Var hitta bra information antenn bygge?

Tack för svaret min förra diskussion om antenner SM0AOM, det blir nog en Long wire för 160m så småning om.
Låt säga jag vill bygga mig en riktbar antenn (Yagi/beam) eller för den delen en Quad, var hittar jag information om antennbyggen, litratur och skisser, rör diametrar etc etc? (helst på svenska)

73 SM3YZM
 
Hej
Goggla i alla ära men en bok som är mycket bra finns att köpa här.
http://www.ssa.se/hamshop/index_2.php?varhgid=3&varugid2=1&varpid=58[/url]
Väl värd pengarna och ger en mycket bra förklaringar av dina frågor.

Matrial till Yagibyggen har jag så bara Pm mig när det är dax :)
//Marcus
 
Efter som jag är rätt ny amatör och har inte alla kunskaper som kanske krävs för ett atennbygge. Så skulle jag villja ha lite hjälp med mått till en Yagi för 20meter. Hur lång skall bommen vara? Hur lång är driven, reflectorn och directorn? är dessa två-delade eller är det ett spröt? Hur långt sitter dessa från varandra? Hur matar man? Materialet är inte av så stor vikt nu, men hur antennen skall byggas rätt, är viktigt först och främst. Finns det någon snäll amatör som kan svara på mina frågor?

73 SM3YZM
 
Att göra en Yagi-antenn för 14 MHz är först och främst ett hållfasthetsproblem.
Vill man att antennen ska överleva den första höststormen så finns det inga genvägar.

Den klassiska 3-elementsantennen har en längd (m) på

reflektor = 153/(mittfrekvensen i MHz)

matat element = 144/(mittfrekvensen i MHz)

samt

direktor = 137/(mittfrekvensen i MHz)

Bomlängden bör vara 150/(mittfrekvensen i MHz) för att få största antennvinst,
och elementen således placerade 1/4 våglängd från varandra.

Det är bra ur hållfasthetssynpunkt om alla element görs obrutna genom infästningen i bommen.

Av viktsskäl så rekommenderas också att man bygger en sådan antenn helt i duraluminium,
och lämpliga dimensioner är då:

Bom: 80 - 100 mm diameter , 4 - 6 mm godstjocklek

Element: 30 - 35 mm diameter , 2,5 - 4 mm godstjocklek i mittsektionen,
25 - 30 mm diameter , 1,5 - 2 mm godstjocklek i yttersektionerna

Lämpligen görs elementen med en grövre mittsektion som är drygt halva elementlängden samt klenare rör mot spetsarna. Då får man dessutom justerbara elementlängder "på köpet".

Matningen av antennen sker nog enklast med en "gamma-match" som är en utliggare under det matade elementet som är c:a 10% av det matade elementets längd, och med en diameter av c:a
1/3 av det matade elementets. En variabel kondensator på c:a 200 pF sitter i serie med koaxialkabelns innerledare.

Det här är betydligt lättare att beskriva i en skiss än med ord, så det rekommenderas att
t.ex. ARRL handbokens antennkapitel eller Bill Orr's "Radio Handbook" och "Beam antenna handbook" konsulteras.

Dessa böcker innehåller också detaljerad vägledning med skisser på hur det mekaniska utförandet kan göras.

Vanligen använder man rostfria U-klammor samt fästplåtar av aluminium för att fästa i hop
delarna.

En sådan här konstruktion kommer att ha en stor vindlast, så det är mycket viktigt att alla delar sitter ordentligt
fast så att vibrationspåkänningar inte mattar ut materialet.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Back
Top