1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Vertikal ovanför en Logperiodic?

Discussion in 'Antenner och master' started by Bonazera, Jul 25, 2011.

 1. Bonazera

  Bonazera Well-Known Member

  Kan man montera en vertikal för 11 meter, typ Sirio 827, på maströret ovanför en 6 el Logperiodisk antenn, typ Tennadyne T6?

  Jag har Sirion på skorstenen nu och vill få bort den därifrån.
  Kan man ta bort jordspröten på den ifall att de stör T6:an och vad innebär i så fall det för prestandan på Sirion.

  Hur långt emellan skall det optimalt vara för att få bra funktion på båda?

  73
   
 2. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Om du tar bort jordspröten på vertikalantennen borde du kunna placera den direkt ovanför logperiodaren, utan att de påverkar varandra speciellt mycket. Istället för jordplansspröten kan du sannolikt använda bommen på logperiodaren som jordplan.
  mvh Sture
   
 3. Bonazera

  Bonazera Well-Known Member

  Tack Sture!
  Men bommen är ju i direkt konakt med spröten och en del av logper-antennen samtidigt som den är isolerad från maströret.
  För mig ser det ut som det skulle kunna påverka båda antennerna negativt.
  Jag inbillar mig att jordplanet på Sirion kan påverka logper om de sitter för nära varann.

  Många vertikaler är utan jordplan, är de annorlunda konstruerade än de med jordplan?
  Kanske bäst att sätta dit en sån om man vill ha 11 metern kvar vertikalt, eller...
   
 4. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Är verkligen bommen i kontakt med spröten på log-periodaren?
  Det jag menar (du kan prova med) är att ta bort jordplansspröten på vertikalen och istället använda dig av (ansluta elektriskt) till bommen. Skulle bommen, mot förmodan ha kontakt med spröten ... kan det vara ok också. Hur som helst tror jag knappast det vertikala elementet påverkar log-periodaren. Det går också att anpassa bomlängden om det behövs för att få en lämplig längd för vertikalen.

  Alla antenner behöver vara en del av elektrisk krets, alltså måste strömmen i det vertikala elementet ha en väg tillbaka genom ett mer eller mindre definierat jordplan, så att det blir en sluten krets. Antingen försöker man i konstruktionen bestämma hur jordplanet eller motviken ska vara utformad eller också blir det som det blir. Det finns antenner som inte har något jordplan, då blir det antennmasten eller utsidan på koaxen som fungerar som jordplan.
   
 5. SM6APQ

  SM6APQ Well-Known Member

  Hej.
  Det finns mekaniskt sett två typer av log.per.antenner. En typ - Hy.gain om jag inte minns fel - har bommen "jordad" d v s i galvanisk kontakt med mast och rotor. Elementen till log.per är isolerade från bommen och en 200-ohmig transmissionsledning (isolerad från bommen) matar elementen. Här kan man nog använda bommen som motvikt till en vertikal.

  Den andra typen av log.per har två kvadratiska al-rör som tjänstgör som en dubbelbom och fungerar oxo som transmissionsledning till log.per.antennens element, t ex Tennadyn. Här är det tveksamt om man skall använda det kvadratiska röret som är i kontakt med koaxialkabelns skärm som motvikt. Prova för skoj skull!

  73
  Bengt SM6APQ
   
 6. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Jag kommenterar normalt inte saker som har med 27 MHz att göra, men gör här ett undantag
  p.g.a. att frågan har allmänt intresse när det gäller koppling och påverkan mellan antenner.

  För att det ska uppstå koppling mellan olika antenner krävs att antingen de sitter nära varandra i samma riktning eller att de är resonanta med påtagliga Q-värden.
  Den enda resonanta strukturen med högt Q är vertikalantennens spröt, som är vinkelrätt mot log-periodarens element.

  Log-periodiska antenner har låga Q-värden och kopplar därmed ganska lite mot omgivande föremål.

  "Radialerna" däremot är för korta (1,4 m; motsvarar en lägsta resonans på c:a 50 MHz) för att vara självresonanta inom någon av antennernas arbetsfrekvensområden, varför det är ganska uteslutet att de kan påverka log-periodarens prestanda.

  För att något sådant ska kunna ske måste "radialerna" ha en längd som är i närheten av halva längden hos det kortaste elementet hos den logperiodiska antennen.

  Om du ser till att ha ett avstånd av en eller ett par meter mellan "radialernas" plan och planet hos logperiodarens element så är risken för påverkan försumbar. Möjligen kan resonansfrekvensen hos vertikalantennen påverkas något.

  Att ansluta maströret för vertikalantennen till någon av logperiodarens bommar som en form av motvikt leder till obalans och till att logperiodaren slutar att fungera.

  73/

  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  Last edited: Jul 30, 2011
 7. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  Ja, jädrans .... jag var fel ute där. Tennadyne T6 har, precis som APQ skriver en dubbelbom som också fungerar som transmissionsledning. Och Sirio-antennan har radialer som bara är 140 cm? I så fall skulle jag prova att montera Sirioantennen med radialerna, strax ovanför log-periodaren. Kanske en halvmeter upp?
   
 8. Bonazera

  Bonazera Well-Known Member

  Tack för svar till er alla!
  Ett extra tack till Karl-Arne som gjorde ett undantag och förklarade så himla bra!
  Det ska bli intressant att testa lite längre fram på hösten, det blir nog utan jordplan först och c:a 1/2 till 1 meter emellan antennerna.
  Skall även bli intressant att se hur Logper går på 11 meter.

  Personligen förstår jag inte skillnaden radiomässigt och på egenskaper på 11 och 10 meter!!
  Tycker nog att det är minst lika svårt att få QSOn på 11 meter där man inte kör med kilowatt ut!

  Bästa 73, Göran S. SA4BJK
   

Share This Page