Vi tackar ESR för skärpta effektbestämmelser

Status
Not open for further replies.

Per/SM7YES

Well-Known Member
Eftersom Karl-Arne SM0AOM ändå har sina åsikter och har stor inverkan i ESR är föreningens strävan ganska uppenbar. AOM har talat bl a om att vi borde sänka maxeffekten till 100W, eftersom det räcker för CW… Karl-Arne har också en direktkanal in på PTS, vilket han själv har uppgivit. Vi vet att både AOM och EQL står bakom att skärpa upp regelverket för radioamatörer på alla plan. Helst ser man att Televerket kommer tillbaka och kan göra godtycklig husrannsakan hos alla radioamatörer. ESRs ledande skikt (vi menar EQL och hans 5-10-mannasvans som trollar i alla forum) skiljer uppenbarligen inte på det som är våra rättigheter och fördelar och som kan regleras lokalt, mot sådant som man kan kalla för harmonisering mot omvärlden, som t ex harmoniserad utbildning som rättfärdigar oss att ta med licensen till utlandet.

VI vet också vilka personer från ESR som är nämnda i dokumentet som denna tråd startades med.


För att visa på ESR-ledningens likriktade inställning om hur och varför vissa människor inte borde få bli radioamatörer länkar vi här till en artikel som ESR-skaparen, som har ESR som sitt arbete genom att lägga ner en heltidstjänst för ESR, har skrivit på FRO-forum. Dessa tveksamma åsikter har herrarna demonstrerat för oss på olika sätt vid ett flertal tillfällen, så de är i och för sig ingen nyhet:

Har amatörradion blivit kommunikationsradio och amatörerna allt mindre kunniga? | Frivilliga Radioorganisationen

Här klargör alltså Bengt om vilka som inte borde fått bli radioamatörer.
Citat:
----------------
Amatörradion har de senaste årtiondena genomgått mycket stora förändringar. Gammal ordning har ersatts av ny oordning och okunskapen bland utövarna breder ut sig allt mer. Allt färre av dagens radioamatörer intresserar sig för kärnverksamheten i hobbyn. I stället har hobbyn kommit att utvecklas till en form av avancerad kommunikationsradio för massorna där samtalsämnena inte primärt handlar om radio. Detta är fakta som vi vackert får acceptera?

Vi som varit med ett tag (jag själv från slutet av 60-talet) har kunnat följa förändringarna steg för steg, år för år. Vi har goda referenser bakåt i tiden som hjälper oss att se skillnader och förstå sammanhangen. Sakta men säkert har privatradion och amatörradion närmat sig varandra. SSA har aktivt medverkat i denna denna fövandlingsprocess genom att inte ha lobbat hos PTS för att få myndigheten att värna om amatörradiohobbyns särart och existensberättigande som en fullvärdig radiotjänst enligt ITU:s definitioner. I stället har man lobbat för att förenkla provkraven för amatörradiocertifikat, förespråka snabb- och weekendkurser och tagit på sig allt arbete med provförrättning och administration av amatörradion i Sverige. Detta har naturligtvis medfört att allt fler personer fått möjlighet att snabbare komma in. I samma takt har den olagliga trafiken på
27 MHz frekvenserna minskat. Allt detta har medfört att PTS beslutat att ta sin hand ifrån oss och att stödet från myndigheterna i princip försvunnit.

En stor del av de nuvarande radioamatörerna har 27 MHz bakgrund. Det vet vi. Många har växt upp i en mer eller mindre laglös miljö i "allemansland" där de konsekvent - medvetet eller omedvetet - brutit mot radiobestämmelserna genom att köra olaglig radiotrafik, på otillåtna frekvenser, med för hög effekt med icke typgodkänd utrustning m m. Hurvida detta har varit en bra "plantskola" för riktiga radioamatörer tål att diskuteras. Beteendet från de elever som växte upp på plantskolan hör vi dagligen på våra amatörband där 27 MHz jargongen brett ut sig explosionsartat. Felaktigt användandet av trafik- och Q-förkortningarna samt allehanda rapande och fisande på frekvenserna är vanligt förekommande. Vi hör hur den ene klagar på den ande att han eller hon ligger "snett på kanalen" och hur signalstyrkerapporterna ges i enheterna päron och bananer, lysdioder, staplar eller pinnar.
Radioapparaterna kallas numera "lådor" och GP-antenner för "kråkor".
Yagi-antenner kallas "krattor". Man kan bli trött för mindre - eller? Den stora massan är stickproppsamatörer med köpt utrustning och minimalt intresse av att förkovra sig inom tekniken. Bagateller kan tyckas, men det är alla dessa små saker som tillsammans gör att amatörradions glans försvunnit och att vanligt folk drar på smilbanden när dom hör ordet amatörradio.

Jag vet att det finns många av den "äldre stammen" som har ungefär samma negativa bild av hobbyn som jag har, men som har resignerat för att de insett att loppet är kört. Den seriösa amatörradion vi haft förmånen att växa upp med finns inte längre. En del i min bekantskapskrets har lagt av med amatörradion helt - vilket är mycket tråkigt. Andra har gjort som jag, packat ner mikrofonen, slängt ut min ICOM och FT1000 ur schacket och satsar numera helhjärtat på telegrafi och tekniska experiment, hembyggen, surplus etc.

Vems är då felet för dessa negativa förändringar inom hobbyn - om de nu ens är negativa? Tja, skulden får i så fall läggas på oss etablerade radioamatörer själva, med SSA i spetsen som inte insett, orkat och förstått att bättre värna om vår unika hobby och de enorma privilegier vi fått för vår världsomspännade verksamhet. Det kan inte vara privatradiofolkets fel i alla fall.

Öppnar man portarna för kreti och pleti som vi defakto gjort så slinker naturligtvis också alla in - såväl de seriösa som de oseriösa.

Nåväl, vi får hoppas att alla intressanta diskussioner om teknik här på
Teknikreflektorn kan medverka till att fler intresserar sig för riktig
amatörradio och vad alla de olika komponenterna som finns bakom panelen i
radion har för funktion.

Nu QRT och QSY till lödkolven och SDR-projektet - adjö

73
Bengt SM7EQL
------------------
Slut citat.

Hälsningar
Per
 
Last edited:

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Godmorgon Per,

Jag tycker att min gamla debattartikel håller måttet än idag och den baserar sig på min egen syn på amatörradio baserat på de referenser jag själv har och jämför med. Det finns så klart många som inte håller med mig och som skulle välkomna att de få regler vi har togs bort helt. På så sätt skapas debatt och alla kan delta och tala för sin sak.
 

SA0BUX

Old Member
BUX
Du menar väl då att motstationen skulle kunna kompensera ett dåligt S/N-förhållande i länken genom att höja sin sändareffekt p g a att störnivån hos mottagaren ligger 20-30 dB högre än det atmosfäriska bakgrundsbruset. Egentligen borde den som har hög störnivå i mottagaren vara den som skapar balans i länkbudgeten genom att själva sänka effekten i motsvarande grad. Tekniskt sett alltså.

Man märker ibland att någon som är vrålstark inte hör de stationer som svarar. Kan säkert vara så att dennes S-meter står på S7 eller mer just pga av lokala störningar. Eländes elände.

Min tanke var att amatörers "behov" att använda allt högre effekt är att majoriteten har en försämrad mottagnings miljö jämfört med
"gamla" tider när vi inte hade några värre störkällor än termostater och tändsystem.

Det "naturliga urvalet" kan med tiden innebära att det bara blir högeffektsamatörer kvar förutom några lyckliga själar som bor långt ut på landet.

Förutom att flytta ut i skogen är det väldigt lite som en lyssnare kan göra när hela omgivningen är totalt nedlusad med illegal icke CE
märkt utrustning från Kina, och värre blir det dag för dag.

När jag började med amatörradio på tidigt sjuttiotal var det förhållandevis ovanlgt med slutsteg och dom som fanns var ganska klena jämfört med dagens.

Att arbeta för att återställa den lokala kvaliten på radioetern innebär möjligheter att genomföra kontakter med lägre effekter.
 
Last edited:

SM0RCL

Well-Known Member
Jag började på 27MHz.

Låt se, när jag fick T-cert, så hade jag en TS-660 med transverter, 15-ele Cue-Dee, VIC-64 för höghastighetstelegrafi, bandspelare med självbyggd PWM-krets för att sakta ner MS-telegrafi från cirka 800-takt till något läsligt. Slutsteg med hela 70W (kanske) och pre-amp.

Jag tycker nog att man ska inte generalisera att allt ont kommer från 27MHz. Det finns duktiga radiomänniskor där också. Kanske inte lika många civilingejörer som inom amatörradion, men ändå intresserade människor.

Sen är det så att den gamla B:90:an var ganska tydlig avseende vilken form av samtal som skulle föras på amatörradiobanden. Och det var definitivt inte fråga om vetenskapliga avhandlingar som skulle föras över radiomediet. Utan samtal som var för oväsentliga för att föras på det allmänna telenätet. På ren svenska, skitsnack.

Jag tror att vi ska vara glada för att vi har en viss volym av radioamatörer. För om volymen krymper under en viss kritisk nivå, så kommer skyddet för gruppen radioamatörer att minska. Och gillar man inte skitsnack på repeatrar, så behöver man inte lyssna på det.

Den INTERNATIONELLT sett trista trenden vad gäller amatörer som beter sig illa är nog inte relaterad till CW-kunskaper eller tekniska kunskaper, utan snarare samhällsklimatet, med ökande krav på omedelbar tillfredsställelse. Man har helt enkelt inte tålamod och ork att vänta. Därav aphuset, där alla gapar i mun på varandra.

Sen blir man nog som äldre amatör lite "mätt" också, och aktiverar sig inte lika mycket som förr. Jag kan avstå en VHF contest idag. Det kunde jag inte förr, det var ett måste. Nu har man kört hyfsat många rutor och känner inte riktigt suget. Och ja, jag kommer att köra 1kW pep på 2m när det blir färdigbyggt. Byggsatsen ligger och väntar. Nu saknas bara tiden.

Min definition på en riktig radioamatör är faktiskt en person som utövar hobbyn, med hänsyn tagen till sina medmänniskor, oavsett kompetens. För trots allt så är det en hobby som bygger på socialt nätverksbyggande mer än nya tekniska landvinningar inom radioområdet.

Bara mina åsikter

73 de Kai

PS: För övrigt så ser jag bara en sorts problem inom hobbyn, och det är människor som inte beter sig med hyfs.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Bengts inlägg från 2007 är lika aktuellt och relevant nu som när det skrevs.

Om det skulle vara så att amatörradio är någon form av "socialt medium" så har både ITU, PTS och IARU fel i sina definitioner av amatöradio.

ITU definierar amatörradio så här:

"amateur service: A radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest"

PTS har översatt detta till:
"amatörradiotrafik: icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt radiotekniskt intresse och utan vinstsyfte,"

Slutligen talar IARU på sin hemsida om att:

"Amateur radio, the greatest of all scientific hobbies"
och
"Amateur radio offers everyone a great technical hobby, with opportunities for growing your own technical capability, and having fun at the same time."

Något om sociala medier och socialt nätverkande kan jag inte hitta.

Däremot anser PTS i en konsekvensutredning 2012 att privatradion är ett "socialt medium";
"I Sverige får användningen av privatradio i 27 MHz-bandet mest ses som hobbyverksamhet och socialt medium"

Tittar man utifrån så finner man nog att beskrivningen "asocialt medium" passar bättre in på amatörradion,
lyssnar man på "banden" och läser fora som detta finner man att amatörradion till stor del befolkas av personer som har stora svårigheter att kommunicera.

Begränsningarna av samtalsämnenas natur som fanns fram till och med B:90
var en ordagrann översättning av den paragraf i Washington-reglementet från 1927
vilken reglerade vad en amatörstation fick användas till. Där stod:

"§ 2. When such exchange is permitted the communications must, unless the countries concerned have otherwise agreed
among themselves, be conducted in plain language and must be limited to messages relating to the experiments and to remarks of a personal character for which, by reason of their unimportance, recourse to the public telegraph service mould not enter into consideration"


Avsikten med skrivningen var att det var i högsta grad tillåtet med konversationer i klartext om den radiotekniska verksamheten
samt med "anmärkningar av personlig natur" och det var dessa anmärkningar som skulle vara så oviktiga att de
"inte skulle ifrågakomma för befordran över de allmänna teleförbindelserna".
Någon begränsning till "skitsnack" har därför aldrig förekommit varken nationellt eller internationellt.

Ett växande problem är att gentlemannamatören vilken följer regler och iakttar hänsyn av sig själv numera börjar bli utrotningshotad. Platsen har istället fyllts av personer vilka Kai/RCL mycket riktigt konstaterar har:

"...ökande krav på omedelbar tillfredsställelse. Man har helt enkelt inte tålamod och ork att vänta. Därav aphuset, där alla gapar i mun på varandra".

Tyvärr är det nog för sent att återinföra telegrafikravet som var ett ganska naturligt filter vilket medförde att sådana
som "har helt enkelt inte tålamod och ork att vänta" inte blev radioamatörer alls.

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM0KBW

Well-Known Member
Jag vet inte - men för mig är kommunikation och socialtnätverkande väldigt nära varandra.

Hur bygger man nätverk utan kommunikation?
Hur utför man kommunikation utan nätverk?
För mig är ett svar på ett CQ ett embryo till en ny gren i mitt sociala nätverk.
 
Last edited:

SM0RCL

Well-Known Member
Kommunikation=Överföring av information=Prat om både väsentligheter och oväsentligheter.

Om det behövs ett filter in i hobbyn, så varför ska det vara CW? För att alla inte kan lära sig det? Då är det väl bättre att ha ett radiotekniskt prov som är tillräckligt omfattande. Kanske till och med ett krav att man ska skriva ett tekniskt "paper" eller en C-uppsats inom området radiolära? Då kan vi snacka om ett bra filter för att stoppa människor som är "svagbegåvade".

Eller vi kanske skulle införa kravet att du får bara kommunicera med den kommunikationsmetod som du behärskar. CW kunnig, då får du bara telegrafera. Inget gymnasiebetyg som är godkänt i engelska, sorry, bara nationella kontakter. Köra RTTY utan relevant examina i elektromekanik eller datorprogrammering, no go.

Skit i CW som filter för inträde i hobbyn. Jag känner en T-certare som designar WiFi på kisel. Han kan mer om radiokommunikation än 90% av alla CW-kunniga på nätet. Han skulle säkerligen kunna doktorera i ämnet, om han hade tagit sig tid till det. Och då finns det inskränkta människor som påstår att utan CW-kunskaper, så kan han inte tillföra hobbyn något.

Sen har vi snacket om att CW är så bra när det är svaga signaler. Ja men begränsa uteffekten för CW till 100W då, eftersom det är så bra. JT65 och andra digitala moder är ännu bättre vid svaga signaler. Eller för den delen QRSS. Till och med jag kan avkoda en QRSS signal på en bildskärm. Gör det mig CW kompetent då? Eller är jag en dålig amatör för att jag faktiskt skiter fullständigt i CW. Precis som säkerligen ett antal CW-intresserade skiter i JT65. So be it. Till var och en vad vederbörande vill ha.

Vår hobby behöver endast ett filter. Och det är möjligheten att frånta rätten att köra amatörradio om du inte sköter dig på banden. För min del så är vädersnack eller diskussion om de senaste hemmorojderna lika ointressanta på 2m som 80m. Men skillnaden att 80m operatören kan sannolikt CW och sprider kunskapen om sina hemmorjoder till fler än den som snackar på 2m repeatern.

Jag hoppas verkligen att de som vurmar för CW inte har platta LED-skärmar vid sitt schack. Eller kör LoTW, eller elektroniska loggprogram. För riktiga amatörer kör katodstrålerör till sin dator. Och skriver papperslogg. Och har tålamod att vänta på QSL-kortet som kommer 10 år senare från den sällsynta DXpeditionen. För en riktig har ju inte bråttom. Så varför behöver han köra 80-takt?

ESR är en tillgång, eftersom många som skriver där är INTE radioamatörer, utan radioproffs, som också råkar ha amatörradio som hobby. För det ska vi vara tacksamma. Men det är bara att inse att återinförande av CW-kompetens kommer inte att medföra att svenska radioamatörer blir bättre. Det är snarare så att ett socialt tryck att bete sig är det som får folk att bli bättre, möjligen i kombination med att man skulle faktiskt kunna bli av med sina rättigheter om man inte lever upp till de krav som finns.

Nu har jag skrivit av mig lite grand.

73 de Kai
 

SM0AOM

Well-Known Member
Skit i CW som filter för inträde i hobbyn. Jag känner en T-certare som designar WiFi på kisel. Han kan mer om radiokommunikation än 90% av alla CW-kunniga på nätet. Han skulle säkerligen kunna doktorera i ämnet, om han hade tagit sig tid till det. Och då finns det inskränkta människor som påstår att utan CW-kunskaper, så kan han inte tillföra hobbyn något.

Favorit i repris...

Jag har hört visan om "det missförstådda radiotekniska geniet som inte kan lära sig telegrafi" i olika tonarter sedan tidigt
70-tal. Aldrig har några påtagliga exempel presenterats som visat att detta har med verkligheten att göra.
Däremot finns det gott om motexempel.
När jag gick på Chalmers och var engagerad i ETA så var kärntruppen runt SK6AB "riktiga radioamatörer".

Intressant nog så hade några av dem T-certifikat men hade ändå lärt sig telegrafi därför att det var nödvändigt för att köra EME och "svagsignalkommunikation" på VHF/UHF. Man kunde tydligt se att det hade med motivation att göra, eftersom
det fanns en och annan inom ETA som ville hålla på FM och repeatrar och därmed ifrågasatte behovet av telegrafikunskaper. Dessa hänvisades med "varm hand" till GSA och avhördes vanligen inte mera.

ESR är en tillgång, eftersom många som skriver där är INTE radioamatörer, utan radioproffs, som också råkar ha amatörradio som hobby. För det ska vi vara tacksamma. Men det är bara att inse att återinförande av CW-kompetens kommer inte att medföra att svenska radioamatörer blir bättre

När jag läser detta så tänker jag på f.d. yrkestelegrafisten och ESR-medlemmen Bengt/SM6APQ som brukar skriva här ibland. Han har arbetat som radioingenjör och radiooperatör åt ITU,FN, UD och SIDA sedan 70-talet varvat med att vara telegrafist på SAG. Vi var kollegor under den "gamla goda tiden" på Televerket Radio under några år där han bl.a. var en av mina elever när det hölls kurser om GMDSS i slutet av 80-talet. En person med den bakgrunden kan bl.a. både projektera, sätta ihop och operera en kustradiostation på egen hand i Polynesien ifall det behövs.

Jag befarar att den WiFi-kiseldesignande T-certaren står rätt handfallen i en sådan situation.

Slutligen har vi som radioamatörer inga som helst "rättigheter". Rättigheter får man när rättsliga förhållanden är reglerade i lagar eller avtal. När du köper en bil eller skriver på ett anställningskontrakt är prestationer och motprestationer reglerade, du ska betala en viss summa och få en bil som motsvarar beskrivningen eller arbeta med givna arbetsuppgifter under ett visst antal timmar och då få en viss lön. Andra rättigheter som t.ex. de att som medborgare åtnjuta åsiktsfrihet ochi varje fall i teorin slippa statliga intrång i sina brev och telefonsamtal är reglerat i lagar.

Radioamatörernas status är varken reglerad i avtal eller lagar. I LEK ges PTS möjligheten att upplåta spektrum med eller
utan tillståndsplikt, men PTS är på intet sätt förpliktigat att göra detta.

Amatörbanden är frekvensutrymme som finns tilldelat på olika premisser internationellt men det finns inga bindande förpliktelser för en administration att tilldela hela eller ens delar av detta utrymme nationellt.

Det tillhör dock "god ton" att som signatär av Telekonventionen följa de övergripande besluten som tas inom ITU, men inga lagrum finns som kan hindra PTS att med ett penndrag inskränka eller upphäva alla privilegier som svenska radioamatörer har ifall man skulle finna det lämpligt eller nödvändigt. Om radioamatörerna på något sätt har betalat för sin disposition av spektrum skulle ett avtalsförhållande kunnat anses finnas, och då skulle en civilprocess kunna ha framgång.

Det skulle gå att likna rättsläget vid allemansrätten, där man inte kan stämma en markägare som av någon anledning inte ger tillstånd till att t.ex. tälta på sin mark.

Amatörradion agerar som tidigare konstaterats på en marknad utan efterfrågan, så frågan om vilken skada som rörelsen skulle anses ha förorsakats om amatörbanden skulle försvinna är intressant. Är privilegiet att "ropa 59 till andra kufar" något som skulle kunna anses vara möjligt att "kvantifiera i monetära termer" så att ett ideellt skadestånd kan komma i fråga?
Ingen svensk radioamatör har veterligen ingått något avtal där man förbundit sig att skaffa certifikat och utrustning eller generera en viss mängd trafik mot någon form av vederlag.

En frågeställning värdig en Henning Sjöström.
Frivilliga lagvrängares syn på saken efterlyses...

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 
Last edited:

SM0RCL

Well-Known Member
Eftersom jag är T-certare och inte kiseldesigner, så kan jag bara säga att jag har gjort följande.

Varit planerare och genomförare av Afrikanska Unionens nät i två militära insatser. Operationsområde stort som ett riktigt stort europeiskt land. Inbegrep HF, VHF, UHF, signalskyddssystem, analog och digital modulation, satphone, satcom, televäxlar, datornätverk, e-post över radiolänk med mera. Frekvensområden från cirka 4MHz upp till 5GHz.

Och märkligt nog, så behöde jag inte CW-kompetens en enda gång.

Fast jag gjorde nog ett dåligt jobb, eftersom jag inte kunde CW. Fick kontraktet förlängt också...

Nä, min WiFi-polare skulle säkerligen inte klarat just det jobbet. Men å andra sidan, en som designar GHz-prylar kan sannolikt inte lyckas med en vågledare som transmissionsledning på HF. För då väljer man stegmatad kabel istället.

Min poäng är att CW är som ett "filter" helt oväsentligt. Då är det mer relevant att ha ett högre krav på teknisk kompetens och faktiskt trafikvett, oavsett modulation. Fast det är klart, en CW-pile är säkert ett under av ordning och gentlemannaskap.

För rent logiskt så finns det väl ingen koppling mellan CW-kompetens och folkvett, eller?

73 de Kai
 

SM0AOM

Well-Known Member
Inbegrep HF, VHF, UHF, signalskyddssystem, analog och digital modulation, satphone, satcom, televäxlar, datornätverk, e-post över radiolänk med mera. Frekvensområden från cirka 4MHz upp till 5GHz.

Vilka av dessa system skrev du specifikationerna för och "designade" materielen i på protokoll-, modul- eller apparatnivå?

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SA2CER

Well-Known Member
...Men....HERREGUD, Herrarna "Telegrafi" AOM & EQL.

"Tyvärr är det nog för sent att återinföra telegrafikravet som var ett ganska naturligt filter vilket medförde att sådana
som "har helt enkelt inte tålamod och ork att vänta" inte blev radioamatörer alls."

Jag tillhör kategorin " har helt enkelt inte tålamod och ork att vänta" inte blev radioamatörer alls." Man blir bara rent förbannad av att läsa sådant SKITSNACK!!
..Kan ni tänka er gubbar, Jag blev ändå ingenjör! Jag har jobbat på Ericsson som systems manager! Jag satt precis som ni och lödde ihop radioutrustning som 14-åring.
Ja, AOM, Det är för sent att återinföra telegrafikravet, Och vad tror du det beror på? Skall vi våga oss på en gissning? .....-Det är för omodernt!! Det är även era fördomar. Sluta upp med det nu och försök att ha roligt med hobbyn istället för att klaga. Använd energin i positiv anda. Det tänker åtminstone jag göra framöver. Det här är ju en fantastiskt trevlig hobby med så många glada entusiaster med med så mycket att komma med alldeles oavsett om de kommer från 27 Mhz, båtradion, flygradion eller dx-mottagaren eller nåt annat, men att de faktiskt kommit till oss av en anledning.
 
Last edited:

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Fundera inte så mycket över telegrafi, det är ett mode över amatörradio som du kan kommunisera över. Vill du lära dig så varsågod. - Skit i vad andra vill!!

/Sven.
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
CER skrev; ´"..Men....HERREGUD, Herrarna "Telegrafi" AOM & EQL."
----

Stopp ett tag - sakta i backarna. :)

Jag har inte förespråkat återinförandet av morsetelegrafi som obligatoriskt krav för amatörradiocertifikat. Däremot var det jag som initierade möjligheten för de som önskar skaffa sig dokumenterade färdigheter i morsesignalering att avlägga ett prov för en auktoriserad SSA-provförrättare och på helt frivillig väg få ett sk SSA Telegrafiintyg om detta. Det är en tjänst SSA kan erbjuda. Se det som vilket diplom eller kursintyg som helst. (Detta var för många år sedan)

Sedan har jag säkert skrivit att jag personligen tycker att kravet på färdigheter i morsetelegrafi inte skulle tas bort. Jag har nog inte skrivit att det var ett filter i syfte att gallra bort personer utan istället att kravet fungerade som ett flugpapper (ett sådant där klibbigt som flugorna fastnar i) för att hålla kvar eleven i utbildning i klubbregi under en längre tidsperiod så att denne skulle få en så bra start som möjligt i sin nya hobby. Det är en åsikt man bör få lov att ha och som många andra har.

Så som läget är idag år 2015 så kan vi vara tämligen säkra på att PTS inte återinför ett sådant krav. Nej, det finns inte på kartan. Om PTS ändå skulle komma på tanken så skulle jag förmodligen inte gråta blod över det. Får man tycka så CER?

Mer moderna flugpapper skulle mycket väl kunna vara en djupare utbildning i handhavande av radioapparaterna eller i ämnet trafikdisciplin som RCL var inne på. Det hade vi alla tjänat på i längden. Eller vad tycker du CER?

Morsetelegrafi är bara användbart för de som behärskar det trafikslaget och som finner ett mervärde i att nå ungefär lika långt med 100 W som med 1000 W på SSB. Jag som har mitt huvudintresse kretsande kring svagsignalkommunikation i olika former skulle vara helt akterseglad utan mina färdigheter i morsesignalering även om det tekniskt sett finns moderna digitala trafikslag som är likvärdiga eller t o m bättre än telegrafi. Men för mig är det inget intressant och spännande alternativ.
 

SA2CER

Well-Known Member
EQL

"mycket väl kunna vara en djupare utbildning i handhavande av radioapparaterna eller i ämnet trafikdisciplin som RCL var inne på. Det hade vi alla tjänat på i längden. Eller vad tycker du CER?"

Jag håller fullständigt med dig i det. Då bör man även ha ett Europeiskt samarbete. Och som man talade om tidigare i debatten beträffande effekt, Det borde finnas en frivillig utbildningsnivå för att få använda högre effekter, Ja som ett "Lastbilskörkort". Säg att man har kravet att man då skall hålla till på landet, tillägnat sig djupare kunskaper om hf, ett högre ansvar helt enkelt, kanske med avgift som finansierar regelbunden speciell tillsyn av anläggningen.
 

SA2CER

Well-Known Member
Alla som hållit på med hifi vet hur viktig den svagaste länken är för att det skall kunna låta riktigt bra, varje kontakt o kabel är viktigt, att man använder goda komponenter.
Jag skulle vilja se en tävling där man bara fick köra qrp, alla i tävlingen måste ha s-0 i störnivå och använda samma antenntyp -En sådan contest vore makalöst rolig att höra åsikter kring. -Tänk vad folk skulle försöka göra förbättringar, att optimera så gott man kan, fintrimma.
 
Last edited:

RM2D

Well-Known Member
CER: Jag har redan diskuterat upplägget med QRP-WRTC med ett antal tidigare organisatörer för World Radio Team Champtionship (WRTC) https://vimeo.com/119947598 Kanske inte att man skapar en fullskalig QRP-WRTC, men att man integrerar aktiviteten som en kul grej i ett ordinarie arrangemang och kanske låter 5 stationer tävla i klassen. Även om man inte någonstans kan garantera S-0 i störnivå, så hade det varit intressant att se vem som är bäst att utnyttja 1 eller 5 Watt bäst. Hade jag fått välja själv hade dock inte SSB funnits med på min önskelista. Efter att från och till ha kört QRP sedan jag fick cert för ett antal år sedan... kan jag säga att tillfredsställensen att köra telegrafi jämfört med SSB är total då man kör QRP. Går inte ens att jämföra, Man är som på två helt olika planeter.

EQL: Jag stödjer som du vet förslaget om en frivillig dokumenterad telegrafifärdighet. Trafiksättet är vår historiska vagga inom amatörradion och jag skulle inte ens i min vildaste fantansi försöka förringa detta trafiksätt, även om jag som dagens amatörer får fulla rättigheter med full effekt och alla band i ett naft utan att behärska långa och korta...

Ett visst stort land i Sveriges närhet har dessutom telegrafi som krav för att erhålla fulla privilegier (tillgång till alla frekvensband och full kW). Det systemet tycker jag är utmärkt och det stimulerar de mest avogt inställda amatörerna att pressa sig litet och lära sig det trafiksätt som kan användas med en litet transceiver som vem som helst kan bygga ihop för 10 dollar under en eftermiddag... QRP Transceiver for less than $10

Aversionen mot telegrafi som vissa envist framför bevisar bara att det är fattiga i relationen till vår amatörradiohistoria och att de uppfinner konstgjorda anledningar till att inte förkovra sig inom hobbyn. En amatör som inte ens behärskar 25-takt i telegrafi indikerar på mig att han antingen är oerhört trotsigt lagd eller inte tillräckligt nyfiken på sin hobby.

Telegrafi är ett grundfundament inom vår hobby och kommer vara så under lång tid framöver.

Om vi nu tar landet i vår närhet skulle jag vilja tipsa om att lyssna med en allbandsmottagare efter telegrafitrafik (utanför amatörbanden). Speciellt under det senaste året har trafiken intensifierats. Undra vad det beror på? Jo, då andra system falerar, fungerar telegrafin klanderfritt.

73 de Mats LRR

PS Ursäkta för OT, men kunde inte låta bli att kommentera då jag återigen ser antitelegrafifanatiker attackera vårt ursprung :D
 
Last edited:

SM5AKU

Janne i Vingåker
"antitelegrafifanatiker" -- Uj, det var ett ord det.

Vad sägs om radiotelegragnistekvillibrister ?
 

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
LRR skrev; "Aversionen mot telegrafi som vissa envist framför bevisar bara att det är fattiga i relationen till vår amatörradiohistoria och att de uppfinner konstgjorda anledningar till att inte förkovra sig inom hobbyn. En amatör som inte ens behärskar 25-takt i telegrafi indikerar på mig att han antingen är oerhört trotsigt lagd eller inte tillräckligt nyfiken på sin hobby."
----

Det var då värst vad du tog i!:rolleyes:

Trotsig eller ej, jag tror att vi morsekunniga filurer sedan Hedenhös dagar har misslyckats med att föra fram de verkliga fördelarna med morsetelegrafin sett ur ett mer tekniskt och radiokommunikationsmässigt perspektiv. Inte som en sorts vattendelare mellan dåliga och bra individer. Faktum är att den "manuella morsetelegrafin" (konsten att sända för hand och lyssna med örat) öppnar många unika möjligheter till radiotekniska experiment och svagsignalkommunikation som helt enkelt inte låter sig realiseras med andra trafikslag som telefoni SSB.

Men allt hänger ju på vad vederbörande har för förväntningar på sin hobby och var intresset är starkast. Är man enbart intresserad av amatörradio som ett socialt media för att prata trådlöst och ha trevligt i största allmänhet med sina kompisar så är det mycket tveksamt om färdigheter i morsetelegrafi kan tillföra något. Knappast. Samma sak om intresset kretsar kring de digitala moderna, protokoll, programmering etc där datorerna står mer i centrum än radioapparaten. Å andra sidan så kan ju intresset förändras när väl färdigheterna finns på plats och ögonen öppnats för en ny stor fantastisk radiovärld .

Men....

...en värld endast tillgänglig för den som kvalat in, helt frivilligt idag men obligatoriskt 1969 då jag själv tog mitt certifikat och tyckte att morseutbildningen var både jobbig och tråkig. Men som sagt, det fanns inget val och det är jag ytterligt tacksam för idag när jag vet bättre. Tack Televerket. :)

Här finns alltså ett slags moment 22 där de som ännu inte har skaffat sig färdigheter i morsesignalering rimligen inte heller kan bedöma huruvida det är bra eller dåligt att behärska morse, intressant eller ointressant. Den som på förhand bestämt sig för att morsetelegrafi är ålderdomligt, mossigt och fullständigt ointressant kommer naturligtvis aldrig att finna motivation och för egen kraft ta sig över det höga hinder i form av c:a 15-30 minuter dagligen under en månads tid eller två som en morseutbildningen faktiskt innebär i form av uppoffringar.

Kanske är det dags att marknadsföra morsetelegrafin på ett mer systematiskt sätt i syfte att visa vilka enorma möjligheter till radiotekniska experiment som väntar bakom hörnet. De mest aggresiva "morsemotståndarna" som TS kan göra samma sak med sina egna nischer. Berätta för oss alla om FM-telefonins fördelar med hög effekt över repeatrarna liksom fördelarna med div digitala moder. På så sätt får de nytillkomna (och vi andra) bättre beslutsunderlag för att själva välja vilka nischer som kan tillföra något nytt och avgöra sådana svåra saker som om morsetelegrafi är värt att offra tid på eller ej.

För att nå lika långt med telefoni som med morsetelegrafi så krävs c:a 10 gånger högre effekt eller 10 dB. Det motsvarar ett kilowatt-slutsteg till 100 W transceivern eller en stor Yagiantenn. Har man redan slutsteg och Yagiantenn så finns det ändå 10 dB att hämta hem med några prickar och streck. Inte fy skam eller hur.
 

SA2CLC

Well-Known Member
Bara som en liten parentes i diskussionen,
Har sedan nyår (längsta tiden jag hållit ett nyårslöfte) kört telegrafiträning minst 15 minuter varje kväll med IZ2UUF cw appen i telefonen. På med lurarna, fram med kollegieblocket och plita på. Allt finns alltid med i fickan, låt vara att det är en fikarast på jobbet, reklam på tv eller vad som helst, 15 minuter kan man alltid hitta.
Hur långt har jag hunnit på nästan 3 månader?
Tja, jag har inte haft bråttom, kör ett tecken så länge att det absolut inte finns några tvivel om vad jag hör, blir väl ca en vecka per nytt tecken, och igår när jag lyssnade litegrann på 40m så urskiljer jag ju faktiskt alla tecken jag kan ur riktiga qso´n i 80takt. Snacka om boost för självförtroendet.
Min slutsats angående telegrafi?
Helt klart värt att spendera de där minuterna som man bara jäser bort, åt att istället
köra lite telegrafiträning

//Tommy, SA2CLC
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Top