Vertikalt strålnings diagram 144 MHz Yagi grupp

SM4GGC

Member
Jag utfört lite praktiska experiment med mitt antennsystem 4X13 el YU7EF EF0213M på 2m under 1 veckas tid här med mycket skruvande
1663608086587.jpeg
En 360 graders mätning runt horisonten ger 5-10 dB brushöjning med några toppar 20 dB och 15 dB

I första diagrammet röd linje har jag mätt upp det vertikala mot en signalkälla 300m bort. Jag har alltså ändrat elevation 1 gr åt gången och mätt signalstyrkan.

Den blå eller turkosa linjen är samma typ av mätning men i antennriktning mot den starkaste brusökningen som är ca 20 dB över mitt brusgolv mot kall rymd som är vid vid 45 graders elevering.
Mätningen har upprepats i annan antennriktning med liknande resultat utan att få den förväntade brusminskningen "brun kurva

Nu till 10 000 kronorsfrågan varför följer inte bruset antenndiagramet och dämpas i fliken mellan huvudlob och första sidoloben?? Någon som har några ideer? Kan många bruskällor på olika avstånd men samma riktning med hjälp av reflexer, refraktion, ground gain ge det här resultatet?

Grader = horisontell axel, dB = Vertikal axel
1663608455529.jpeg

Antennsystem uppmätt med två olika stackningsavstånd i vertikalled 3,4m mörkrött och 3,6m rosa.
Horisontellt 3.950 i båda fallen
Iden är att få ned sidolober för att minska brus vid elevering. Nedan visar en förbättring upp till 28 grader med 3,4m ljusbrun linje men sedan över 28 grader blir det bättre med 3,6m mörkare brun linje
1663609075879.jpeg

/SM4GGC, Stig
 

SM0AOM

Well-Known Member
Jag är böjd att tro att detta har med att stör- eller bruskällor väldigt sällan är punktformade, utan istället utbredda.

En utbredd bruskälla erhålls när källorna är anslutna till t.ex. ledningar vilka är stora i förhållande till våglängden, eller om de är flera som är sinsemellan okorrelerade.

När man inte vet signaturerna i tids- och frekvensdomänerna på de individuella källorna, blir det svårt att identifiera dem.
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Du har ett antennsystem med ett montage som kan komplicera din strävan att minska loberna i E-plan.
Ofta glömmer vi bort att loberna från en antenn är tredimensionella.

Figur tre på den här sidan https://www.antenna-theory.com/antennas/travelling/yagi3.php visar en 3D-plott av en yagi.
Ovanför denna figur finns diagram för E respektive H.

3D-figuren säger mer om hur antennens lober ser ut i rymden.
Om man stirrar sig blind på E-plotten är lätt att tappa bort sig när man mäter på antenner då man får svårt att hålla koll på vilken lob som är pekar i den önskade eller den oönskade riktningen.

http://www.yu7ef.com/ef0213m.htm länken leder till en beskrivning av antennen och där finns diagram för antennens lober i E-plan och i H-plan
Som synes av dessa diagram har antennen ett antal lober i både E- och H-plan.

Du får ett minima på cirka 25dB vid elevationen 11-12 grader som jag inte kan se i diagrammen för singelantennen.

Nu har du fyra antenner med två polarisationer vardera som alla tillsammans bildar en helhet vilket kan göra det svårare för dig att hitta en lösning speciellt om störningskällan är utbredd.

Tyvärr verkar inte länken till mätningarna för en X-variant av antennen fungera. Det hade varit bra om du kunnat jämföra dina mätningar med någon annans mätningar.

Så en liten avslutande fråga vilken polarisation kör du med, H, V eller cirkulärt?
 

SM4GGC

Member
Tack för intressanta svar och kommentarer!
AOM;s synpunkter låter rimliga dock tycker jag det är konstigt att signaler från brus och störkällor kan uppfattas som de kommer ifrån punkter ovanför horisonten, hur förklaras annars avvikelsen

NTJ: simuleringen av fyrstacken med +pol element jag gjort med EZNEC Pro/2 V7 i E plan visar ganska god överenstämmelse med min upp mätning av E-plan loberna mot signalkällan. 3D blir det inte så tjusigt i EZNEC Pro/2 men det går att vrida o snurra på den så man får en uppfattning om hur loberna ser ut.
Jag växlar TX mellan H- och V-pol efter behov och kör diversitet "Adaptiv pol" på RX vid EME trafik

Simulering E-plan 4 stack
1663663405076.png 1663663623522.png
 

SM7NTJ

Well-Known Member
Det kan tänkas vara så att avvikelsen beror på att störkällan olyckligtvis har en placering som är sådan att den inte hörs bra via huvudloben.
När du eleverar antennerna dyker den upp som gubben i lådan när nästa lob får in den i fokus.

Ett problem är att veta i vilken lob som störningen kommer in i antennen. Du kan alltså råka ut för att en lokal störkälla indikeras som att komma in med elevation över horisonten.

Kan du elevera ned under horisontalplanet och se vad som händer?
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Man kan med stor säkerhet utgå ifrån att störkällan - troligen flera som samverkar - inte är punktformad precis som AOM skriver. Dessutom är det tämligen säkert att polarisationen varierar inom den fysiska volymen som störningarna utbreder sig inom. Man kan tänka sig störningen som en diffus stördimma runt en fastighet som innehåller flera enskilda störare som var och en har olika signaturer om de mäts i närfältet osv.

Jag har vid flera tillfällen ägnat mycket tid åt att leta störningar här i grannskapet. På 144 MHz använder jag en känslig AM-mottagare med en HB9CV. När man promenerar längs vägarna och på tomterna så noteras kraftiga brustoppar runt varje fastighet och inte vid något tillfälle jag kan erinra mig har jag funnit en s k punktformad störkälla. Man kan ibland konstatera att störningarna är starkast i en viss del av fastigheten men nästan samma signalstyrka kan ändå återfinnas på helt andra ställen långt bort från där störaren defakto är belägen. Störningar är alltid en blandning av direktstrålade och ledningsbundna och varje störare har ju sitt utstrålade "antenndiagram" med djupa minimum och maximum i olika polarisationer. Det är sånt man ser i samband med EMC-mätninga på en produkt när denne roteras och mätantennen placeras på olika höjder och med olika polarisationer.

Så det kan vara förklaringen till varför de teoretiskt simulerade djupa minimumen fylls ut i verkligheten. Sen har man ju ingen direkt koll på hur signalerna når mottagaren via olika utbredningsvägar och därför kan hamna i såväl fas som motfas med djupa minimum på vissa frekvenser eller med vissa antennelevationer/riktningar.

PS
Jag väntar fortfarande på att någon skall uppfinna RF-glasögon så vi kan se de elektromagnetiska fälten med blotta ögat. Det skulle förmodligen ge många Aha-upplevelser.
 

SM4GGC

Member
NTJ: Jag kan elevera -6 grader Vid -4 är markbrus som starkast ca +1 dB
EQL: Ok det är i alla fall en viss korrelation med uppmätta antenndiagrammet och stör brus/källor.
Har införskaffat en tinySA behöver bara få färdig en bredbandig preamp till den för störningsjakt
 

SM0AOM

Well-Known Member
Jag väntar fortfarande på att någon skall uppfinna RF-glasögon så vi kan se de elektromagnetiska fälten med blotta ögat. Det skulle förmodligen ge många Aha-upplevelser.

Sagt av P G Hofvenschiöld, legendarisk föreläsare i Elfältteori på Chalmers:

"Så tar vi på oss fältglasögonen, och då kan vi faktiskt se potentialen som 'assistenten' måste övervinna när vi skickar honom med en testladdning i handen ut mot oändligheten, ja, ända bort till Mölndal..."
 
Top