Wibe Mast, Staglinor och funderingar...

sm2vbk

New Member
Tjena!!

Lite funderingar kring staglinor och begränsat med utrymme för dessa...

Mast 18m Wibe 25-28cm i trekant sida (horisontella tvärstag).
Funderingen är vilken vinkel man måste ha för staglinorna... Jag vill ha så liten vinkel som möjligt så att masten inte hamnar så långt från huset (kort koax).

Törs jag gå under 30 graders vinkel på staglinorna?
Vilka höjder har ni stagat på (denna mast är 18 m)?
Hur stort fundament?

Hör gärna av er med tips och ideer!
73 de SM2VBK, Micke
 
Skulle råda dig att ta kontakt med Wibe för att få deras syn på saken.

Jag har för mig att det finns en rekommendation från tillverkaren för varje masthöjd och dimension för den minsta stagvinkel som är tillrådlig. (Försök annars att få tag på "FMV Mastpärm", bland det bästa
som skrivits på svenska om ämnet)

Tänk på att krafterna i stagen för hålla emot ett givet moment i masten
stiger brant när stagvinkeln minskar.

Tillverkaren rekommenderar också lämpliga dimensioner för fundamentet utifrån masthöjd och vindlast. Eftersom du bor vid kusten så blir det kanske nödvändigt att dimensionera för en högre vindlast än vanligt.

SM5AJV's erfarenheter från ett liknande projekt finns på:

http://hem.passagen.se/sm5ajv/mastproj/mastproj.htm

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Med tanke på hur segelbåtar stagar master så går det og att minska vinkeln rätt rejält men det kräver som sagt ordentliga vajrar och bra förankrat i mark/berg.
Tar du till med vajer på minst 12 mm diameter så kan du nog komma ner till ett stagavstånd från masten på 2-3m. Viktigt är att i såna här fall staga på flera ställen för att inte knäcka masten när du spänner stagen.
73 Peder
 
En djupdykning i "biblioteket" resulterade i ett hundörat kompendium med titeln "Mekanik B".
Där kunde man studera numera nästan helt förträngda formler om Eulers knäckningsfall samt böj- och motståndsmoment i fackverkskonstruktioner.

Den allmänna teorin för stagade konstruktioner säger att dragpåkänningen i en staglina är proportionell mot dels topplasten och dels mot 1/sin(stagvinkeln).

När vinkeln går mot 0 går alltså kraften mot oändligheten.

Dessutom får man en nedåtriktad kraft i själva masten som är proportionell
mot cos(stagvinkeln)*kraften i staglinan.

Om topplasten i masten har en riktning så att den belastar
2 staglinor kan denna kraft uppgå till 2 * kraften i varje staglina.

Om masten kan fjädra ut det minsta ökar risken att den knäcks vid höga vindlaster, så
det är definitivt tillrådligt att staga i 2 plan ifall man avser att minska stagvinkeln.
Kraften som går åt för att knäcka masten är proportionell mot 1/(avståndet mellan stagplanen)**2,
så en halvering av avståndet mellan stagplanen fyrdubblar motståndskraften mot knäckning.

Däremot har fundamentets utsträckning en mindre betydelse för stabiliteten än vad man tror.

Det böjmoment som erfordras för att stjälpa även en ganska liten betongklump (1 m3)
som står fritt på marken ligger i samma storleksordning som det som går åt för att kröka
den ostagade masten i markfästet.

Den specialintresserade letar fram Svensk Byggnorm 80, Nybyggnadsreglerna samt Stålbyggnadsnormen
och läser vidare...

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
När vi monterade 18m masten på SK0HB (Botkyrka Radio Amatörer) la jag ner ett omfattande arbete på hur staglinorna skulle sättas. Jag kom fram till att den optimala lösningen för våran 18m mast var ca 10m ut från mastfoten. Masten är stagad i 2 nivåer 12 + 18m och den har klarat många stormar redan. Masten har hitintills suttit uppe i 5 år.

73 de Teemu SM0WKA
 
>SM0AOM

I och för sig helt riktigt med dina iaktagelser. Markfundament till betydligt högre master inom den komersiella telekombranchen innehåller inte något vidare med betong utan arbetar mer med jordlaster ovan bottenplattor. Förankring till staglinor behöver inte dom heller vara speciellt tunga bara dom har en hyfsad yta och är nedgrävda en bit.
Vindlaster som påverkar masten kröker masten lättare än att den tippas omkull med fundament och allt.
Som sagt SBN80 innehåller fortfarande en massa bra uppgifter trots att den inte gäller som föreskrift längre.

73 de Peder
 
Back
Top