Vårgårda-Masten -information-

SM6FUD

Well-Known Member
Vårgårda-Masten!
Ett upprop!

Jag har en storkund som kommer att lämna slutbesked under augusti månad. Om det blir affär så kommer jag att köra en produktionsserie av masten M38W.

Om du eller någon du känner vill passa på så är det väldigt viktigt att lägga beställningen så fort det går.

Hur många som beställer kommer att bestämma hur mycket materiel jag tar hem från smältverket.

Därefter är det troligen stopp på produktionen igen.

73 - Bengt/Vårgårda Radio AB
Kontorstid 9-16 tel 0322-620500
Epost bengt@vargardaradio.se
 
Top