Yaseu Ft-847

sm7xxn

Member
Det är sm7uso Som vill göra en förfrågan..
Är det någon som har erfarenhet av FT-847 riggen.
Både positiva och negativa åsikter är ok.
Planer på att införskaffa en sådan..för att ev börja köra satelit och vad jag förstått så skall den vara lite extra när man kör sateliter

sm7uso/Micke
 
För att vara en mindre rigg men ändock lite större än de vanligare mobilriggarna så tycker jag den är bra i mottagaren. Betydligt bättre känslighet än tex IC-706, FT-100, TS-50 mm dock är det en dubbelsuperheterodyn och det märks.
Bra saker jag upptäckt:
Blir aldrig överhettad. Klarar lugnt 48 timmars RTTYkörande.
Inte så känslig för HF ifall man har antenner nära, är bra inkappslad.
Ger mer effekt än den lovar på alla band förutom på 2m o 70cm vilket är ovanligt för en Yaesu.
Dåliga saker:
Behaglig att titta på under längre pass.
If shift fungerar jättebra.
Inbyggt antennförstärkare och även styrning för mastmatad förstärkare
Med mera.
Storsignalegenskaperna är ganska dåliga. Den klarar inte en större pile-up utan att få allt att låta som en enda röra.
Tung för att vara en portabelrigg, överskrider med råge det man brukar tillåtas att ha som handbagage.
pluttriga knappar och för mycket menyer.
2,5A bara i lyssningsläge
Ingen VOX, enbart MOX.
Volymkontrollen måste moddas. Steget mellan att inte ha någon volym till att det kan vara tillräckligt för att väcka YL finns inte. Det är fullt ös eller inget på volymen.
Fläkten för ganska mycket oväsen men går att moddas med en skumbit för att flytta luftturbulensen.
Tuner är tillval
Att köra AFSK fungerar inte över dataporten enligt manualen, man måste köra sändning över mickingången.
Ingen memory keyer varken på CW eller Phone.
Med mera.
 
Några siffror från ARRL testerna vad gäller känsligheter.
Man mäter MDS, minsta läsbara signal. HF , repektive VHF med Preamp

FT-100 -137 dBm Ingen VHF
FT-847 - 136 dBm -142 dBm
TS-50 -139 dBm Ingen VHF
IC-706MKIIG - 142 dBm -142 dBm

Ju lägre siffra ju svagare signal kan man läsa.
en lägre sifra är ett större negtivt tal.
Dvs -142 dBm är 6 dB känsligare än -136 dBm
Det är vanligt att man glömmer PRE amp avstängd på VHF på IC-706MKIIG och då har vi 4 dB lägre känslighet.
Sen är ju frågan hur vi kan lita på ARRL mätningarna. Dock MDS är en enkel mätnings som borde gå att reporducera.
De här känslighterna har vi nytta av framför allt på frekvenser över 21 MHz och med QTH där det är lågt brus, samt vid måttliga antenner.
På VHF kan S-meterutslaget lura lyssnaren mycket, dvs man tror att en radio med större S-meterutlsag är känsligare.
-142 dBm är en mycekt svag signal och det är ovanligt med QTH där man kan tillgodogöra sig så hög känlsighet.
 
Last edited:
Några siffror från ARRL testerna vad gäller känsligheter.
Man mäter MDS, minsta läsbara signal. HF , repektive VHF med Preamp

FT-100 -137 dBm Ingen VHF
FT-847 - 136 dBm -142 dBm
TS-50 -139 dBm Ingen VHF
IC-706MKIIG - 142 dBm -142 dBm

Ju lägre siffra ju svagare signal kan man läsa.
en lägre siffra är ett större negtivt tal.
Dvs -142 dBm är 6 dB känsligare än -136 dBm
Det är vanligt att man glömmer PRE amp avstängd på VHF på IC-706MKIIG och då har vi 4 dB lägre känslighet.
Sen är ju frågan hur vi kan lita på ARRL mätningarna. Dock MDS är en enkel mätnings som borde gå att reporducera.
De här känslighterna har vi nytta av framför allt på frekvenser över 21 MHz och med QTH där det är lågt brus, samt vid måttliga antenner.
På VHF kan S-meterutslaget lura lyssnaren mycket, dvs man tror att en radio med större S-meterutlsag är känsligare.
-142 dBm är en mycekt svag signal och det är ovanligt med QTH där man kan tillgodogöra sig så hög känlsighet.

Hej,

En liten fundering.

Hur mycket betyder siffrorna i verkliga livet?. Alla djupt intresserade VHF DX:are kör nästan uteslutande med mastmonterad lågbrusig preamp och högt gain som första steg,


mvh Håkan SM7WSJ
 
MDS -142 dBm i en SSB-bandbredd motsvarar grovt 5 dB brusfaktor eller en mottagarbrustemperatur på c:a 600 K.

Detta är ungefär den känslighet som är praktiskt användbar på VHF när man riktar antennen mot horisonten
inom tättbebyggda områden.

När antennen riktas mot världsrymden sjunker brustillskottet från marken och aktiviteter på jordytan,
och då blir brusfaktorer runt 1 dB användbara.

När man bygger lågbrusiga mottagarsystem måste man beakta risken för överstyrning av resten av mottagaren när man använder ingångssteg med hög förstärkning.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Jag spinner vidare på Håkans fundering.
För att få bra känslighet på mottagningssystemet så behöver man ju minimera förlusterna före första förstärkarsteget. Med andra ord så krävs det en preamp vid antennen (om man inte har råd med "dunderkoax").
Då spelar det ju ingen större roll vad mottagaren har för känslighet, preampen "ordnar till" den höga känsligheten.
Däremot borde det vara betydligt mer intressant hur stor dynamik mottagaren har. Med en vass preamp så kommer den att utsättas för ganska starka signaler.
Presenteras det några mätdata på detta?
 
Det finns inte så mycket publicerat om detta.

En grov jämförelse mellan storsignalegenskaper hos typiska HF resp. VHF/UHF-apparater (se t.ex. QTC 12/07) säger att storsignalegenskaperna är c:a 20 dB sämre hos VHF-apparaterna.
Oklart varför. Eftersom IM3 försämras med 3 dB för varje dB som "pre-ampen" har i förstärkning
så ligger det i ens intresse att hålla nere förstärkningen, och en förstärkning på 10 - 12 dB brukar anses som optimalt, såvida inte den efterföljande mottagaren har extremt dålig känslighet.

73/

Karl-Arne
SM0AOM
 
Hej,

Anders,K-A och övriga, Tack för inläggen.

(Det är mest VHF jag berör)

Det känns lite som dom här mätningarna är mer för kortvågs stationer och kanske också dom VHF:are som kör contest i tättbefolkade områden med mycket starka stationer runtomkring sig.Något som jag reagerar på är att i den mätning som redovisas i QTC så har dom mätt på Kenwood TS-2000 med preamp av och så kör knappast någon som vill höra svaga signaler. (känns märkligt att man inte mäter på ett sätt som motsvarar hur riggen används)

Det är väl ingen som köper en TS-2000 för att köra repeater hoppas jag,,,, HI!

Faktum är att dom som kör svagsignals DX med den stationen brukar också sätta upp preamp i masten och dessutom splitta TX/RX kabel. (Det borde ha påverkat mätningen med lite extra gain från preampen? det är inte alls säkert TS2000 fått så bra värde.)

Likaså får LT 2-S MK-II transvertern ett bra resultat men inga andra transvertrar är med?.

>MDS -142 dBm i en SSB-bandbredd motsvarar grovt 5 dB brusfaktor eller en >mottagarbrustemperatur på c:a 600 K.

En mottagare med dom prestanda på VHF tycker jag känns som den är närmast döv när vi vid goda förhållande har ett så lågt brus som 180K på 2 meter. (elevering)

Dock så har väl antennen ett högre eget brus då men i alla fall,, (min har 258K)

Lite kul är att flera av dom stationer som har fått dåliga resultat vet jag finns hos operatörer som hör något oerhört bra och dessutom är framgångsrika på många område såsom VHF;UHF;SHF men då finns det ibland både transvertrar och preampar framför stationen så det är kanske inte helt rättvisande.


Det är nog så att man måste välja station efter hur man bor samt vilken typ av trafik man ska köra.

(Bara några enkla funderingar runt hur dom mäter och varför.)

GN 73 Håkan SM7WSJ
 
Eller så bör killarna på grannfrekvensen köpa en sändare som inte har några brussidband. Det förutsätter att det finns aktivitet på bandet, vilket idag verkar dåligt.
Sändare som inte har brussidband existerar inte, och ej heller mätutrustningar, vid mätningarna krävs då specilbyggda Notchfitler.

Lämpligt är att se hur mycket en vanlig koax dämpar, exvis RG-213 och 20 meter dämpar då, 1,6 dB på 144 MHz. Inte så mycket ändå. Och några tiondelar kan vi lägga till för kontakter och toleranser. Och frågan är om det motiverar en mastoppförstärkare. I alla fall är det viktigt att den inte ger 20 dB som billiagare sådana ger.
Går vi till UHF blir det andra bullar. 20 meter RG-213 bränner av 3 hela dB.
De som kör seriös låga delen, EME etc, säger sig ofta jaga tiondels dB. det har jag ingen erfarenhet av att höra hur det låter. Någon? Givetvis, många tiondelar blir ju snart en del....
I många fall handlar det ändå om vad S-metern visar....sätt istället en LF voltmeter på högtalaren och se vad det gör på nivån över bruset istället.
 
Last edited:
En liten parentes apropå FT-847: Är det någon som vet om man får en synlig indikering eller kvittens när den automatiska antennavstämningsenheten FC-20 arbetar eller avslutat (lyckats med) avstämningen?

/ Göstha
 
Back
Top