1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Vågutbredningsförsök på 80 m

Discussion in 'Antenner och master' started by SM7EQL, Jan 22, 2012.

 1. SA7AZQ

  SA7AZQ Well-Known Member

  I skrivande stund ligger fyren precic över störningarna och är kraftigt störd av en "speldosa" så jag kan läsa den här om jag anstränger mig.
   
 2. sm7tkr

  sm7tkr Well-Known Member

  Idag 08:00 tyckte jag mig först inte höra ett spår men så helt plötsligt
  hördes "BEACON" och "WWW" innan den försvann i bruset.

  /emil
   
 3. SM0BRF

  SM0BRF Well-Known Member

  Ingen läsbar signal idag runt 0800 SNT, bara "spår". Sen startade dagens plasma-TV-utsändning från någon granne. Flera störningsmaxima i övre delen av CW-delen.
   
 4. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Jag kikade närmare på inspelningen från SE5X i inlägg 134 med hjälp av programmet "Digital Master 780" som finns med i HamRadioDeluxe.

  Där framgår det att den 7 sekunder långa tonen i slingan ligger c:a 15 Hz högre i frekvens. Morsetelegrafin ses vid 515 Hz och långa tonen vid 530 Hz.
  Det kan vara ett bra sätt att identifiera sändningen nu när den är så svag att läsbarheten närmar sig noll. Ett exempel på en enkel signaturanalys som alla kan göra med enkla medel.

  /Bengt

  [​IMG]
   

  Attached Files:

 5. SM7CZR

  SM7CZR Old Member

  Personligen skulle jag antagligen ha lättare för att läsa din inspelning med en aning bredare filter.
   
 6. SM6OID

  SM6OID Well-Known Member

  Hej!

  Här kommer en lyssnarrapport, om än lite fördröjt...
  Den dagen då du körde med 1 mW så hörde jag fragment av sändningen.
  Tidpunkten var kring 17-tiden, mottagare Collins 51J-4, använt filter 0.8 kHz.
  Antennen var en inverterad L, 15 m lång, sluttande från 4 m ned till 2,5 m.
  Ganska hög lokal störningsnivå här i Trollhättan.
   
 7. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Här kommer två plottar från ICECAP prognosprogram gällande sträckorna SK7LT-SM0BRF respektive SK7LT-SM7WSJ. Kurvorna visar System Loss Median i dB mellan TX och RX. Jag har låtit programmet beräkna värden baserat på befintlig TX antenn som är en horisontell 1/2-vågsdipol 0,3 våglängder över marken och RX antenn standard #23 som är en horisontell 1/2-vågsdipol 0,25 våglängder över marken.

  Olika typer av antenner ger något olika resultat men vi får ändå en fingervisning om hur utbredningsdämpningen varierar över dygnets timmar. Lägsta dämpning på 3,5 MHz får vi på morgonkröken kring 04-05 UTC då LUF är låg och FOT ligger nära 3,5 MHz.

  /Bengt

  [​IMG]

  [​IMG]

  .
   

  Attached Files:

 8. SM7MCD

  SM7MCD Well-Known Member

  Har under morgonen - förmiddagen hört sporadiska sekvenser av slingan. Samtidigt är störnivån lägre än på länge, kanske är snön ledande av metallsalter och fungerar som skärm kring div. störkällor... :rolleyes:
   
 9. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Det går inte att mata in snödämpning i ICEPAC - trots det passande namnet i kylan... -15 grader här på morgonen. Brrrr.

  Enligt beräkningar nedan så får du stiga upp kl 05 UTC och lyssna en halvtimma framåt. Utbredningsdämpningen är förhållandevis låg, mellan 90-100 dB. Kan vi lita på prognoserna? Har använt en L-antenn som din RX-antenn.

  /Bengt

  [​IMG]
  .
   

  Attached Files:

 10. SM4ANQ

  SM4ANQ Well-Known Member

  Lyssnarrapport från JP70OC

  Har ej hört något idag 4/2.
  På grund av radiosamband (-20 till -25 C, kul värre men ändå komfortabelt med rätt klädsel) kunde jag ej lyssna förrän kl 21 och lite för sent för att utnyttja optimala skip.
  I morgon skall jag lyssna på förmiddagen.
  Skall ta till spectran, argo eller winrad i morgon men det är mera "sport" med örat.
  73
  de
  Ulf/SM4ANQ
   
 11. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Signalen börjar nog ebba ut hos de flesta pga lokala störningar kan jag tro. Konditionerna är kanske inte heller de bästa just nu.

  Jag laborerade en stund med ICEPAC AREA gällande en 1/2-vågs dipolantenn 0,3 våglängder över marken och med bredsidan i öst/västlig riktning. Kartan nedan visar System Loss Median klockan 05 UTC för 3,5 MHz.

  Här kan man läsa ut att minimum utbredningsdämpning fås i området sydöstra England, Holland, Belgien västerut och baltstaterna österut. Mitt i de gröna områdena är dämpningen c:a 95 dB. Vi ser också att Stockholm ligger i det orangefärgade området som representerar c:a 105 dB. Längst västerut finns några grå öar som representerar 140-150 dB.

  Utbredningen ändrar sig givetvis med både tid och konditioner så prognoser som dessa får tas med en nypa salt. Dock kan de användas för att undersöka hur olika antenner och antennhöjder påverkar resultatet och vilka tider på dygnet som ger högst sannolikhet för att få kontakt.

  Om vi tänker oss att vi sänder med 1 kW (+60 dBm) och utbredningsdämpningen till Stockholm är 105 dB så återstår -45 dBm när signalen kommer fram. På en kalibrerad S-meter motsvarar -45 dBm c:a S9+25 dB. Inte helt orimligt.

  Ett annat exempel är Newfoundland och öarna VE1 dit dämpningen är c:a 150 dB. +60dBm - 150 dB = -90 dBm som på en kalibrerad S-meter motsvarar drygt S6, vilket nog också är en rimlig signalstyrka för 1 kW till en dipol på morgonkulan.

  Ett tredje exempel gäller en sändare med 100 mW uteffekt. Det är +20 dBm. Hur pass bra hörs den på Island? +20 dBm -130 dB = -110 dBm vilket motsvarar nästan S2 på en kalibrerad S-meter. Inte illa med så låg effekt men rimliga värden de också.

  Kan vi ha nytta av sådana här prognosprogram eller är de värdelösa som en del påstår?

  /Bengt

  [​IMG]

  .
   

  Attached Files:

  Last edited: Feb 4, 2012
 12. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Uteffekten sänktes kl 00.00 den 5 februari till -13 dBm vilket motsvarar 50 mikrowatt. QSA? QRK?

  /Bengt
   
 13. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Rätt använda är de av stor nytta. De bygger på c:a 50 års erfarenheter av modellering av jonosfären, men som alla matematisk-fysikaliska modeller har de sina begränsningar. Främst utgör de medelvärden, så man kan räkna med ganska stora avvikelser från dag till dag eller timme för timme.

  Det som går bäst att läsa ut ur programmen är trender som gäller över veckor eller månader. Man kan även göra bedömningar ifall en given konfiguration av sändare-antenner-mottagare har förutsättningar att möjliggöra kommunikation eller inte.

  Yrkesanvändare har använt IONCAP och dess släktingar i decennier, och dessutom har data från mätningar samt användarerfarenheter kontinuerligt matats tillbaka i modellens interna data och parametrar. Detta har förbättrat prognoserna på kortare sikt.

  Det som man inte kan modellera är onormala förhållanden som t.ex. soleruptioner eller magnetstormar. Sådana får förlopp som inte har några hanterbara analytiska beskrivningar.

  Sammanfattningsvis kan prognosprogram, rätt använda och gärna kompletterade med realtidsmätningar, ta bort mycket av "gissningarna" och göra HF-radioanvändning till vetenskap istället för svartkonst.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 14. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Stendött vid nedre Fryken de sista dagarna.
  Jag har lyssnat olika tiden Lördag och idag söndag på morgon och förmiddag
  Så nu är det roliag slut

  de
  SM4FPD
   
 15. SM4ANQ

  SM4ANQ Well-Known Member

  Lyssnarrapport från JP70OC

  Hej Bengt,
  Har idag lyssnat med örat och tittat på spectran.
  Måste rapportera NIL.
  På spectran ser jag någon signal men vilken signal vet jag ej trots lyssning längre tid under morgontimmarna.
  Brusnivån är även idag låg. Med Preamp 2 i IC7400 lyfter ej S-metern. Ser ut att fortfarande ha en marginal till att röra S-metern.
  Tack för intressant experiment och avslutar min lyssning nu.
  73
  de
  Ulf/SM4ANQ
   
 16. SM7MCD

  SM7MCD Well-Known Member

  Samma i Kalmar, trots väldigt lågt brus så hörs inte skuggan av signal. Satte rullbandaren på klocka för att kolla mellan 4 - 6 på morgonen, men inget där heller.
  Johnny -UCZ har lämnat en sändare även hos KRAS och vi kommer att testa denna med olika antenner och effekter, mer info senare.
   
 17. SM7WSJ

  SM7WSJ Well-Known Member

  Hej!

  Det har varit mycket mera trafik som kolliderat under helgen.

  Här är dock lite avslutande bilder hur det sett ut vid solnedgången både lördag och söndag.

  73 Håkan SM7WSJ

  PS: kul experiment att exakt veta hur mycket till signal man verkligen lyssnar efter.
   

  Attached Files:

 18. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Nu börjar det bli riktigt tufft ser jag. Bara Håkan som hänger med? :rolleyes:

  Uteffekten sänktes kl 00.00 den 6 februari till -16 dBm vilket motsvarar 25 mikrowatt. QSA? QRK?

  /Bengt
   
 19. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Då har vi väl kommit till vägs ände i det här experimentet. En handfull "rapporter" har ramlat in som e-mail och via 600 ohm men ingen har hört minsta lilla pip trots ihärdigt lyssnande långt in i högtalaren.

  Fyrens uteffekt är just nu 25 mikrowatt och jag låter den tuta på några dagar till om någon vill göra nya försök.

  Om inget annat meddelas så får vi utnämna Håkan SM7WSJ som ensam segrare i denna lilla radiotävling som det ju blev. Ingen amatörradio utan ett tävlingsinslag. :rolleyes:

  /Bengt
   
 20. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  OK tävling, kul då får vi utlysa tävlingen om vem som kan starta den starkaste fyren.
  Vem kan åstadkomma störst signalstyrka på längsta av stånd med max tillåten effekt?
  Eller vem har den S-meter som visar mest?

  Skojar förståss, kunde inte låta bli att vara lite ironisk.

  Sen kan man förståss fundera vilken metod för att lyssna som är rätt eller fel.
  Hörselmottagning eller dator.

  Jag har tänk på vad man kan använda en sådan här liten sändare till, dvs amatörradio borde kunna alstra något mer än hör, hör inte, hör dåligt etc.
  Kanske kunde sändaren sända aktuell temperatur i sommarstugan.
  Eller någon masminkod för automatisk överföring av någon intressant data.

  Lite inspirerad av Tyslarnas hemliga placering av vädersonder i norra USA under WWII.
  De verkade inte ha funkat så länge dock.
  Historien talar om att de märktes med någon amerikansk myndighet, (fantasinamn) man skräpade ner med amerikanska cigatrettpaket etc.

  Kanske kunde en sådan liten TX sättas ut någonstans i Sverige och tjäna som ett pejlingsobjekt? En pejlingstävlan lite större än en rävjakt.
  Vem hittar min sändare?
  Något som liknar geocatching men på 3576 kHz.

  de
  SM4FotPeDahl
   
  Last edited: Feb 7, 2012

Share This Page