Windom vs dipol

SM6VTK

Well-Known Member
Jag har byggt en duobandsdipol (som består av en 40m- och en 20m-dipol undertill) och en windom, typ FD3. Dipolerna sitter ungefär i väst-ostlig riktning och FD3:an ungefär i nord-sydlig riktning med den längre tråden söderut. Installationen är alltså som ett kryss/plus. FD3:an går ca 1 meter under dipolen och ½meter under koaxen till dipolen. Antennerna har mycket låg swr (<1:1,3) och sitter 5-6 meter över marken. Riggen är en FT-857D.

Provade idag att jämföra dem lite. Alla resultat utan att avstämning.

FD3:
Bättre att lyssna med på 80m. Pga längden?
Upplevs som tystare på alla band (mindre brus) Pga?

Dipol:
Fungerade bättre rent generellt (oavsett hörd station, ca 2-4 s-enheter med att:en påslagen) på 40m.

Hur mycket kan antennernas placering i förhållande till varandra påverka negativt?

Åt vilket håll får jag riktverkan på antennerna? Sydlig på windomen och syd-nordlig på dipolen?

Körde ett qso på 20m med en tysk i Italien med samma rapporter oavsett antenn. Alla andra band har jag enbart lyssnat på.

73
Björn
 
Sitter antennerna vinkelrätt i förhållande till varandra så blir påverkan mellan dem mycket liten.

Någon märkbar riktverkan på antenner som sitter så pass lågt över marken får man knappast
på lägre frekvenser, och på högre band (15 - 20 m och uppåt) börjar FD-4 bli stor i förhållande till
våglängden och då blir det ett "flikigt" antenndiagram.

Båda antennerna kommer att stråla i princip rakt upp med mycket liten riktverkan i horisontalplanet upp till 14 MHz-bandet p.g.a. markreflexen.

Anledningarna till att en antenn låter "tystare" än en annan kan vara att den dels inte kopplar mot en lokal störningskälla lika bra som en annan (särskilt märkbart på 3,5 MHz), eller dels att den kan ha högre förluster och därmed inte uppfångar lika mycket yttre brus.

Det är oerhört vanskligt att jämföra antenner via lyssning på rymdvågor, därför att strålningsvinkeln ändrar sig hela tiden. Man blir tvungen att lyssna under lång tid (dagar) och göra ett medelvärde.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Läste nån koreansk amatörs egen jämförelse mellan en dipol och en Windom/ocfd på 40m. På 15m höjd var den enda huvudloben mycket hög på båda antennerna i simulering. Skillnaden i -dB var <=6db på praktiska jämförelser på inkommande signaler från samma motstation mellan de två antennerna, dock var dipolen lite vassare. Omvandlat i S-enheter blir det små skillnader.
Vid den "omöjliga höjden" på 55m var loberna idealiska(?) samt att dipolen var något litet vassare igen på inkommande signaler. Det man såg var att loben delades upp i två och den lägre loben fungerade på DX signaler.

ang. brus,
en FD-4/FD-3 har ju nån form av impedanstransformerande balun som DC-jordar matarkabelns skärm med båda radiatorerna. En dipol har ju ena halvan ej jordad - så i teorin(?) borde dipolen plocka upp mer sprak och man-made-noise...nu gissar jag ... men min enda referens är att min FD-4a (med spänningsbalun) plockade inte upp besvärande mer oljud ijfm än en dipol på samma höjd.

så - en dual-band dipol jämförd med en 4-5-6-bands windom/ocfd faller ut till fördel dipol - med hur stor marginal ??
 
Hej igen, och tack för era svar.

Idag har jag fortsatt experimentera. FD3:an har blivit en FD4 istället (bytte trådar, samma 1:6 balun) och har nu hamnat på ca 8-10 meters höjd över marken, hyggligt parallellt med dipolen (Blev en vinkel på kanske 10 grader). Långa tråden mot väst-syd-väst. Avståndet mellan dem är ca 5-10 meter.

Skillnaden nu är:
FD4:an fungerar på 7,14,18,21,24 och 28 MHz utan tuner (Swr <1:1.3). Dipol som förut.
Dipolen fortfarande vassare på 7 Mhz (Har bara lyssnat till och från under någon timme)
Dipolen vassare mot EA än FD4:an på 20m, dock ca 3 s-enheter sämre mot E20KIR (RX), (som jag sedan körde och fick 57 av med 100W+FD4 => mycket nöjd med min billiga antenn :p ).

Jag är fortfarande mycket positivt överraskad av dipolernas resultat. Windomen har multibandsegenskaperna till sin fördel, men försök bygga en billigare antenn än dipolen ;) .

Vilken höjd skulle jag behöva komma upp på för att få ner vinkeln på FD4:an? 20 meter för att märka praktisk skillnad? Det är tyvärr inte möjligt men ändå intressant att veta.

73
Björn
 
VTK said:
Hej igen, och tack för era svar.

Idag har jag fortsatt experimentera. FD3:an har blivit en FD4 istället (bytte trådar, samma 1:6 balun) och har nu hamnat på ca 8-10 meters höjd över marken, hyggligt parallellt

vad har du för balun och mått på trådarna nu ?
en s.k "fd-4" från Fritzel klarar ju även 80m men inte 15m.

VTK said:
Vilken höjd skulle jag behöva komma upp på för att få ner vinkeln på FD4:an? 20 meter för att märka praktisk skillnad? Det är tyvärr inte möjligt men ändå intressant att veta.

73
Björn

dom bästa "dx-vinklarna" varierar per band enligt nån ARRL mätning & tabell
- på 14MHz skulle dx-vinklarna ligga på 6-16(?)grader och för att en dipol på 14MHz ska få ned den lägsta loben till 6-16 grader måste dipolen sitta närmare en våglängd högt.
- på 7MHz skulle dx-vinklarna ligga på 10-35(?) grader och en dipol behöver då komma upp en halv våglängd eller mer.
Men - jag har inte sett ett lobdiagram på en fd-4a som liknar dipolens, dom skiljer sig åt även om principen borde vara lika?.

En vanlig vertikal antenn ger lägre gain än en dipol men det kan vara så att om den inte tar in kortdistans oljud/qrm/signaler( inga höga lober ) ger den också bättre signalförhållande på signaler långt bort (bara låga lober)
 
Balunen är en 1:6 från ECO (Svebry) och trådarna är nu 37,7m och 13,7m av 1,5 kvadrats RK.
 
VTK said:
Balunen är en 1:6 från ECO (Svebry) och trådarna är nu 37,7m och 13,7m av 1,5 kvadrats RK.

menar du 27.7m ?,
tanken är ju att hela antennlängden ska vara nära 1/2wl eller multiplar på 1/2wl per band

Fick du nåt schema med på ECO balunen?
de tidiga FD-4orna, dvs. typ 70(den lilla knotiga modellen) s.k autotrafo som fått kritik i samband med "windom" antenner eftersom den inte innehåller en s.k line isolator/current balun, numera tror jag att fd-4an använder typ 83 balun (stora platta modellen) med integrerad line isolator/current balun - eller nått nyare och den hindrar en del energi(?) att nå matarkabeln på 10-30Mhz, sen kan man snurra dit en egen spole av drygt 5m koaxkabel direkt under "balunen" om man vill ha lite "isolering" på 3.5-10Mhz.
Men - har man inga störningar/LF problem så går det lika bra med typ 70 (eller ECO?)
 
Ja, den är 27,7m. Slant lite på siffrorna tror jag. Balunen är en http://www.svebry.se/product.php?product_id=1989 och efter att ha läst instruktionerna som var med blev jag inte alls klok på om det spelade någon roll vilken kabel jag anslöt till vilken "pinne". Dock fungerade antennen på första försöket så jag har monterat ihop den likadant igen.

Har läst att man kan montera en windom slopande och att då den kortare tråden inte spelar så stor roll vart man gör av. Kan det stämma? Borde man inte påverka strålningen med olika vinklar på benen, eller impedansen?

73
Björn
 
Back
Top