Vi tackar ESR för skärpta effektbestämmelser

Status
Not open for further replies.

SA2CER

Well-Known Member
Termen "power abuse" har nämnts tidigare i tråden.
Lite research visar att man i DX- och contestsammanhang har talat om detta åtminstone sedan 80-talet. I de "regler" som kringgärdar contestverksamheten brukar det finnas en passus om att man måste följa det lands effektbestämmelser i vilket man opererar. Sist jag hade med contests att göra i slutet av 70-talet på SK6AB erinrar jag mig också att den som sände in loggen också undertecknade en försäkran på "heder och samvete" att effektbestämmelserna följts.

Nu kommer det ett "kreativt förslag" att angripa frågan:Frågan är då vad detta egentligen medför, man skulle tydligen göra en "deal" med myndigheterna där man mot högre kunskaper och en avgift skulle få köra betydligt mer effekt än andra, och här talar vi inte om enstaka dB, utan det som jag tror föresvävat föreslagsställaren är kanske 10-15 dB för att det hela ska vara meningsfullt.

Då behöver vi ställa frågan:

Ska vi ge oss in i att tillåta statligt sanktionerat "power abuse", dock kanske med renare signaler?
Ur sportsligt perspektiv är detta ungefär lika tokigt som t.ex. de bulgariska kulstöterskorna i OS en gång i tiden.

Det är ganska meningslöst att diskutera saken till leda här på ham.se, utan jag föreslår att de som tycker en sådan ordning skulle vara bra tar och uppvaktar PTS i saken. Även en motion till SSA:s årsmöte är väl på sin plats så att saken får sin "demokratiska" behandling. Även IARU och även de stora contest-arrangörerna är det nog lämpligt att tillfråga.

På något sätt tycker jag DN-krönikören Viktor Barth-Krons beskrivning av en helt annan lösning häromdagen är ganska relevant även om detta:

"Förslaget är onekligen kreativt. Därmed inte sagt att det är helt bra.
Vid lite eftertanke känns det mer som en sådan där lysande idé som uppstår efter tre öl, men som redan vid den fjärde riskerar att problematiseras sönder och samman av någon nyktrare viktigpetter vid bordet"


73/
Karl-Arne
SM0AOM


..Jammen, AOM Mitt förslag ovan är ju inte i nåt´contest-sammanhang för det första ! Sedan betackar jag mig för ditt sätt att visa att du ser ned på mitt förslag genom att demonstrativt sätta din egen benämning på mitt förslag inom citat-tecken enl följande: (Nu kommer det ett "kreativt förslag" att angripa frågan) Det retar bara upp motparten ordentligt. Tag och dela med dig av några bra färdiga ritningar på trevliga byggen här istället för att bara reta upp folk!
 

SA2CER

Well-Known Member
Hej!

Angående "frivillig utbildningsnivå", jag greppar inte vad CER menar.
Vad skulle skillnaden vara mellan den person med "vanligt amatörradiocertifikat" och den som genomgått "frivillig utbildningsnivå"? Det kopplar helt enkelt inte!

Jag menar att det är ju frivilligt om man vill utbilda sig till radioamatör.
På den tiden jag fick mig signal så var det frivilligt vilket certifikat man ville avlägga prov för, givetvis med vissa spärrkrav så som ålder och kvalificering för A cert.

Jag avlade, helt frivilligt, prov för C-cert och att antal år senare prov för A-certifikat, även detta frivilligt... ;)
Helt frivilligt har jag skaffat mig körkort *BECEDE, så jag får även köra EU-moped!
Men, DET gör jag inte frivilligt!


Vidare kring effekter, ibland när jag berättat för amatörer i andra delar av världen vilka effektnivåer vi får använda så förvånades de över att det inte var definierat "vilken typ av effekt som avses". I övrigt låter jag den delen av debatten vara ifred. Jag har inget problem med 1 kW PEP som maxgräns. Sändare med högre effekter lockar mig, men det är ur ett tekniskt perspektiv, jag är tämligen nöjd med att kunna köra upp till 1 kW ut om jag känner för det.

Ja men visst kopplar du att du får köra långtradare i och med att du frivilligt tog körkortet för lastbil o släp?
 

SM0HXO - Sven

Well-Known Member
Får man använda kraftigare sprängmedel om man är utbildad av Islamiska staten!?

Eller är det dags att spränga den här tråden..
 

SM6OID

Well-Known Member
Hej!

SA2CER, JO, jag förstår givetvis sambandet mellan mina behörigheter och att jag får framföra fordon därefter.

Kan DU förklara vitsen med den frivilliga utbildningsnivån du nämnde i ett tidigare inlägg?
 

SA2CER

Well-Known Member
Hej!

SA2CER, JO, jag förstår givetvis sambandet mellan mina behörigheter och att jag får framföra fordon därefter.

Kan DU förklara vitsen med den frivilliga utbildningsnivån du nämnde i ett tidigare inlägg?

Givet! Om man vill kunna få köra högre effekter än 1kw pep så kan man få gå en påbyggnadskurs för att få göra det. På samma vis som den som vill köra tung lastbil och innehar personbilskörkort går en påbyggnadsutbildning för att få köra tung lastbil. Eller om du har jägarexamen för småvilt och vill jaga älg så måste du klara av högviltsprovet.
Jag tänker mig beträffande ett högeffektscertifikat att det i så fall kan ställas krav på personlig lämplighet, kanske ett visst antal år som aktiv radioamatör, inneha lämpligt qth och likn samt en kurs i att hantera hf, jordning, filter mm som kan anses behövas. Givetvis bör dessa personer inte ha rätt att köra dessa effekter vid reguljära contests, då bör ländernas standardbestämmelser gälla beträffande effekten i vanlig ordning. Man kan kanske tänka sig contests även mellan dessa högeffektsamatörer, vad vet jag. Bara en tanke.
 

SM3ZBB

Grumpy ol´man
Jag hoppas att du i ditt tankebygge också lägger till ett exklusivt frekvensband där dina tänkta aktiviteter ska äga rum. Det börjar ju glesa ut på mellanvåg...
 

SM6OID

Well-Known Member
SA2CER, aha, då förstår jag nog vad du menade.
Jag greppade inte just det där med frivillighet osv, förr var det ju frivilligt vilken certifikatsklass man ville avlägga prov för.
 

SM0AOM

Well-Known Member
Givet! Om man vill kunna få köra högre effekter än 1kw pep så kan man få gå en påbyggnadskurs för att få göra det. På samma vis som den som vill köra tung lastbil och innehar personbilskörkort går en påbyggnadsutbildning för att få köra tung lastbil. Eller om du har jägarexamen för småvilt och vill jaga älg så måste du klara av högviltsprovet.
Jag tänker mig beträffande ett högeffektscertifikat att det i så fall kan ställas krav på personlig lämplighet, kanske ett visst antal år som aktiv radioamatör, inneha lämpligt qth och likn samt en kurs i att hantera hf, jordning, filter mm som kan anses behövas. Givetvis bör dessa personer inte ha rätt att köra dessa effekter vid reguljära contests, då bör ländernas standardbestämmelser gälla beträffande effekten i vanlig ordning. Man kan kanske tänka sig contests även mellan dessa högeffektsamatörer, vad vet jag. Bara en tanke.

Det här har intressanta implikationer.

Först något som jag helt och håller håller med om,personlig lämplighet.
Detta borde i och för sig gälla för alla effektnivåer.

Sedan personundersökningen försvann och certifikatprovens svårighetsgrad sänkts till en elementär nivå så att
vilken privatradioinnehavare som helst numera kan få ett certifikat har frågan om "personlig lämplighet" helt kommit i skymundan.
Detta borde på nytt komma i förgrunden. Det är knappast ITU:s intentioner att upplåta dyrbart frekvensutrymme på de premisser som råder i dag.

Vad som sedan skulle utgöra ett "lämpligt QTH" är nästa intressanta fråga.
Skulle radiotekniska premisser som höjd över havet och markkonduktivitet vara styrande, tillgång på utrymmen för antenner,
avstånd till grannar eller vilka fältstyrkeexponering som kan anses vara tillåten?

Kunskaperna sedan. Hur skulle ribban läggas för att avgöra en lämplig kunskapsnivå?

Skulle kunskapsmåttet vara ungefär det som fanns i den "SSB-kurs" som jag gick i början av 80-talet hos Televerket Radio,
där grunderna i konstruktion och uppbyggnad av SSB- och ISB-sändare på upp till 100 kW effekt som var gångbara på den tiden gicks igenom. Instruktörer på dessa kurser var de som hade skrivit specifikationerna när systemen köptes i slutet av 60-talet samt de som var driftingenjörer på sändarstationerna.

Vilka skulle vara lärare och examinera i dag?
Skulle det finnas ett praktikmoment?

Telefunken_SV2400.JPG

Slutligen en allmän fundering:

Hur i hela friden skulle innehavaren av en sådan station kunna hindras från att använda den i en contest?

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SA2CER

Well-Known Member
Uppläggen kan kanske benas fram genom rundor hos berörda instanser först."Slutligen en allmän fundering:

Hur i hela friden skulle innehavaren av en sådan station kunna hindras från att använda den i en contest?"

....Genom omdöme.
På samma sätt som andra tvävlande.
Den som tävlar i segling slår inte på motorn under tävling.
Den som tävlar i backhoppning använder inte "Luftkuddedräkt"
Friidrottare med normalt omdöme tar inte doping.

De flesta tävlande vet ju vad som händer om man åker fast för doping eller fusk.
 

SM0O

Well-Known Member
Karl-Arne, visst går det väl att bilda sig en uppfattning om en sändares uteffekt genom
att titta på sidbandsbruset eller hur ?

För övrigt har jag inga problem med PTS förtydligande av definitionen.

Det är ju de facto ingen "skärpning", vare sig orsakad av ESR eller andra, utan en specifierad
definition av vad som avses med effektgränsen!

Slutligen, för att motstationen skall se en ökning av signalstyrkan av 1 S-enhet måste sändarens
uteffekt fyrdubblas eftersom fältstyrkan avtar med kvadraten på avståndet.
Att då med olika mätmetoder eller tröga mätare smyga sig upp till 1,5kW gör i realiteten absolut
noll skillnad för ditt QSO. Däremot märker jag en tydlig skillnad från barfota 100W och med PA:t
påslaget med en ökning till dryga 400W, men den skillnaden är ju förväntad enligt resonemanget ovan :)
 

SM0AOM

Well-Known Member
Karl-Arne, visst går det väl att bilda sig en uppfattning om en sändares uteffekt genom
att titta på sidbandsbruset eller hur ?

Den enskilt bästa metoden att få en uppfattning av uteffekten är att mäta fältstyrkan runt antennen. Mäter man i alla rymdvinklar
och adderar effektbidragen får man den totala utstrålade effekten med antennverkningsgraden med i beräkningen.

Om detta inte låter sig göras så gör man ofta så att fältstyrkan i en viss punkt runt antennen mäts upp.
Därefter matar man in en känd effekt ("referenseffekten") i antennen och fältstyrkan i samma punkt noteras.
Den effekt som använts vid det första mättillfället är då = referenseffekten*(först uppmätt fältstyrka/referensfältstyrka)^2

73/
Karl-Arne
SM0AOM
 

SM7TLH

Well-Known Member
Jag vet inte om du dörjar eller inte, men arbetet i provfrågegruppen är definitivt värt att tacka för.
 
Status
Not open for further replies.
Top