1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Vi tackar ESR för skärpta effektbestämmelser

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by Per/SM7YES, Feb 1, 2015.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. SA7LOO

  SA7LOO Well-Known Member

  Vänta lite nu. Var inte ESR:s mål att harmonisera proven med CEPT? Hur harmoniserar ett telegrafikrav med detta?
   
  1 person likes this.
 2. SM5KYH

  SM5KYH Well-Known Member

  Det verkar vara väldigt svårt för många att skilja på person och förening.
   
  6 people like this.
 3. SM4UKE

  SM4UKE Well-Known Member

  Vilken argumentation... Man kan ju nästan undra om det är ett s.k. internettroll som är i farten och bara skriver en massa saker för att reta upp omgivningen. Eller någon som nu är besviken att ett gammalt kryphål nu har proppats igen.

  Om man påstår sig veta något om mätteknik inser man lätt att det måste vara definierat hur man ska mäta med mätmetoder som inte lämnar utrymme för egna tolkningar. Om någon från Swedac skulle läsa den här tråden skulle de nog med rätta ifrågasätta vad som vissa påstår och risken är att radioamatörer framstår som väldigt oseriösa. Det skulle vara intressant att veta om Swedac svarade på remissen och vad de i så fall skrev.

  Argumentationen från YES går ut på att göra mätmetoden så oerhört vag att det går att tänja på det till egen fördel och det kan ju på ytan verka trevligt. Men det går då att tänja lika mycket åt andra hållet vilket kan slå tillbaka när/om PTS vill göra tillsyn. Med en vettig mätmetod är risken för att utsättas för godtycke liten.
  Den seriöse radioamatören inser värdet av att mäta effekt på ett vedertaget och sunt sätt.
  Vem skulle acceptera att bensinpumparna mätte på något vagt definierat sätt?

  Utländska radioamatörer undrar nog också vilken ordning det tidigare varit i bananrepubliken Sverige. ESR har ingen anledning att skämmas för det här utan ska snarare hedras för att man verkar för att ge svensk amatörradio en seriös prägel.

  En gammal klassiker från W. von Siemens:
  Messen ist wissen, aber messen ohne wissen ist kein wissen
   
  12 people like this.
 4. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Ett telegrafikrav är helt orelaterat till CEPT-regelverket.
  Det står varje administration fritt att kräva eller inte kräva telegrafifärdighet för trafik under 30 MHz.

  Skulle PTS åter finna det nödvändigt och lämpligt att kräva telegrafifärdigheter så är de i sin fulla rätt.

  Orsaken till att telegrafikravet försvann är att det en i verkligheten oförankrad uppfattning spreds att kravet hindrade
  tekniskt duktiga individer att bli radioamatörer och därmed motverkade tillväxten i antal.
  I stället visade det sig att kravsänkningarna inte alls ledde till den tillväxt som förväntats.

  Dagsläget har i stället blivit att vi har fått varken kvantitet eller kvalitet.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  1 person likes this.
 5. igge

  igge Well-Known Member

  Ett telegrafikrav är helt orelaterat till CEPT-regelverket.
  Det står varje administration fritt att kräva eller inte kräva telegrafifärdighet för trafik under 30 MHz.

  Skulle det innebära telegrafifärdighet på frekvenser över 30 MHz?
   
 6. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Varje administration har rätt att sätta de krav som den vill utöver minimikraven i M.1544
  när det gäller operativa färdigheter.

  Tidigare gällde internationellt för alla att telegrafifärdighet krävdes under 1000 MHz (1947),
  144 MHz (1959) och 30 MHz (1979).

  WRC 2003 tog bort denna skrivning och överlämnade till de nationella administrationerna att avgöra ifall telegrafikunskaper
  skulle behövas. Detta är i princip oberoende av frekvensband.

  Inget skulle hindra PTS, att ifall de önskade, införa ett telegrafikrav även över 30 MHz.

  Min allmänna mening om "telegrafidebatten" är annars att ifall bara 10% av den energi som genom tiderna har lagts ner på att klaga över telegrafikraven istället hade investerats i att lära sig den ädla telegrafikonsten hade problemet aldrig uppstått.


  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  Last edited: Feb 14, 2015
  1 person likes this.
 7. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Skulle vilja föreslå att man istället för telegrafikrav införde ett krav på grundläggande
  programmeringskunskaper.

  Telegrafikravet motiverades tidigare av att samhället behövde personer med dessa färdigheter,
  men idag finns inte längre detta behov.

  Däremot så tenderar teknikutvecklingen att gå mer och mer mot SDR och att blivande hams lär
  sig grunderna kring programmering är mer relevant i dag.
   
  7 people like this.
 8. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Ställer till 100% upp på detta.
  Gärna ett prov i PDP-11 assembler... :)

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  3 people like this.
 9. SM0BRF

  SM0BRF Well-Known Member

  ALGOL är väl ett mer neutralt val.

  /Roland
   
 10. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

 11. SA7LOO

  SA7LOO Well-Known Member

  Intressant. I så fall kanske det vore aktuellt att även införa krav på kunskaper inom datakommunikation.
   
 12. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  JSP är väl lite föråldrat i dag då OO är det som används mest, då är väl i så fall UML
  mer relevant?

  Bättre amatörer i betydelsen att de förstår modernradioteknik(SDR) bättre, åtminstone.

  Har personligen stött på ohyfsade amatörer med både A-cert och medlemskap i HSC
  så jag är inte alls övertygad om att just CW-kravet på något sätt skulle "förandliga" på
  det sätt som vissa påstår här.
   
 13. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  Nåja, vi skall nog inte flacka iväg i datavärlden. Lite grundläggande programmering i Fortran tycker jag borde räcka.
   
  1 person likes this.
 14. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Nja - som språk, kanske Java eller något liknande enklare språk var
  väl det jag tänkte på. Fritt och vitt spritt.

  Men AOM har rätt att språket är egentligen inte är så intressant när man
  ska lära sig programmera - det är mer en fråga att förstå algoritmer och
  datastrukturer ....
   
 15. SA7LOO

  SA7LOO Well-Known Member

  Viktigast är väl ändå att amatörer känner till de restriktioner och bandplaner som existerar. Om man nu väljer telegrafi eller något annat sätt att kommunicera bör vara underordnat. Har fått intrycket av att tiden sprungit ifrån telegrafin. Känns inte helt relevant längre att ha det som krav, men jag kanske har fel? Lite som att kräva att alla programmerare ska kunna Fortran. ;)
   
  1 person likes this.
 16. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  Telegrafin är bara relevant för de som är intresserade av telegrafi som en effektiv och rogivande kommunikationsform och som uppskattar fördelarna att nå långt med mycket enkel utrustning och låg PEP-effekt. Ligger intresset mer på att prata och vara social så finns det nog mer att hämta på telefoni. Om massor av data skall överföras kanske någon av de självrättande digitalmoderna passar bättre. Dessutom kan ju datorerna kommunicera med varandra helt utan att någon operatör behöver vara närvarande. Många möjligheter och var och en får försöka välja det som känns mest givande.
   
  5 people like this.
 17. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Visst, dagens samhälle är så fullt av "datoriserade procedurer" så alla medborgare, inte bara radioamatörer, skulle må bra av
  kunskaper i grundläggande programmering. Detta har också föreslagits ganska nyligen.(t.ex. Anybody can learn | Code.org)

  "Programmerare" efterfrågas dock ute i samhället till skillnad mot radioamatörer. De enda som efterfrågar radioamatörerna är vi själva.
  Därför kan telegrafi vara ett precis lika relevant krav som något annat.

  Jag grundar min iakttagelse om "bättre amatörer" på de icke-telegrafikunnigas korta halveringstider.
  Efter att T-certifikatet införts så föll nära hälften av de nyexaminerade bort redan vid första nyinbetalningen av tillståndsavgiften.

  Andra licensklasser behöll signalen mycket längre. Detta måste ha haft med intresset att göra.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  Last edited: Feb 26, 2015
  2 people like this.
 18. SA2CER

  SA2CER Well-Known Member

  "INFÖRA KRAV" Hit & dit läser man, spaltmeter upp och spaltmeter ner på detta forum, År ut & år in.
  Och det är alltid samma gäng som är igång om detta.
  ....Varför inte införa kravet att bara Nobelpristagare i fysik får köra radio!
  ....Eller varför inte ta jobb som p-vakt för att få utlopp för de här känslorna istället, helt enkelt.
   
 19. SM7TLH

  SM7TLH Well-Known Member

  Eller varför inte se till vad vi vet? Att sänkta krav initialt ledde till fler ansökta tillstånd som lika snabbt sades upp? Hur svårt skall det vara att förstå att det är kvaliteten och inte kvantiteten på amatörradiokadern som är det som väger tyngst i kommunikationen med myndigheten som räknas?
   
 20. SA7ASX

  SA7ASX Well-Known Member

  Varför då tillföra ännu mer "okunskap" till amatörradion genom en novislicens?
   
  2 people like this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page