Vertikalantenn och längd på matarledning

SA0AND

Well-Known Member
Har en vertikalantenn som jag matar med ca 20 m 50ohm koaxialkabel från min radio med inbyggd ATU.
Vertikalantennen är monterad på terrassen och har inga radialer. ATUn klarar att stämma av alla band 80-10m
Har nu bytt till en ca 15 m lång 50 ohm koaxialkabel och nu kan ATUn inte stämma av flera band i spannet 80-10m.
Kan någon förklara varför och vilka längder som skall undvikas eller vad som kan göras för att antennen skall
kunna stämmas av 80-10m. Radialer kan inte monteras.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Om du inte har några radialer så kommer din koax att agera radial.
Dessutom kommer koaxen att transformera antennens impedans till någonting helt annat i radioänden på koaxen.
För att komma tillrätta med detta problem bör antennens impedans vara 50 ohm eller åtminstånde nära 50 ohm på alla band av intresse.
Radialer hjälper till att få en "rimlig" impedans i antennens matningspunkt.

För att ta reda på hur du ska välja koaxlängd behöver du använda en VNA och svepa antennen i dess matningspunkt mellan 80-10m.
Du kommer då också kunna räkna ut vilken impedans du får i radioänden av koaxen.
 

SA0AND

Well-Known Member
Om jag monterar en radial(motvikt) till antennens jordsida hur lång skall den då vara?

Antennens specifikation:
  • Antenna Type: End Fed Vertical
  • Frequency (TX): 3.5 - 52 MHz, (RX): 1.8 - 55 MHz (With ATU)
  • Power Handling: 300W pep
  • Impedance: 50 Ohms
  • SWR: 1:1.5 or less
  • Connector: SO239
  • Length: 5.4m
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Om jag monterar en radial(motvikt) till antennens jordsida hur lång skall den då vara?
Om du kan dra ut en "eleverad" radial så ska den vara 1/4 våglängd på det bandet som du kör på.
Vill du köra på flera band så blir det många olika radialer.
Om du lägger radialen på marken så behöver du inte tänka på längden utan bara dra ut flera trådar åt olika håll
Börja med några st 10m långa trådar eller så många du kan och prova hur din tuner reagerar på det.
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Om det är en köpeantenn med någon form av "UNUN" i botten där du ansluter koax så ska det inte spela någon roll med din kabellängd, 20 eller 15 m. Är du säker på att kontaktering, kontakt(skärm + mittledare) är rätt. Det får inte vara något glapp, dåligt utfört.

/Sven.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Ja dom hävdar ju att det inte behövs någon motvikt och VSWR är ju lågt så det borde funka.
Kanske behövs det en choke i matningspunkten eftersom koaxlängden påverkar resultatet.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Det är fullständigt omöjligt att få till de SWR-värden som finns i specifikationen utan att
ha en "ATU" med stort anpassningsområde mellan antennen och radion.

Antennens impedans blir mycket påverkad av dess omgivning och hur lång koaxialkabeln är, samt hur antennen och stationen är anslutna till skyddsjord eller ev. HF-jord som t.ex. räcken, plåtskoningar, tak eller dylikt.

Enligt uppgift innehåller antennen en 6:1 UnUn, med okända egenskaper när det gäller antal varv, kärnmaterial och primärinduktans. Frånvaron av radialer gör att impedansen blir svår att uppskatta, men det nedanstående är ett försök.

För att börja nedifrån:

80m: Antennimpedans 20-j500 ohm, transformeras till 4-j70 ohm, eller ett SWR ungefär 15:1 i änden av 20 m koax
40m: Antennimpedans 30-j200 ohm, transformeras till 10-j40 ohm, eller ett SWR ungefär 6:1 i änden av 20 m koax
20m: Antennimpedans 60+j20 ohm, transformeras till 10+j4 ohm, eller ett SWR ungefär 4:1 i änden av 20 m koax
15m: Antennimpedans 100-j200 ohm, transformeras till 20-j30 ohm, eller ett SWR ungefär 9:1 i änden av 20 m koax
10m: Antennimpedans 250+j50 ohm, transformeras till 40+j10 ohm, eller ett SWR ungefär 4:1 i änden av 20 m koax

Det som sannolikt har hänt är att den inbyggda ATU:n har ett anpassningsområde som är större för vissa fasvinklar hos lasten än för andra, och att ändringen av kabellängden har ändrat fasvinkeln så mycket på några band så att ATU:n inte längre klarar dem.
 

SM0UAN

Well-Known Member
Den enda tekniska info man får, är ju att det är en ändmatad vertikal. Det sägs inget om ifall det är en dipol eller en monopol; det finns "vertikala spröt" som i praktiken är dipoler, fast de är "ändmatade", i och med att matarledningen fortsätter inuti en halvan av dipolen och är internt ansluten till mittpunkten. Den som sett försvarets VHF högantennspröt vet vad jag menar. Att en vertikal monopol påstås funka utan motvikt känns lite udda och att man anger antennens impedans till 50 Ohm känns också lite "off"; det värdet kanske gäller vid en viss frekvens, under vissa förhållanden, men knappast alltid, i och med att den enligt uppgift ska användas med en ATU.
 

SM0UAN

Well-Known Member
Den enda tekniska info man får, är ju att det är en ändmatad vertikal. Det sägs inget om ifall det är en dipol eller en monopol; det finns "vertikala spröt" som i praktiken är dipoler, fast de är "ändmatade", i och med att matarledningen fortsätter inuti en halvan av dipolen och är internt ansluten till mittpunkten. Den som sett försvarets VHF högantennspröt vet vad jag menar. Att en vertikal monopol påstås funka utan motvikt känns lite udda och att man anger antennens impedans till 50 Ohm känns också lite "off"; det värdet kanske gäller vid en viss frekvens, under vissa förhållanden, men knappast alltid, i och med att den enligt uppgift ska användas med en ATU.
Hmm, jag tycker i efterhand det var lite svepande text jag skrev. Jag menade bara, att den lätt tillgängliga infon från de ställen som sålde artikeln, var mycket summarisk och lite "märklig". Det kanske finns utmärkta datablad och konstruktionsbeskrivning nånstans jag inte hittade, som väl beskriver hur den funkar.
 

SA0AND

Well-Known Member
SM0AOM: Tack för svaret. Min radio Yaesu FTDX-10 är ansluten till nätaggregatet som i sin tur inte jordat mer än via det skyddsjordade eluttaget.
Antennen är ansluten direkt till radion med RG-mini-8 och inte ansluten till någon separat jord. Finns det någon förbättring att göra
där? Bor i lägenhet men kan få ner ett jordspett i marken om det skulle vara någon förbättring.
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Enligt uppgift innehåller antennen en 6:1 UnUn, med okända egenskaper när det gäller antal varv, kärnmaterial och primärinduktans
Jag hittade lite mer info. https://www.avalonarc.org.uk/articles/servicing-hf-360-antenna.html
Här ser man att det troligtvis rör sig om en 4:1 UnUn med 10 varv primärt på en T200-2 vilket ger 1.2µH primärinduktans.
Letar man vidare så finner man att den också kan vara lindad på en T200-6 vilket då ger ca 1µH.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Den största fördelen med alla sådana här "mirakelantenner" är att de minskar störningarna på banden p g a dess låga verkningsgrad. Som AOM skriver så finns det ingen möjlighet att en 5 m lång tråd eller spröt ansluten till någon typ av transformator/UNUN/Balun osv (vilken som helst) kan ge en impedans i häradet 50 ohm så att en koaxialkabel av obestämd eller varierande längd kan användas som matarledning och sändaren ser ett lågt SVF på flera/alla band. Omöjligt.

Genom att korta eller förlänga matarkabeln kan impedansen i antennens matningspunkt alltid transformeras till någon annan impedans som i bästa fall kan ett lägre SVF som sändaren kan acceptera eller som faller inom det arbetsområde som en ATU klarar av att anpassa. Har man tur eller ork att prova olika längder på kabeln så kanske antennen med matarkabeln som andra halvan i "dipolen" kan fås att fungera på fler band.

Det går att nå ut över hela världen även om antennen är aldrig så dålig. Somexempel har korta mobilantenner för 80 m bara en verkningsgrad runt 3-5% och de fungerar ju för kontakter inom EU tidvis med mycket gott resultat.

Men ett bättre och billigare alternativ till HF-360 torde vara att införskaffa ett 5 m metspö t ex på Biltema för 99 kronor och 90 öre. Dra in en kopplingtråd invändgt eller tejpa utvändigt. Anslut om möjligt en eller flera radialer som helst spänns upp en bit över marken, läggs på marken eller om trångboddheten är extrem, slå ner ett jordspett och gilla läget.

Anslut en 300 ohm bandkabel som matarledning och använd en ATU med s k balanserad utgång så sändaren blir nöjd och kan lämna full uteffekt till ATU. Visar det sig att ATU inte klarar av att anpassa antennsystemet (antenn + matarledningen) på något/några band kan man prova att koppla in en extra längd bandkabel om någon halvmeter eller meter eller flera och prova igen.

Fördelen med 300 ohm bandkabel eller ännu hellre en öppen 600 ohm stege är att missanpassningsförlusterna som är helt oundvikliga blir så små att större delen av sändarens effekt kan nå fram till antennen och stråla ut i etern. Det är ju det man vill eller hur?

Hur man än vrider och vänder på never ending resonemang som dessa så handlar det om kompromisser, men vissa kompromisser är så katastrofalt dåliga att de helt enkelt bör undvikas med alla medel.
 

SM5MX

Well-Known Member
Vad jag främst slogs av i denna tråds inledning var att ingen information ö h t lämnades om hur lång denna "vertikalantenn" var; en icke helt oväsentlig uppgift, IMHO. Det avgjorde att jag ö h t avstod från att kommentera. Andra, mer kompetenta har dessbättre tagit vid och spridit ljus över saken.
 

SM7CZR

Old Member
SA0AND:
Berätta varför matarledningen blev cirka fem meter kortare än tidigare. Enligt bilderna på den gamla tråden körde du tydligen en hel del och din ATU klarade att avstämma antennen. Har du flyttat antennen? Varför?
Var inte rädd för att informera!
 

SM0GLD

Vänsterhänt
Fästet på denna antenn är anslutet till koaxkabels skärm.
Om antennen monteras på en metallmast får man automatiskt en "motvikt"
Utan denna mast agerar givetvis koaxkabeln som "motvikt" men man fårstår att skillnaden kan vara väldigt stor beroende på hur man har monterat antennen. Masten kan ju vara jordad i nedre änden eller kanske svävar den i luften.
 

SA0AND

Well-Known Member
Längden ändrade jag p g a att koaxen skadades och att det egentligen räckte med 15 m.

Antennen är inte monterad på någon mast utan fastskruvad i altanens träräcke. Så frågan är om det skulle hjälpa att ansluta en motviktsledning(får plats med ca 7 m) till fästet alternativt dra en ledning till ett jordspett från fästet?
 
Top