Vågutbredningsförsök på 80 m

SM7TLH

Well-Known Member
I morse var du knappt hörbar i stördimman här, där här är sådär 10 km från Gamlemark Radio om radiovågorna tar E6an :D

Det här är f.ö. något av det intressantaste i radioväg som jag varit med omo på länge. Tack!
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Ingen karta att presentera då Skimmer-mottagarna förlorade kampen mot gammal hederlig hörselmottagning med örat.

Uteffekten är fr o m kl 00.00 den 1/2 ställd till 1 milliwatt och vi tutar väl vidare och sänker effekten dag för dag tills signalerna drunknar i bruset hos alla trogna lyssnare? :)

/Bengt
 

SM7DLK

Well-Known Member
Nu kl.0730 (sent uppe idag) är den bara med svårighet fullt läsbar på min hårt modifierade Drake R-4C.
 

SM0BRF

Well-Known Member
Otroligt! Nu klockan 0745 SNT vispar S-metern glatt upp på S2 och eftersom bruset ligger på S1 hörs den fint. Någon QSB-dal ned i bruset men läsbar hela tiden. Kanske motsvarar 429.

/Roland SM0BRF
 

SM0BRF

Well-Known Member
Jag gjorde samma iakttagelse om MP3-kodningen. SNR sjönk drastiskt när signalen låg i bruskanten trots att den var bra läsbar vid inspelning. Tidigare har jag spelat in QSOn på 160m där läsbarheten varit OK, men signalen knappt finns kvar på inspelningen.

/Roland SM0BRF
 

SM7MCD

Well-Known Member
Även i Kalmar hörs det nu på morgonen 0845, läsbart i bruset på flera riggar med ganska enkla filter likt AN/GRC-9, Ra200 och RT-320 plockar tom på sprötantennen, men där försvinner signalen i sakta QSB. Den "bästa" hörbarheten är i en direktblandad mottagare med helt passiv blandare likt det vi kört utbildning på i KRAS. Då bandet är lugnt utan närliggande stationer så är behovet av smala filter mindre, och med en lugn brusmatta så är det lätt för öronen att plocka fram information som skiljer sig från bruset. En direktblandad mottagare har då en signalbehandling som gör den utomordentligt högpresterande.
Mottagaren består i detta fall av en dubbelbalanserad blandare, en signalgenerator som VFO, drygt 110 dB spänningsförstärkning och ingen återkoppling typ AGC etc, då hörs de få pikowattarna (eller kanske femtowatt, jag har inte räknat så noga) som letar sig in i blandaren. Ganska häftigt...
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
>>>>bandet är lugnt utan närliggande stationer så är behovet av smala filter mindre, och med en lugn brusmatta så är det lätt för öronen att plocka fram information som skiljer sig från bruset. En direktblandad mottagare har då en signalbehandling som gör den utomordentligt högpresterande.
-----

Det är ungefär de samma erfarenheter jag också har. Min utgångspunkt är att hellre använda breda filter än smala. Slå av AGC:n. Öka volymen och använda RF-gain som ljudstyrkeinställning. Det man vinner framför en "normal inställning" av radion är då att korta transienter med hög amplitud från elektriksa apparater och atmosfäriska störningar inte tillåts reglera ner eller pumpa förstärkningen via AGC-linan. Vid breda filter så slipper man också ifrån de ringningstendenser som allt för smala smala filter ger. Här menar jag att om nyttosignalen ligger precis i bakgrundsbruset och bruset består av transienta elektriska störningar så kan det vara en fördel att smala filter undviks om det går. Det inbyggda filtret i våra hjärnor är trots allt bra.

Den inställda pitchen bör ligga kring 400 Hz eller lägre för den som vill vänja sig att lyssna nedåt 250-300 Hz. Det finns en avhandling om detta som visar att just det lägre tonområde är optimalt för att detektera svaga telegrafisignaler i bruset.

Om man ifrån dessa grundläggande mottagarinställningar ytterligare vill förbättra läsbarheten så går det att åstadkomma ett extremt smalt filter med en enda kristall men som designas så att flankerna blir så breda som möjligt. Det som eftersträvas är egentligen bara en väl avrundad kulle mitt i passbandet som sticker upp några 3...6 dB.

Detta gäller för den gamla sortens analoga mottagare. Jag kan tänka mig att helt andra principer gäller för SDR-radio där signalbehandlingen sker i mjukvara och även det omöjliga är möjligt. Om detta vet jag dock ingenting alls.

Vad säger EME-folket? Hur plockar man ut knappt detekterbara signaler ur en analog mottagare och gör dem läsbara?

/Bengt
 

sm0ngl

Well-Known Member
Jag gjorde samma iakttagelse om MP3-kodningen. SNR sjönk drastiskt när signalen låg i bruskanten trots att den var bra läsbar vid inspelning. Tidigare har jag spelat in QSOn på 160m där läsbarheten varit OK, men signalen knappt finns kvar på inspelningen.

Det har att göra med mp3-kodningen, det är en väldigt destruktiv komprimering som funkar bra rent psykoakustiskt på bredbandiga programinnehåll. Sånt här smalbandigt och brusigt tycker den inte om.

Prova att spela in i ett okomprimerat format (wav, Aif m fl) signalen är ändå så smal i radion att man utan större fara för kvaliten kan välja en låg samplingsfrekvens, då blir filen inte så stor heller.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Prova vid skymningen. Fyren är igång med 1 mW ut och jag låter den köra vidare veckan ut. Sänker 3 dB kl 23.59 varje dag....
 

SM7WSJ

Well-Known Member
Hej Bjarne!

Det är ett gratisprogram som jag har stor nytta av då jag kör svaga CW signaler via månen. Ibland kan jag bara se signalen på vattenfallet för att placera den inom det område i filtret där jag för tillfället hör bäst.

Ibland måste jag minska eller öka bandbredden för att få lite bättre referens.

Dom signalstyrkor Bengt skickar ut just nu stämmer rätt bra med vad man brukar köra på Random på dom aktivitetskvällar vi har.

Dubus EME Activity Events

mvh Håkan SM7WSJ
 

SM4ANQ

Well-Known Member
Lyssnarrapport från JP70OC på SK7LT 3577 kHz

Kl 05.30 UTC hördes ej
Kl 11.00 UTC hördes ej
KL 17.05--17.45 UTC hördes periodvis men med bäst mottagning kl 17.05 och 17.30--17.40. Eftersom jag vet vad jag lyssnar efter på så kan jag identifiera fyr-ramsan men annars skulle det nog inte vara så lätt. Med andra ord lyfter sig signalen över bruset bara lite grand. Rapporten blir RST 3 0,3 9 om man nu kan ge en sådan rapport.
I morgon är det nog kört men Bengt jag lyssnar!!

Tillägg:
kl 18.30--18.40 UTC gick fyren igenom riktigt fint kanske upp til S1 och läsbar utan tvekan.
kl 19.03--19.06 UTC upp till 51-29 under några minuter

73 de
Ulf/SM4ANQ
 
Last edited:

SM7WSJ

Well-Known Member
Hej!

Det är i realtid.

Jag har kopplat in riggen till datorns ljudkort och det smalaste jag lyssnar är 25 hz. (men föredrar 100hz om det är möjligt.)

Det här är en väldigt enkel och smidig lösning för att hitta svaga stationer.

73 Håkan
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Inga rapporter från Reverse Beacon Network har registrerats det gångna dygnet.

Uteffekten fr o m kl 00.00 den 2 februari är -3 dBm motsvarande 500 mikrowatt.

/Bengt
 

SM7DLK

Well-Known Member
Nä, nu e det noll. Inte ens på R-4C hörs något denna tidiga morgon. Mycket skräp runt frekvensen.
 
Top