1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Vinter/vårprogram 2013 för KRAS kursverksamhet

Discussion in 'Hemmabyggen' started by SM7MCD, Jan 15, 2013.

 1. SM7MCD

  SM7MCD Well-Known Member

  KRAS kursverksamhet i Kalmar startar vinter/våromgången nu på torsdag 17 januari, som tidigare är vi på Lars Kaggskolan i Kalmar, ingång nära MAXI vid Giraffens köpcenter, veckans teoripass börjar kl 19.

  Efter att arbetat med rörkurvor och grundläggande labbar kring diod - triod skall vi nu bygga lite praktiskt användbara sändare enligt push pull-principen (PP). Första sändaren blir en PP-koppling med dubbeltrioden 6J6, kopplingen medger dels variabel frekvens eller kristallstyrd sändare. Kopplingen kan ses som en multivibratorkoppling och användes bland annat i den Finska Kyynel-sändaren, som i sverige användes under namnet 1W Br/m44. Kopplingen kommer att kunna utvecklas till att vi bygger med två pentoder och beroende på valda rör och anodspänning kan sändaren leverera uteffekt från några watt till flera hundra watt, det går även att använda sändaren som ett slutsteg om så önskas.

  I linje med tidigare kurser kommer sändaren att vara anpassad till att mata en dipolantenn via öppen stege, men andra matningar kan säkert komma att prövas. Den spänningsdubblare vi labbat med tidigare för att dubbla anodspänningen kommer även att kunna användas i en slutstegskoppling med pentoder då vi kan prova skärmgallermatning enligt G2DAF.

  Det går bra att hoppa på kursverksamheten nu även om du inte deltagit i höstens grundkurs, vi kommer att erbjuda en fördjupad kurs i elsäkerhet då flera kopplingar använder anodspänningar på många hundra volt. Även icke medlemmar är välkomna att mot en förhöjd kursavgift delta i KRAS kursverksamhet.

  Liksom tidigare kommer vi att publicera stora delar av kursdokumentationen så att de som önskar kan följa kursen på distans via vår hemsida . På SM7UCZ Johnnys hemsida finns en sammanfattning av grundkursen med samlade bilder och dokument.

  Kommande kursaktiviteter är också att vi kommer att ha ett par kurskvällar om repeaterdriften kring SK7CA-repeater och den uppgradering till nya bandbredder och subtoner som pågår. SM7GMD Conny kommer att gå igenom vilka krav vi skall möta med våra radiostationer som skall kommunicera med repeatern och Conny kommer även att ha minst en workshop där det finns möjlighet att få sin station kollad och om möjligt justerad till modern standard. Denna aktivitet riktar sig till alla intresserade repeateranvändare i vår omgivning, inte bara KRAS-medlemmar. Datum är ännu inte bestämt, men planeras att ske under våren.

  KRAS hälsar intresserade välkomna till vår kursverksamhet i Kalmar vintern/våren 2013

  (Nu finns detta program även publicerat på SSAs hemsida för disdtrikt 7, vi tackar för detta.)
   
  Last edited: Jan 16, 2013
  1 person likes this.
 2. SM7SEK

  SM7SEK Administrator Staff Member

  Kika in på vår hemsida www.sk7ca.org så får ni en inblick i vår verksamhet.
   
  1 person likes this.
 3. SM7MCD

  SM7MCD Well-Known Member

  Vi har nu byggt en hel del sändare hos KRAS kursverksamhet under hösten och vi har också börjat testa att bygga en del slutsteg, allt enligt PP-koppling med elektronrör.

  Denna sändare byggd av Tonny -NUN, är bland de första sändarna som blev färdiga hos KRAS och den sändare som hittills låter "bäst". Tankspolen är lindad enligt liknande teknik som vi praktiserade när Tore -CBS lärde oss att bygga S-match förra året. Intressant är att alla sändare är individer som lätt kan identifieras med lite olika kipp och intoning beroende på nyckelfilter och svängningskretsens utförande.

  [​IMG]

  Här är det Christer -XWM som löder i sin sändare med 6J6 i PP-koppling.

  [​IMG]

  Detta är en variant där två 6AQ5 pentoder i PP-koppling ger upp till 10 W ut vid 250 V anodspänning. Sändaren är byggd på ett -ZFB-chassie som är mycket smidigt att bygga rörkonstruktioner i.

  [​IMG]

  Även slutsteg enligt PP-koppling byggs, här med en dubbeltetrod typ QQE03/20 där gallerkretsen är kopplad enligt G2DAF och med bredbandig ingång. Här plockar vi ut 50 W med 65 % verkningsgrad.

  [​IMG]

  Test med ett QQE06/40 som vid 600 V på anoderna lämnade ca 100 W ut på 80 mb och gav snyggt röda anodplattor som sprider en gemytlig värme runt egenbyggda rörsändare och slutsteg...

  [​IMG]
   

  Attached Files:

  Last edited: Mar 8, 2013
  4 people like this.

Share This Page