1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Yagi eller vertikal för kortvågen?

Discussion in 'Antenner och master' started by htnergaard, Jul 3, 2005.

 1. htnergaard

  htnergaard Member

  Hej!
  Skulle vilja veta lite mer ingående vilka skillnader det är mellan en Yagi och en vertikal i TX perspektiv, då för telefoni i första hand. Vad vinner man och vad förlorar man om jag väljer det ena eller det andra alternativet? Och är det någon som har en enkel beskrivning eller ritning/skiss på ett egenbygge av Yagi/vertikal för 40m-10m? Man kan köpa fina antenner, men det skulle vara roligt och lärorikt att bygga en själv. Skulle också vilja ha lite hjälp med förslag till 160m antenn, dipol eller long wire?

  73 SM3YZM (Henning T. Nergaard)
   
 2. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Till att börja med kan du läsa tråden:

  http://ham.se/showthread.php?t=408

  Där finns en hel del av de frågor du ställer diskuterade.

  Yagi-antenner är mest praktiska på frekvenser över 14 MHz, en fullstorleks Yagi för 7 MHz
  har ganska formidabla dimensioner...

  Vad beträffar en 160 m antenn är det dels användningsområdet, och dels utrymmet som styr.
  Går det att få upp en dipol så är det en bra antenn för kontakter via rymdvåg, men
  mindre bra för markvågsutbredning.

  En long-wire har fördelen av att kräva färre fästpunkter, och fungerar hyfsat på både markvåg och rymdvåg, men har problemet att matningspunkten sitter nära radion och avstämmaren, vilket kan ge problem med TVI och HiFiI.

  Man får prova sig fram.


  73/

  Karl-Arne
  SM0AOM
   
 3. htnergaard

  htnergaard Member

  Var hitta bra information?

  Tack för svaret om antenner, det blir nog en Long wire för 160m så småning om.
  Låt säga jag vill bygga mig en riktbar antenn (Yagi) eller för den delen en Quad, var hittar jag information om antennbyggen, litratur och skisser, rör diametrar etc etc? (helst på svenska)

  73 SM3YZM
   
 4. SMØWKA

  SMØWKA Well-Known Member

  Du kan köpa antennkompendiet som består av artiklar ur QTC från SSA Hamshop.

  73 de Teemu SM0WKA
   
 5. SM7TJC

  SM7TJC Well-Known Member

  Samtidigt kan man ju passa på att varna lite för att lita för mycket på artiklar man läser i tidningar (det gäller alla tidningar ;) ).

  Ofta är artklarna av typen: Min antenn funkar jättebra!!!!
  Det teoretiska underlaget är ofta väldigt bristande och man har enbart låtit subjektiva uppskattningar fälla avgörandet vid bedömningen av en antenn.
  Den antenn som funkar superbra hos Nisse Hult kanske inte funkar alls hos Yngve Frej och tvärt om.

  Jag kommer ihåg ett exempel på en Superduper DX-antenn som skulle ge 12dB förstärkning. Det rörde sig om en förkortad vertikal. Artikelförfattaren, som nog var lite humoristiskt lagd, kunde till och med bevisa detta.
  Vid en viss strålningsvinkel var mycket riktigt antennen 12dB starkare än en dipol.... på en viss höjd....
   
 6. SM0NCL

  SM0NCL Well-Known Member

  jamen - tänk om det fanns en liten byggbar antenn med +15dB gain åt alla riktningar ;-)
  +15dB gain vore inte så dumt på 80m sådär en 70-80 grader elev.
  +15dB gain vore inte så dumt på 30m sådär en 12grader elev.
   
 7. SM7NZB

  SM7NZB Administrator Staff Member

  Om man nu har plats, skulle inte en massa dipoler ihopkopplade kunna ge mycket gain !
  Heter det "Gardinantenn" typ om man fick låna masterna i Grimeton och hängde upp dipoler
  och lyckades mata väldigt många samtidigt....
  Jag bor i ett STORT hyreshus på en kulle, tänk om jag kunde fylla långsidan med dipoler
  då kunde jag kanske komma någon vart på SSA 10m eller MT testen...
  / 73 Tommy SM6NZB.
   
 8. SMØWKA

  SMØWKA Well-Known Member

  EH antennen, (kan väl knappast kallas antenn) ger ju +2dB över en dipol säger tillverkaren, om man stackar några sådana får man ju en liten och effektiv antenn ;-)

  Haha, ja tänk om det ändo vore så. Så här ser en "riktig" antenn ut http://www.sk2kw.se/SK2KW WEB/SM2DMU/80m/80m.HTM
   
 9. SM0AOM

  SM0AOM Well-Known Member

  Stackade "små" antenner

  Problemet med detta är att den stackade antennen inte får några mindre dimensioner

  Teorin för antenner i allmänhet säger att en antenn med en viss direktivitetsvinst D över en isotrop
  även har en absorptionsyta som är D * (lambda)**2/4*pi. När en antenn har en vinst på 2dB
  över en dipol så är direktivitetsvinsten över isotropen D = 1,64*1,6 = 2,6 ggr.

  Om vi i fortsättningen också tänker oss att våglängden är 80 m så blir absorptionsytan =
  2,6 * (80)**2/4*pi = c:a 1300 m2.

  Det är outrett hur EH-antennens absorptionsyta är formad, men låt oss anta att den grovt räknat är ellipsformad
  som dipolerna, med ett sidoförhållande på 2:1. Detta leder till en yta med 14 m höjd och 28 m bredd (förutsatt horisontalpolarisation).
  När man vill ha ut maximal antennvinst från "många" stackade antenner så bör man inte låta absorptionsytorna överlappa, så det minsta avståndet mellan två antenner blir då c:a 30m i längdled
  och 15 m i höjdled.

  Antennens ev. resistiva förluster kommer inte alls med i detta resonemang.

  Nu till de tråkiga nyheterna. Alla oberoende mätningar av EH-antenner för MF/HF har
  visat att de har en verkningsgrad som sändarantenner på c:a 1%, alltså c:a -20 dB ner från en förlustfri referensantenn. Detta innebär att den effekttäthet i en given punkt på ett långt avstånd från antennen som en EH-antenn ger är 1/100 av dipolens.

  För att återfå samma utstrålade effekt, med hjälp av riktverkan, i maximalriktningen som denna referensantenn matad med samma effekt måste man alltså
  stacka 100 EH-antenner (och dessutom fördela effekten lika och i rätt fas mellan dem, ett problem i sig...)

  Om vi antar att antennerna stackas i ett 10 x 10 mönster skulle denna antenn skulle få en utsträckning på c:a 270 m i längdled och 130 m i höjdled. Däremot skulle den ha en strålningslob
  som är c:a 8 grader bred i E-planet (horisontellt) och 15 grader i H- eller vertikalplanet. Det gäller alltså att den är riktad precis på de stationer som man för tillfället vill ha kontakt med.

  I maximiriktningarna skulle man dock ha en fältstyrka som är densamma som den som en
  dipol matad med samma effekt skulle ge.

  Om man använder markreflexen "med smak" kanske man kan nöja sig med att stacka 50 antenner
  för samma resultat.

  Av detta har vi lärt oss att antennernas ev. förluster inte påverkar strålningsdiagrammets form
  utan bara fältstyrkan i max-riktningen. En sådan anordning skulle därför vara en alldeles utmärkt mottagarantenn, men ge väldigt lite totalvinst som sändarantenn.

  Sannolikt är ett par stackade 4-elementare för 80 m en bättre investering :)

  73/

  Karl-Arne
  SM0AOM
   
  Last edited: Jul 24, 2005

Share This Page