Uppdelning av staglinor

SM5DXU

Well-Known Member
Förutsättningar:
- Mast med beam för 10-15-20 m i toppen (21 m upp).
- 3 m under beamen en dubbeldipol för 80 och 40 m som måttligt inverted vee.
- Ytterligare 2 m ned tre staglinor av rostfri stålwire med c:a 30-40 graders lutning från lodlinjen.

Masten (Ascom) är egentligen fristående, men stagen finns där för säkerhets skull.

Fråga:
- Vilka isolerade längder bör staglinorna lämpligen delas upp i för att inverka så litet som möjligt? (Ett exempel ser vi på omslagsbilden i senaste numret av QTC.) Så få bitar som möjligt eftersträvas, för loppisarna svämmar inte direkt över av isolatorer.

Jag kan tänka mig att inverkan är allra störst på dubbeldipolen, och då företrädesvis på den sida av dipolen som löper ovanför en av staglinorna. Lyckligtvis är den linan dock den allra brantaste.

Finns det någon slags (enkel?) tumregel man skulle kunna använda sig av?

Man kunde givetvis ha valt PARAFIL™ typ F i stället och sluppit hela resonemanget, men slanten räckte inte ända dit.

/ Göstha
 
Top