Värmepump vs amatörradio

urax

Member
Hej

Skulle vara intressant att höra om någon har erfarenheter av kombinationen kortvågsmottagning och värmepump. Med andra ord hur undviker man störningar från värmepumpen. Har en bredbandig G5RV på tomten.

Tacksam för synpunkter
/Ingemar
 
Se till att nätkabeln till själva kompressorn är skärmad bara så ska du inte få några problem.
Installerade sjäv värmepump för 2 månader sedan och har inga störningar rån pumpen.

73 de
SM7RHW, Anker
 
Strax tillbaka, ska bara mäta några saker :p

OK, från Nibe värmepump till kortvågs trancieverna ca 4,98 meter

Från Nibe värmepump till antenn för 40 och 80m band strax under 3m

Pumpen har pumpat och gått här i vinter, speciellt mycket den sista månaden då temperaturen har legat mellan -10° till -20°.

Jag har inte haft några som helst påkänningar av den men jag vet inte hur den är om man låter den gå på elpatron istället för p.ump för det har aldrig blivit tillräckligt kallt för att den ska sätta igång.

Däremot har 3 grannar runt mig sådana där luftvärmepumpar. 2 är helt ok men den 3e ger ifrån sig en konstig störning, låter som någon övertonsgrej. Kanske är dålig koppling någonstans.

73 Magnus
 
Ang störningar från värmepumpar så har precis gjort en mätning på min egen Panasonic luft-luft som jag har här i huset. Eftersom det var en befintlig installation som jag inte ville riva ner och släpa in i labbet så mätte jag på plats med en strömtransformator direkt på matarkabeln till inomhusenheten. Mätmottagare Rohde%Schwarz ESCS30 och strömtrafo från FCC.

Installationen i mitt fall ser ut som följer:

Inomhusdelen sitter c:a 2.2 m över golv. Matning med 1-faskabel spikad längs taklist till el-central c:a 20 m bort. Utomhusdelen är placerad på platt tak c:a 3 m över mark. Enheterna är förbundna med c:a 10 m kabel och slangar etc. Ur störningssynpunkt en ganska optimal installation om man nu eftersträvar hög "störeffekt" Hmm.

C:a 40 m bort står min fackverksmast med en 80 m inverterad dipol 29 m i matningspunkten och ändpunkterna c:a 12-15 m över mark. Avståndet mellan värmepumpsinstallationens centrum och ena antennbenet är c:a 20 m.

På 80 m hörs ett svagt rassel strax över det atmosfäriska bruset på dagtid när bandet är tyst. På 160 m rasslar det faktiskt på ganska bra med 2..3 S-enheter på 80 dipolen trots att den inte är speciellt effektiv där p g a missanpassning. Kanske skulle ge S8-9 på en riktig antenn. På mina Beverage-antenner 0.5 m över mark på andra sidan fastigheten så är det knäpp tyst, bortsett från en och annan klick-störning då och då.

Jag har lagt upp mätkurvan här: http://www.telecom-lund.se/emcpanasonic.htm

Jämfört med andra produkter vi EMC-provar så finns det tystare maskiner. Det skall kanske också noteras att den övre kurvan är peak-värden på det bredbandiga bruset som elektroniken i inomhusdelen alstrar. När man mäter med Quasi-Peak detektor så faller värdena i regel 5..20 dB beroende på typ av störningar. I många fall kan en produkt visa höga peak-värden långt över gränsvärdena men uppfyller ändå EMC-kraven med marginal mätt med QP-detektor. Lite förenklat kan man se QP-detektorn som en indikation på "effektinnehållet" i bruset på en viss frekvens. Vi radioamatörer störs dock lika mycket av peak-signalerna och det är nog det som gör att tillsynes godkända produkter ibland verkar vara rena rama störsändarna och som vi inte förstår hur dom kunnat bli godkända.

Kanske denna info kan vara till nytta som referens om inget annat för att bedöma om ett "fel" verkligen är ett fel eller störningarna är något man får försöka stå ut med....

73
Bengt EQL

(Inlägget tidigare publicerat på SSA Teknikreflektor)
 
...Det låter som ett differentiellt PI-filter med kondingar på någon uF + en motströmlindad bifilärdrossel med Philips 4C65 skulle göra susen...

;-)

Själv skall jag snart ut och leta efter den "&%¤#"!" störare som lägger ut en brusmatta strax ovanför 432.200 i en smal riktning från mitt hus...
 
Back
Top