1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

VHF 1:1 balun?

Discussion in 'Antenner och master' started by SM7VZX, Sep 13, 2008.

 1. SM7VZX

  SM7VZX Well-Known Member

  Hej,

  Behöver veta förkortnings faktor för RG142B/U koaxial kabel?

  Vet någon hur många varv RG142 behövs på en rör av diameter 20mm för 1:1 VHF balun?

  Samir, SM7VZX
   
 2. SM7CZR

  SM7CZR Old Member

  1:1 VHF-balun


  Tyvärr vet jag inte hur många varv som behövs, men jag hittade lite andra typer av baluner. Kanske kan du hitta något användbart tips här:
  RF BALUNs by SM0VPO

  73 /Ingvar
   
  Last edited: Sep 14, 2008
 3. SM6RPZ

  SM6RPZ Well-Known Member

 4. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Man brukar räkna med att en luftlindad "1:1 balun" börjar göra verkan när seriereaktansen
  i den spole som bildas av ytterledaren blir 4 gånger impedansen i matningspunkten.

  Alltså behövs en reaktans på minst 200 ohm, vilket motsvarar 0,22 uH vid 144 MHz.

  Lindar du 4 varv tätlindat på 20 mm diameter så blir det en induktans på c:a 0,3 uH eller en reaktans
  av 320 ohm vilket bör räcka till.

  Vill man ha en ännu högre isolation så kan man öka på antalet varv till 10 - 11, och då blir spolen
  självresonant någonstans runt 160 MHz vilket ger ett belopp hos serieimpedansen på 1000-tals ohm.
  Nackdelen med detta är att balunens egenskaper då riskerar att påverkas av omgivningen.

  73/

  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 5. SM7VZX

  SM7VZX Well-Known Member

  Tack Karl-Arne.

  >Vill man ha en ännu högre isolation så kan man öka på antalet varv till 10 - 11, och då blir spolen
  >självresonant någonstans runt 160 MHz vilket ger ett belopp hos serieimpedansen på 1000-tals ohm.

  1000-tals ohm är väll bra.

  >Nackdelen med detta är att balunens egenskaper då riskerar att påverkas av omgivningen.

  Menar du att själva antennen eller bara balun påverkas lättare av omgivningen, dvs. träd, master, hus, regn...

  Ska man kanske välja 7-8 varv som bästa antalet till freq. av 1443Mhz?

  MVH
  Samir
   
 6. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  När en spole närmar sig självresonans så kommer dess egenskaper att allt mer
  påverkas av omgivningen (bommar, metalldelar t.ex.),
  på ett sätt som är svårt att modellera.

  Därför kan det vara bättre att avstå några 100 ohm och få stabilare egenskaper hos balunen.
  Man kan knappast märka någon praktisk skillnad på t.ex. 5 varv eller 8 varv.

  Man bör rent allmänt skydda en antenns matningspunkt och balunen för regn och isbildning.
  I synnerhet is påverkar de elektriska egenskaperna rejält.

  Om du avser att stacka två eller flera antenner måste du också se till att alla baluner är identiska,
  så att lika lång koax på några centimeter när ingår i varje balun.
  Bryter man mot detta blir det inte mycket till antenn.

  73/

  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 7. SM7WSJ

  SM7WSJ Well-Known Member

  Bara lite intresserad, (missar aldrig en chans att lära)


  När använder man en 1:1 balun i VHF samanhang? jag har kört 4:1 på vikt dipol samt DK7ZB match på splitdipol och även bara med ferriter på koax vid splitdipol.

  Vet en kille som byggt monsterantenn med splitdipol och ferriter med perfekt resultat.

  (Nu är det säkert många som skriker rakt ut när man kört utan balun men,, :cool:)

  73 Håkan SM7WSJ
   
 8. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Ett inte alldeles ovanligt fall är när man har en Yagi-antenn med små avstånd mellan
  drivet element och direktorer/reflektor ("close spaced").

  Då blir det drivna elementets impedans något 10-tal ohm, som sedan kan transformeras
  upp till 50 ohm balanserat i en vikt dipol.

  73/

  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 9. SM7VZX

  SM7VZX Well-Known Member

  >När använder man en 1:1 balun i VHF samanhang? jag har kört 4:1 på vikt dipol samt DK7ZB match >på splitdipol och även bara med ferriter på koax vid splitdipol.

  YU7EF (YU7EF WEBSITE) antenner använder splitdipol (50ohm) eller kör man vikt dipol med 4:1 transformator.

  Eftersom balun kommer att sitta i en låda, isolerad från boom och regn/ is, kommer jag att köra med så många varv som jag får plats i lådan, upp till 10.

  En fråga till Karl-Arne: " Varför DK7ZB, (Details for all Yagis, i slutet av sidan) kopplar "shield av koaxen i sina 50 ohms choke" till boom?
   
 10. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Ytterledaren av koaxen på den sida av balunen som är kopplad till den obalanserade kabeln
  bör kopplas till ett så stort metallföremål som möjligt.

  Detta beror på att då blir kvoten mellan impedanserna i balunens induktans och impedansen i resten av kabelns utsida så stor som möjligt, och då kommer strömmarna på utsidan av kabeln att stoppas som mest effektivt.

  Om man inte ansluter ytterledaren till bommen eller "jord" så kommer det att finnas längder på kabeln vilka gör balunen mindre effektiv. Dessutom riskerar en del av HF-energin att stråla ut från ytterledaren, vilket påverkar strålningsdiagrammet.

  73/

  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 11. SM7VZX

  SM7VZX Well-Known Member

  Tackar.

  73 & CU
  Samir, SM7VZX (7S7V, E77V))
   
 12. SM7VZX

  SM7VZX Well-Known Member

Share This Page