1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Vi tackar ESR för skärpta effektbestämmelser

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by Per/SM7YES, Feb 1, 2015.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. SA2CER

  SA2CER Well-Known Member


  ..Jammen, AOM Mitt förslag ovan är ju inte i nåt´contest-sammanhang för det första ! Sedan betackar jag mig för ditt sätt att visa att du ser ned på mitt förslag genom att demonstrativt sätta din egen benämning på mitt förslag inom citat-tecken enl följande: (Nu kommer det ett "kreativt förslag" att angripa frågan) Det retar bara upp motparten ordentligt. Tag och dela med dig av några bra färdiga ritningar på trevliga byggen här istället för att bara reta upp folk!
   
 2. SA2CER

  SA2CER Well-Known Member

  Ja men visst kopplar du att du får köra långtradare i och med att du frivilligt tog körkortet för lastbil o släp?
   
 3. SM0HXO - Sven

  SM0HXO - Sven Well-Known Member

  Får man använda kraftigare sprängmedel om man är utbildad av Islamiska staten!?

  Eller är det dags att spränga den här tråden..
   
 4. SM5DXU

  SM5DXU Well-Known Member

  Den har varit eldfängd redan från första början och är inne på minst tredje varvet, så jag instämmer med Sven.

  /Göstha
   
 5. SM6OID

  SM6OID Well-Known Member

  Hej!

  SA2CER, JO, jag förstår givetvis sambandet mellan mina behörigheter och att jag får framföra fordon därefter.

  Kan DU förklara vitsen med den frivilliga utbildningsnivån du nämnde i ett tidigare inlägg?
   
 6. SA2CER

  SA2CER Well-Known Member

  Givet! Om man vill kunna få köra högre effekter än 1kw pep så kan man få gå en påbyggnadskurs för att få göra det. På samma vis som den som vill köra tung lastbil och innehar personbilskörkort går en påbyggnadsutbildning för att få köra tung lastbil. Eller om du har jägarexamen för småvilt och vill jaga älg så måste du klara av högviltsprovet.
  Jag tänker mig beträffande ett högeffektscertifikat att det i så fall kan ställas krav på personlig lämplighet, kanske ett visst antal år som aktiv radioamatör, inneha lämpligt qth och likn samt en kurs i att hantera hf, jordning, filter mm som kan anses behövas. Givetvis bör dessa personer inte ha rätt att köra dessa effekter vid reguljära contests, då bör ländernas standardbestämmelser gälla beträffande effekten i vanlig ordning. Man kan kanske tänka sig contests även mellan dessa högeffektsamatörer, vad vet jag. Bara en tanke.
   
 7. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Jag hoppas att du i ditt tankebygge också lägger till ett exklusivt frekvensband där dina tänkta aktiviteter ska äga rum. Det börjar ju glesa ut på mellanvåg...
   
  1 person likes this.
 8. SM6OID

  SM6OID Well-Known Member

  SA2CER, aha, då förstår jag nog vad du menade.
  Jag greppade inte just det där med frivillighet osv, förr var det ju frivilligt vilken certifikatsklass man ville avlägga prov för.
   
 9. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Det här har intressanta implikationer.

  Först något som jag helt och håller håller med om,personlig lämplighet.
  Detta borde i och för sig gälla för alla effektnivåer.

  Sedan personundersökningen försvann och certifikatprovens svårighetsgrad sänkts till en elementär nivå så att
  vilken privatradioinnehavare som helst numera kan få ett certifikat har frågan om "personlig lämplighet" helt kommit i skymundan.
  Detta borde på nytt komma i förgrunden. Det är knappast ITU:s intentioner att upplåta dyrbart frekvensutrymme på de premisser som råder i dag.

  Vad som sedan skulle utgöra ett "lämpligt QTH" är nästa intressanta fråga.
  Skulle radiotekniska premisser som höjd över havet och markkonduktivitet vara styrande, tillgång på utrymmen för antenner,
  avstånd till grannar eller vilka fältstyrkeexponering som kan anses vara tillåten?

  Kunskaperna sedan. Hur skulle ribban läggas för att avgöra en lämplig kunskapsnivå?

  Skulle kunskapsmåttet vara ungefär det som fanns i den "SSB-kurs" som jag gick i början av 80-talet hos Televerket Radio,
  där grunderna i konstruktion och uppbyggnad av SSB- och ISB-sändare på upp till 100 kW effekt som var gångbara på den tiden gicks igenom. Instruktörer på dessa kurser var de som hade skrivit specifikationerna när systemen köptes i slutet av 60-talet samt de som var driftingenjörer på sändarstationerna.

  Vilka skulle vara lärare och examinera i dag?
  Skulle det finnas ett praktikmoment?

  Telefunken_SV2400.JPG

  Slutligen en allmän fundering:

  Hur i hela friden skulle innehavaren av en sådan station kunna hindras från att använda den i en contest?

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  1 person likes this.
 10. SA2CER

  SA2CER Well-Known Member

  Uppläggen kan kanske benas fram genom rundor hos berörda instanser först.  "Slutligen en allmän fundering:

  Hur i hela friden skulle innehavaren av en sådan station kunna hindras från att använda den i en contest?"

  ....Genom omdöme.
  På samma sätt som andra tvävlande.
  Den som tävlar i segling slår inte på motorn under tävling.
  Den som tävlar i backhoppning använder inte "Luftkuddedräkt"
  Friidrottare med normalt omdöme tar inte doping.

  De flesta tävlande vet ju vad som händer om man åker fast för doping eller fusk.
   
 11. SM0O

  SM0O Well-Known Member

  Karl-Arne, visst går det väl att bilda sig en uppfattning om en sändares uteffekt genom
  att titta på sidbandsbruset eller hur ?

  För övrigt har jag inga problem med PTS förtydligande av definitionen.

  Det är ju de facto ingen "skärpning", vare sig orsakad av ESR eller andra, utan en specifierad
  definition av vad som avses med effektgränsen!

  Slutligen, för att motstationen skall se en ökning av signalstyrkan av 1 S-enhet måste sändarens
  uteffekt fyrdubblas eftersom fältstyrkan avtar med kvadraten på avståndet.
  Att då med olika mätmetoder eller tröga mätare smyga sig upp till 1,5kW gör i realiteten absolut
  noll skillnad för ditt QSO. Däremot märker jag en tydlig skillnad från barfota 100W och med PA:t
  påslaget med en ökning till dryga 400W, men den skillnaden är ju förväntad enligt resonemanget ovan :)
   
  1 person likes this.
 12. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Den enskilt bästa metoden att få en uppfattning av uteffekten är att mäta fältstyrkan runt antennen. Mäter man i alla rymdvinklar
  och adderar effektbidragen får man den totala utstrålade effekten med antennverkningsgraden med i beräkningen.

  Om detta inte låter sig göras så gör man ofta så att fältstyrkan i en viss punkt runt antennen mäts upp.
  Därefter matar man in en känd effekt ("referenseffekten") i antennen och fältstyrkan i samma punkt noteras.
  Den effekt som använts vid det första mättillfället är då = referenseffekten*(först uppmätt fältstyrka/referensfältstyrka)^2

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  2 people like this.
 13. SM0HXO - Sven

  SM0HXO - Sven Well-Known Member

  Kan vi tacka ESR för något annat, när vi ändå är igång!?

  /Sven.
   
 14. SM7TLH

  SM7TLH Well-Known Member

  Jag vet inte om du dörjar eller inte, men arbetet i provfrågegruppen är definitivt värt att tacka för.
   
 15. SM0DRV

  SM0DRV Member

  Bland de få skrifter som förgyller min amatörvardag numera är ESR:s medlemstidning Resonans. Tack för att ni finns.
  / Lasse
   
  sm2sxi and SA7AUY like this.
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page