Vad är detta för antenn ?

SM4FPD

Well-Known Member
Jag hittade en magnetfot med spröt bland mina gömmor.
Men vet inte vad den är avsedd till. Eller vad den kommer från, kanke något loppisfynd.
En Algon magnetfot.
Sprötet c:a 400 mm ställbar längd i toppen. Fjäder i botten.
Misstänkte först en kraftigt förkortad 27 MHz antenn, men ingen resonans finns där.
Foten är märkt:

BEN VERTIKALANTENN
Mtr nr 17424
M-nr 1921-592010

Finner inget genom att Googla.
Tog bort krympslangen omkring spolen, det visade sig att spolen är endast 30 mm lång under krympslangen.
Så kanske det är en antennn för R70??? dvs 68 - 80 MHz?

Någon som känner till dennna tingest?

Underligt nog är koaxen skarvad på två ställen, någon form av chrimpskarvar noga täckta med krympslang.

Antennfoten har M6 gänga så den lär gå till annat spröt.

SM4FPD
 
Kan den vara avsedd för flygets frekvenser? Dvs kring 120 MHz. Kan ju i så fall ha använts för markfordon.
 
Det kan vara så att mellan skarvarna så finns det en lagom lång bit 75ohms koax för att transformera mot 50ohm och då göra antennen anpassningsmässigt "bredbandigare" för att den ska kunna användas inom lite större frekvensområde.

73/de SM7NTJ Lorentz
 
Det lär vara antingen äldre polisradio för 40MHz eller en 66-88MHz ja.
De på 29MHz är vanligen dubbelt så långa.
 
Först en bild på några starkt förkortade antenner
79_69_27MHz.jpg
Det översta sprötet är för 78/79MHz.
I mitten ett spröt för 69MHz.
Sprötet finns fortfarande att köpa och levereras med tre olika trimtoppar för att kunna trimmas inom hela användningsområdet.
Det nedersta sprötet är för 27-29MHz.

Nästa bild visar motsvarande antenner varav två antenner är oförkortad 1/4 våglängd.
79_69_27MHz_långa.jpg
Det översta sprötet är för 78/79MHz.
I mitten ett spröt för 69MHz.
Det nedersta sprötet är för 27MHz. Detta spröt är förkortad 1/4 våglängd. Som kuriosa och för att påpeka trimtoppens stora inverkan kan nämnas att om trimtoppen förlängs cirka 80mm blir antennen 1/2 våglängd på 27MHz och kan matas högohmigt via en anpassningstransformator..

Antenner Roy frågar om är troligen avsedd för mobitex i området 68-88MHz

73 de SM7NTJ Lorentz
 
Ja Lorentz, det är verkligen en bit 75 Ohms kabel inskarvad.
Så det är stor chans att det är en flygradioantenn.
Skall prova den idag på flygbandet.

Att skarva koax, RG-58, jag minns hur jag i tidiga år samlade ihop många stumpar RG-58, från komradiontenner (84 MHz) där den klipptes vid installation.
Med en hög av 3 - 4 meters bitar, (kablarnas längd) skapade jag min första 20 m längd (koaxens längd i meter) för att mata min första W3DZZ.
RG-58 var ju dyrt och lite svårt att få tag på då.... inkomsten var låg.

SM6VRL, 40 MHz, nej, svept hela bandet 25 - 60 MHz utan minsta antydan till resonans.

27 och 29 MHz är lite längre av den typ som liknar denna. Kanske 60 cm och har då spole omkring en tredjedel eller hälten av sin längd.
Den här skapelsen såg ut att ha spole mer än halva längden, men när jag skurit av krympslangen ser jag att spolen är bara 30 mm, vid första anblicken tycker jag ändå den är för mycket spole för 118 - 137 MHz, men skall som sagt testa idag.

M-nr antyder ju något militärt.... men även de har ju flygtyg.

Med den sladden kan man inte använda magnetfoten till annat, men det lär gå att byta sladd.
Vi får se hur den går på flygfrekvenser, har nära till VOR fyren, och skall lyssna på 117,8 MHz
Hörs den mer än med gummipinnen på R10:an så.... Dessutom bör man kunna höra skillnad om man stämmer av ntennen, den har ju som nämnts ställbar topp.

SM4FotPeDahl
 
Stendöd på flygradiobandet.
Ingen verkan med toppsprötet.
Ja då lutar det mot 68 - 88 MHz området. Dvs skrot, får byta sladd i fossingen och sätta på en RG-58 hel vägen.
Bilderna visar antennen, med spolen sklad från krympslng, vi ser då at spolen är ndast en del av den tjocka delen.
Tack för engagemanget på min fråga. Tanke var att M nummer etc skulle ha väglett.
Tänk att konstig antenner kan gäcka....
Ang 29 MHz förr var det ju ett komradioband för förretag som då kunde få en lugnare frekvens än 27 MHz, men va nvänds 29 MHz till numer?
Nu skall vi se om jag fiar bilder här. Som nämnts sprötet är 400 mm.
Antenn 1.jpg

Antenn 2.jpg

Jo det verkar funka med bild.

de
SM4FPD
 
De brukar vara väldigt känsliga i toppen…de med skruvgänga ist för den där chucken.
En skruvgängad 29’a fick jag att funka på 21MHz genom att förlänga toppen ngn meter för test.
Lägre band än så lyckades inte.
 
Jag är böjd att tro att antennen är avsedd för en Mobitex radioväska, tänkt för
krigssjukvården. Under 90-talet var det tänkt att kommunikationen där skulle ske primärt via Mobitex
textmeddelanden.
 
Kanske.

Har dock inte sett någon sådan väska sedan 90-talet så min egen minnesbild är rätt diffus.
 
Foten är en Allgon RF130 men sprötet är inte allgon utan från scan-antennas i danmark och avsett för 66-88MHz med 3 olika toppspröt
 
Jag gjorde ett nytt test, jag kom på att flygfyren på 75 MHz hörs lagom starkt här
Och si den var stark på min IC-R10 med denna antenn, gick oxo att trimma toppsprötet till bäst signal.
FM bandet 88 - 108 MHz gick även det bra, med toppen helt nere.
Så helt klart antennen med fot och kabel är avsedd för komradiobandet 68 - 88 MHz.

Alla prov med antennen gjordes med magneen på en bakplåt utomhus.

Mätte kabeln, 115 cm RG-58 från foten, sen 64 cm 75 Ohms kabel, för att avslutas med 323 cm RG-58 till radiostation.
Dvs i mitten av bandet 68 - 88 MHz var första delen en halvvåg Rg-58 sen en kvartsvåg 75 Ohms sladd .

Jag har inte sett dennna metod förr, hur funkar detta????

Ja MOBITEX var väl tänkt att jobba i detta band, eller R70 delen.

Idag är bandet 68 - 88 MHz så när stendött, här i alla fall.
69 MHz, utan tillstånd, används extremt sparsamt i dessa trakter, har endast för några år sen hört enstaka stn.
Några åkerifrekvenser kan vra aktiva, vekar rätt bra för lastbilar att kunna ha viss kommunikation, exvis för att få lastmaskin vid grushämtning i stenbrottet härvid, Skanska använder 85,5375 MHz.

Undrar vad alla dessa numera stendöda komradioband i framtiden skall användas till??
Kanske soptunna för störningar,

SM4FPD
 
Ser på kartan att du bor rätt nära norra banänden på ESOK där "Middle Marker" finns. Markörfyrarna sänder med någon W på 75 MHz riktade rakt uppåt, men hörs långt utefter markytan med känsliga mottagare.

1658129060030.png

Undrar vad alla dessa numera stendöda komradioband i framtiden skall användas till??
Kanske soptunna för störningar,

Det kan man fråga sig.
Trunkade komradiosystem som MPT 1327 och TETRA är mycket spektrumeffektiva,
en uppskattning är att trunkingfaktorn, alltså kvoten mellan det frekvensutrymme som åtgår med sådana system jämfört med "o-trunkade" med samma genomströmning ligger någonstans mellan 5 och 10.

Redan under den tid som analoga FM-system som t.ex. taxiradio var förhärskande var kanalbeläggningen mycket låg, endast bråkdelar av procent utanför "bråd timme". Trots detta var en sådan kanal "hårdvaluta", och Televerket delade väldigt motvilligt ut nya tillstånd.

Att åstadkomma en kanalbeläggning av över 10% kräver mycket mer trafik än vad man kan föreställa sig; i GAREX 220 inkarnationen av det svenska kustradiosystemet loggades beläggningen på alla kanaler och det gick att få ut statistik. Den simplexkanal som utmärkte sig var trafikkontrollkanalen i Öresund, som ibland visade 12-13 % beläggning. Detta var exceptionellt.

I kontrollstationen i Farstas arbetsuppgifter ingick att göra beläggningmätningar på komradiofrekvenserna i 40, 80 och 160 MHz-banden och identifiera kanaler där beläggningen var lägre än vanligt. Om detta höll på i åratal så kunde tillståndshavaren få en försynt förfrågan i ett brunt tjänstekuvert ifall kanalen var "ledig", och det var den förstås aldrig...

Hur det ser ut i dag har jag inte längre någon direkt uppfattning om, det finns fortfarande en del analoga komradiosystem i omlopp, men blir alltmer ovanliga.
 
Antennfoten till kompisens R70
 

Attachments

  • thumbnail_20220718_092042.jpg
    thumbnail_20220718_092042.jpg
    223.2 KB · Views: 10
Back
Top