Värmepump IVT stör

Bernt SM6EVE

Well-Known Member
Min IVT X-15 värmepump från 2011 stör på 10 och 14 Mhz. Jag har riktntennerna för de banden på ett rör som sticker upp 3-5 m ovanför taket, ung. 8-10 m rakt ovanför pannrummet. Om jag lyssnar på de banden på min 2 x 33 m doublet, med stege, hängandes över taket men istället 14-15 m upp försvinner QRM:en helt. Har någon avstört en IVT-pump och i så fall hur? Den är varvtalsreglerad vilket jag antar är anledningen till problemet.
 

SM4FPD

Well-Known Member
Olyckligt.
Min pump är lite äldre och har on off reglering. Kan inte finna någon som helst störning.
Och absolut ingen QRM (störningar från andra stationer)

Varvtalsregelerad innebär att den har en kraftig inverter, c:a 2 kW med trefas in och trefas ut med variabel frekvens.
En sådan är plusbreddsmodulerad eller likande, pulserna ger en högre störfrekvens med många övertoner.
Att störa av en sådan är inte lätt.

Men först måste du ju vara säker på att det är invertern som stör.
Det finns ju annan elektronik, reglersystem etc.

Långa ledningar som den till utomhusgivaren, och eventuell inomhustermostat kan vara antenner för störningar.
Så försök sniffa med en bärbar mottagare utefter dessa ledningar.

Förhoppningsvis kan du få andra svar från någon med erfarenheter av detta.

SM4FPD
 

Bernt SM6EVE

Well-Known Member
Olyckligt.
Min pump är lite äldre och har on off reglering. Kan inte finna någon som helst störning.
Och absolut ingen QRM (störningar från andra stationer)

Varvtalsregelerad innebär att den har en kraftig inverter, c:a 2 kW med trefas in och trefas ut med variabel frekvens.
En sådan är plusbreddsmodulerad eller likande, pulserna ger en högre störfrekvens med många övertoner.
Att störa av en sådan är inte lätt.

Men först måste du ju vara säker på att det är invertern som stör.
Det finns ju annan elektronik, reglersystem etc.

Långa ledningar som den till utomhusgivaren, och eventuell inomhustermostat kan vara antenner för störningar.
Så försök sniffa med en bärbar mottagare utefter dessa ledningar.

Förhoppningsvis kan du få andra svar från någon med erfarenheter av detta.

SM4FPD
 

Bernt SM6EVE

Well-Known Member

Tack för eye-openers, Roy! Ska checka kablarna till givare och thermostat. Skärmade kablar kanske hjälper.
73
Bernt
 

SA5AKL

Well-Known Member
Kolla vad det sitter för frekvensomriktare. Till de flesta sådana finns det filter att köpa. Skärmade kablar mellan kompressor och omriktare brukar hjälpa. Sedan 1-3dm ferriter i båda ändar på alla kablar. Finns det inte filter att köpa så sätt ett nätfilter mot elnätet. Mellan kompressor och omriktare brukar inte vanliga filter fungera pga av för höga jordströmmar. Det finns lågläckande sådana om man vill laborera. Bra filter mot elnätet är t.ex Schaffner 2090.
Lycka till!
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Värmepumpar av den här storleken och modellen vill ha 400 trefas 20A så just den filtertypen (Schaffner 2090) passar inte så bra i det här läget.

Kontrollera om störningarna finns hela tiden eller om de bara dyker upp när kompressorn går.
Finns störningarna hela tiden, 24/7 är kompressorn/frekvensomriktaren nog oskyldig.
Om jag kommer ihåg rätt är starkströmssidan ganska väl inskruvad i plåtlådor och avskärmad men datadisplayen i fronten ganska oskyddad.
Det är dock länge sedan jag kopplade in en sådan värmepump så alla detaljer har jag inte kvar i minnet.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

SM4HFI

Well-Known Member
Jag har en tidigare IVT-pump för bergvärmen, Greenline HT7 tror jag den heter, installerad ca 2006. Det sitter en ferrit på flatkabeln till manöverpanelen nära elektronikboxen. Jag har inte märkt något på kortvåg men hade nåt som låter som mätcykler som hörs på 144. Förutom min egen hördes några grannars, som inte försvinner när jag fimpar pumpen. Något bredbandigt har jag inte märkt. Det var med 2 m-antennen på skorsten. I hallen mellan inomhustempgivaren och utomhusgivaren är det signal på repeaterns utfrekvens R1. Med antennerna för 2m på större avstånd, 23 m upp, har jag inte reagerat på något, men bandet har ju mycket störningar.
/Jan
 

Bernt SM6EVE

Well-Known Member
Kolla vad det sitter för frekvensomriktare. Till de flesta sådana finns det filter att köpa. Skärmade kablar mellan kompressor och omriktare brukar hjälpa. Sedan 1-3dm ferriter i båda ändar på alla kablar. Finns det inte filter att köpa så sätt ett nätfilter mot elnätet. Mellan kompressor och omriktare brukar inte vanliga filter fungera pga av för höga jordströmmar. Det finns lågläckande sådana om man vill laborera. Bra filter mot elnätet är t.ex Schaffner 2090.
Lycka till!
 

Bernt SM6EVE

Well-Known Member
Värmepumpar av den här storleken och modellen vill ha 400 trefas 20A så just den filtertypen (Schaffner 2090) passar inte så bra i det här läget.

Kontrollera om störningarna finns hela tiden eller om de bara dyker upp när kompressorn går.
Finns störningarna hela tiden, 24/7 är kompressorn/frekvensomriktaren nog oskyldig.
Om jag kommer ihåg rätt är starkströmssidan ganska väl inskruvad i plåtlådor och avskärmad men datadisplayen i fronten ganska oskyddad.
Det är dock länge sedan jag kopplade in en sådan värmepump så alla detaljer har jag inte kvar i minnet.

73 de SM7NTJ Lorentz
 

Bernt SM6EVE

Well-Known Member
Jag har en tidigare IVT-pump för bergvärmen, Greenline HT7 tror jag den heter, installerad ca 2006. Det sitter en ferrit på flatkabeln till manöverpanelen nära elektronikboxen. Jag har inte märkt något på kortvåg men hade nåt som låter som mätcykler som hörs på 144. Förutom min egen hördes några grannars, som inte försvinner när jag fimpar pumpen. Något bredbandigt har jag inte märkt. Det var med 2 m-antennen på skorsten. I hallen mellan inomhustempgivaren och utomhusgivaren är det signal på repeaterns utfrekvens R1. Med antennerna för 2m på större avstånd, 23 m upp, har jag inte reagerat på något, men bandet har ju mycket störningar.
/Jan
 
Top