WIBE 50/1000 och en sk. Gin-pole

SM5BMK

Active Member
Finns det någon som jobbat med WIBE 50/1000 och använt sig
av en sk. Gin-pole vid resning och/eller demontering ?

I händelse av detta hör av er till undertecknad för lite samråd.


Anders
BMKalle
070-7465212
 
Top