder eller flytta ut i skogen är det deras ensak - men samhället skall inte behöva stå för utgifterna.


  Bengt SM6APQ
   
 16. SM7HKH

  SM7HKH Member

  Du har uppenbarligen inte förstått vad en politiker är beredd att ställa till med... om det behövs..:D:D:D

  Har jobbat på ett företag som skapar mycken "strålning" och mött en del personer som uppgivit sig vara "elallergiska" så är jag böjd att hålla med, dessa personer har jag tyckt vara tämligen speciella och "knepiga"
   
 17. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Det är väl snarare vård de behöver.
  Sjukdomar har en beägenhet att smitta, och vet vi itne varför de blir sjuka eller hur man botar dem så kan det bli epedemi.
  Att de är sjuka är ju helt klar, varför vet vi inte. Vad än skälet är så måste det ju redas ut, de måste få hjälp.

  Annars måste vi ju fortsätta att leva med tro, myter, föreställningar etc.

  Annars är vi där med att du inte får sjukersättning vid förkylning om du slarvat med långkalsongerna.

  Även rökare som är helt självförvållat får vård.
  Dock de får ju inte pension så länge.

  På TEXT TV i morse såg jag att det blir inget med ändring av stålningen i Mora.

  Eller skall vi låta de sjuka dö ut, en form av naturligt urval, Darwin ni vet.
  Eller den liberala självregleringens princip. Låt dom ligga och dö bara, mata dom inte ens.
  Till slut lever bara de som är lämpade för aktuellt samhälle.
  Eller skall vi kalla det avel, mot en människo-ras som klarar sändare.

  de
  Roy  de
  Roy
   
 18. SM6OID

  SM6OID Well-Known Member

  Hej!

  Finns det någon studie, som är solid ur vetenskaplig synkvinkel, där elallergi kan bevisas?

  Roy, skall du ha långkallingar så får de inte vara långrandiga, detta kan fånga upp mystiska strålningar. Skall man trots allt använda långrandiga långkallingar så måste du ovillkorligen skruva benen (mönstret) högervarv på vänster ben och vänstervarv på höger ben!
   
 19. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Oavsett om det finns en sådan studie eller ej, och vad den resulterat i så är folk sjuka.
  Varför, är den stora frågan, jag tror inte att de gör sig sjuka eller simulerar.
  Psykiskt säger många, ja så mycket värre då.
  Därför behövs hjälp, och inte förnedran, och det borde vara billigare hjälp än många andra sjukdomar.
  Det är egentligen embarmligt att inte sjukvården eller vetenskapen kan hjälpa dessa människor.


  Det var ett bra tips med långkalsongerna!!! Man lär så länge man lever.
  Jag har alltid haft problem med de långrandiga men nu förstår jag bättre.
  Bara det blir rikigt kallt nu snart så vi får prova. Skall bli väldigt spännande!!!
  Och klart man kan inte låta bli, att experimentera, vad händer till exempel om man vrider dem åt "fel" håll?
  Man få ta lite dubbelhäftande tejp så de inte vrider tillbaka sig när man rör sig.

  de
  FPD
   
 20. SM7SEK

  SM7SEK Administrator Staff Member

  I en majoritet av genomförda blindtester har det visat sig att personer som själva beskriver sig som elöverkänsliga inte kan skilja på när elektromagnetiska fält varit på- eller avslagna. Detta gäller både mobiltelefonsignaler och annan, mer lågfrekvent, strålning. Enligt Socialstyrelsen är orsaken till symptomen klassisk betingning.

  Saxat från Wikipedia och artikeln elöverkänslighet (även elallergi eller elkänslighet)
   

Share This Page