UPC stör oss i Stockholm

SM0KBW

Well-Known Member
Hej kära med amatörer.

UPC som är en stor levererantör av kabelTV här i Stockholm har lagt en av sina
kanaler på 140.25 detta gör att 145.750 med närliggande kanaler blir störda av
strålning från deras kabelnät.


Har skrivit till UPC om detta problem samt till PTS.

Man undrar vilken rätt vi har att kräva störningsfritt på 2 meter numera?

Har någon något tips om hur vi ska handskas med detta?

mvh
SM0KBW / Bengt
 
Det åligger väl kabelbolaget att hålla sina signaler inom kabeln, de har ju knappast tillstånd att sända utanför kabeln på nämnda frekvens. Med andra ord, PTS borde i detta fall kunna agera gentemot UPC. Är väl bara att invänta svaret från PTS.

73 de Lars, sm6rpz
 
Vi får hoppas på det bästa... verkar vara mycket trassel med... repitrarna här.. tyvärr. :(
 
Hade problem för några år sen med grannbostäder som hade kabelTV, jag störde på 6m och de hade en kanal på 49MHz som de blev störda på. Trots att Skövdesändaren är nära samma frekvens så sa PTS då att eter går före kabel och jag fick rätt och KabelTV bolaget skulle då flytta till 142 MHz men då sa jag att "men där är 2m bandet nära som jag också använder" så dom fick lägga om allt o det resulterade i att en kanal fick gå på kodade frekvenser.

73 Magnus
 
UPC hörde idag av sig via email. De bad mig avvakta då de försöker lösa problemet.

Forsättning följer .....

Tack för alla svar och tips!

mvh
SM0KBW / Bengt
 
Vi har problem med en störning på 145.0125 här i Eskilstuna. Det är infrekvensen på vår repeater.
Det är förmodligen en parabolmottagare som strålar. Kansta beroende på dåligt skärmad koax.
Störningen är till 90% lokaliserad till en villa ett par hundra meter från repeatern. Frågan är hur man ska agera för att få ägaren att åtgärda problemet. Vad gör PTS åtb de tilltagande problemen?

Leffe
 
SM5FUR: Ja, i det läget är det väll ett samtal med ägaren som är på sin plats.. menar det är juh inte eran utrustning som stör hans utan tvärt om. Lägg upp det fint och berätta hur en repiter fungerar osv, och vad det är som har hänt.. och att det kan tänkas att det är hans parabol som stör, lägg sedan upp hur man kan tänkas få bukt med problemet och hur det kan tänkas lösas så kanske ni kan samarbeta för att få det till allas bästa.. :) PTS tror jag inte gör ett dyft åt detta.. utan i detta fallet är juh den felande länken Privatpersonen som inte satt upp sin utrsutning rätt..& slätt.. :)

73 de /Mattias
 
Läste precis följande på PTS hemsida (http://www.pts.se/Sidor/sida.asp?SectionId=1136)

Användningen av radiofrekvenser, som är undantagna från tillståndsplikt, se PTS föreskrifter, planeras inte av PTS. Sådana radiofrekvenser delas fritt, på lika villkor, av många olika användare. Exempel på sådan utrustning är trådlösa fjärrkontroller för billarm, trådlösa datornät inom en byggnad, trådlösa hörlurar, vissa typer av walkie-talkie m.m. Användning av sådan utrustning kan bli störd av annan tillåten användning, vilket får accepteras.

Vi tillhör ju nämnda grupp, dvs "är undantagna från tillståndsplikt". Observera sista meningen "kan bli störd av annan tillåten användning". UPC:s kablar kan ju knappast anses vara "annan tillåten användning", så PTS borde agera, tycker man... Kanske något att åberopa om UPC inte lyckas ordna det hela själva.

73 de Lars, sm6rpz
 
Och ett plus i kanten är att om du tittar på PTS bandplan/frekvensallokering så är vi primäranvändare.
Sen finns det sekundäranvändare osv.

73 de Magnus
 
Last edited:
Vad jag förstår så är vi väl inte alls undantagna från tillståndsplikt? Sändaramatörcertifikatet är ju vårt tillstånd för att sända på de frekvenser vi blivit tilldelade.
 
Anaythea said:
Vad jag förstår så är vi väl inte alls undantagna från tillståndsplikt? Sändaramatörcertifikatet är ju vårt tillstånd för att sända på de frekvenser vi blivit tilldelade.
Man kan på http://www.svessa.se/sm0/nuereklart.html läsa följande:
Amatörradio undantas från tillståndsplikt.
Så någon tillståndsplikt finns inte längre. Dock måste man ha ett certifikat som bevis på att man uppfyller de krav som krävs. På certifikatet kommer framgent signalen att anges. (För oss gamlingar så stod signalen på tillståndsbeviset.)

Men som sagt, vi har inte längre någon tillståndsplikt.

(ska se om jag hittar PTS originaltext någonstans...)

73 de Lars, sm6rpz
 
Back
Top