Val av koax

sm5utt

Active Member
När jag läste diskussionen vilken koax man ska välja, RG-58, RG-213 eller RG-214, började jag fundera lite. I manualen till min rig, en Kenwood TS-820, står följande att läsa om antennkontakten:

Connect a 50 ~ 75 ohms antenna feedline to the coaxial connector on the rear panel.

Alltså ska jag kunna använda mig av en antennkabel med impedans någonstans mellan 50 och 75 ohm. När man sedan gör en liten koll på Elfas hemsida hittar man en RG-58 med 50 ohms impedans och en RG-213 med 50 ohms impedans. Skillnaderna dessa kablar emellan är ganska uppenbara vad gäller dämpning etc. och kan diskuteras vid annat tillfälle.

Det intressanta är att jag hittar en koaxialkabel (heter KTV 0,8/3,6 CV) med 75 ohms impedans som är konstruerad för kabel-tv. Den är dubbelskärmad, har betydligt lägre dämpning än RG-58 och är billigare per meter än RG-58. När man sedan betänker att en dipol i resonans har ungefär 73 ohms impedans borde den kabeln vara ett betydligt bättre val än en RG-58, och ungefär lika bra val som RG-213 när man matar en dipol. Andra antenner har förstås andra impedanser vid resonans, som man då måste anpassa precis som med RG-58, fast till 75 ohm i stället för 50 ohm för RG-58.

Jag är medveten om att min rig har ett pi-filter i slutsteget som ska stämmas av för den valda bandet, frekvensen och antennen, och att moderna rigar inte har motsvarande funktion. Och att man kanske inte ska använda en kabel med ytterdiameter på 5,7 mm inte klarar några kilowattar, man bör nog hålla sig till ca 100W.

Tankar, reflektioner och kommentarer tas tacksamt emot.

73 de SM5UTT / Marcus
 
Dipoler med 73 ohms resistiv matningsimpedans förekommer främst i läroböcker, och i några fall i VHF-området. Praktiskt utförbara dipoler har vanligen lägre matningsimpedans,
som mer sällan är rent resistiv.

Annars har det väldigt liten betydelse vilken impedans matningsledningen har, så länge som den impedans som kommer att uppträda i sändaränden av kabeln kan anpassas.
Dessutom kan effekttåligheten hos kabeln komma in i beräkningarna, den är högre hos 50 ohms kabel jämfört med 75 ohm.

Den som matar sin HF-dipol med rimliga längder av antingen "kabel-TV koax" eller
RG-58/RG-213 kommer knappast att kunna märka någon som helst skillnad, och utgörs dessutom sändaren av en pi-filter utrustad TS-520 med 100W ut så finns det knappast heller någon anledning för att oroa sig för effekttåligheten.

En av anledningarna för att man gärna använder 50 ohm är att de allra flesta mätinstrument (effekt- och SWR-metrar) numera är gjorda för 50 ohm.73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
val av coax

Z50 i amatörradiocoax är en kompromiss mellan just
Z75 som ger minsta dämpning för den låga effekt som når en mottagare och
Z30 (osäker på exakta värdet) som ger lägsta dämpning för den höga sändareffekten.

En liten märklighet som vi måste leva med, såvitt du inte vill ha ett antennsysten för
sändare och ett antennsystem för mottagaren.
 
Back
Top