Värsta masten i SM ?

Snacka om antenner!

Hej alla!

Jo det var verkligen rejäla antenner. :)

73 de SM6VTZ/Christian
 
Konstruktionen av antennerna

La upp lite mer bilder på när vi bygger DK7ZB antennerna.

Dom är gjorda av gamla NMT omni antenner som bommar. Innehållet är "ur-rensat" och bara glasfiberröret används. Vi har byggt DK7ZBs 6 elements variant, och gjort ett eget drivelement.

Drivelementet ser ut som vårgårdas, fast med andra mått förstås.
Vi har inga 4:1 baluner på varje antenn, utan kopplar ihop fyra antenner med varandra parallellt. Detta görs med balanserad hemmagjord 150 ohms kabel, tillverkad av 2 st 75 ohms TV-koax. När vi kopplat 4 antenner i parallell ger det ca 50 ohm.

De fyra övre antennerna och de fyra nedre kopplas sedan ihop med en "vanlig" power-divider.

För att krångla till det är kablarna mellan antennerna inte multiplar av hela våglängder, utan halva. Det gör att vi måste mata antennerna "kors-vis". När jag monterade de övre antennerna, råkade jag vända den översta fel. Vi hade en provkoppling med ett relä i masten för att kunna växla mellan övre och undre stacken första dagen, och kunde genast märka att något var fel på den övre. Efter någon timmes klängade på 60 m höjd gick det enkelt att åtgärda.

När man sedan kunde växla mellan de fyra högre 52-60m och de lägre 60-42m (?), kunde en skillnad höras mellan de två stackarna. De flesta fyrar var aningen starkare på de övre antennerna.

Nu är alla antenner ihopkopplade, ska ge ca 19 dBd gain teoretiskt. Öppningsvinkel är 46 gr.

73 de Gunnar SGP
 
Back
Top