1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Vi tackar ESR för skärpta effektbestämmelser

Discussion in 'PTS, SSA, IARU, NRAU' started by Per/SM7YES, Feb 1, 2015.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. SM4FPD

  SM4FPD Well-Known Member

  Det var enkelt att mäta Pep förr oxo.
  Bara att koppla in en Pep-målebro och läsa av.

  de
  FPD
   
  1 person likes this.
 2. SM5XUN

  SM5XUN ░░░░░░░

  Man kanske istället skulle mäta PRF på de som kör telegrafi så blir hastigheten du kör gränssättande för vilken uteffekt du kan ha :D
   
 3. SA2CER

  SA2CER Well-Known Member

  ...Nämmen! Nog vet jag att ESR inte föreslagit någon direkt effektsänkning. Däremot har de föreslagit att mäta i PEP som ju indirekt leder till en effektsänkning. -För att visa att amatörradion i Sverige "tar sitt ansvar", i något slags förebyggande syfte som jag förstått det. Som SM4FPD säger tycker jag det är bytydligt viktigare att hålla ordning på fältstyrkan ikring radioamatören istället.

  Och för att lägga tyngd i det du skriver så kör du med en stigmatisering: "Dock, en orsak att ogilla klara regler kan vara att man inte vill anpassa sig till dem utan på något sätt vill vinna egen fördel av att kringgå dem." Det funkar dock inte, utan skapar snarare irritation då du syns vilja ha tolkningsföreträdet att "veta bättre" vad som är bra för andra människor -Det betackar man sig för eftersom jag anser mig klok nog att få dra mina egna slutsatser. Dom vill jag inte ha dragna för mig av dig. (Så spara oss papparollen!)
  Kanske också skall poängtera att jag för egen del kör med ett steg som ger max 800w ut men tycker frågan är likväl intressant.
   
  Last edited: Feb 5, 2015
 4. SA2CER

  SA2CER Well-Known Member

  Håller med dig till 100%!!!
   
 5. SA2CER

  SA2CER Well-Known Member

  ..Förresten; Hur många är det som blir störda i Sverige p.g.a man kör 2kw istället för 1kw, finns det nån statistik på det?
  Och hur stort i procent är det ev problemet i jämförelse med andra störkällor inom radiobanden?
   
  Last edited: Feb 5, 2015
 6. SM3ZBB

  SM3ZBB Grumpy ol´man

  Varför skäller en del på dem som tänjer på reglerna för att sedan klaga när reglerna stramas upp?
  Varför skäller en del på att ingen engagerar sig för att sedan klaga när någon gör det?
  Varför skäller en del på myndighetsbeslut som fattats efter en remissrunda, när de inte framförde sin åsikt då de hade chansen?

  Det finns en hel del varför att fundera över här. Men dessa varför innesluter egentligen inte att ett myndighetsbeslut fattats, en regel definierats eller att en förening haft en synpunkt i frågan. Här finns inga avsteg från logiska resonemang eller vedertagen praxis och alltså inget att erinra om.

  Däremot finns några varför att fundera över beträffande somligas missnöje över att just de har drabbas så hårt.

  Beror det på upptäckten att man inte kan köpa regler, engagemang eller myndighetsbeslut när man köpt allt annat för att vara värst?
   
  SM2OWW, SA0AZS, SM6XQY and 1 other person like this.
 7. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  Tanken med att följa internationella överenskommelser är väl helt enkelt för att skydda oss. Tänk den dagen då det blir allmänt känt vilka fältstyrkor en amatörradioanläggning kan producera. De som strider mot mobiltelefonmaster kommer att hitta en guldgruva.
  Kan vi då försvara oss med att vi följer internationella överenskommelser så har vi i alla fall en lite bättre chans att klara oss.
  Även rent generellt är det nog mycket bättre att följa "många andra" än att skapa egna "hemmasnickade" regelverk. Det ger ett seriösare och mer genomtänkt intryck.
   
 8. SA2CER

  SA2CER Well-Known Member

  SM3ZBB Skrev:
  "Varför skäller en del på dem som tänjer på reglerna för att sedan klaga när reglerna stramas upp?
  Varför skäller en del på att ingen engagerar sig för att sedan klaga när någon gör det?
  Varför skäller en del på myndighetsbeslut som fattats efter en remissrunda, när de inte framförde sin åsikt då de hade chansen?

  Det finns en hel del varför att fundera över här. Men dessa varför innesluter egentligen inte att ett myndighetsbeslut fattats, en regel definierats eller att en förening haft en synpunkt i frågan. Här finns inga avsteg från logiska resonemang eller vedertagen praxis och alltså inget att erinra om.

  Däremot finns några varför att fundera över beträffande somligas missnöje över att just de har drabbas så hårt.

  Beror det på upptäckten att man inte kan köpa regler, engagemang eller myndighetsbeslut när man köpt allt annat för att vara värst? "  ...Ja


  Det beror väl på att det inte var så populärt!
  Det skulle troligen bli liknande åsikter bland folk om man beslöt att sänka hastigheten på motorvägarna till hälften!
  Att det inte känns som frammåtskridande, snarare bakåtsträvande.

  "Varför skäller en del på myndighetsbeslut som fattats efter en remissrunda, när de inte framförde sin åsikt då de hade chansen?"
  ->Folk har kanske annat för sig i sina liv och har inte tid att ägna sig åt långa remissrundor och möten.
   
  Last edited: Feb 5, 2015
  1 person likes this.
 9. SM5AKU

  SM5AKU Janne i Vingåker

  Gomorron 2CER,

  Har jag fel?
   
 10. SM5XUN

  SM5XUN ░░░░░░░

  Lustigt att en sån här trivial fråga om definitioner kan dela amatörkollektivet i två så tydliga läger,
  bland oss samlarekorrar, foliehattar och radiopirater finns det även rättshaverister :p

  Personligen skulle jag inte vara så orolig om jag driver ut slutsteget till 1050W PEP, bara det är snygg signal som kommer ut för det är det som är det viktiga i min mening eftersom det också är mitt ansvar,
  analogin med bilkörning återigen, ligga i 115km/h på en 110-sträcka... ja det må vara "brottsligt" men så länge jag kör säkert i övrigt och inte vinglar över vägbanan så kan man kanske ha överseende med det.

  De som kränger "bergsprängare" som drivs av en väggbula och uppges lämna 1100W PMPO på kartongen...tycker man inte att de kanske borde skriva vad uteffekten är i W RMS istället, det vore ju mer ärligt menar jag?

  Det är bara att kika på två välkända tillverkare av slutsteg så ser man att de uttrycker effekten i W PEP, har de kanske fel?
  ACOM1000
  Ameritron

  NXP som tillverkar transistorer använder enheten W PEP, kanske de är ute på hal is?
  http://www.nxp.com/documents/application_note/NCO8704.pdf


  Jag tycker den här bilden/tabellen visar tydligt varför effekt i PEP är universellt för modulationstyperna :)

  [​IMG]
   
  Last edited: Feb 6, 2015
  1 person likes this.
 11. SA2CER

  SA2CER Well-Known Member

  SM6XUN skrev:

  "
  Citera SM0AOM skrev:

  Amatörradio skall inte vara något slags "folkradio" utan ägnat åt de som har tillräckligt intresse, tillräckliga kunskaper och kan ta tillräckligt ansvar för det generösa frekvensutrymme som tilldelats"[/I]

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
  K-A skriver "kan ta tillräckligt ansvar" och det är precis det som jag tycker är det viktiga i vår hobby,
  att köra med 10kW är oansvarigt och respektlöst, hur kul man än må tycka det är,
  Precis som med fortkörning, det är kul att åka fort men det är oansvarigt och respektlöst mot sina medtrafikanter.
  --
  Tack ESR och PTS för att det är klargjort vilken effektnivå som är den maximala,
  man kan kanske tycka att det saknas detaljer om ERP, frekvensband, modulationssätt, spektrumvidd eller vad man nu har åsikter om men det är ett tydligt steg i rätt riktning när det gäller definitionerna. "

  ##########

  "och kan ta tillräckligt ansvar för det generösa frekvensutrymme som tilldelats"!!?
  -Vad man då naturligt undrar är följande:
  1. Har det uttryckts att frekvensutrymmet kan komma att begränsas med hänvisning till att vi mätt fel i Sverige? -Källa på det!
  2. Varför tror sig K-A mf måsta ta på sig tolkningsrollen å t andra radioamatörer i detta? D.v.s nån sorts självpåtagen polisroll, för det är så det uppfattas. -Källa på varför det anses motiverat! -Det dumförklarar ju övriga radioamatörer och det bör inte bemötas med stigmatisering helt enkelt.
   
  Last edited: Feb 6, 2015
  1 person likes this.
 12. SA2CER

  SA2CER Well-Known Member

  ...Har du ingen rolig rebus istället?
   
 13. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Mycket märklig attityd från vissa debattörer, ska inte ESR och dess medlemmar utnyttja
  sina demokratiska rättigheter och yttra sig över en remiss?
   
  1 person likes this.
 14. SA7LOO

  SA7LOO Well-Known Member

  Får intrycket av att det (märkligt nog) lär behövas ytterligare en organisation för radioamatörer utöver SSA och ESR.


  Sent from my iPad using Tapatalk
   
 15. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Måhända.

  "Effektöverträdarnas förbund" kanske.
  Jag önskar "lycka till" i umgänget med PTS.

  73/
  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 16. SA7LOO

  SA7LOO Well-Known Member

  Eller en org. som uteslutande ägnar sig åt experiment samt utbildning kanske. Lycka till själv.

  73
  SA7LOO
   
 17. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  CER skrev; "Förresten; Hur många är det som blir störda i Sverige p.g.a man kör 2kw istället för 1kw, finns det nån statistik på det? Och hur stort i procent är det ev problemet i jämförelse med andra störkällor inom radiobanden?"
  ----

  Skillnaden är ju bara 3 dB så troligen blir svaret att ingen blivit störd. Dock ökar risken för LF-detektering i annan elektronik avsevärt. Men ditt resonemang här bygger på någon sorts egen tolkning av vad "maximal tillåten uteffekt om 1 kW" betyder, dvs att vi i Sverige fram till den 31 december 2014 haft tillåtelse för 2 kW PEP - och med de nya bestämmelserna där effekten definierats som PEP, halva den effekten dvs 1 kW.

  Med samma kreativitet i tolkningen så skulle vi som kör morsetelegrafi kunnat hävda att att uteffekten 1 kW är medeleffekten dvs att det tidigare var fritt fram att köra c:a 2 kW räknat för effekten i de enskilda teckendelarna. Räknat på en duty cycle om c:a 50%. Om vi sedan tagit med lyssningspauserna i beräkningen så kanske effekten kunde ökas till 4-5 kW eller mer utan att medeleffekten för hela perioden (under några minuter) hade överstigit 1 kW. För att inte tala om hur hög medeleffekt vi kunnat köra om medelvärdet räknats över en längre tidsperiod om t ex en vecka eller två.

  I den gamla B:90 från Televerkets tid fanns denna skrivning ang sändarens effekt;

  "Vid amatörradiosändare skall anordning finnas för effektens kontroll och uppmätning. Vid sändning med enkelt sidband får den till slutstegets anod eller motsvarande elektrod tillförda likströmseffektens indikerade maximalvärde aldrig överstiga de i mom. a angivna effektgränserna."

  På den tiden gällde 500 W likströmseffekt för A-certifikat vilket kunde ge i runda slängar c:a 250-350 W uteffekt vid normala verkningsgrader. B-cert 75 W och C-cert 10 W DC input. Ganska fantastiskt att våra 5-7 watt gick jorden runt, då. Det kan man inte tro idag efter att ha läst denna tråden där 1000 W uppfattas som QRP av vissa och att hela världen rasat samman.

  Jag tycker denna tråden som Per YES startade är mycket intressant på så sätt att den tydligt visar hur de olika debattörerna resonerar när det gäller att tolka bestämmelser och finna kryphål i skrivningarna som kan utnyttjas till egen fördel. Hade sedan samtalet kunnat hållas på en mer städad teknisk nivå utan att använda epitet som SSA-dissidenter, facister och radiotalibaner som vi fick läsa om här på HAM.SE förra gången som PEP diskuterades så hade det varit ännu bättre.

  Ang dissident så skriver Wikipedia så här;

  "En dissident är en person som aktivt motarbetar den rådande ordningen. Vanligen avser man en politisk dissident som, oftast med fredliga medel, sätter sig upp mot en totalitär regim. I Sovjetunionen var Andrej Sacharov och Alexandr Solzjenitsyn exempel på dissidenter, och i Kina anses Wei Jingsheng vara den första dissidenten i modern tid. I Västvärlden betraktas exempelvis Noam Chomsky som ledande dissident.

  Dissident är den som stannar kvar inom det kritiserade systemet eller etablissemanget, medan den som lämnar det kallas för flykting. Inom juridiken benämns en person som reserverar sig mot ett domstolsbeslut för dissident."


  Kanske är det inte så negativt ändå, att vara "SSA-dissident" - eller "SSA-flykting" för den delen?
   
  Last edited: Feb 6, 2015
  1 person likes this.
 18. SM0KBW

  SM0KBW Well-Known Member

  Grattis SA7LOO, du har precis beskrivit ESR!


  SM0KBW en SSA-flykting.
  Medlem i ESR och RSGB dock!
   
  Last edited: Feb 6, 2015
 19. SM7EQL

  SM7EQL Kortvågs- och UKV-tekniker

  SA7LOO skrev; "Får intrycket av att det (märkligt nog) lär behövas ytterligare en organisation för radioamatörer utöver SSA och ESR."
  ----

  Det är fritt fram för dig att bilda en sådan organisation. Själv är jag av den uppfattningen att ju fler organisationer/föreningar/klubbar med olika inriktningar ju fler möjligheter öppnas. Var och en av oss får sedan själv välja vilken förening som på bästa sätt tillvaratar våra intressen och vem vi vill skall föra vår talan, t ex gentemot PTS som i detta fallet vi diskuterar här i tråden.

  När det gäller ESR så kan du ta del av Föreningens "Målbild och fokusområden" här:
  http://www.esr.se/phocadownload/Foreningen/ESR_malbild_och_fokusomraden.pdf


  Dokumentet antogs enhälligt på förra årsmötet och är i sak ett förtydligande av vad Föreningen arbetat för allt sedan ESR bildades den 23 augusti 2003. Som du ser så lägger ESR stor vikt på hur amatörradio skall kunna fortsätta att existera i den ursprungliga formen så som amatörradiotjänsten definieras i ITU-RR.

  Om det du läser känns bra för dig kan du välja att bli medlem och om det inte känns bra så kan du avstå. Mer invecklat än så behöver det inte vara.
   
  2 people like this.
 20. SA7LOO

  SA7LOO Well-Known Member

  Lite komiskt att Karl-Arne utgår från att jag vill överträda effekter. Men det exemplifierar väl snarare den attityd bland amatörer som jag är skeptisk till. Är mer inne på QRP och lär knappast behöva mer än 100 W (PEP). Nåväl, dags att göra något vettigt av dagen. Tvivlar dock på att ESR skulle föreslå något som drabbar CW-folket negativt. ;)

  73 SA7LOO
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page