1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Vi tackar ESR för skärpta effektbestämmelser

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by Per/SM7YES, Feb 1, 2015.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. SA0AIB

  SA0AIB Per

  Kristoffer, kan man inte tänka sig en jämförelse mellan http://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/ptsfs-2013_4-undantag-tillstand.pdf ochhttp://www.pts.se/upload/Foreskrifter/Radio/PTSFS-2014_5-undantag-tillstandsplikt-rattad.pdf?

  I de gamla föreskrifterna står det för de flesta amatörbanden:
  I http://www.ham.se/pts-ssa-iaru-nrau/24757-vi-tackar-esr-skarpta-effektbestammelser-4.html#post88650 finns det en pedagogisk bild. Där finns det ett exempel med en ton som amplitudmodulerar en bärvåg. Den resulterande radiosignalen visas med en tunn linje i den andra figuren ovanifrån. Den högsta effekten blir då (200 V)^2/50 ohm/2 = 400 W i de två topparna då signalen går upp till 200 V.

  Nu har det blivit:
  Det som har tillkommit är p.e.p., som betyder toppenveloppeffekt. Enveloppen är den feta linjen i samma figur och begreppet definieras i Envelope (waves) - Wikipedia, the free encyclopedia. Enveloppen går också upp till 200 V, så bägge ger samma resultat. Tillägget av p.e.p. följar radioteknisk praxis och tydliggör att man visar man ska mäta effekten snabbare än modulationssignalen ändrar sig för de vågformer vars amplitud varierar. Karl-Arne tog upp att tidskonstanten vid effektmätning skulle tidigare vara kortare än 0,25 sekunder för att följa talets variation, vilket är ett exempel på samma princip. p.e.p. är tillämpligt på alla modulationsformer.
   
 2. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  AZQ skrev; "På 27 MHz blev det tillåtet med 12w SSB rätt nyligen, samtidigt sänker man effekterna på hambanden...."
  ----

  Bakgrunden till effekthöjningen på 27 MHz står att finna i ett ECC-beslut och förklaras i PTS konsekvensutredning daterad 2011-12-14 inför ändringar i undantagsbestämmelserna.

  "Genom ändringen genomförs ECC-beslut ECC/DEC/(11)03.16
  Privatradio i frekvensbandet 26,96-27,41 MHz är en enkel form av privat radiokommunikation (talkommunikation) mellan utrustningar som monteras i hemmet, i bilen, i fritidsbåten eller som används som handhållen utrustning (walkie-talkie). Privatradio kan under vissa förutsättningar även användas för internationell kommunikation. Ett stort utbud av privatradioutrustning finns även idag i många länder. I Sverige får användningen av privatradio i 27 MHz-bandet mest ses som hobbyverksamhet och socialt medium. Undantag från tillståndsplikt som bygger på ERC respektive ECC-beslut finns sedan tidigare i PTS föreskrifter. Utöver detta har alla CEPT-administrationer haft sina egna nationella krav för privatradio. Genom ECC-beslutet införs en effekthöjning för amplitudmodulerad sändning med dubbelt och enkelt sidband vilket breddar utrustningens tekniska användbarhet. Privatradio är tillåtet i många länder och det är en fördel om samma utrustning kan användas utan begränsningar i flera länder. Det underlättar för både producenter vid marknadsföring och för användare i internationella sammanhang."


  Men någon sänkning av effekten på amatörradio har "man" väl inte gjort. Bara förtydligat vad för sorts effekt det är. PEP.
   
  3 people like this.
 3. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Tror du själv på detta Bengt. Den lögnen går vi inte på. Tyvärr…. Du är avslöjad!
   
 4. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Ja jag är säker på att jag tror på det Per.

  Du kan förslagsvis utnyttja din demokratiska rätt att skriva till PTS och be om en effekthöjning till 2 kW PEP som du utgår ifrån att vi hade innan föreskriften förtydligades den 1 januari 2015.
   
  5 people like this.
 5. SA7ASX

  SA7ASX Well-Known Member

  En remissinstans är väl en organisation eller annan myndighet som berörs av remissen.
  Inte en enskild medborgare.
   
 6. SM5JAB

  SM5JAB Well-Known Member

  Nope. Vad betyder orden? :

  "Remiss, remissinstanser
  Myndigheter, organisationer eller personer
  som får säga vad de tycker om nya förslag."
   
 7. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Det finns inget som hindrar den enskilde radioamatören Per att lämna synpunkter till PTS. Sedan blir det naturligtvis upp till PTS att ta ställning till om synpunkterna har stöd i t ex ITU-RR och andra regelverk eller på annat sätt kan anses relevanta och baserat på sådana bedömningar göra lämpliga förtydliganden som t ex att ta bort definitionen av PEP i Föreskrifterna och endast ange effekten som odefinierade watt.

  Ett annat alternativ är att Per engagerar sig i SSA och den vägen försöker påverka PTS att höja effektgränsen till de 2 kW som han menar att vi haft tidigare. Det är väl de möjligheterna som står till buds för honom så som läget är just nu med den nya Föreskriften som trätt i kraft.
   
  3 people like this.
 8. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Du vet vet exakt vad jag menar Bengt. Du kan mätteknik lika väl som jag. DU skall skämmas (och det gör du nog innerst inne). Du och din förening har gjort den största inskränkningen för radioamatörer som någonsin har gjorts. Hade inte ESR skickat in detta förslag hade SSB-operatörerna kunnat fortsätta köra 2 kW. Detta vet du mycket väl så kom inte här och ljug!

  När man berättar om detta för sina utländska amatörradiokolleger undrar de hur det kan finnas en sådan förening som ESR… OCH DET ÄR VI MÅNGA I DETTA LANDET SOM UNDRAR OCKSÅ!!!
   
  Last edited: Feb 14, 2015
 9. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Men Pär, du verkar anse att endast ESR kände till metoden att mäta effekt med PEP metoden.
  Jag tror att den kunskapen redan fanns hos tjänstemännen på PTS, så även om ESR inte hade
  kommenterat i remissen så kunde denna ändring ändå ha blivit införd just för att många länder
  redan har infört denna metod för att slippa att amatörer misstolkar effektgränsen.

  Du måste nog angripa den/de som utvecklade metoden i först.
   
  1 person likes this.
 10. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Om man anser sig få köra 2 kW, så varför inte 3 kW eller 5 eller 30...

  När man läser den brännvinsadvokatyr som framförs så står det ganska klart
  varför "frihet under ansvar" inte längre fungerar inom amatörradion.

  Jag har goda relationer med PTS å yrkets vägnar och jag kommer att
  fortsättningsvis ta varje tillfälle i akt att propagera för högre examinationskrav,
  återinfört telegrafiprov samt kanske även sänkta effektgränser, grundat i
  EMC- och EMF-resonemang.

  Höga effektgränser är varken en rättighet eller ett självändamål.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 11. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  YES skrev; "Du vet vet exakt vad jag menar Bengt. Du kan mätteknik lika väl som jag. DU skall skämmas (och det gör du nog innerst inne)."
  ----

  Jodå, jag förstår att du bygger hela din argumentation på din egen tolkning av den tidigare odefinierade "max uteffekten" där du hävdar att det inte fanns någon bortre gräns för hur mycket du kunde dra på. På så sätt kunde du rättfärdiga att använda ditt stora slutsteg i ladan. Nu när max uteffekt definierats som PEP så menar du att effekten sänkts - relativt din egna tolkning då du nu inte kan dra på som du vill utan att bryta mot Föreskrifterna. I skenet av ett sådant inskränkt resonemang som jag anser inte gagnar amatörradiokollektivet så är jag om möjligt ännu mer tacksam för att PTS rättade upp sin Föreskrift så att det nu inte råder några tvivel om vad som gäller. Så nej, jag skäms verkligen inte. Det är bra med ordning och reda.

  >>>När man berättar om detta för sina utländska amatörradiokolleger undrar de hur det kan finnas en sådan förening som ESR… OCH DET ÄR VI MÅNGA I DETTA LANDET SOM UNDRAR OCKSÅ!!!

  Jodå, jag har läst några av de mail du skickat runt och baserat på hur du lägger upp saken där så kan jag mycket väl tänka mig att en och annan låter sig vilseledas av din argumentation om "effektsänkningen" och att bara telegrafi skulle vara tillåtet. Jag skulle nog också undrat om jag inte hade haft den insikt jag har eller undersökt saken närmare.
   
 12. SM7WSJ

  SM7WSJ Well-Known Member

  För mig känns det viktigast att vi har en sund dialog med PTS som förhoppningsvis gynnar oss i framtida frågor om specialtillstånd mm.

  Var det verkligen PTS intention med den tidigare skrivningen att vi lagligt skulle kunna köra 2KW SSB??

  Jag ser bara fördelar att vi radioamatörer och PTS talar samma språk, och det är den enda tänkbara vägen vi kan gå framöver.

  73 Håkan
   
  2 people like this.
 13. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Japp. Där satt den. ESR i ett nötskal. Bara så alla vet! Nu kom det från självaste källan inom ESR. Vi ser även här hur man har otillbörlig påverkan av telemyndigheten genom sina kontakter.

  Vi flesta har också insett att ESR är en förening för inbördes beundran där man ser ner på vanliga amatörer som inte är civilingenjörer eller 150-taktare. Rätta mig om jag har fel. Låt ESR fortsätta vara en förening för ENDAST denna lilla klick av självbeundrare.

  Hälsningar
  Per
   
  Last edited: Feb 14, 2015
 14. SM7MMJ

  SM7MMJ Well-Known Member

  Nej Per, det var nog en förhastad slutsats. Man måste skilja på vad enskilda personer eller medlemmar tycker och gör. Det är inte automatiskt samma sak som vad en förening gör. Jag har inte samma åsikter som andra medlemmar I de föreningar jag är medlem i, men jag ser det som en rättighet och skyldighet att på olika sätt vara delaktig i besluten inom varje förening, respektera andras åsikter och rösta för eller emot policies och beslut i demokratisk form. Det bästa sättet att påverka är alltid att deltaga i debatten och påverka vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. Vissa är mästare på att att upptäcka brister långt i förväg och skapa en strategi långt före alla andra inser att det ens håller på att hända. Om vi istället för att hela tiden hålla på att tjafsa hade jobbat tillsamans och dragit nytta av den samlade kompetensen så hade vi alla vunnit på det.

  73/Kent
   
 15. SA5BYS

  SA5BYS Well-Known Member

  Kommer att spara 50 kronor i år
   
 16. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  Ja, det var verkligen huvudet på spiken och det som hela diskussionen handlar om.
  Har PTS ändrat sin inställning om effektgränserna eller bara gjort ett förtydligande om vad som gäller?
   
 17. Per/SM7YES

  Per/SM7YES Well-Known Member

  Hej Kent. jag menar att vi kan låta ESR förfalla till en förening för enbart dessa nämnda medlemmar. Övriga kan lämna och istället göra nytta för hobbyn på andra bättre sätt. Som det är nu utnyttjar bara ESR:s styrelse sin medlemsstock som ett mandat för sina tokiga idéer.

  Hälsningar
  Per
   
 18. SA6APZ

  SA6APZ Well-Known Member

  Vilken effektnorm och mätmetod har ni hittills valt att använda, ni som anser att PEP medför en sänkning?
   
 19. SM6FPG

  SM6FPG Fritidskonsulent

  Är glad för mitt medlemskap i ESR och kommer att efter bästa förmåga sprida förträffligheten med föreningen till mina amatörkamrater.
   
  4 people like this.
 20. SA5A

  SA5A Well-Known Member

  "Otillbörlig påverkan"? Tar du inte i lite för mycket nu, Per? Det kan vara så enkelt att ESR lämnar in välgrundade och genomarbetade remissvar som PTS anser bidrar till de ärenden det handlar om. Om de sedan har en god relation, behöver det ju inte betyda något negativt.

  I effektfrågan har jag hela tiden tänkt att det handlar om PEP, jag vet inte varför, mer än att jag förutsatt att det är det som gäller. Den tidigare definitionen möjliggjorde visserligen en tolkning där mer än 1kW var möjligt på topparna. Visst, det som inte uttryckligen är förbjudet är inte förbjudet.

  Samtidigt kan jag tro att höga effekter inte är amatörradions framtid. Alltmer kommer hälsoskäl och miljöskäl att hävdas. Bättre att inte utmana för mycket!

  mvh Sture
   
  3 people like this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page