1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Vem bör sitta i SSA:s styrelse?

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by SM3ZBB, Nov 7, 2013.

 1. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Eftersom det förekommer ett viss missnöje i en annan tråd om SSA:s valberednings förslag till styrelsevalet 2014 öppnar jag en egen tråd i ämnet.

  En valberedning har att intervjua sittande förtroendevalda om deras inställning till omval. De ska också hålla ögonen öppna för andra kandidater. Därefter ska de summera sina intryck och ge SIN bedömning över vem DE tycker verkar lämpligast. Valberedningen ställer alltså ett förslag utifrån sin förhoppningsvis initierade bedömning.

  Valberedningens förslag väger dock inte tyngre än övriga förslag från medlemmarna. Det står fritt för varje medlem att lämna förslag på kandidater som då deltar på samma villkor som kandidaterna föreslagna av valberedningen.

  Jag föreslår därför att de som ställer sig till förfogande för en styrelsepost anmäler sitt intresse här eller på SSA:s medlemsforum. Därefter kan någon av ER medlemmar lämna in förslag på dessa personer, eller andra ni tycker är lämpliga, till valberedningen. De kommer då att ställas mot valberedningens förslag vid ett demokratiskt val.

  Jag skrev ER medlemmar därför att jag lämnade SSA och kommer att stå utanför tills SM0DZB vaknar till sans och lämnar över ordförandeposten till någon demokratisk person, alternativt att han blir utröstad vid ett val. Jag följer detta noga.

  Så, vilka bör/vill ingå i SSA:s styrelse?
   
  3 people like this.
 2. sa0bga

  sa0bga Well-Known Member

  Hej. Passar på att ta tillfället i akt och presentera mig även här då det är klart att jag ställer upp för val till SSA's styrelse och posten som ledamot. Sedan är det upp till medlemmarna i SSA att välja.

  Här följer en kort presentation utav mig, SA0BGA, Niclas och vad jag, bland annat, kommer att arbeta med och för inom föreningen.

  Inom föreningen SSA kommer jag att arbeta för att öka medlemsinflytandet och väsentligt förbättra informationen till medlemmarna. Jag tror för att kunna genomföra detta behövs det ett stort engagemang och arbete för att de moderna och digitala medierna ska komma till sin fulla rätt idag och användas på ett bättre sätt, både i informationssyfte och i dialog tillsammans med medlemmarna och styrelsen. Det är något som jag känner och kommer att jobba starkt för. Jag anser att det är viktigt att stadgar, regler och policys följs och att dessa löpande uppdateras för att följa med i tiden.

  Jag är född 1973 och uppvuxen runt Borlänge och har varit intresserad utav radio och IT sedan de yngre åren. Första kontakten med radio kom genom privatradion i slutet på 80-talet som femtonåring och jag minns speciellt den första ”dx-kontakten” med Bialystok i Polen, som även blev det första QSL-kortet som jag tog emot. Intresset att gå över till amatörradion växte mycket snart till sig och på den tiden var det T-certet som hägrade men på grund utav olika händelser i livet sköts detta hela tiden framåt.

  Efter 4årig teknisk linje på gymnasiet så blev det 1994 inryckning till lumpen och tjänsten som transmissionstekniker på dåvarande F15 i Söderhamn (inkl gedigen tele-utbildning på F14 Halmstad) under 11 månader. Efter utryckningen blev jag erbjuden anställning och fick senare även kontakt med SK3BP (Radioklubben Faxe) och ett par mycket trevliga äldre herrar som hjälpte till mycket med motivationen för att sätta ner foten och ta certet. Tyvärr blev det nu inte så, utan det blev en flytt till Stockholm istället -97 när flottiljen lades ner och väl i Stockholm blev det familjen som prioriterades. I Stockholm blev jag erbjuden en tjänst på 11.e Helikopterbataljonen (senare Svea helikopterbataljon Berga) som ansvarig för driften av flygledartornets och väderavdelningens tekniska utrustningar inkl vädersatellitmottagare, NDB-fyr, mark- och flygradio för att nämna några system. 2005 lades helikopterbataljonen ner och jag blev erbjuden ett jobb som tele/transmissionstekniker på Eltel Networks för att därefter 2012 gå över till Ångpanneföreningen och där jag är nu som teknisk konsult inom telesfären.
  Efter många år så blommade intresset för hobbyn upp igen och jag fick kontakt med SK0QO och gick en kurs hos dem för att ta certet där, vilket så skedde 2009 och sedan dess innehas signalen SA0BGA.

  Jag är sedan 2010 medlem och styrelseledamot i föreningen SK0ZA samt operatör på SK0TM vilket är riktigt roligt och givande att få träffa och prata med så många olika människor som kommer förbi och besöker stationen. Allt från gamla, och nya, sändaramatörer och lyssnaramatörer till ungdomar som faktiskt kommer fram och några får en liten glimt i ögat när de ser all teknik som finns runt stationen.

  Då jag själv och familjen bor i lägenhet längst ner och inte har några möjligheter att sätta upp antenner på taket, är jag som så många andra hänvisad till diverse trådantenner i träden utanför fönstret. Det sätter sina begränsningar på hörbarhet med tanke på den störningsnivå vi som så ofta upplever i dagens moderna samhälle med elektroniska prylar överallt, dygnet runt. Det går att köra en hel del och det har för det mesta blivit digitala trafiksätt och, främst PSK, då man når långt med liten effekt där störningsnivåerna inte är lika påtagliga som med SSB. Jag har även ett stort intresse i alla olika diplom som finns där ute och bara väntar på att erövras. Framöver ser jag mig även åter i skolbänken lärandes CW även om det tar sin tid.

  73 de SA0BGA, Niclas
   
  1 person likes this.
 3. SM7CBS

  SM7CBS Well-Known Member

  Hejsan alla!
  Tack Niclas, SA0BGA för att Du ställer upp.

  Jag skulle vilja föra fram också Lasse själv som kandidat. Alltså SM3ZBB. Jag har sett honom agera som ordförande i Sundsvallsklubben i samband med mina föredrag i Sundsvall och Gävle. Han tog hand om allt, boende, ersättningar, förannonseringar, mm.
  Han fick in en stor publik till föredraget och jag upplevde hans naturliga förmåga att ta ansvar och se till att saker och ting faller på plats.
  Vi hade en gemensam måltid sent på kvällen och då fick se mer av honom. Gedigen utbildningsbakgrund inom lantmäteri, verbal och skriftlig förmåga på hög nivå. Han har en lyssnande och social förmåga som kommer av den glädje och smärta vi alla upplever genom livet.
  Lasse! Jag vet att Du inte är medlem i SSA just nu men om Du får uppslutning så är det ju lätt att bli medlem igen.

  Jag kan också tänka mig själv att delta i styrelsearbetet på SSA om det finns en uppslutning kring mitt deltagande. Jag kommer inte aktivt att "slåss" för en plats i styrelsen men jag vill deklarera att jag är tillgänglig om det finns önskemål och att det känns meningfullt.

  Jag känner mig fortfarande pigg och vital trots mina 74 år. Jag växte upp i södra Lappland, eller om man så vill, Västerbottens läns inland.
  Mina första jobb var skogsarbete (före motorsågen!) och flottning. Därefter yrkesskola i Skellefteå och arbete som smed i en lokal verkstadsindustri några år innan jag blev reparatör i gruvorna i Malmberget/Gällivare. Jag läste in en ingenjörsexamen (maskin) och 60 poäng i företagsekonomi. Under resten av mitt yrkesliv kom jag att arbeta mest inom marknadsföring och försäljning. Först inom privat näringsliv men större delen av av tiden inom Samhallskoncernen. Det senare jobbet var utvecklande, så till vida, att det förutom det vanliga företagsfrågorna också innehöll en stor social komponent. Samhalls främsta mål är ju att ge människor med funktionshinder meningsfulla jobb, utveckla dem så att de kan gå ut i traditionellt arbete igen. För att lyckas var det viktigt att lyssna och ta på allvar.

  Enligt mitt förmenande är föreningsdemokratin den viktigaste frågan inom SSA just nu. En annan mycket viktig fråga är kommunikationen inåt och utåt på ett trovärdigt sätt. Ta vara på bra kritik är viktigt för att utveckla SSA. Vara ödmjuk inför medlemmarna och uppdraget. Erkänna fel, göra om och göra rätt. Lyssna och ta på allvar.
  Jag stannar där.

  Tore SM7CBS
   
  Last edited: Jan 16, 2014
  4 people like this.
 4. RM2D

  RM2D Well-Known Member

  Jag är övertygad om att alla tre skribenter i denna tråd skulle kunna vara utmärkta ledamöter i en ny styrelse för SSA!

  Även undertecknad skulle med glädje arbeta tillsammans med Er antingen i en styrelse eller som funktionär - eller enbart som gräsrot.

  Det finns massor med kompetent folk som gladeligen skulle "hoppa ner från läktaren" om nuvarande lagledare insåg att tiden är kommen för förändring.

  Om detta sker 2014 eller allra senast 2015 spelar inte så stor roll, men att det behövs minst en portion nytt friskt blod i styrelsen 2014 är utom all tvekan!

  73 de LRR
   
 5. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  SM7CBS, jag får tacka för förslag och lovord. Men jag har gjort mitt som DL3 inom SSA. Det gick utmärkt under styrelsen med SM5XW som ordförande, senare gick det fullständigt åt skogen som ni minns. Nästa styrelse ändrade förutsättningarna för att arbeta i föreningen efter att, enligt min mening, kört över föreningsdemokratin och slutit till styrelserummet. Resten vet ni, -ZBB fällde styrelsen, där sedan ordföranden återkom efter att ha ångrat avhoppet påhejad av bl.a vår nuvarande ordförande som ansåg att det var jag som varit stygg.

  Just den styrelsen ville SSA:s valberedning att jag skulle ingå i, men jag tackade nej därför att jag tyckte att den som ingår i SSA:s styrelse ska ha betydligt större kompetens om radiorelaterade frågor än vad jag besitter.

  Så Tore jag har haft min chans. Nu har jag retat gallfeber på alltför många inom radiokollektivet och det är inte bra. Vad som behövs är folk som kan samla ihop den splittrade föreningen igen. En blandning av gamla kunniga och erfarna tillsammans med nya och nytänkande radioamatörer vore en bra mix. Framförallt sådana som förstår skillnaden mellan att driva en förening och ett företag.

  För övrigt så nöjer jag mig med att ha synpunkter om de egenskaper jag tycker styrelsen i en förening bör besitta. Vad gäller enskilda kandidaters lämplighet så har jag avsagt mig förslagsrätten i och med mitt utträde ur SSA och väljer att ligga lågt. Men jag kan förstås i största allmänhet tycka att SM7CBS är kunnig och erfaren och har just den raka attityd jag föredrar. :)

  73/Lasse

  PS. Sen är jag inte ordförande utan kassör i SK3BG. DS.
   
 6. SM7CBS

  SM7CBS Well-Known Member

  Ok Lasse/ZBB.
  Jag förstår!
  Men det kommer ju att behövas kandidater i ett längre perspektiv också. När de flesta av nuvarande ledamöter har gått av kanske Du är beredd? Jag skulle ju inte hellre kliva på ett uppdrag om det inte känns meningsfullt.
  Hälsningar
  Tore/CBS
   
 7. sa0bga

  sa0bga Well-Known Member

  Hej.
  Det har kommit en del intressanta frågor från andra medlemmar på SSA's forum där de frågar och undrar var jag står i olika frågor. Inte mer än rätt att dessa frågor också kommer till andra SSA medlemmars kännedom då det finns flertalet medlemmar som inte läser SSA's forum av olika anledningar.
  Kan vara intressant för icke medlemmar också att ta del utav denna information.
  Ja, det blev en lång lista med frågor men kul att intresse finns att få reda på mer om mig och mina värderingar och ståndpunkter i olika frågor.

  1. Har du någon tidigare erfarenhet av styrelsearbete? Isåfall var och i vilken funktion?

  Har mindre erfarenhet från direkt styrelsearbete men tror att mina egenskaper och erfarenheter från arbetslivet kommer väl till pass i denna styrelse och förening. Framförallt egenskaper att kunna se helheten i många frågor och förmågan att se lösningar och möjligheter istället för problem och svårigheter.

  2. Om du skulle sitta i SSA:s styrelse, skulle du följa majoritetsbeslut tagna i styrelsen eller skulle du fortsätta att driva din linje?
  Jag kommer att följa och respektera majoritetsbeslut som är klara och tydligt motiverade likväl som jag kommer att driva mina och medlemmarnas frågor och idéer.

  3. Vilka tre punkter tycker du är viktigast för SSAs styrelse att fokusera mest på?
  Idag är två av punkterna högst upp på listan att förtroendet för SSA ute hos medlemmarna och hos PTS ska återställas. En annan viktig fråga är att öka omvärldsbevakningen tillsammans med andra föreningar och andra användare av frekvensspektrat. Jag tror att genom samarbete med övriga föreningar och intressenter av radiospektrumet så kan vi tillsammans iaf ha en större chans till att vara medveten om förändringarna som kommer och förhoppningsvis också påverka omgivningen. Det finns många flera punkter som styrelsen tillsammans med medlemmarna har att ta tag i. SSA är inte ensamma idag och vi har mycket att vinna på att samarbeta med andra föreningar och användare av spektrumet.

  4. Anser du att dagens amatörradioprov har en lämplig nivå eller bör de bli svårare?
  Samma fråga som nedan.

  5. Anser du att dagens amatörradioprov är på en novisnivå och att SSA bör verka för att införa ytterligare en svårare certifikatsklass än nuvarande?
  Proven idag är sammantaget på en novis-nivå och SSA bör inte stänga dörren till att diskutera denna fråga med flera parter som andra föreningar och PTS utan snarare bjuda in till samtal och diskussion. Det behöver inte nödvändigtvis vara svårare men en modernare och bredare utbildning som motsvarar andra länders nivåer och olika certifikatklasser bör helt klart diskuteras.

  6. Vill du förändra hur SSA leds och isåfall på vilket sätt?
  Med öppna och engagerade styrelsemedlemmar behövs det ingen förändring i hur SSA leds organisatoriskt sett.

  7. Anser du att distriktsledarna bör sitta med i styrelsen?
  Ungefär samma fråga som ovan och samma svar där. Däremot ser jag distriktsledarna som styrelsens förlängda arm ut till klubbarna för att tillsammans med styrelsen sköta kontakter och diskussioner med klubbarna och medlemmarna.

  8. Vill du att SSA skall fortsätta satsa på att aktivera yngre radioamatörer?
  Ja, likväl som att SSA ska satsa på att aktivera och engagera nygamla och nya medlemmar i medelåldern som åter söker sig till hobbyn på ett eller annat sätt efter flera års uppehåll efter att till exempel ha prioriterat familjelivet.

  9. Hur anser du att medlemmarna i SSA bör förvänta sig att deras inflytande bör vara och hur tillgängliga bör de förtroendevalda vara gentemot medlemmarn?
  Medlemmarna i SSA ska känna och förvänta sig att de förtroendevalda lyssnar på och tar till vara på de förslag och diskussioner som kommer från medlemmarna. De förtroendevalda har ett ansvar att vara tillgängliga, om än i olika omfattning. Idag är det inte många som inte har tillgång till mail och telefon samt genom forumet så finns enorma möjligheter att vara tillgänglig i väldigt varierande omfattning, allt från dagligen till kvartalsvis om inte mer sällan. Vissa förtroendevalda har hand om områden inom hobbyn som inte får så många frågor medans andra kanske skulle behöva ytterligare en eller två medarbetare för att avlasta denne. Huvudsaken att man åtminstonde kan skicka ett mail och få svar inom rimlig tid med nya besked. Möjligheterna är stora idag bara man tar tillvara på några.

  10. Anser du att SSAs styrelse över lag sköter sitt uppdrag väl? Om du inte anser det, vilka misstag görs och hur anser du att detta kan förbättras genom konkreta exempel?
  Överlag sköts arbetet väl även om det finns stor förbättringspotential inom en del områden, som kommunikationen med medlemmarna. Detta kan enkelt förbättras genom ett större engagemang från styrelsens medlemmar genom att faktiskt logga in på forumet några fler gånger än en gång vartannat år. Det är en enkel åtgärd, ungefär samma arbetsinsats som att svara på mail från medlemmar men med den stora skillnaden att flera kan engagera sig i frågor som synliggörs för medlemmarna. Självklart ska inte alla frågor skötas via forumet men det finns en stor förbättringspotential som är enkel att genomföra i de frågor som berör respektive område och samma sak här, det är olika arbetsbelastning bland styrelsemedlemmarna även här. Ytterligare finns det en svaghet i styrelsen idag i att många av uppdragen och frågorna sköts helt och hållet av styrelsen som egentligen medlemmarna som initierade frågan mycket väl kan vara med och utveckla och bearbeta tillsammans med en eller flera förtroendevalda i olika arbetsgrupper och konstellationer för att sedan komma tillbaka till styrelsen för beslut eller rådgivning. Huvudpunkten tror jag är att skapa större möjligheter att arbeta tillsammans med flera medlemmar än idag.

  11. Anser du att SSAs revisorer över lag sköter sitt uppdrag väl? Om du inte anser det, vilka misstag görs och hur anser du att detta kan förbättras genom konkreta exempel?
  Över lag sköts arbetet väl, men samma sak här. Vi har alla läst revisorernas rapport och det finns potential även här att förbättras genom en enkel och konkret åtgärd som att faktiskt läsa igenom begäran en extra gång och blir det inte klart vad som efterfrågas så kan man enkelt ställa frågan till författarna att förtydliga sig. Läser man rapporten framgår det tydligt att så inte gjorts i det specifika ärendet.

  12. Anser du att nivån på diskussionerna i SSAs forum är rimliga, dvs är det okej med personpåhopp? Var går gränsen för vad förtroendevalda skall acceptera?
  Nivån är i paritet och relation med engagemanget och sakligheten från parterna men personpåhopp är inte okej. Jag tror att det är så enkelt som att får man en dubbelriktad respekt och ärliga svar så kommer inte gränsen att överträdas. Respekt skapas enkelt med raka och ärliga svar från parterna.

  13. Anser du att det skall vara ett krav att alla förtroendevalda i SSA finns tillgängliga på SSAs forum för medlemmarna?
  Som sagts tidigare så är det en stor möjlighet och ett utomordentligt bra verktyg som vi har i forumet och att förtroendevalda ska finnas tillgängliga på forumet är en självklarhet för mig. Omfattningen är som tidigare sagts diskuterbar beroende på omständigheterna.

  14. Anser du att man bör införa moderatorer på SSAs forum, om Ja, hur ska dessa isåfall väljas?
  Ja. Finns flera bra exempel på forum med moderatorer som fungerar alldeles utmärkt. Vet vi inte hur eller vilka kriterier moderatorn/moderatorerna på SSA’s medlemsforum ska väljas på så finns det flera andra forum att fråga hur de anser på den saken. Med klara och tydliga förhållningsregler för moderatorerna så blir det enklare att utföra moderering om det skulle behövas och att man har någon annan att konsultera. I en optimal värld behövs det ingen moderator men ibland behövs en lugn röst lyssna på.

  15. Om man kontaktar förtroendevalda i SSA, i vilken mån av tid anser du det är rimligt att man skall få svar?
  Svårt att sia om vilken tid som anses vara rimlig men att det ska gå en eller flera månader innan svar är inte acceptabelt. Har man som förtroendevald inte tid eller kompetens att svara på ett ärende så bör man svara med det också och kanske till och med hänvisa till någon annan som kan svara i det specifika ärendet.

  16. Kommer du att finnas tillgänglig för diskussioner på SSAs forum?
  Självklart.

  17. Inom vilken tidsram efter styrelsemöten anser du att protokoll skall finnas medlemmarna till handa?
  Jag och andra har framfört tidigare att ett styrelseprotokoll mycket väl kan komma upp på hemsidan samma vecka eller senast nästkommande vecka som mötet hölls. Blir det en justering i protokollet kan det enkelt åtgärdas genom att det rättade protokollet läggs upp och ersätter det tidigare. Man kan göra medlemmarna uppmärksamma på att det är ett ojusterat protokoll för tydlighetens skull.

  18. Anser du att SSA kan ställa krav mot myndigheter?
  Krav kan SSA generellt inte ställa på en myndighet och beror i mångt och mycket på vad frågan egentligen gäller.

  19. Anser du att vi skall ha kvar pappers QTC?
  Ja, i den mån det är ekonomiskt möjligt och motiverat att ha den kvar.

  73 de SA0BGA
  //Niclas
   
  4 people like this.
 8. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Vad jag förstår så är du den ende kandidaten som är valbar förutom sittande styrelse.
  Du verkar ha förstått att man måste lyssna inåt för att kunna agera utåt.
  Jag önskar dig lycka till Niclas.
   
  6 people like this.
 9. SM-Frank

  SM-Frank Well-Known Member

  Ang fråga nr5.

  5. Anser du att dagens amatörradioprov är på en novisnivå och att SSA bör verka för att införa ytterligare en svårare certifikatsklass än nuvarande?

  Sitter själv och pluggar inför proven, och för mig som ny är det minst sagt rena "Grekiskan"...
  Fick tanken... varför inte dela på behörigheterna...
  finns ju en del som har extremt mycket kunskap kring radioteknik och fysik.
  Men att kräva att nya skall ha samma intresse eller kunskap gör ju att det är svårare att komma igång och kanske på sikt så försvinner intresset helt om ribban på kunskapskraven ligger för högt.
  Varför istället inte dela på nivåerna, så man själv kunde bestämma hur långt man vill gå.
  Typ så här:

  1 del: Köpa färdig kommersiell radio utrustning och sända med t.ex max 100w.
  (avlägga 2 enklare prov än idag, dvs utan ellära och komponenter, men istället lägga vikt vid etik och lagar kring sändning)

  2 del: tillstånd att bygga egen utrustning och sända med max 500w.
  (1 prov kring ellära, komponent lära osv...)

  3 del: tillstånd att sända via satellit osv med max 1000w
  (1 prov kring de senaste sändnings sätt, satellit, nätverk osv)

  Ovanstående är bara ett exempel på hur det kunde delas och inget som jag har kunskap kring om det kan vara bra rent praktiskt osv...
   
  Last edited: Jan 20, 2014
 10. SM7CBS

  SM7CBS Well-Known Member

  Vi svenska radioamatörer och SSA är ju inte i läge att ställa krav på PTS.
  PTS är vår Tillsynsmyndighet och bestämmer vad som ska gälla. Vi har att förhålla oss till vad de bestämmer.
  Jag har förstått att PTS ambitioner är att de svenska kravnivåerna ska ligga på samma nivå som övriga Europa vilket de inte gör i dag.
  En viss höjning får vi nog räkna med. Det pratas om en novisklass men det får vi se om det blir av.
  Tore SM7CBS
   
 11. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Med risk att upprepa mig så förhåller det sig så att amatörradion existerar genom en generös inställning från makthavarna internationellt.

  Allt som har med radio att göra är reglerat i internationell lagstiftning, och där har amatörradion fått en egen definition som en teknisk hobby. Detta återspeglas numera även i PTS föreskrifter.

  Just det som föreslås, en "oteknisk licensklass", har diskuterats av och till men faller på att radioamatörer rent allmänt förväntas ha en ganska hög teknisk kompetensnivå. Om man skulle göra avkall på detta så hamnar amatörradion på samma nivå i makthavarnas perspektiv som privatradio och liknande verksamheter, och de stora privilegierna i avseende på tillgången till frekvenser och effektnivåer som amatörradion ännu har blir ett minne blott.

  Det kunskapsmått som den nuvarande svenska examinationen omfattar når med viss tvekan upp till den nivå som förekommer i andra länder som en "novisklass", men ger de privilegier som andra länders högsta licensklasser medför.

  I de flesta länder finns ännu privatradiofrekvenser som upplåtits just för den kategori som, av olika skäl, inte ställer upp på kunskapskraven som finns för att få ett amatörradiocertifikat.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  4 people like this.
 12. SM-Frank

  SM-Frank Well-Known Member

  Tackar så mycket för svaren!
   
 13. sa0bga

  sa0bga Well-Known Member

  Hej igen
  Saxar lite från SSA's forum med frågeställarnas tillstånd.

  Hej Urban

  I relation till den största majoriteten medlemmar så tillhör jag den yngre skaran helt klart, däremot har hobbyn alltid legat nära tillhands både privat och professionellt genom yrkeslivet som har varit kantat av radio i olika former och egenskaper. Till exempel var jag med och installerade SL's Södra Bussradio från grunden, allt från installationer i fordon till basstationer och centrala radioväxeln samt programmering utav denna.
  Aktiviteten hemifrån är helt rätt inte så stort som jag skulle vilja däremot så används klubbstationen, SK0ZA, flitigt så nog har jag erfarenhet utav att köra radio och på det sättet hålla hobbyn igång på i mina ögon en lagom nivå. Möten och loppisar har det blivit också. Både SK0QO's och Eskilstuna några gånger inkl senaste årsmötet samt SM0 och DL0 möten dessutom och det har då varit naturligt att hålla sig inom distriktet under åren men det kommer med all säkerhet att ändras om jag blir invald i styrelsen.

  Vid det laget hade inte valberedningen, eller någon annan från styrelsen/kansliet, kontaktat mig. Valberedningen har fortfarande inte kontaktat mig utan det var kanslichefen som kom med en förfrågan om en presentation till QTC samma dag (på kvällen) som det tillkännagavs på hemsidan.
  Tack för inbjudan Urban och jag kommer till årsmötet så vi kan träffas där också. Du är välkommen att slå en signal eller skicka ett mail också.

  Ett är klart att jag inte har samma kontaktnät som ordförande då vi inte har verkat inom samma bransch professionellt samt med olika inriktningar på karriären. Jag ställer dessutom inte upp och kandiderar till posten som ordförande eller vice-ordförande då jag själv inte anser mig erfaren nog idag för dessa poster utan som ledamot och där tror jag att jag kommer att fylla den funktionen väl. Vi kan nog säga att de medlemmar som har varit inne på forumet har med all säkerhet sett min signal och vet var jag står i de frågor som jag har deltagit i där. Enkelt sagt tror jag att man kan beskriva det som ett generationsskifte i styrelsen. Nyttan av kontaktnätet spelar nog inte så stor roll idag utan den stora frågan idag ser jag som att faktiskt börja samarbeta med medlemmarna i första steget internt inom SSA och få upp engagemanget från medlemmarna och samspelet mellan medlemmar och styrelsen. Förhoppningsvis kan vi då också locka tillbaka en del gamla medlemmar och nya för den delen också.


  Hej Urban och alla andra

  Intressant att du tog upp detta och ännu mer intressant med formuleringen att jag "pratar inte med överheten". Det vore mycket intressant att höra hur den formuleringen kom till då det är en rätt så vass och negativ formulering.
  Det var så här att på årsmötet tog jag tillfället i akt att få en liten pratstund med ordförande om styrelsens motivering i frågan om pdf'en som vi alla känner till att den diskuterades mycket och jag försökte att få fram en vettig motivering eller förklaring till styrelsens påståenden som var vid den tiden. Jag trodde att det skulle vara enklare att prata med ordförande personligen men så var inte fallet. I stort det enda raka svaret jag fick från ordförande var "Du förstår inte..." och sedan vände ordförande på klacken och gick till andra besökare.
  Så ifrån det steget att ordförande lämnar mig med dessa ord till att jag uppfattas som att inte vilja prata med överheten är för mig mycket märkligt och vore intressant att få reda på hur det kom till.

  Hur jag ska kunna jobba med ordförande är enkelt, precis som jag jobbar med alla andra. Med ett rakt och respekterande förhållningssätt som alltid, under förutsättning att samma ges. Jag tror nog att den stora frågan blir med tanke på hur frågorna har hanterats här hur ordförande ska vara ordförande nog att respektera andras åsikter och diskutera sakligt och faktabaserat och inte blanda in personen bakom rollen i frågorna. Det är på det sättet jag själv vill bli bemött i styrelsen.


  73 de SA0BGA
  //Niclas
   
  4 people like this.
 14. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man


  :):):):):)
   
  2 people like this.
 15. SA0BUX

  SA0BUX Old Member

  Styrelsen borde väl representera ett genomsnitt av medlemmerna ?

  Låter märkligt att alla skulle behöva vara någon sorts elitamatörer med stora kontaktnät, det är då vi får en styrelse som den nuvarande
  som inte verkar ha någon verklighetsförankring.
   
  5 people like this.
 16. SM7SEK

  SM7SEK Administrator Staff Member

  Har man gjort en liknande genomlysning av övriga kandidater? Jag har inte sett något liknande tidigare med så ingående frågor och analyser.

  SM5OXV skrev:
  Jag är nyfiken av vad Niklas har för kontaktnät som vi i SSA har för nytta av nationellt och internationellt. De som sitter i styrelsen i dag är välkända ute i landet på grund av sina aktiviteter på banden och olika mörten mm.


  Jag kan inte riktigt förstå syftet med ovanstående. För att få in nytt friskt blod i föreningens styrelse behöver man ta in "nykomlingar" med mindre erfarenhet. Jag tycker det är viktigare att man ser till vad personen har för mjuka kunskaper. Ett kontaktnät bygger man upp efterhand.

  Fundera på följande!

  Om Tore SM0DZB på sin valturné land och rike runt sagt att han skall skjuta samarbetet med PTS i sank genom att konsekvent obstruera och förtala andra organisationers medlemmar, hade Tore då blivit vald till ordförande?
   
  1 person likes this.
 17. sa0bga

  sa0bga Well-Known Member

  Till dags datum har ingen annan av sittande kandidater som är uppe för omval svarat på samma frågor eller ens deltagit i diskussionerna som har förekommit i motsvarande tråd på SSAs forum.

  73 de SA0BGA
  //Niclas
   
  1 person likes this.
 18. SM7FBJ

  SM7FBJ Bjarne

  Det är nog så Niclas att i och med att du visar beslutsamhet och vågar ta för dig så får den typ av frågor du fick tidigare av Teemu som själv är "etablerad" inom olika verksamheter och har synts till i amatörradiomedia. Det är så enkelt att en utmanare som är okänd för många vill man "klämma på" och se om det håller. Att sedan de andra kandidaterna inte sätts under luppen är inte så konstigt, de är ju "kända".

  Det finns dock alltid ett klientel som kan "komma in" i verksamheten genom vänner som redan är där och när de väl är inne i verksamheten så håller man sig kvar genom att trampa på andra och ta för sig så långt det går, både med sjyssta och osjyssta medel, inget kostigt alls.

  När man väl har tagit sig genom nålsögat gäller det dock inte att trampa som nuvarande ordförande har gjort, även om han klarar sig ett tag till så blir fallet kännbarare när det inträffar, det går kanske enkelt att förklara med att man har så mycket annat privat så att man lämnar posten. Formuleringarna är lika många som alla blunders.
   
  3 people like this.
 19. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  SEK skrev; "Om Tore SM0DZB på sin valturné land och rike runt sagt att han skall skjuta samarbetet med PTS i sank genom att konsekvent obstruera och förtala andra organisationers medlemmar, hade Tore då blivit vald till ordförande?"
  ----

  Tja, vem vet. Vi kan i alla fall konstatera att en klar majoritet av SSAs medlemmar inte har haft några synpunkter på ordf och SSAs agerande gentemot PTS och arbetet i Samverkansgruppen de senaste två-tre åren. Inte ens efter två anmälningar om granskning av styrelsen till revisorerna där hela mail-växlingen mellan ordf och PTS och annat underlag gjordes tillgängligt för medlemmarna att ta del av hade medlemmarna något att anmärka på. Inga arga insändare i QTC har förekommit och ingen debatt och kritik på SSAs forum förutom från ett synnerligen litet gäng som kanske kan räknas på om inte ena handens så båda händernas fingrar och ev tårna på en fot. En mikroskopisk minoritet av SSAs c:a 5200(?) medlemmar. Dessutom har ju revisorerna noga granskat PTS-affären genom att intervjua ordf så att all sanning kommit i dagen. Resultatet blev som förväntat och det lär också resultera i en ren revisionsrapport till Årsmötet där styrelsen får ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och kanske också beröm för att ha gjort ett bra jobb att stå emot gnällspikarna. Därmed är saken formellt avklarad och kan läggas till handlingarna. Ordf och SSA får sitt bevis på att de tagit tillvara medlemmarnas intressen och kan fortsätta jobba vidare på samma väg nu med Årsmötets välsignelse. Går dessutom ANDs motioner igenom, vilket inte skulle förvåna mig så hänger alla kritiker lösa och riskerar att bli uteslutna ur föreningen. Någon annan tolkning går det väl knappast att göra?

  Vem som skall sitta i styrelsen bestämmer medlemmarna via sin valberedning som väljs av årsmötet. Även här förefaller det som medlemmarna är nöjda med sittande styrelsen och som valberedningen föreslagit till omval. En medlem har föreslagit en motkandidat och det blir därför poströstning om denna.

  Så om man utgår ifrån att det stora flertalet medlemmar är nöjda med sin förening SSA så är ju allt toppenbra. Det lilla fåtalet som är missnöjda kan fortsätta klaga och hoppas på en förändring eller så kan de gå ur SSA och lägga mer tid på att bygga och köra radio. Finns det några andra vettiga alternativ om spelets regler skall följas?
   
 20. SM7FBJ

  SM7FBJ Bjarne

  Bengt skrev:

  "Så om man utgår ifrån att det stora flertalet medlemmar är nöjda med sin förening SSA så är ju allt toppenbra. Det lilla fåtalet som är missnöjda kan fortsätta klaga och hoppas på en förändring eller så kan de gå ur SSA och lägga mer tid på att bygga och köra radio. Finns det några andra vettiga alternativ om spelets regler skall följas?"

  -----

  Det stora flertalet som vi tidigare sett bryr sig helt enkelt inte utan är nöjda med tidning och QSL-service. Det lilla fåtalet som står på barrikaderna kommer nog stå där fortsättningsvis och kliva ner när förändringen de väntar på (bla ny ordf) inträffar. De kommer dock ha stegen nära till hands för att kunna klättra upp igen. De som tröttar försvinner/går ur.

  Nej några vettigare alternativ finns nog inte, men vill man kunna "vara med" så bör man inte "gå ur". Bygga och köra radio kan man dock göra utan SSAs medverkan, har man blivit "slagen på" tillräckligt ofta för att man säger ifrån/ifrågasätter så är väl utgången solklar?
   

Share This Page